Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann - PowerPoint PPT Presentation

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Download
1 / 13

 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 30. března 2013 Ročník: druhý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Tematický okruh: Biologie živočichů Téma: ŽÁBY (ANURA) – X.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kola mendelovo gymn zium opava p sp vkov organizace jm no autora rndr rostislav herrmann

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann

Datum: 30. března 2013

Ročník: druhý, čtyřleté studium

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Biologie

Tematický okruh: Biologie živočichů

Téma: ŽÁBY (ANURA) – X.

Metodický list/Anotace: Materiál slouží k pochopení typických znaků a projevů pralesničkovitých žab. S jeho využitím žák také dovede poznat a pojmenovat jejich typické zástupce. Žák dovede objasnit jejich ekologii a vyvozuje důsledky změn prostředí pro zkoumané taxony. Dovede hodnotit míru základních rizik pro jejich přežití. Zná jejich nebezpečnost a využití ze strany jihoamerických indiánů.

Zdroje: Uvedeny na konci prezentace

III/2 VY_32_INOVACE_330


Kola mendelovo gymn zium opava p sp vkov organizace jm no autora rndr rostislav herrmann

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ

PRALESNIČKA AZUROVÁ

ŽÁBY (ANURA) – X.

RNDr. Rostislav Herrmann

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

http://www.animalsholding.cz/?A=produkt&Id=226


Syst m oboj iveln k by x

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

 • PRALESNIČKOVITÍ

 • Dosahují délky 1 až 6 cm

 • Jsou štíhlé a pestře zbarvené.

 • Často stromové žáby.

 • Některé žijí na zemi nebo v pralesním podrostu několik metrů nad zemí.

 • Žijí v jihoamerických a středoamerických pralesích.

Rozšíření pralesničkovitých.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD


Syst m oboj iveln k by x1

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

 • PRALESNIČKOVITÍ

 • Kožními žlázami vylučují silně jedovaté alkaloidy.

 • Tyto druhy mívají výrazné výstražné zbarvení.

 • Jihoameričtí indiáni potírají kožními výměšky těchto žab hroty svých šípů (odtud označení šípové žáby).

 • Dospělé žabky se živí mravenci.

 • Vajíčka jsou kladena mimo vodní nádrže.

 • Jeden nebo oba rodiče se o ně starají.

 • Příklady:

 • PRALESNIČKA DROBNÁ

 • PRALESNIČKA BARVÍŘSKÁ

 • PRALESNIČKA STRAŠNÁ

PRALESNIČKA DROBNÁ

http://www.naturfoto.cz/pralesnicka-drobna-fotografie-8149.html


Syst m oboj iveln k by x2

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

 • PRALESNIČKA DROBNÁ

  • Dorůstá do 2 – 2,5 cm.

  • Je variabilně zbarvená.

  • Samice klade vajíčka po 2 – 4 do stromových dutin naplněných vodou.

  • Pulce zásobuje během růstu neoplozenými krmnými vajíčky.

  • Žije ve středoamerických pralesích.

Dendrobates pumilio

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD


Syst m oboj iveln k by x3

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

PRALESNIČKA BARVÍŘSKÁ

http://www.naturephoto.cz/fotobanka/obojzivelnici-amphibians/4444-pralesnicka-barvirska-dendrobates-tinctorius.html


Syst m oboj iveln k by x4

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

PRALESNIČKA BARVÍŘSKÁ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD


Syst m oboj iveln k by x5

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

Dendrobates leucomelas

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD


Syst m oboj iveln k by x6

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

 • PRALESNIČKA STRAŠNÁ

  • Je jednou z nejjedovatějších pralesniček, pravděpodobně nejjedovatější vůbec.

  • Batrachotoxin, který má k dispozici se vyskytuje kromě ní jen u dalších dvou druhů žab.

  • Průměrná dávka jedu, kterou má žába k dispozici, je proměnlivá v různých lokacích a liší se i podle druhu potravy.

  • Běžná pralesnička mívá kolem jednoho miligramu jedu, což stačí k zabití 10 000 myší. Taková dávka může zabít deset až dvacet lidí nebo dva samce slona afrického a odpovídá tak množství 15 tisíc lidí na gram.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD

Phyllobates terribilis


Syst m oboj iveln k by x7

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

PRALESNIČKA STRAŠNÁ

 • Indiáni z kmene Choco, kteří používají její jed k otrávení špiček šípů do foukaček.

 • Jed získávají tak, že žáby napíchnou na špičatou hůlku a pak ji zahřívají nad ohněm.

 • Přitom se uvolňují kapky jedu, které indiáni zachycují do nádobek, kde následně namáčejí šipky.

 • Kořist zasažená jedovatou šipkou zemře do několika vteřin.

 • Člověk prý podle indiánů uběhne ještě několik desítek metrů a pak padne mrtev k zemi.

Rozšíření pralesničky strašné

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dka_stra%C5%A1n%C3%A1


Syst m oboj iveln k by x8

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ – ŽÁBY – X.

 • PRALESNIČKA STRAŠNÁ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dka_stra%C5%A1n%C3%A1


Zdroje literatura

ZDROJE – LITERATURA

 • DUNGEL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 181 p. ISBN 978-802-0012-821.

 • ROČEK, Zbyněk. Historie obratlovců: evoluce, fylogeneze, systém. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 512 p., [16] p. of plates. ISBN 80-200-0858-6.

 • Flóra a fauna Evropy. 1. české vyd. Editor Michael Chinery. Praha: Slovart, 1998, 384 s. ISBN 80-720-9038-0.

 • Zvíře: Obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2002, 624 s. ISBN 80-242-0862-8.


Zdroje elektronick dokumenty

ZDROJE – ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY

 • Dendrobates azurrus - Pralesnička azurová. In: Animalsholding.cz [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.animalsholding.cz/?A=produkt&Id=226

 • PROSICKÝ, Ondřej. Pralesnička barvířská (Dendrobates tinctorius). In: Naturephoto.cz [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.naturephoto.cz/fotobanka/obojzivelnici-amphibians/4444-pralesnicka-barvirska-dendrobates-tinctorius.html

 • Pralesničkovití. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dkovit%C3%AD

 • Pralesnička strašná. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pralesni%C4%8Dka_stra%C5%A1n%C3%A1

 • MRÁZ, Luboš. Pralesnička drobná. In: Naturfoto.cz [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/pralesnicka-drobna-fotografie-8149.html


 • Login