Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing, validering en normering - PowerPoint PPT Presentation

Analyse van de bevindingen uit het onderzoek
Download
1 / 43

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing, validering en normering van de Nederlandstalige versie van de Dyslexia Screening Test (DST) Dr. Mark Schittekatte Testpracticum PPW Universiteit Gent Auteurs Nederlandstalige bewerking DST W. KortM. Schittekatte

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing, validering en normering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing validering en normering

Analyse van de bevindingen uit het onderzoek

bij de aanpassing, validering en normering

van de Nederlandstalige versie

van de Dyslexia Screening Test (DST)

Dr. Mark Schittekatte

Testpracticum PPW

Universiteit Gent

Auteurs Nederlandstalige bewerking DST

W. KortM. Schittekatte

K.P. van den Bos G. Vermeir

H.C. lutje Spelberg P. Verhaeghe

S. van der Wild

Symposium “DYSLEXIE: predictoren in research en tests”, W.R. SIG, Gent 17.10.03


Testpracticum ppw

Testpracticum PPW

 • Wetenschappelijk Onderzoek – Testadaptatie

  (WISC-III, Dyslexia Screening Test, 16PF, DAT, Tedi-Math…)

 • Testklas (geïnformatiseerde psychodiagnostiek)

  “Website Weg Wijzer Psychodiagnostiek”, M.Schittekatte in: Tijdschrift Klinische Psychologie nr 1, 2, 3 in 2001

  & Testotheek (300 & > 1000 “paper & pencil” testen)

 • Website

  • http://allserv.rug.ac.be/~mcovents/Testpracticum/

Dyslexia Screening Test


Samenwerking

Samenwerking

 • Vlaanderen

  • Stichting Integratie Gehandicapten (J. Scheiris, A. Desoete)

  • VCLB Vormingscentrum (project Leren en Studeren Basisonderwijs, G. Rauws, T. Walgraeve)

  • Beroepsverenigingen (BFP, VVSP & VFD)

 • Nederland:

  • Dienstencentrum NIP

   - > Drs. Willem Kort (algemeen projectleider)

  • Rijksuniversiteit Groningen

   - > Dr. Kees van den Bos (De Klepel)

   - > Dr. Henk lutje Spelberg (+ Reynell TvT + BSID II +…)

  • Drs. Sylvia van der Wild: “veldwerk”

Dyslexia Screening Test


Testadaptatie

Testadaptatie

 • The Psychological Corporation

  • The Dyslexia Early Screening Test (D.E.S.T)

   (4 jaar 6 maanden tot 6 jaar 5 maanden)

  • The Dyslexia Screening Test (D.S.T.)

   (6 jaar 6 maanden tot 16 jaar 5 maanden)

  • The Dyslexia Adult Screening Test (D.A.S.T.)

   (+ 16 jaar 6 maanden)

   Auteurs: Dr. A. Fawcett & Prof. R. Nicholson van de Universiteit van Sheffield, U.K.

Dyslexia Screening Test


Doelen

Doelen

 • Eenvoudige screeningstest met 11 subtesten (gem. 35 min.) die aanduiding geeft of een kind “at risk” is of niet

  -> sneller en uniform opsporen problemen via vaardigheden die gekende indicatoren zijn voor dyslexie

 • Discussies over onderscheiden visies op dyslexie zo veel mogelijk vermijden & zo dicht mogelijk blijven bij het oorspronkelijk instrument

 • Relatie tussen intelligentie en dyslexie onderzoeken

Dyslexia Screening Test


Vooronderzoek tussentijds rapport 13 3 2002

Vooronderzoek(tussentijds rapport 13.3.2002)

 • Bedoeling

  • Uittesten versies, nieuwe items & testonderdelen

  • Vergelijkingen Nederland vs. Vlaanderen

  • 1e indicatie “dyslexie-screenings-waarde”

 • Proefgroep: N = 261

  • 24 dyslectici

  • 237 “niet-dyslectici”

