Esk republika 2007 2013
Download
1 / 14

Česká republika 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Česká republika 2007 - 2013. V programovacím období 2007 -2013 bude mít Česká republika možnost využít až 26,7 miliard EUR (cca 752 miliard korun) z fondů EU k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel. Min. podíl ČR – 132,83 miliard Kč.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Česká republika 2007 - 2013' - arama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esk republika 2007 2013
Česká republika 2007 - 2013

V programovacím období 2007 -2013 bude mít Česká republika možnost využít až 26,7 miliard EUR (cca 752 miliard korun) z fondů EU k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel.

Min. podíl ČR – 132,83 miliard Kč


Region ln politika eu 2007 2013

Regionální politika EU 2007-2013

Nová architektura politiky soudržnosti EU v letech 2007-2013

Cíl 1. Konvergence

Cíl 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl 3. Evropská územní spolupráce


C l 1 konvergence
Cíl 1 Konvergence

 • Podpora rozvoje regionů ( NUTS II ) s HDP nižším, než 75 % průměru HDP v EU

 • Podpora států s HDP nižším, než 90 % průměru HDP v EU

  - financováno z ERDF, ESF a FS

  - v rámci ČR spadají všechny Nuts II s výjimkou Hl. m. Prahy.


C l 2 region ln konkurenceschopnost a zam stnanost
Cíl 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 • Podpora regionů NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence

  - v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha.

  - financováno z ERDF a ESF


C l 3 evropsk zemn spolupr ce
Cíl 3. Evropská územní spolupráce

 • podpora přeshraniční spolupráce regionů NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic

 • podpora všech regionů NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů

 • podpora meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.

 • financováno z ERDF

 • v ČR pod něj spadají všechny regiony.


Strategick dokumenty
Strategické dokumenty

 • SOZS - Strategické obecné zásady společenství( dokument na evropské úrovni – definuje priority politiky HSS )

 • NRP – Národní rozvojový plán ( popis národních rozvojových priorit )

 • NSRR – Národní strategický referenční rámec ( společný průnik SOZS a NRP – strategické cíle, způsob řízení, koordinace politiky HSS, systém finančních toků v ČR )

 • OP – Operační programy


Struktura opera n ch program
Struktura operačních programů

 • Úvod

 • Zdůvodnění potřebnosti programu – analýza současné sociální a ekonomické situace

 • Popis strategie a cílů OP, horizontální témata

 • Popis OP – prioritní osy, oblasti podpor, vymezení příjemců podpory

 • Finanční zajištění programu – finanční rámec

 • Systém a způsob řízení OP

 • Přílohy


Opera n programy 2007 2013
Operační programy 2007 - 2013

 • Tématické operační programy ( 21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč)

 • Regionální operační programy (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč)

 • Operační programy Praha ( 0,42 mld. €, cca 11,73 mld. Kč)

 • Evropská územní spolupráce (0,39 mld. € )


T matick opera n programy 8 c l 1 konvergence
Tématické operační programy (8)Cíl 1 - Konvergence

 • OP Doprava

 • OP Životní prostředí

 • OP Podnikání a inovace

 • OP Výzkum a vývoj pro inovace

 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost

 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Integrovaný operační program

 • OP Technická pomoc


Region ln opera n programy 7 c l 1 konvergence
Regionální operační programy(7)Cíl 1 - Konvergence

 • ROP NUTS II Severozápad

 • ROP NUTS II Moravskoslezsko

 • ROP NUTS II Jihovýchod

 • ROP NUTS II Severovýchod

 • ROP NUTS II Střední Morava

 • ROP NUTS II Jihozápad

 • ROP NUTS II Střední Čechy


Opera n programy praha 2 c l 2 region ln konkurenceschopnost a zam stnanost
Operační programy Praha (2)Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 • OP Praha konkurenceschopnost

 • OP Praha Adaptabilita


Evropsk zemn spolupr ce 9 c l 3
Evropská územní spolupráce (9)Cíl 3

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

 • OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)

 • OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)

 • Síťový OP EPSON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)

 • Síťový OP Interact II (všechny členské státy)


Horizont ln priority 2007 2013
Horizontální priority 2007 - 2013

 • Rovné příležitosti

 • Udržitelný rozvoj

 • jdou napříč všemi operačními programy

 • musí být respektovány všemi žadateli

 • projekty s negativním dopadem jsou nepřípustnéad