Kto bude Antikrist ? - PowerPoint PPT Presentation

Kto bude antikrist
Download
1 / 8

  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kto bude Antikrist ?. Kniha proroka Daniela hovorí:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Kto bude Antikrist ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kto bude antikrist

Kto bude Antikrist ?


Kto bude antikrist

Kniha proroka Daniela hovorí:

„I narástol až po nebeské vojsko, zhodil na zem z vojska, z hviezd, a pošliapal ich. Narástol až po knieža vojska, odňal mu ustavičnú obetu a zvrhol miesto jeho svätyne. Hriešnym spôsobom postavil vojsko proti ustavičnej obete...“ (Dan 8, 10)

Nebeské vojsko, hviezdy – kňazi (viď „Modrá kniha -Kňazom, najmilším synom Panny Márie“

Ustavičná obeta – obeta Nového zákona, sv. omša


Kto bude antikrist

A na inom mieste kniha Daniel hovorí:

„A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní.“(Dan 12,11)

Svätá omša je každodenná obeta,... Obeta omše obnovuje obetu Ježiša na Kalvárii. Sledovaním protestantskej doktríny sa hovorí, že sv. omša nie je obeta, ale je len svätá večera, teda spomienka na to, čo Ježiš urobil na svojej poslednej večeri. A takto sa bude ponímať slúženie sv. omše. V tomto zrušení každodennej obety spočíva strašné znesvätenie spôsobené Antikristom. (Modrá kniha. 1992 Rubbio 31. 12.)


Kto m moc zmeni sv om u na p novu ve eru komu dal p n je i moc zviaza veci na zemi i na nebi

Kto má moc zmeniť sv. omšu na Pánovu večeru?Komu dal Pán Ježiš moc zviazať veci na zemi i na nebi?


Kto bude antikrist

V druhom liste Solúnčanom Pavol píše:

„...Posadí sa v Božom chráme...“(2 Sol 2,4)

Panna Mária v La Salette(cirkevne uznané zjavenia) v roku 1852 povedala:

„Sídlom Antikrista bude Rím“, „Vojde do chrámu a posadí sa na najvyššie miesto.“


Kto bude antikrist

V Jánovej apokalypse sa v súvise s Antikristom hovorí o akejsi šelme:

„Šelma mala dva rohy podobné baránkovi.“

Panna Mária túto stať v Modrej knihe vysvetľuje:

„So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru - s dvoma rohmi - nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva. Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma podobná Baránkovi označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.

Túto slobodomurársku infiltráciu som už predpovedala vo Fatime, keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.“ (???žeby to bolo 3. fatimské tajomstvo???) (Modrá kniha 1989, Dongo 13.6.)


Kto bude antikrist

Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, vaferrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.

Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, prešibaní nepriatelia naplnili trpkosťou, opojili palinou; na všetkých Jej verných položili bezbožné ruky. Kde Stolica blaženého Petra a Katedra pravdy na osvietenie pohanov zakotvená je, tam si vystavili trón svojej ohavnosti a bezbožnosti, aby udrením Pastiera mohli zničiť stádo.

Z Modlitby pápeža Leva XIII. Princeps gloriosissime ku sv. arch. Michalovi, Rituale Romanum


Kto bude antikrist

Jedného dňa uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel.

Kto číta, nech pochopí!(Mt 24,15)


ad
  • Login