 • Eindproduct -> DST met 11 subtesten

  (3 classificerende en 8 geassocieerde)

  => klaar voor de normering

Dyslexia Screening Test


Plaatjes en letters benoemen

Plaatjes en letters benoemen

 • Verbale taak waarbij snel informatie uit het lange-termijn geheugen moet worden opgeroepen

 • PLAATJES

  • Boom, eend, stoel, schaar, fiets (10x5)

  • Tijd (sec.) + fouten (+ 5 seconden)

 • LETTERS

  • 10x5 letters

  • Tijd (sec.) + fouten (+ 5 seconden)

 • Eindscore = tijd (sec.):

  (Dyslectici trager en meer fouten)

Dyslexia Screening Test


Plaatjes benoemen

Plaatjes benoemen

Dyslexia Screening Test


Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing validering en normering

Dyslexia Screening Test


2 kralen rijgen

2.Kralen rijgen

 • Fijn-motorische vaardigheden:

  Oog-hand coördinatie

 • 15 kralen (3 oefenen)

 • Score = aantal na 30 seconden

Dyslexia Screening Test


3 woorden lezen

3.Woorden lezen

 • Leesprestatie onder tijdsdruk

 • Tot 7,5: 2 leeskaarten ( elk 24 woorden)

 • V.a. 7,5: 3 leeskaarten

 • Eindscore: tijd (sec.) + fouten (+5 sec.) + overgeslagen (+5sec.)

Dyslexia Screening Test


Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing validering en normering

Dyslexia Screening Test


4 lichamelijke stabiliteit

4.Lichamelijke stabiliteit

 • Evenwicht + controle oogbewegingen

 • Evenwichtstester + blinddoek (duwtje rug)

 • Score: 0-6 (6= verliest evenwicht)

Dyslexia Screening Test


5 klanksplitsing en letterverwisseling

5.Klanksplitsing en letterverwisseling

 • Problemen fonetische segmentatie

  (auditief sequentieel werkgeheugen)

 • Deel 1:Voetbal zonder bal, iglo,…

  => Score: aantal juist

 • Deel 2: Spoonerismen:

  • Piet Jansen: Jiet Pansen

   => Score: aantal juist

Dyslexia Screening Test


Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing validering en normering

Dyslexia Screening Test


6 twee minuten spelling

6.Twee minuten spelling

 • Dictee (woorden) onder tijdsdruk

 • Versie tot 9,5 jaar en vanaf 9,5 jaar

 • Score: aantal juist in 2 minuten

Dyslexia Screening Test


Twee minuten spelling

Twee minuten spelling

Dyslexia Screening Test


7 cijferreeksen achterwaarts

7.Cijferreeksen achterwaarts

 • Aandacht + KTG

 • Cijfers in omgekeerde volgorde

 • Score: aantal opgaven juist

Dyslexia Screening Test


8 onzinwoorden lezen

8.Onzinwoorden lezen

 • Leesprestatie onder tijdsdruk

 • Deel 1: nonsenszinnen

  • 4 leeftijdscategorieën

  • ‘Een goede wag’, zei de mik, ik heet Lopsa.

  • Score: gewoon woord: 1 pt, nonsenswoord: 2 pt; bonus of strafscore i.f.v. tijd.

 • Deel 2 : nonsenswoorden (vgl. De Klepel)

  • Cfr. Test 3: woorden lezen

Dyslexia Screening Test


Nonsenszinnen

nonsenszinnen

Dyslexia Screening Test


Analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de aanpassing validering en normering

Dyslexia Screening Test


9 e n minuut schrijven

9. Eén Minuut Schrijven

 • Correct schrijven onder tijdsdruk

 • Kopiëren stukje tekst (i.f.v. leeftijd): 1 min.

 • Score: aantal woorden juist

Dyslexia Screening Test


10 woordenschat

10.Woordenschat

 • Uit vergelijkbaar Vlaams onderzoek (COWAT, Lannoo & Vingerhoets, 1997)

 • Woorden opsommen beginnend met ‘S’: bv. sneeuw, sok...

