Wist je dat ...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 73

Herkennen van verbindingsklasse 5 de jaar Natuurwetenschappen PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wist je dat ... Deze taak als doel heeft jullie wegwijs te maken in het herkennen van organische stofklassen - jullie meer uitleg vinden op de volgende pagina - jullie daar geraken door op de pijl hieronder te drukken. Herkennen van verbindingsklasse 5 de jaar Natuurwetenschappen.

Download Presentation

Herkennen van verbindingsklasse 5 de jaar Natuurwetenschappen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wist je dat ...

Deze taak als doel heeft jullie wegwijs te maken in het herkennen van organische stofklassen - jullie meer uitleg vinden op de volgende pagina - jullie daar geraken door op de pijl hieronder te drukken

Herkennen van verbindingsklasse

5de jaar Natuurwetenschappen


Het is de bedoeling dat jullie de volgende opdrachten proberen op te lossen.

Er wordt een vraag gesteld en jullie hebben steeds de keuze uit 3 mogelijke antwoorden, te vinden in de tandwielen onderaan. Klik het tandwiel aan waarop volgens jullie het juiste antwoord staat. Is het antwoord inderdaad juist, dan start de machine en beginnen de tandwielen te draaien. Is het antwoord fout, dan blokkeert de machine en zullen er geen tandwielen draaien. Bij een fout antwoord dien je aandachtig de uitleg en/of tips te lezen en ga je nadien door middel van de pijl terug naar de vraag. Daar probeer je ditmaal juist te antwoorden.

Heb je al de vragen van een opdracht juist opgelost dan rolt uit de machine een geel papier met ‘wist je datjes’ en kan je overgaan naar de volgende opdracht.

Veel succes, breng de machine op gang en laat de wieltjes draaien!


Wat is de structuurformule van de verbinding voorgesteld door de rode lijnen?


propaan

propeen

propyn

Wat is de juiste naam van deze verbinding?


Fout, want elk streepje telt voor één C-C binding; bij deze formule zien we drie C-C bindingen dus de schematische voorstelling zou zijn:


Fout, want elk streepje telt voor één C-C binding; bij deze verbinding zien we maar één C-C bindingen dus de schematische voorstelling zou zijn:


Alifatisch

verzadigd

KWS

alicyclisch

verzadidgd

KWS

Onverzadigd

KWS

propaan

Geef aan om welk soort koolwaterstofverbinding (KWS) het hier gaat.

propaan

pentaan


propeen

Dit is een foute naam; de uitgang –een wijst op een dubbele binding in het molecule, propeen is de naam van een alkeen.

propaan

propyn

propyn


propyn

Dit is een foute naam; de uitgang –yn wijst op een drievoudige binding in het molecule, propyn is de naam van een alkyn.

propaan

propeen


Wist je dat ...

benzine bestaat uit een mengsel van alkanen - de getallen 95 en 98 bij superbenzine octaangetallen worden genoemd - deze niet slaan op de hoeveelheid octaan die in de benzine aanwezig is - deze getallen de klopvastheid van de motor aanduiden - de klopvastheid van de motor wordt verhoogd door het toevoegen van de volgende stof:

propaan

Alifatisch

verzadigd

KWS


propaan

Onverzadigd

KWS

Fout, bij onverzadigde KWS is er een dubbele binding aanwezig in het molecule.

Alifatisch

verzadigd

KWS

alicyclisch

verzadidgd

KWS


propaan

alicyclisch

verzadidgd

KWS

Deze verbinding behoort inderdaad tot de verzadigde KWS omdat het alleen maar enkelvoudige bindingen bevat, maar het is geen cyclische verbinding.

Alifatisch

verzadigd

KWS

Onverzadigd

KWS


Geef de schematische voorstelling van dit molecule.


ether

alcohol

ester

Tot welke stofklasse behoort deze verbinding?


Elk streepje staat voor één C-C binding. De gekozen schematische voorstelling verwijst naar volgende verbinding:


Elk streepje staat voor één C-C binding, hier zou het dus gaan om de volgende verbinding:


Wist je dat ...

ether in de volksmond wordt gebruikt om di-ethylether aan te duiden - dit vroeger werd gebruikt als verdovings-middel – dit tegenwoordig wordt gebruikt om pleisterlijm te verwijderen - daartoe ook dissolvant wordt gebruikt - dissolvant ook wordt gebruikt om nagellak te verwijderen - dit het model is van een dissolvant-verbinding:

ether


alcohol

Deze verbinding is geen alcohol de algemene formule voor een alcohol is: R-OH

ether

ester


ester

Deze verbinding is geen ester de algemene formule voor een ester is:

ether

alcohol


Duidde schematische voorstelling van dit molecule aan.

kleurcode: rood: zuurstof zwart: koolstof wit: waterstof


C3H6O

C4H8O

C5H10O

Welke brutoformule hoort bij deze verbinding?


