Bilimsel Süreç Becerileri - PowerPoint PPT Presentation

Bilimsel s re becerileri
Download
1 / 24

 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bilimsel Süreç Becerileri. Hızlı değişen toplumda problemlerin üstesinden gelmek ve çözmek için gençlerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye ihtiyaç vardır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bilimsel Süreç Becerileri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bilimsel s re becerileri

Bilimsel Sre Becerileri


Bilimsel s re becerileri

 • Hzl deien toplumda problemlerin stesinden gelmek ve zmek iin genlerin bilimsel sre becerilerini gelitirmeye ihtiya vardr.

 • bilimsel sre becerileri yeterliklerine sahip olan bireyler sadece iyi bir bilim adam deil ayn zamanda kendi evrelerindeki teknolojik olaylar sorgulayan iyi bir vatanda olacaktr


Bilimsel s re becerileri

 • Gagneye gre bilimsel sorgulama; dnmeyi zorunlu klan her bir yeni fenomen iin gerekletirilen problem zme yaklam ile karakterize edilmi bir dizi aktivitedir.


Bilimsel s re becerileri

 • 2004 yl lkretim Fen Teknoloji Dersi retim Programnda ise bilimsel sre becerileri, bilgi oluturmada, problemler zerine dnmede ve sonular formle etmede kullandmz dnme becerileri olarak tanmlanmtr.

 • Bu beceriler, bilim adamlarnn almalar srasnda kullandklar becerilerdir. Bu nemli becerileri rencilere kazandrarak onlarn kendi dnyalarn anlamalarna, renmelerine yardmc olunabilir


Bsb nin s n fland r lmas

BSBnin snflandrlmas


Temel bsb g zlem yapma

Temel BSB Gzlem Yapma

 • uygun duyularn veya aralarn kullanlarak obje yada olaylar hakknda dorudan bilgi elde etmek amacyla gerekletirilen bir ilemdir.

 • ocuun doumuyla balar

 • detaydan uzaktr ve daha ok nesne veya objenin genel zellikleriyle ilgilidir


Bilimsel s re becerileri

 • nemli olan; gzlem esnasnda rencilerin btn duyu organlarn kullanarak nesnelerin benzer ve farkl ynlerini, nesne ve olaylardaki deiimleri ayrt edebilmeleridir.

 • Bunun iinde retmenlerin, rencilerine btn duyularn (grme, iitme, koklama, tatma, dokunma) kullanarak etkileime girecekleri zengin renme-retme ortamlarn salamalar gereklidir


Bilimsel s re becerileri

 • rencilere gzlem esnasnda byte, mikroskop, steteskop gibi yaplan gzlemin duyarlln artran aralar kullandrlmaldr


Temel bsb s n flama yapma

Temel BSB Snflama Yapma

 • bilimde bilgilerin organize edilmesinde nemli bir yoldur

 • rencilerin snflama yaparken nesnelerin benzer zellikleri zerine odaklanmalar, onlarn nesnenin en nemli zelliini ve fonksiyonunu anlamalarna yardmc olur.


Temel bsb l me

Temel BSB lme

 • lme ilemi, temel anlamda nesnelerin zelliklerinin (arlk, uzunluk, alan, hacim) standart yada standart olmayan birimlere gre karlatrlmasdr.

 • ocuklar iin lme:defterin boyu iki kar, bahenin uzunluu 15 adm gibi. Daha sonralar metrik sistem gibi standart birimler yardmyla lmeler yaparlar. rnein; defterin boyu 20 cm, srann uzunluu 1 metre gibi.


Bilimsel s re becerileri

 • Yaplan lme ileminin niteliini belirleyen bir dier deiken de llen nesnenin zelliidir. nk nesnelerin gzlenebilir baz zellikleri sabit deimez iken (defterin boyu), baz zellikler (bir bitkinin kk, gvde uzunluu) srekli deiim gsterebilir.

 • Deiimin miktarn belirlemek amacyla da rencilerin tekrar tekrar lme yapmalar gerekir. lmede yaplan tekrarlar ise lme sonularna karacak hata miktarn azaltacaktr.

 • lme sonularndaki hata miktarnn azalmas da rencilerin yapacaklar aklama ve tahminlerin doruluunu artracaktr


Temel bsb kar m yapma

Temel BSB karm Yapma

 • karm yapma, gzlemler sonucu elde edilen bilgilerin veya nceki tecrbe ve bilgilere dayal olarak yaplan gzlemlerin yorumlanmas olarak tanmlanabilir.

 • Dolaysyla rencilerin doru karmlar yapabilmeleri, aratrma srecinde yaptklar gzlemlerin nicelik ve niteliine baldr.

 • Bunun iinde retmenin yapmas gereken, rencilerin yaptklar karmlara kant gstermelerini istemesidir.

