Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Honoratte Muhanzi Kashale Samarbeidsforum mot fattigdom Oslo, 27.januar 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret. Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV-kontorene?. Honoratte Muhanzi Kashale Samarbeidsforum mot fattigdom Oslo, 27.januar 2014. Innledning.

Download Presentation

Honoratte Muhanzi Kashale Samarbeidsforum mot fattigdom Oslo, 27.januar 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV-kontorene?

Honoratte Muhanzi Kashale

Samarbeidsforum mot fattigdom

Oslo, 27.januar 2014


Innledning

 • Invitert til å holde innlegg, som en del av forumet,Et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med felles kamp mot fattigdom og sosial ekskludering.

 • «Bibi Amka»

 • Jobb: Velferdsalliansen

 • Erfaring: bruker


Hva skal vi snakke om?

 • Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV kontorene?

 • Hva vi brukerrepresentanter trenger for å være med å utvikle kontorene?

 • Hva er et utviklet kontor for brukerne?


Hva vi brukerrepresentanter trenger for å være med å utvikle NAV kontorene?

 • Vi vil gjerne bidra

 • Viktig at vår gruppe kan påvirke

 • For å gjøre dette: grunnleggende vilkår


Hva skal til?

 • Likeverd: se på mennesker erfaringer

 • Først og fremst: (Brukerne: benytter et tjenestetilbud)

  tror jeg det må være en forståelse for at menneskers egne erfaringer er en valid form for kunnskap,

 • samtidig som andres erfaringer også skal verdsettes.


Hva skal til?

 • Erfaringer som sosialarbeider sitter med

 • Tydelighet i bestillingen PGA forskjellige forventninger

 • Justere forventninger: Lytte

 • Forklare rammer


Hva skal til?

 • Bli tatt på alvor: føles ikke sånn alltid

 • Forpliktelse: ikke ta opp ting om igjen

  Maktløshet koster dyrt for samfunnet/helse

 • God dialog mellom NAV - brukere og brukerorganisasjonene vil være utslagsgivende for å høste resultater(Tjenestetilbud SaksbehandlingHvordan folk blir ivaretatt)


Hva skal til?

 • Organisering: flere står bak, samlet

 • Kompetanseheving(+erfaringskompetanse)

  Trygghet

 • Påvirke på systemnivå : etablere møteplasser, råd, utvalg

 • Et viktig aspekt er å sette brukerne og organisasjonene i stand til å bidra på systemnivå


Hva skal til?

 • God kommunikasjon, god forberedelse, god dokumentasjon og at vi henvender oss samlet – organisasjon, paraply, nettverk. Følge saker/Mål

 • Peke til andre fylker/avdelinger hvor «det fungerer»- eksemplifisere.

 • Eks.


Hva skal til?

 • Ankemuligheter /internt klage:

 • Dårlig hjelp

 • Ikke hjelp

 • Sakte

 • Noe annet /det man trenger

 • Ukevis for å få en avtale

 • ……


Avslutning

Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV kontorene?


Avslutning

 • Utgangspunktet til de fleste NAV ansatte er å bidra til best mulig tjenester,

 • Hvis alt jeg har snakket om er på plass og blir reelt,

 • kan brukerne virkelig være med å stimulere til utvikling av NAV- kontorene.


Avslutning/Et utviklet kontor

 • Reell brukermedvirkning/må

 • Brukere får et bedre møte med Arbeids- og velferdsetaten.

 • Ser

 • Lytter

 • (Be)gripper


Avslutning

 • Reell brukermedvirkning.

  På helsesiden ser de ofte brukermedvirkningen som en ressurs! Gjør NAV det?


Avslutning

Takk


 • Login