Honoratte Muhanzi Kashale Samarbeidsforum mot fattigdom Oslo, 27.januar 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.
Download
1 / 15

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret. Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV-kontorene?. Honoratte Muhanzi Kashale Samarbeidsforum mot fattigdom Oslo, 27.januar 2014. Innledning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Honoratte Muhanzi Kashale Samarbeidsforum mot fattigdom Oslo, 27.januar 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Honoratte muhanzi kashale samarbeidsforum mot fattigdom oslo 27 januar 2014

Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV-kontorene?

Honoratte Muhanzi Kashale

Samarbeidsforum mot fattigdom

Oslo, 27.januar 2014


Innledning

Innledning

 • Invitert til å holde innlegg, som en del av forumet,Et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med felles kamp mot fattigdom og sosial ekskludering.

 • «Bibi Amka»

 • Jobb: Velferdsalliansen

 • Erfaring: bruker


Hva skal vi snakke om

Hva skal vi snakke om?

 • Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV kontorene?

 • Hva vi brukerrepresentanter trenger for å være med å utvikle kontorene?

 • Hva er et utviklet kontor for brukerne?


Hva vi brukerrepresentanter trenger for v re med utvikle nav kontorene

Hva vi brukerrepresentanter trenger for å være med å utvikle NAV kontorene?

 • Vi vil gjerne bidra

 • Viktig at vår gruppe kan påvirke

 • For å gjøre dette: grunnleggende vilkår


Hva skal til

Hva skal til?

 • Likeverd: se på mennesker erfaringer

 • Først og fremst: (Brukerne: benytter et tjenestetilbud)

  tror jeg det må være en forståelse for at menneskers egne erfaringer er en valid form for kunnskap,

 • samtidig som andres erfaringer også skal verdsettes.


Hva skal til1

Hva skal til?

 • Erfaringer som sosialarbeider sitter med

 • Tydelighet i bestillingen PGA forskjellige forventninger

 • Justere forventninger: Lytte

 • Forklare rammer


Hva skal til2

Hva skal til?

 • Bli tatt på alvor: føles ikke sånn alltid

 • Forpliktelse: ikke ta opp ting om igjen

  Maktløshet koster dyrt for samfunnet/helse

 • God dialog mellom NAV - brukere og brukerorganisasjonene vil være utslagsgivende for å høste resultater(Tjenestetilbud SaksbehandlingHvordan folk blir ivaretatt)


Hva skal til3

Hva skal til?

 • Organisering: flere står bak, samlet

 • Kompetanseheving(+erfaringskompetanse)

  Trygghet

 • Påvirke på systemnivå : etablere møteplasser, råd, utvalg

 • Et viktig aspekt er å sette brukerne og organisasjonene i stand til å bidra på systemnivå


Hva skal til4

Hva skal til?

 • God kommunikasjon, god forberedelse, god dokumentasjon og at vi henvender oss samlet – organisasjon, paraply, nettverk. Følge saker/Mål

 • Peke til andre fylker/avdelinger hvor «det fungerer»- eksemplifisere.

 • Eks.


Hva skal til5

Hva skal til?

 • Ankemuligheter /internt klage:

 • Dårlig hjelp

 • Ikke hjelp

 • Sakte

 • Noe annet /det man trenger

 • Ukevis for å få en avtale

 • ……


Avslutning

Avslutning

Hvordan brukerne kan stimulere til utvikling av NAV kontorene?


Avslutning1

Avslutning

 • Utgangspunktet til de fleste NAV ansatte er å bidra til best mulig tjenester,

 • Hvis alt jeg har snakket om er på plass og blir reelt,

 • kan brukerne virkelig være med å stimulere til utvikling av NAV- kontorene.


Avslutning et utviklet kontor

Avslutning/Et utviklet kontor

 • Reell brukermedvirkning/må

 • Brukere får et bedre møte med Arbeids- og velferdsetaten.

 • Ser

 • Lytter

 • (Be)gripper


Avslutning2

Avslutning

 • Reell brukermedvirkning.

  På helsesiden ser de ofte brukermedvirkningen som en ressurs! Gjør NAV det?


Avslutning3

Avslutning

Takk


 • Login