CERAMAH BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK - PowerPoint PPT Presentation

Ceramah bahagian pengurusan akademik
Download
1 / 35

 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CERAMAH BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK. ROHANA TAN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK. BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK. Pengambilan pelajar Pendaftaran kursus Penjadualan kuliah Peperiksaan Pengijazahan Senat. PENGAMBILAN PELAJAR Syarat Masuk UKM:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CERAMAH BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ceramah bahagian pengurusan akademik

CERAMAHBAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

ROHANA TAN

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK


Bahagian pengurusan akademik

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

 • Pengambilan pelajar

 • Pendaftaran kursus

 • Penjadualan kuliah

 • Peperiksaan

 • Pengijazahan

 • Senat


Pengambilan pelajar syarat masuk ukm

PENGAMBILAN PELAJARSyarat Masuk UKM:

 • Sijil Matrikulasi KPTM/PASUM/UiTM/UIA

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

 • Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Diploma

 • Saluran kedua


Syarat umum sijil matrikulasi kptm pasum uitm

SYARAT UMUM:Sijil Matrikulasi KPTM/PASUM/UiTM

 • Lulus SPM/setaraf dengan kepujian Bahasa Melayu/Malaysia peringkat SPM/setaraf atau

  kertas Julai; dan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang-bidang berkaitan; dan

 • Lulus ujian kelayakan atau ujian-ujian lain yang ditetapkan oleh Universiti; dan

 • MUET sekurang-kurangnya Band 1


Syarat umum sijil tinggi persekolahan malaysia stpm

SYARAT UMUMSijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

 • Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Melayu/Malaysia peringkat SPM atau

  kertas Julai; dan

 • Lulus STPM > PNGK2.00; dan

 • Sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata

  pelajaran termasuk Pengajian Am; dan

 • MUET sekurang-kurangnya Band 1


Syarat umum sijil tinggi agama malaysia stam

SYARAT UMUMSijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Melayu/Malaysia peringkat SPM atau

  kertas Julai; dan

 • Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya

  pangkat jayyid; dan

 • MUET sekurang-kurangnya Band 1


Syarat umum lepasan diploma setaraf

SYARAT UMUMLepasan Diploma/ setaraf

 • Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Melayu/Malaysia peringkat SPM atau

  kertas Julai; dan

 • Lulus diploma/ kelulusan lain yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UKM; dan

 • MUET sekurang-kurangnya Band 1


Syarat umum kemasukan melalui saluran kedua

SYARAT UMUMKemasukan Melalui Saluran Kedua

 • Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Melayu/Malaysia peringkat SPM atau

  kertas Julai; dan

 • Lulus diploma/ kelulusan lain yang diiktiraf

  setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat

  UKM; dan

 • MUET sekurang-kurangnya Band 1


Pendaftaran kursus tempoh pengajian

PENDAFTARAN KURSUSTempoh Pengajian :

 • Program 3 tahun: minimum 5 semester dan maksimum 10 semester

 • Program 4 tahun: minimum 7 semester dan maksimum 12 semester

 • Pengajian Semester 3 tidak diambil kira


Pendaftaran kursus

Pendaftaran Kursus

 • Pelajar dikehendaki mendaftar kursus-kursus yang diambil pada setiap semester 10 – 20 unit

 • Jika < 10/ >20 unit perlu kebenaran Dekan Fakulti


Pendaftaran kursus1

Pendaftaran Kursus

 • Gugur/Tambah kursus- minggu 1 - 2

 • Gugur kursus sahaja- minggu 3 - 4

 • Tarik Diri kursus- minggu 5 – 8


Penggantungan pendaftaran semester

Penggantungan Pendaftaran Semester

 • Mohon sebelum minggu ke-10

 • Sakit - sijil sakit doktor Kerajaan

 • Peribadi- dibenarkan 4 semester tetapi tidak boleh melebihi 2 semester berturut-turut


Pendaftaran semester 3

Pendaftaran Semester 3

 • Daftar Semester 3 adalah pilihan

 • Daftar 1-3 kursus sahaja


Permohonan pengecualian kredit

Permohonan Pengecualian Kredit

 • Pelajar lepasan diploma atau pertukaran universiti

 • Bayaran RM100

 • Kemukakan transkrip akademik bagi kursus yang setara

 • Mohon sebelum minggu ke-7 semester


Peperiksaan sistem penilaian gred

PEPERIKSAAN Sistem Penilaian Gred:

 • Semua kursus dikira dalam Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK)

 • Pelajar yang mendapat gred C-, D+ & D boleh perbaiki gred

 • Hanya gred terakhir akan diambil kira.


Syarat meneruskan pengajian

Syarat Meneruskan Pengajian

 • Lulus, Terus Pengajian (ATP) - PNGK >2.00

 • Lulus Bersyarat(ALB)- PNGK1.00 – 1.99 (kecuali semester pertama di UKM)

 • Gagal berhenti (PGB):-

  a.PNGK<1.00 (kecuali semester 1)

  b.PNGK1.00 – 1.99 dua semester berturut-turut (kecuali semester 1)


Ceramah bahagian pengurusan akademik

KUIZ :

1.Semester 1 20052006 :PNGK1.80

2.Semester 2 20052006:PNGK1.88

3.Semester 1 20062007:PNGK2.00

4.Semester 2 20062007:PNGK1.90

5.Semester 1 20072008:PNGK1.95

Apakah status keputusan pada Sem 1 07/08?