Fout, want elk streepje telt voor één C-C binding, de vereenvoudigde structuurformule van deze verbinding zou zijn:


Fout, want elk streepje telt voor één C-C binding, de vereenvoudigde structuurformule van deze verbinding zou zijn:


carbon-zuur

keton

aldehyde

C3H6O

Tot welke stofklasse behoort deze verbinding?


C4H8O

Fout, TIP: kijk naar het algemene model van de verbinding en tel het aantal H-, C- en O–atomen

C3H6O

C5H10O


C5H10O

Fout, TIP: kijk naar het algemene model van de verbinding en tel het aantal H-, C- en O–atomen

C3H6O

C4H8O


Wist je dat ...

Dit keton aceton wordt genoemd – dit naast glucose een brandstof is voor de hersenen - dit als enige brandstof kan worden aangemaakt in het menselijk lichaam uit vetten – het molecule hieronder een voorstelling is van een vet of lipide:

C3H6O

keton


C3H6O

carbon-zuur

Deze verbinding is geen carbonzuur; een carbonzuur heeft als functionele groep:

keton

aldehyde


C3H6O

aldehyde

Deze verbinding is geen aldehyde; een aldehyde heeft als functionele groep:

Carbon-zuur

keton


Lipide

Welk van de volgende stofklasse vind je terug in het lipide?

carbon-zuur

ester

keton


Lipide

ester

ester

Als we kijken naar de drie lange ketens: om welke koolwaterstoffen gaat het hier?

Alifatisch

verzadigde

KWS

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

Onverzadigde

KWS


Lipide

Lipide

Carbon-zuur

Fout: voor een carbonzuur zou je de volgende functionele groep moeten terugvinden:

ester

keton


Lipide

Lipide

keton

keton

Fout: voor een keton zou je de volgende functionele groep moeten terugvinden:

Carbon-zuur

ester


Lipide

Lipide

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

ester

Welke keten is een verzadigd KWS?

1

2

3

2

3

1


Lipide

Lipide

Onverzadigde

KWS

ester

Er zijn inderdaad onverzadigde KWS-ketens aanwezig, maar de drie ketens zijn niet allemaal onverzadigd. Een onverzadigd KWS is een keten die een dubbele binding bezit.

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

Alifatisch

verzadidgde

KWS


Lipide

Lipide

Alifatisch

verzadidgde

KWS

ester

Er is inderdaad een verzadigde KWS-keten aanwezig, maar de drie ketens zijn niet allemaal verzadigd. Een verzadigd KWS is een keten die alleen enkelvoudige C-C bindingen bezit.

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

Onverzadigde

KWS


Lipide

Lipide

Wist je dat ...

naast deze chemische verbindingen er ook nog vele andere in het menselijk lichaam voorkomen - eiwitten die in het lichaam voorkomen aminozuren bevatten

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

3

ester


Lipide

Lipide

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

1

ester

Deze keten is geen verzadigd KWS omdat het 2 keer een dubbele binding bevat.

2

3


Lipide

Lipide

Onverzadigde

+ verzadigde

KWS

2

ester

Deze keten is geen verzadigd KWS omdat het 1 keer een dubbele binding bevat.

3

1


Amino-

zuur

Als je weet dat een aminozuur een amine- en een carbonzuurfunctie bevat, welk van de onderstaande algemene formules is dan die van een aminozuur?


Amino-

zuur

Welk van de volgende verbindingen is een aminozuur?


amide +

carbon-

zuur

Amino-

zuur

Amino-

zuur

Fout want deze verbinding bezit een aldehydefunctie (-CHO) ipv een carbonzuurfunctie (-COOH)


Amino-

zuur

Amino-

zuur

Fout want deze verbinding bezit een amidefunctie (-CONH2) ipv een aminefunctie (-NH2)


Wist je dat ...

Aminozuren ook voorkomen in bier en zorgen voor een goede of slechte schuimvorming – er ook alcohol in bier zit – er verschillende alcoholen bestaan – je nu kan ontdekken welk alcohol er in bier zit

Amino-

zuur


Amino-

zuur

Deze verbinding bezit wel degelijk een aminefunctie (-NH2) maar bevat geen carbonzuurfunctie, we vinden hier een ketonfunctie terug (-CO-)


Amino-

zuur

We vinden in deze verbinding een carbonzuurfunctie terug, maar geen aminefunctie, het gaat hier om een amidefunctie (-CONH2).


CH3CHO

CH3OH

C2H5OH

Wat is de brutoformule van de verbinding voorgesteld in de figuur?

kleurcode: rood: zuurstof zwart: grijs wit: blauw


ethoxy-

ethaan

C2H5OH

Wat is de juiste naam van deze verbinding?

ethanal

ethanol


C2H5OH

CH3CHO

Fout, elk grijs bolletje stelt een koolstofatoom voor, elk blauw bolletje stelt een waterstofatoom voor en het rode bolletje stelt een zuurstofatoom voor.

