אינפורמציה מצולמת
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

אינפורמציה מצולמת (הפעם יבשה) יולי 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

אינפורמציה מצולמת (הפעם יבשה) יולי 2011. 08-6592295 amis@arava.co.il. עבודות פיתוח לעונה הקרובה 2011. קידוח חצבה 18 הפעלה מתוכננת סוף אוגוסט שנה זאת. עבודות פיתוח לעונה הקרובה 2011. קידוח עין יהב 3 א' (ליד עין רחל) הפעלה מתוכננת סוף אוגוסט שנה זאת. עבודות פיתוח לעונה הקרובה 2011.

Download Presentation

אינפורמציה מצולמת (הפעם יבשה) יולי 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


אינפורמציה מצולמת (הפעם יבשה)

יולי 2011

08-6592295

amis@arava.co.il


עבודות פיתוח לעונה הקרובה 2011

 • קידוח חצבה 18הפעלה מתוכננת סוף אוגוסט שנה זאת.


עבודות פיתוח לעונה הקרובה 2011

 • קידוח עין יהב 3 א' (ליד עין רחל)

  הפעלה מתוכננת סוף אוגוסט שנה זאת.


עבודות פיתוח לעונה הקרובה 2011

 • קידוח עין עופרים 15הופעל חלקית, מתוכנן לביצוע הנחת קו נוסף,

 • ספיקה נוכחית 125 מק"ש.


סיור מח' הנדסה מרחב דרום - מקורות

 • בתאריך 29.6.2011 התקיים ביקור מח' הנדסה מרחב דרום של חברת מקורות.

 • התקבלה החלטה על תחילת מילוי מאגר פארן והמשך עבודות במקביל.

 • בכל שעה נכנסים למאגר בין 150-250 מ"ק, כל עוד יש עודפי מים מהקידוחים, השאיפה שנגיע עד לתחילת העונה ל- 100,000 מ"ק לגיבוי, אמינות ורזרבה.

 • נכון לתאריך 12/7/2011 במאגר 25,000 מ"ק.


מאגר פארן

 • מילוי ניסיון החל ב- 3.7.2011 תוך כדי המשך עבודות הנחת משקולות ומצופים על גבי היריעה העליונה.המים יסייעו לתגבור צריכות המים בפארן בתחילת העונה.

 • בהמשך משלימים מבנה חשמל וחיבור חשמל, ביצוע מסננים, משאבות וקווים, עבודה שתימשך כשנה.


מאגר פארן

 • הנחת מצופים על גבי היריעה העליונה, בתחתית המים כבר מתמלאים...

 • 50 מעלות בלי צל...


מאגר פארן

 • ההפעלה תתבצע ע"י דיזל גנרטור עד שיחובר החשמל!


מאגר פארן - תשתית למתקני הסינון


מאגר פארן

 • מתחילים בעבודות ניקיון להפעלת המאגר.


קידוחי עין יהב 17-117

 • מקורות החלה בציוד הקידוחים, תחזית הפעלה – סוף שנת 2012.


עבודות פיתוח מאושרות לביצוע

 • קידוחי פארן 29-129 וקידוחי עידן 11-12 נקדחו ואושרו לביצוע ציוד, חשמל וקווים.

 • גמר עבודות והפעלה בשנים 2012-2013.

קידוח עידן 11


עבודות פיתוח מאושרות לביצוע

 • המשך קו מחבר "24 בין עין יהב לשמורת שיזף – תגבור העברות המים מצפון לדרום. הקו ישפר את הגמישות בהעברות המים בתוך האזור.

 • הקו נמצא בתכנון, יבוצע בשנת 2012.

שלב א' שבוצע - סמוך לדרך השלום בין עין יהב לחצבה


עבודות פיתוח מאושרות לביצוע

 • קידוח צופר 11 א' במובלעת צופר, בהמשך ייקדח קידוח נוסף - צופר 22, המשטח הוכן לקדיחה.

 • שני הקידוחים בביצוע קבלן ירדני.


קידוח פארן 21

 • אושר עקרונית קידוח עמוק בתוך שמורת טבע רכס עשת במגבלות, עדיין לא סגור.

סיור לקביעת מיקום קידוח פארן 21


מאגרים אופרטיביים חדשים

 • אושר להתקדם בתכנון שני מאגרים, בגודל של בין 280-300 אלמ"ק.

 • השאיפה להגיע למאגרים שולטים, המגבלה כרגע מיקום המאגרים בשמורות טבע.

סיור לאיתור מיקום למאגר באזור עין עופרים


הדמייה של מאגר אופרטיבי באזור צופר

סיור לאיתור מיקום למאגר באזור צופר

מאגרים אופרטיביים חדשים


חיפוש אחר מקורות מים נוספים

 • אנו נמצאים בבדיקת אופציה לקידוח רדוד באזור נחל נקרות.