Jawapan

Jawapan :

1.Semester 1 20052006 :PNGK1.80 - ATP

2.Semester 2 20052006:PNGK1.88 - ALB

3.Semester 1 20062007:PNGK2.00 - ATP

4.Semester 2 20062007:PNGK1.90 - ALB

5.Semester 1 20072008:PNGK1.95 - PGB


Contoh soalan

Contoh Soalan

Abu adalah pelajar tahun 2 FST yang ditawarkan masuk ke UKM pada semester 1 2006/2007. Pada Sem 1 2007/2008 beliau mendapat PNGK 0.50. Apakah status Abu?

A.Lulus dan terus pengajian

B.Lulus Bersyarat

C. Gagal dan berhenti

D.Digantung keputusan


Rayuan meneruskan pengajian

Rayuan Meneruskan Pengajian

Pelajar Gagal Berhenti dibenar membuat rayuan:

 • Fakulti yang sama mesti atas alasan kesihatan yang disahkan oleh Pakar Perubatan Kerajaan sahaja.

 • Tukar fakulti mesti > PNGK1.90 dan peningkatan PNGS 2 semester terakhir.


Rayuan semakan gred

Rayuan Semakan Gred

 • Boleh dibuat jika tidak puas hati

 • Mohon kpd Timb. Pendaftar (Akademik)

 • Nyatakan kursus yang ingin disemak

 • Mohon dalam masa 4 minggu

 • Bayaran RM25.00


Peperiksaan ulangan khas

Peperiksaan Ulangan Khas

 • Pelajar perlu 1 kursus sahaja untuk tamat

 • Pernah pernah daftar dan gagal kursus yang diperlukan

 • Mohon kpd Timb. Pendaftar (Akademik)

 • Mohon dalam masa 4 minggu

 • Bayaran RM25.00


Pihak berkuasa tatatertib peperiksaan

Pihak Berkuasa Tatatertib Peperiksaan

 • Timbalan Pendaftar JPPel (Pengerusi)

 • Timbalan Pendaftar Bhg Pengurusan Akademik (Pendakwa)

 • Ketua Pen. Pendaftar Unit Peperiksaan (Urusetia)


Pihak yang boleh hadir prosiding

Pihak yang Boleh Hadir Prosiding

 • Timbalan Pendaftar JPPel (Pengerusi)

 • Timbalan Pendaftar Bhg Pengurusan Akademik (Pendakwa)

 • Ketua Pen. Pendaftar Unit Peperiksaan (Urusetia)

 • Saksi

 • Tertuduh (Pelajar)


Hukuman tatatertib

Hukuman tatatertib:

 • Amaran

 • Denda tidak lebih RM200

 • Dilarang daripada mana-mana bahagian tertentu dalam universiti bagi tempoh yang ditetapkan

 • Digantung pengajian (kuasa NC)

 • Dibuang universiti (kuasa NC)


Anugerah dekan

Anugerah Dekan

 • Anugerah kepada pelajar >PNGS3.60

 • Minimum 10 unit kursus

 • Anugerah dalam bentuk sijil penghargaan


Pengurniaan ijazah

Pengurniaan Ijazah

 • PNGK 3.70-4.00

  Ijazah Sarjanamuda Dengan Kepujian (Cemerlang)

 • PNGK 2.00-3.69

  Ijazah Sarjanamuda Dengan Kepujian


Pihak berkuasa yang menandatangani skrol ijazah graduan

Pihak berkuasa yang menandatangani skrol ijazah graduan:

 • Naib Canselor

 • Pendaftar

 • Dekan Fakulti


Mesyuarat senat

Mesyuarat Senat

Keahlian:

 • Naib Canselor-Pengerusi

 • TNC-TNC

 • Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat

 • Tidak lebih 20 profesor

 • Tidak lebih 10 ahli ko-opt

  Setiausaha:

 • Pendaftar


Jawatankuasa jawatankuasa senat

Jawatankuasa-jawatankuasa Senat:

 • JK Akademik Senat (JKAS)

 • JK Perancangan & Perkembangan Akademik (JPPA)

 • JK Pengurusan Program Pengajian Luar Kampus (JPPLK)

 • JK Hadiah & Pingat

 • JK Ijazah Kehormat

 • JK Pemilihan Gelaran Profesor Emeritus


Penubuhan fakulti pusat institut

Penubuhan Fakulti/Pusat/Institut

Perkara 20(1) Perlembagaan UKM

 • 12 Fakulti

 • 14 Institut

 • 11 Pusat


Penawaran program baru

Penawaran Program Baru

 • Bentuk JK Penubuhan Program

 • Mesyuarat JPPA Fakulti

 • Mesyuarat Fakulti

 • Mesyuarat JPPA Universiti

 • Mesyuarat Senat

 • Mesyuarat LPU

 • Kemuka ke JPA untuk pengiktirafan (prasiswazah sahaja)


Penubuhan fakulti baru

Penubuhan Fakulti Baru

 • Bentuk JK Penubuhan Program Fakulti

 • Mesyuarat JPPA Fakulti

 • Mesyuarat Fakulti

 • Mesyuarat JPPA Universiti

 • Mesyuarat Senat

 • Mesyuarat LPU


Ceramah bahagian pengurusan akademik

DIDOAKAN SEMOGA BERJAYA

ARAS IV


Ceramah bahagian pengurusan akademik

SEKIAN

TERIMA KASIH

rohana@ukm.my

0389215335


 • Login