 • Score: aantal woorden in 1 minuut

Dyslexia Screening Test


11 taalkundige begrippen

11.Taalkundige begrippen

 • Semantische categorieën, dyslectici +

 • Zoveel mogelijk dieren opnoemen

 • Score: woorden in 1 minuut

Dyslexia Screening Test


Normering en validering

Normering en validering

 • Van april tot juni 2002

  • N = 511 (6,5 tot 16,5 jarigen), representatieve steekproef, zo veel mogelijk WISC-III kinderen

 • Ondertussen ook validering: 160 dyslectici met de DST getest

Dyslexia Screening Test


Vb van normtabel

Vb. van normtabel

 • Normscores gemiddelde 10, SD 3

 • Model (programma’s Lutje Spelberg)


Begripsvaliditeit

Begripsvaliditeit

 • Intercorrelaties, correlaties tussen de 4 factoren

 • Factor-analyse (pca, stabiel over leeftijd, 57%)


Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

 • Interne consistentie (α), paralleltestmethode, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

 • Test-hertest betrouwbaarheid


Klinische populatie constructvaliditeit

Klinische populatie(constructvaliditeit)

 • Hoe (SIG)? Criteria?

 • Prevalentie & verhouding sekse (Blomert,2003)


Normscores klinische populatie

Normscores klinische populatie


Samenvatting normscores in de klinische populatie

Samenvatting normscores in de klinische populatie


Criteriumvaliditeit

Criteriumvaliditeit


Iq vergelijking

IQ-vergelijking


Normscores per schoolniveau

Normscores per schoolniveau


Psycholingu stische vaardigheid en het risico op dyslexie 1

Psycholinguïstische Vaardigheid en het risico op dyslexie (1)

 • Hoofddoel: welke kinderen komen in aanmerking voor verdere gespecialiseerde hulp vanwege risico op dyslexie?

 • Waaier van subtests geven beeld maar een samenvattende risicoscore noodzakelijk (ARQ)

 • Factoranalyses, stabiliteitsinfo (betrouwbaarheid),

  normscores klinische groep &

  regressieanalyses (R2 40-51%, 8A-3-1B)

 • Het PsychoLinguïstisch Quotiënt (PLQ) met afkapwaarde (scheidingslijn risico of niet)


Psycholingu stische vaardigheid en het risico op dyslexie 2

Psycholinguïstische Vaardigheid en het risico op dyslexie (2)

 • Afkapwaarde (verhoogd risico op dyslexie) bij een PLQ < of = 84 (M =100, SD = 15)

 • Sensitiviteit

  (% klinische groep als dyslectisch) = 81%

 • Specificiteit

  (% steekproef als niet-dyslectisch) = 85%


Varia

Varia

 • Advies toch alle subtesten afnemen omdat:

  • Schatting ivm. 11 ipv. 5 specifieke vaardigheden &

   3 extra factoren tov. leeftijdsgenoten ->

   completer beeld & sterktes-zwaktes

  • Standaardisatie (geheel 35 min.)

  • Aangename afwisseling voor kind

 • Rol genetische factoren: 60% (vs. 25%) van de kinderen in klinische populaties meldt een familielid met lees- of spellingsproblemen


Stand van zaken

Stand van zaken

 • Psychometrisch hoofdstuk veel aandacht gekregen

 • Nog op de agenda:

  • Verdere analyses met Wisc-subtest- & factorscores

  • Aanvullend onderzoek voor comorbiditeit (ADHD, NLD, DCD & eventuele subgroepen)

  • Aanvullend onderzoek ivm. de psychomotoriek

 • Productie: Psychological Corporation

  ? “op de markt” (Vlaanderen, prijsindicatie)

Dyslexia Screening Test


Begripsvaliditeit1

Begripsvaliditeit


 • Login