חלוקת מים לעונה הקרובה

 • אנו מתחילים את העונה כאשר מאזן תפוקות הקידוחים הנו 5,070 מק"ש, בתקווה שבגמר עבודות פיתוח עד אמצע אוגוסט 2011, יתווספו עוד כ- 1,000 מ"ק.

 • את העונה מתחילים 506 משקים חקלאיים

 • כמות המים לחלוקה תצמח מ- 220 מ"ק ליממה ברוטו ל- 260.

 • הכרחי לפזר את ההשקייה על כל שעות היממה כדי לאפשר ניצול מלא של כל הקידוחים.

 • חברת מקורות עושה מאמצים גדולים לסיים את כל העבודות לניצול מלוא פוטנציאל המים הקיימים עד סוף חודש יולי, ההקצבות צפויות להיות 255-260 מ"ק ברוטו למשק ליממה!

 • תודה רבה לחברת מקורות ולעובדיה המסורים בשטח על שיתוף הפעולה!

קישור לדף בנושא חלוקת המים לעונה החקלאית הקרובה


צריכת המים לשנת 2011

תחילת העונה וחודשי שיא הצריכה עוד לפנינו!


המאבק על מחירי המים המליחים לבית שאינם ראויים לשתייה

כרגע אנו עוסקים בשני תחומים:

 • עלות המים בין דרישת רשות המים לבין טענתנו למחיר אותו אנו מוכנים לשלם.

 • פיצוי עבור המים הנחותים והנזק שהנם גורמים לבריאות ולרכוש!

 • מגמת רשות המים לגבות תעריף מיוחד עבור כל המים הנצרכים בשטח הישוב שאינם מיועדים לחקלאות. מחירי המים לחקלאות מוסדרים במסגרת הסכם המים עד לשנת 2016, לכן ההתייקרות הנה בחלק שאינו מוגן - המים לצרכי הבית בשטח הישוב, מדובר במאות אלפי מ"ק בכל יישוב.

 • כרגע ישנה הפרדה במחירים בין המים המליחים לחקלאות לבין אותם המים בדיוק המוגדרים כמים מליחים לצרכי הבית, הפער פי 3.5!

 • בהקמת רשות המים החדשה (נציבות המים לשעבר) הוגדר משק המים בארץ כמערכת סגורה, אין מימון של המדינה, הפיתוח במימון תעריפי המים.


המאבק על מחירי המים המליחים לבית שאינם ראויים לשתייה

 • הישובים חויבו רטרואקטיבית לשנת 2010 בסך כולל של למעלה ממליון שקלים!

 • רשות המים דרשה וחייבה עבור המים המליחים לצרכי הבית סך של 3.502 ₪ למ"ק, לאחר ערעור שלנו על העלויות ירד המחיר ל- 2.25 ₪ למ"ק.

 • דרישת רשות המים לבצע שינוי בשיטת החיוב שנעשתה עד כה לפי הערכה ולעבור למדידה בפועל, המשמעות הנה הוספת קווי הולכה, הפרדת רשתות, התקנת מדי מים ומונעי זרימה חוזרת במימון עצמי, כל זאת כדי לבודד את הפעילות החקלאית בישובים לצרכי מחיר. כל שאר המים – גינון ובית במחיר גבוה! השלב הראשון הכנת סקר ע"י גורם חיצוני מוסמך שיאשר פרויקטים חקלאיים בתחום הישוב.

 • טענתנו הנוספת והעיקרית – הנזקים שהמים גורמים לבריאות ולרכוש הבית, גופי חימום, מכונות כביסה וכו'. בגין נזקים אלו ישנן הוצאות כספיות גדולות לכל בית אב בערבה! עבודה כלכלית בנושא בהכנה, אנו נעזרים גם בייעוץ משפטי .

 • נשמח לקבל תגובות, דף בנושא יפורסם בקרוב.

 • מעורבות הציבור תתרום מאוד להצלחה במאבק!

 • פרטים נוספים בקישור הבא:

  http://www.arava.co.il/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1008


דרך השלום – עין יהב

 • לאחרונה הסתיימו עבודות שיקום כביש דרך השלום והדרך המזרחית המקבילה באזור עין יהב, הכבישים נסחפו בשיטפון 18/1/2010 בנחל נקרות.


סופה בערבה

 • בתאריך 5/5/2011 סופה באזור פארן וצופר

 • מהירות הרוח המקסימלית שנמדדה בפארן 97.74 קמ"ש!


מזבלה אורגנית במושב צופר

 • יש מרסקת גזם ויש מכרסמת גזם:


אתר פסולת בניין בנחל עידן - חצבה

מתי יגיע פתרון למכרסמי פסולת בניין?


מאגר נקרות

 • שרידי שיטפון 18/1/2010הולכים ונעלמים...

 • נותרו בעיקר אצות וכמה דגים מיובשים!


 • Login