Historie a vývoj průvarového bodového svařování. - PowerPoint PPT Presentation

Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n
Download
1 / 15

  • 168 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Historie a vývoj průvarového bodového svařování. Průvarové bodové svařování je technologie spojování plechů vzájemně nebo k libovolně tlustému ocelovému dílci bodově, z jedné strany propálením a zatavením elektrodou v jednom cyklu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Historie a vývoj průvarového bodového svařování.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Historie a vvoj prvarovho bodovho svaovn.

Prvarov bodov svaovn je technologie spojovn plech vzjemn nebo k libovoln tlustmu ocelovmu dlci bodov, z jedn strany proplenm a zatavenm elektrodou v jednom cyklu.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Prvn informace se objevuj o svaovan prvarem v literatue z roku 1955, kde jde o svaovn v ochrann atmosfe a pak v roce 1958 svaovnm pod tavidlem. S obalovanou elektrodou rutilovou, se svaovnm zabval ing. Mncner, z VZ Bratislava, s pouitm run obloukov bodov sveky ROB-3, v roce 1959. Jeho vsledky byly neuspokojiv pro praktick vyuit.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Dal nespch se objevil v Nmecku roku 1964.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Ve Francii byl dal nespn pokus v roce 1972.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Prvarov bodovac pistole

IVEBA-DSG 2005

pivezena v roce1977 do iliny na vstavu SYMPOMECH firmou HILTI z Lichtentejnska. Byla nakoupena k Vtkovickm stavbm Ostrava v roce 1978. Do eskoslovenska bylo dovezeno celkem 100ks pistol. Pro technologii svaovn prvarem byly vyvinuty speciln elektrody v AZ Vamberk, panem Morvkem, pod oznaenm E-R921 v roce 1978.

Pistole IVEBA, stejn jako pedchzejc pistole nesplovala zaruenou opakovatelnost svaru. Funkce byla zvisl na citlivosti prce obsluhy a asov regulaci prbhu svaovn.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

V roce 1981 byla vyvinuta prvarov bodovac pistole s podnm vynlezu autor ing. Miroslava thla a ing. Vincence Fojtka. Pedmtem vynlezu bylo pouit pruiny k posuvu elektrody a vypnn svaovacho procesu menm napt na oblouku kompartorem.

Vynlez vznikl pi een vvojovho kolu Vtkovickch staveb Ostrava a pi spoluprci s MEZ Brumov-vrobcem svaovacch agregt.

Funkn model


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

S novou prvarovou pistol vybavenou pruinou a kompartorem byly provdny zkouky pi pouit elektrod E-R921 2 a 2,5mm. Makrovbrusy, mikrovbrusy a trhac zkouky svar byly provdny ve VH Dobr. Tak byly provedeny srovnvac zkouky mezi spojem roubu TEX, vstelovacm hebem HILTI a prvarem, v chemick komoe pi simulaci 20 let na Ostravsku. Prvarov spoj zstal beze zmn pevnosti. Spoje roubu ani vstelovacho hebu nevyhovly.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Prvn prototyp prvarov pistole STIFO (thel- Fojtk), byl vystaven a pedvdn na vstav Zem ivitelka v eskch Budjovicch roku 1983.

prototyp


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

  • V roce 1983 byla zahjena vroba prvarovch pistol v JZD Javornk, ttn nad Vl

  • STIFO 100 pro zen usmrova WTU 315.3

  • STIFO 100.1 pro svaovac usmrova UTA 200

  • STIFO 100.2 pro stedofrekvenn svaovac usmrova SMA 250-1

  • STIFO 900 pro svaovac transformtor RTB 3

Vyrbn pistole nelo pouvat k jinm zdrojm ne bylo ureno vrobcem a jejich elektronika byla pizpsobena jen ke svaovacm agregtm MEZ Brumov.

Do roku 1990 bylo vyrobeno asi 8000 ks pistol. Nekvalitn vroba, patn informan innost (nevhodn nvod k obsluze) a piazen pistol ke konkrtnm agregtm, zpsobilo jej negativn reklamu.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

V roce 1984 byla vyrobena prvarov pistole PBP 100 s autorskm osvdenm vynlezu a byla pedvdna tak na vstav Construma 86 v Budapeti.

K sriov vrob nedolo.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Pro prvarovou pistoli PBP 100 vyeil ing. Thr kompartory a elektronick ovldn na kter dostal autorsk osvden vynlezu.

Vyroben zazen umoovala pouvat pistoli PBP100 pro vechny svaovac agregty MEZ Brumov, kter byly ureny pro rzn prvarov pistole STIFO.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

V roce 1987 byla vyrobena prvarov pistole PP-9, kter byla piazena jako souprava k jednoelovmu transformtoru se svaovacm proudem 125A a tm bylo jej pouit omezeno pouze na elektrody 2mm s koenem prvaru 4mm a tloukou upevovanho plechu 2mm. Na trh bylo dodno nkolik set kus pistole.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

V roce 1991 byla vyrobena a v lednu 1992 byla schvlena u VZ Bratislava, nov prvarov pistole STIME (thel-mechanizace) univerzl, kter s dlkovm ovldnm STIME-D je pouiteln pro usmrovac agregty MEZ Brumov a s adaptrem STIME-A pro vechny svaovac transformtory. Pi pouit redukc je pistole bez kompartoru pouiteln tak ke svaovacm agregtm MIG-MAG. Elektrodou E-R921 2mm, lze pivait plech tl.2mm, s koenem svaru 4mm a elektrodou 2,5mm, lze pivait plech tl.3mm, s koenem svaru 6mm. Svaovat lze plechy tak pozinkovan, lakovan nebo povlakovan.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

Soubn s pistol STIME univerzl, byla schvlena pistole STIME M, kter je urena pmo ke svaovacm agregtm MIG-MAG s koncovkou EURO pro pipojovac kabel.

Ke sprvnmu a bezpenmu pouvn prvarovch pistol, byl zpracovvn krom nvodu, materil pro kurz prvarovho bodovho svaovn s oznaenm D-E9, kter byl u VZ Bratislava schvlen.


Historie a v voj pr varov ho bodov ho sva ov n

V roce 2009 byla vyrobena nov pistole STIME-091.

Pi prvarovm bodovm svaovn pistol STIME nen nutno pouvat ochrann prostedky ped ozenm elektrickm obloukem. Pro svaovn se pouvaj speciln elektrody 2,5 a 2mm vetn nerezovch. S pouitm koncovky EURO lze pistoli STIME pipojit ke klasickm svaovacm zdrojm MIG-MAG od 250 A ve.Svaovac invertory MIG-MAG lze pouvat jen vjimen po odzkouen.


  • Login