CH3OH


CH3OH

Fout, elk grijs bolletje stelt een koolstofatoom voor, elk blauw bolletje stelt een waterstofatoom voor en het rode bolletje stelt een zuurstofatoom voor.

C2H5OH

CH3CHO


0

1

2

ethanol

C2H5OH

Hoeveel dubbele bindingen bevat ethanol?

pentaan


ethanal

C2H5OH

Fout, de uitgang –al duidt op de aanwezigheid van de functionele groep –CHO, met een dubbele binding (tussen welke atomen?). Ethanal is een aldehyde.

ethoxy-

ethaan

ethanol

propyn


ethoxy-

ethaan

C2H5OH

Fout, de –oxy- in de naam duidt op de aanwezighed van de groep R-O-R’. Ethoxyethaan is een ether waarbij R en R’ beide overeenkomen met -CH3CH2.

ethanal

ethanol


  • Wist je dat ...

  • ethanol door een chemische reactie met zuurstofgas kan omzetten in azijnzuur – azijn uit de keukenkast een oplossing is van 7 % azijnzuur in water –in laboratoria azijnzuur wordt gebruikt in pure vorm (100 %)

ethanol

0

C2H5OH


ethanol

1

C2H5OH

Fout, alcoholen zoals ethanol zijn lineaire, verzadigde verbindingen.

0

2


ethanol

2

C2H5OH

Fout, alcoholen zoals ethanol zijn lineaire, verzadigde verbindingen.

0

1


methyl-ethanoaat

ethaan-zuur

methaan-zuur

azijn-zuur

Wat is de wetenschappelijke naam van deze stof?


ethaan-zuur

azijn-zuur

Wat is de structuurformule van ethaanzuur?


methyl-ethanoaat

azijn-zuur

Fout, methylethanoaat is een ester terwijl azijnzuur een carbonzuur is.

ethaan-zuur

methaan-zuur


methaan-zuur

azijn-zuur

Fout. Net zoals azijnzuur is methaanzuur wel een carbonzuur, maar de gebruiksnaam of triviale naam van methaanzuur is mierenzuur en niet azijnzuur.

methyl-ethanoaat

ethaan-zuur


O

Oxiderend

Xn

Schadelijk

C

Corrosief

ethaan-zuur

azijn-zuur

Het gevaarsymbool dat op een fles azijnzuur staat afgebeeld zie je hier:

Wat is de betekenis ervan?

pentaan


ethaan-zuur

azijn-zuur

Fout, dit is de structuur-formule van ethanol, zoals reeds eerder besproken.


ethaan-zuur

azijn-zuur

Fout, dit is de structuurformule van ethanal (triviale naam: aceetaldehyde).


  • Wist je dat ...

  • chemische elementen juist moeten worden geëtiketteerd – deze etiketten voorzien moeten zijn van de juiste gevaarsymbolen

  • - twee gevaarsymbolen heeft

C

Corrosief

ethaan-zuur

azijn-zuur


O

Oxiderend

ethaan-zuur

azijn-zuur

Het gevarensymbool voor oxiderende stoffen is:

Xn

Schadelijk

C

Corrosief


Xn

Schadelijk

ethaan-zuur

azijn-zuur

Het symbool dat schadelijke stoffen aanduidt wordt als volgt weergegeven:

O

Oxiderend

C

Corrosief


halogen-iden

aminen

alkanen

Tot welke stofklasse behoort de verbinding die voorgesteld wordt in de figuur?


Koolstof-jood-methaan

Chloor-ethaan

Chloor-methaan

halogen-iden

Wat is de wetenschappelijke naam van deze verbinding?


amide +

carbon-

zuur

alkanen

Amino-

zuur

Fout, alkanen bestaan enkel uit de elementen C en H terwijl de verbinding uit het figuurtje nog een derde element bevat, namelijk Cl.

halogen-iden

aminen


aminen

Amino-

zuur

Fout, deze verbinding bezit geen aminefunctie (-NH2)

halogen-iden

alkanen


Wist je dat ...

je de laatste vraag goed beantwoord hebt – je hiermee het einde van de opdracht bereikt hebt – je de wieltjes goed doen draaien hebt. Proficiat!

Chloor-methaan

halogen-iden


Koolstof-jood-methaan

halogen-iden

Fout, de stof “koolstof-jood-methaan” bestaat helemaal niet. (Waarom?)

TIP: de “Cl” in de figuur duidt op één element, niet op twee.

Chloor-ethaan

Chloor-methaan


Chloor-ethaan

halogen-iden

Fout. TIP: Wat zijn de brutoformules van methaan en ethaan? Vergelijk deze met de stof in het figuurtje.

Koolstof-jood-methaan

Chloor-methaan


  • Login