Traume i posttraumatska stanja cns a
Download
1 / 23

Traume i posttraumatska stanja CNS-a - PowerPoint PPT Presentation


 • 934 Views
 • Updated On :

Traume i posttraumatska stanja CNS -a. Doc. Dr V. Rakočević-Stojanović. Epidemiologija. Godišnja incidencija trauma: Ukupna populacija: 200/100000 15-24 godine:550/100000 10% smrtonosne povrede, 20-40% značajne sekvele. Uzroci trauma CNS-a. Saobraćajne nesreće 58%

Related searches for Traume i posttraumatska stanja CNS-a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Traume i posttraumatska stanja CNS-a' - algernon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Traume i posttraumatska stanja cns a l.jpg

Traume i posttraumatska stanja CNS-a

Doc. Dr V. Rakočević-Stojanović


Epidemiologija l.jpg
Epidemiologija

Godišnja incidencija trauma:

 • Ukupna populacija: 200/100000

 • 15-24 godine:550/100000

 • 10% smrtonosne povrede, 20-40% značajne sekvele


Uzroci trauma cns a l.jpg
Uzroci trauma CNS-a

 • Saobraćajne nesreće58%

 • Padovi sa visine 21%

 • Udarac u glavu 11%

 • Tuča 5%

 • Nepoznato 5%


Uzroci trauma cns a4 l.jpg
Uzroci trauma CNS-a

 • Saobraćajne nesreće-povrede glave u 80%

 • Penetrantne mirnodopske povrede glave: 30-62% smrtonosne

 • Politraume: u 60% povrede mozga (mortalitet 22%)


Faktori rizika l.jpg
Faktori rizika

 • Mladji muškarci

 • Niže obrazovanje

 • Nezaposleni

 • Etilizam

 • Socijalni problemi

 • Emocionalne smetnje

 • Ranije povrede glave


Frakture lobanje konveksiteta baze linearne i impresione l.jpg
Frakture lobanje:konveksiteta, baze, linearne i impresione

 • Linearne (75%): temporalno, parijetalno, redje frontalno, lezija kranijalnih nerava (5,7,8 ili 1), oto i nazolikvoreja, ozlede krvnih sudova.

 • Impresione (20-25%): fragmentacija kosti, fokalni neurološki znaci, lezije dure, infekcije, meningitis, hemoragije (ED, SD, SA, IC).


Frakture baze lobanje do5 l.jpg
Frakture baze lobanje (do5%)

 • Kranijalni nervi (1,2,3,4,5,7,8)

 • Endokrinološki poremećaji (dijabetes insipidus, impotencija, amenoreja)

 • Nazolikvoreja, otolikvoreja, meningitis, apsces

 • Brilenhematom (rakunove oči, fenomen naočara) periorbitalni hematom (prednji deo baze)

 • Betlov znak-hematom u retroaurikularnom i mastoidnom predelu (zadnja piramida, sigmoidni sinus)


Traumatsko o te enje mozga l.jpg
Traumatsko oštećenje mozga

 • Commotio cerebri

 • Contusio cerebri

 • Laceratio cerebri

 • Compressio cerebri (hematomi)


Commotio cerebri l.jpg
Commotio cerebri

 • Predstavlja funkcionalni poremećaj moždanog stabla (bez neuroloških i neuroradioloških ispada)

 • Povreda:direktna, trzajna povreda vrata, pad na sedalni predeo

 • Klinička slika:gubitak svesti (kraće od 5 min, nekada duže), amnezija (retrogradna i anterogradna), vegetativni poremećaji

 • Anterogradna amnezija odredjuje težinu povrede (ukoliko traje do 1 h reč je o komociji, duže trajanje ukazuje na teže oštećenje mozga)

 • Vegetativni simptomi: pad pulsa i pritiska, mučnina, povraćanje, poremećaj disanja


Postkomocioni sindrom l.jpg
Postkomocioni sindrom

 • Etiologija: neurološki, neuropsihološki i psihijatrijski faktori

 • Kod 50% bolesnika sa blagom povredom mozga

 • Klinička slika: glavobolja, nesvestica, mučnina, zamorljivost pažnje i pamćenja, iritabilnost, depresija, anksioznost, tinitus, preokupiranost povredom

 • Nekoliko nedelja, meseci, godina ili čitav život

 • Često postizanje kompenzacije ne dovodi do prestanka simptoma, posebno ako su dugo trajali


Contusio cerebri 56 l.jpg
Contusio cerebri (56%)

 • Fokalni neurološki znaci, pozitivan CT nalaz.