 • retmenin rencilerden kant istemesi onlar aratrma srecinde daha fazla gzlem yapmaya ve yaptklar gzlemleri sorgulamaya tevik edecektir


Temel bsb tahminde bulunma

Temel BSB Tahminde Bulunma

 • Tahminde bulunma, gzlemler sonucu elde edilen verilere dayal olarak gelecekteki muhtemel olaylar veya bunlarn sonularn kestirmektir.

 • karmlar, gemite gereklemi olayn muhtemel aklamalar iken tahminler, gelecekte olmas muhtemel durumlarla ilgilidir.


Temel bsb leti im kurma

Temel BSB letiim Kurma

 • letiim kurma, gzlemler sonucu elde edilen verileri dier insanlarn anlayabilecei eitli bilgi formlarna dntrmedir.

 • Resimler, grafikler, ekiller, emalar, diyagramlar bu bilgi formu rnekleri olarak sralanabilir


B t nle tirilmi s re becerileri

Btnletirilmi Sre Becerileri


Operasyonel levsel tan mlama

Operasyonel (levsel) tanmlama

 • Operasyonel tanmlama, rencilerin kavramlarn formal tanmlarn ezberlemek yerine, kendi tecrbe ve gzlemlerinden elde ettikleri bilgiler dorultusunda, kendi tanmlarn oluturmalardr.

 • rencilerin, yaprak kavramn bitkilerin yaamndaki ilevlerini dikkate alarak bitkinin akcierleri eklinde tanmlamalar operasyonel tanmlamaya rnek olarak verilebilir.


Hipotez kurma

Hipotez Kurma

 • Hipotez ksaca doruluu bir aratrma ya da deney ile test edilmeye allan ngrlere, denencelere denir.

 • Hipotezler, aratrma srecinde elde edilen verilerin yorumlanmasnda ihtiya duyulan ilave verilerin neler olduu hakknda ve hangi veriler zerine odaklanlmas gerektii konusunda bilim adamlarna rehberlik ederler


De i kenleri tan mlama ve kontrol etme

Deikenleri Tanmlama ve Kontrol Etme

 • Deiken, nesne veya olaylarn deiebilir zellikleridir.

 • Bamsz Deiken: Baml deiken zerinde etki etmesi beklenen ve aratrmacnn isteine gre deitirilebilen deiken trdr.

 • Baml Deiken: Bamsz deiken veya deikenlerin etkiledii deikendir.

 • Kontrol Deikeni: Baml deiken zerine etki etmesi istenmeyen aratrma srecinde deiimi engellenerek sabit tutulan deikendir


Bilimsel s re becerileri

 • beslenme bilimi iinde, alnan gnlk C-vitamini miktar (bamsz deiken) bir kiinin hayat uzunluuna (baml deikenine) etkisi incelenebilir.

 • Beslenme uzmanlar (diyelim 65 yan am kiiler arasndan rasgele seilmi olan 100 kiilik) bir gzlem grubunun ald gnlk C-vitamini deitirebilirler.

 • Diyelim bu gzlem grubunun yars (50 kii) diyelim 15 yl gibi uzun bir dnemde yksek dozda (diyelim 2000mg) C-vitamini tableti almalar ve dier yars da (iinde hic C-vitamini olmayan) bir plasebo doz almalar salanabilir.

 • Deneyciler bu gzlem grubunun hayat uzunluklarn yakndan takip edebilir ve yksek C-vitamini dozu alanlarn ortalama hayat uzunluu ile plasebo doz alanlarn ortalama hayat uzunluklar arasnda pozitif anlaml istatistiksel fark olup olmad incelenebilir.

 • Bamsz deiken: Gnlk C vitamin dozu

 • Baml deiken: Hayat uzunluu


Rnek 1

rnek - 1

 • Bir aratrc deiik miktarda suni gbre kullanlnn bir bitkinin bymesine etkisini lmek isterse

 • Bamsz deiken: ?

 • Baml deiken: ?

Suni gbre miktar

Bitkinin yksekliinin veya ktlesi

Kullanlan suni gbre tipi,

bitkinin ne kadar zaman gne altnda kald,

bitkinin iinde yetitirildii kabn bykl eer kontrol edilmezlerse baml deikene etki eden dier faktrleri gsterirler


Verileri yorumlama

Verileri Yorumlama

 • Verilerin yorumlanmasnda ilk olarak, ulalmak istenilen bilgilere karar verilmelidir.

 • Karar alma sreci ise temel anlamda aratrmada kurulan hipotezlere baldr.

 • Hipotezler dorultusunda toplanan verilerin bilgisayar ve hesap makinesi gibi aralarla grsel formlara (grafik, tablo) dntrlmesi verileri yorumlamay kolaylatrr


Deney yapma

Deney Yapma

 • rencilerin btn bilimsel sre becerilerini uygulamalarn gerektiren deney tasarlama ve yapma, aratrma srecinin en geni blmn oluturur.


 • Login