Kjønnsforskjeller i risikoen for venøs tromboembolisme, forskjeller i risikoprofil
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Kjønnsforskjeller i risikoen for venøs tromboembolisme, forskjeller i risikoprofil PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kjønnsforskjeller i risikoen for venøs tromboembolisme, forskjeller i risikoprofil Sverre Christiansen Assistentlege medisinsk avdeling Ålesund sykehus Helse Sunnmøre Juni 2009. Venøs tromboembolisme. Sjelden sykdom i generell befolkning

Download Presentation

Kjønnsforskjeller i risikoen for venøs tromboembolisme, forskjeller i risikoprofil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Kjønnsforskjeller i risikoen for venøs tromboembolisme, forskjeller i risikoprofil

Sverre Christiansen

Assistentlege medisinsk avdeling Ålesund sykehus

Helse Sunnmøre

Juni 2009


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Venøs tromboembolisme

 • Sjelden sykdom i generell befolkning

 • Potensial til å utvikle seg til livstruende lungeemboli

 • Ca 1/3 av nye tilfeller består av lungeemboli

 • Store kostnader: diagnostikk, terapeutiske komplikasjoner (blødninger) og komorbiditet (venøs insuffisiens)

 • Multifaktoriell sykdom, samspill intrinsiske (trombofili) og ekstrinsiske faktorer (hormoner, immobilisering, traume/operasjon)


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

¹ : Age and sex-adjusted

² : Age-adjusted

³ : Unadjusted


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Risiko og prevalens antikoagulante faktorer

*Matched OR

Koster 1993, Rosendaal 1995


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Risiko og prevalens Prokoagulante faktorer

Poort 1996, Koster 1994,1995, Meijers 2000, van Hylckama Vlieg 2000, Rosendaal 1999


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Vandenbroucke et al, Lancet. 1994 Nov 26;344(8935):1453-7


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Bloemenkamp et al, Lancet. 1995 Dec 16;346(8990):1593-6.


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Vroomet al, Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:23-8


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

FU2

Follow-up Leiden Thrombophilia Study

1988-1992: Rekruttering 474 påfølgende pasienter med perifer VT

Endepunkt: 01.01.2000

90 dager OAC

1990-1994: Poliklinisk besøk, blodprøvetagning

FU3 og FU4

FU1


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Ho et al, Risk of Recurrent Venous Thromboembolism in Patients With Common Thrombophilia

Arch Intern Med. 2006;166:729-736


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

19.2 %

30.7 %

HR: 2.7 (1.5-4,8)

HR: 3.6 (2.3-5.5)

8.5 %

7.7 %

Kyrle et al, the risk of recurrent venous thromboembolism in men and women. N Engl J Med 2004;350:2558-2563

28.2 %

HR: 2.7 (1.8-4.2)

12.1 % (8.1 %)

Baglin et al, High risk of recurrent venous thromboembolism in men, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2: 2152–2155, (2004)


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

 • Nytten av funnene i LETS:

 • Biokjemiske faktorer mindre rolle når det gjelder risikoen for residiv en først antatt.

 • Kliniske risikofaktorer virker å være minst like viktige

 • Pasienter forblir protrombogene i mange år etter en 1e venetrombose


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

Fonds

Forskningsutvalget i Helse Sunnmøre

Prof Dr F.R. Rosendaal

Dr S.C. Cannegieter

Dr T. Koster

I. de Jonge

I.A Noordermeer

A.Schreijer


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

XII

XIIa

VIIIa / IXa

VIIa

VII

+

XI

XIa

+

IX

IXa

Va / Xa

VIII

VIIIa

XIII

XIIIa

+

+

+

FVQ 506 : Bertina 94

X

Xa

PT20210A: Poort 96

-

+

II

IIa

V

Va

+

+

Crosslinked Fibrin

I

Ia

Protein S

APC-resist: Dahlback 94

+

Activated protein C

Protein C / Thrombomodulin


Kj nnsforskjeller i risikoen for ven s tromboembolisme forskjeller i risikoprofil

de Visser et al, Reduced Sensitivity for Activated Protein C in the Absence of Factor V Leiden

Increases the Risk of Venous Thrombosis, Blood, Vol 93, No 4 (February 15), 1999: pp 1271-1276


 • Login