 • Udarom predmeta o lobanju koja miruje (“coup”-ku) udarac izaziva ulegnuće, ispravljanje ulegnuća kosti izaziva negativan pritisak na mestu udara i tu se formira kontuziono žarište

 • Udarom pokretne lobanje o čvrstu podlogu (na mestu udara pozitivan a na suprotnoj strani negativan pritisak –”contrecoup”-kontrku fenomen)

 • Komplikacije: SAH, SDH, ICH


Compressio cerebri l.jpg
Compressio cerebri

 • Epiduralni hematom (iz a. meningicae mediae najčešće)

 • Lokalizacija (temporoparijetalni predeo najčešće)

 • Klinička slika:gubitak svesti, lucidni interval (do 48 h), ponovni gubitak svesti je znak povećanog intrakranijalnog pritiska, fokalni neurološki znaci, Hutschinsonova zenica

 • Dijagnoza: RTG lobanje, CT, arteriografija

 • Terapija: hirurška


Subduralni hematom l.jpg
Subduralni hematom

 • Vensko krvavljenje izmedju dure i arahnoideje (akutni: unutar 3 dana, subakutni: 3 dana do 3 nedelje, hronični:nakon tri nedelje)

 • Trauma može biti mala, čest kod etiličara

 • Klinička slika kao kod epiduralnog hematoma, ali je razvoj sporiji

 • Dijagnoza: CT mozga, angiografija

 • Terapija: hirurška


Traumatske lezije mozga ekstraduralni hematom akutni subduralni hematom l.jpg
TRAUMATSKE LEZIJE MOZGAEkstraduralni hematom Akutni subduralni hematom


Traumatske lezije mozga subduralni hroni ni hematom l.jpg
TRAUMATSKE LEZIJE MOZGASubduralni hronični hematom


Intracerebralno krvavljenje l.jpg
Intracerebralno krvavljenje

 • Penetrantna povreda ili laceracija usled pada

 • Granica prema kontuziji nije oštra

 • Subkortikalna bela masa, bazalne ganglije, talamus

 • Koma, Babinski pozitivan, Hačinsonova zenica, dispneja

 • Stariji uzrast, etil, poremećaj koagulacije


Subarahnoidalno krvavljenje l.jpg
Subarahnoidalno krvavljenje

 • Najčešće posttraumatsko krvavljenje, često udruženo sa EDH i SDH

 • Redovno nastaje kod oštećenja korteksa

 • Krvavljenje iz mostnih vena ili kortikalnih arteriola, kod laceracije iz kortikalnih vena i arterija, ozlede vertebralnih arterija

 • Krv se sliva pod dejstvom zemljine teže. Moguć komunikantni hidrocefalus


Te ina povreda cns a l.jpg
Težina povreda CNS-a

 • Klasifikacija GKS trajanje kome

 • Blaga 13 do 15 do 20 minuta

 • Umereno teška 9 do 12 do 6 sati

 • Teška 3 do 8 više od 6 sati


Kategorije ishoda traume mozga l.jpg
Kategorije ishoda traume mozga:

 • Bez sekvela

 • Manje sekvele uz potpunu socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju

 • Srednje izražene sekvele sa nepotpunom rehabilitacijom

 • Teške sekvele sa zavisnošću od drugih osoba i očuvanu pokretljivost

 • Teške sekvele uz nepokretnost

 • Smrtni ishod (povišen intrakranijalni pritisak, hernijacija, sistemski poremećaji: pneumonija, septikemija, šok, elektrolitni dizbalans, kombinacija navedenog)


Posledice kraniocerebralnih povreda l.jpg
Posledice kraniocerebralnih povreda

 • Posttraumatska glavobolja

 • Posttraumatska neuroza

 • Subjektivni posttraumatski sindrom (simulacija)

 • Demencija

 • Epilepsija

 • Korsakovljev sindrom

 • Karakterne promene


Terapija kraniocerebralnih povreda l.jpg
Terapija kraniocerebralnih povreda

 • Održavanje vitalnih funkcija, prolaznost disajnih puteva, imobilizacija vrata, kiseonik, brz transport, hemostaza, aspiracija, srčana reanimacija, korekcija anemije, osmolarnosti

 • Ako koma traje duže od 48 sati, nazogastrična sonda, antacidi, nega

 • Antiedematozna terapija (manitol), hipotermija, barbiturna koma

 • Operativni tretman većine hematoma i većih kontuzija (preko 2 cm), IKP veći od 20-30 mmHG

 • Blokatori Ca kanala, NMDA antagonisti, antioskidanti, terapija posledica: sedativi, neuroleptici, antidepresivi i dr.


Traumatska o te enja ki mene mo dine l.jpg
Traumatska oštećenja kičmene moždine

 • Komocija (funkcionalni poremećaj)

 • Kontuzija (neurološki deficit)

 • Siringomijelija i siringobulbija

 • Hematomijelija

 • Dijagnoza: neurološki pregled, RTG, NMR

 • Terapija: simptomatska, fizikalna, hirurška


ad