4 solit n
Download
Skip this Video
Download Presentation
4. Solitón

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

4. Solitón - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

4. Solitón. Martin Plesch. Zadanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 4. Solitón' - alexis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 solit n

4. Solitón

Martin Plesch

zadanie
Zadanie

Množstvo podobných kyvadiel je pripevnené v rovnakých vzájomných vzdialenostiach na horizontálnu os, pričom susedné kyvadlá sú pružne spojené. Každé kyvadlo sa môže otáčať okolo osi, ale nemôže sa pohybovať v smere osi (pozrite obrázok). Vyšetrite šírenie výchylky v takomto systéme. Aká je rýchlosť solitónu, pri ktorom každé kyvadlo vykoná otočný pohyb o 360°?

vlny a vlnenie
Vlny a vlnenie
 • Kameň hodený do vody
 • Kačka plávajúca vo vode
 • Kmitajúca struna na gitare
r chlos renia v n
Rýchlosť šírenia vĺn
 • Čo je to rýchlosť?
  • Skutočná rýchlosť
  • Virtuálna rýchlosť
 • Aké obmedzenia platia pre rýchlosť?
  • Pre ktorú rýchlosť vlastne platia?
 • Rýchlosť vĺn
  • Fázová rýchlosť – pohyb maxím, virtuálna rýchlosť
  • Grupová rýchlosť – pohyb čela vlny, skutočná
kame hoden do vody
Kameň hodený do vody
 • Ako rýchlo sa pohybujú vlnové maximá, vlny, ako ich vnímame subjektívne?
  • Fázová rýchlosť
 • Ako rýchlo sa pohybuje čelo vlny? Ako rýchlo sa z pokojnej hladiny stáva rozčerená?
  • Grupová rýchlosť
 • Fyzikálne je zaujímavá len grupová rýchlosť, lebo ňou sa šíri informácia
od oho z vis r chlos
Od čoho závisí rýchlosť?
 • Od mnohých vlastností systému
 • Zväčša treba vyriešiť pohybovú rovnicu systému a nájsť v nej vlny a ich parametre (frekvencia, vlnová dĺžka)
 • Základná definícia
vlnov bal k
Vlnový balík
 • Informácia sa šíri nie samotnou vlnou, ale zmenou je správania sa
 • Ak vlna pôvodne nebola, informácia sa šíri ako zhluk prichádzajúcich vĺn – vlnový balík
 • Vo väčšine prostredí závisí rýchlosť šírenia vĺn od jej frekvencie
  • Vlnový balík sa po čase rozpadne
  • Výnimku tvorí napr. svetlo vo vákuu
solit n
Solitón
 • Špecifický úkaz vedúci k tomu, že vlnový balík sa nerozpadá
  • Spôsobený veľkými výchylkami vo vhodnom prostredí
  • Riešenie prostredia pre malé výchylky predpovedá rozpad balíka, ale korekcie z nelineárneho javy pôsobia proti rozpadu
 • Solitóny boli pozorované na riekach ako vlnové balíky postupujúce po rieke bez strát
syst m zo zadania
Systém zo zadania
 • Je to diskrétny systém
  • Je tam konečne veľa závaží, ktoré sú od seba vzdialené o definovanú vzdialenosť
 • Striktne vzaté tam vlny nevznikajú
 • Ak sa pozrieme na systém z diaľky, môžeme si tam vlny „predstaviť“
o je na ou lohou
Čo je našou úlohou
 • Pochopiť, ako systém funguje
 • Nájsť (namerať, spočítať, nasimulovať) rýchlosť šírenia malých výchyliek
 • Porovnať ju s rýchlosťou šírenia veľkých výchyliek
 • Identifikovať (experimentom, teoreticky) solitón
parametre syst mu pokus 1
Parametre systému – pokus 1
 • Hmotnosť závažia m
 • Polomer otáčania r
 • Minimálna vzdialenosť dvoch závaží l
 • Tuhosť pružiny k
 • Výchylka i-teho závažia
sila p sobiaca na ka d z va ie
Sila pôsobiaca na každé závažie
 • Zaujíma nás len priemet v smere otáčania
 • Gravitačná sila
 • Sila pôsobiaca od závaží i-1 a i-1
  • pre malé rozdiely výchyliek
hotovo
Hotovo?
 • Rovnice máme, stačí namerať konštanty a naprogramovať vhodnú simuláciu
 • Ale...

Vznikne naozaj solitón?

poh ad zdia ky
Pohľad zdiaľky
 • Nech je l maličké
 • Potom výchylka nebude indexovaná číslami i ale polohou na osi x
 • Potom
 • Hustota závaží
porovnanie s l
Porovnanie síl
 • Gravitačná je stále úmerná výchylke
 • Sila od pružiny
 • Takéto rovnice vedú na nezávislé kmitanie závaží (malé výchylky!)
parametre syst mu pokus 2
Parametre systému – pokus 2
 • Hmotnosť závažia m
 • Polomer otáčania r
 • Minimálna vzdialenosť dvoch závaží l
 • Tuhosť pružiny k Natiahnutie pružiny silou F
 • Výchylka i-teho závažia
sila p sobiaca na ka d z va ie1
Sila pôsobiaca na každé závažie
 • Zaujíma nás len priemet v smere otáčania
 • Gravitačná sila
 • Sila pôsobiaca od závaží i-1 a i-1
  • pre malé rozdiely výchyliek
v sledn sila
Výsledná sila
 • Zrýchlenie každého závažia
 • Znova sa dá ďalej postupovať simuláciou...
poh ad zdia ky1
Pohľad zdiaľky
 • Sine-Gordonova rovnica
 • Táto rovnica má ako jedno z riešení solitóny
o alej
Čo ďalej?
 • Urobiť simuláciu, zostrojiť experiment, porovnať výsledky
 • Ak veci budú sedieť, hor sa na rýchlosti (aby sme nezabudli...)
r chlos renia malej v chylky
Rýchlosť šírenia malej výchylky
 • Bude závisieť od vlnovej dĺžky
 • Inak povedané, ak sa vytvorí malá výchylka, bude sa postupne rozpadať tak, že vlny, z ktorých sa skladá (Fourierova analýza) pôjdu každá svojou rýchlosťou
r chlos renia ve kej v chylky
Rýchlosť šírenia veľkej výchylky
 • Nebude závisieť od vlnovej dĺžky
 • Riešenie pre výchylku od polohy a času
 • v je násobok rýchlosti oproti
 • Rýchlosť solitónu je zhora ohraničená rýchlosťou šírenia vlny na pružine
zdroje d t
Zdroje dát
 • NonlinearScience, Los AlamosSpecialIssue 1987 (pp 228, 229), neznámy autor
 • Sine Gordonequation (Wikipedia)
 • KitIljuMarčenka (www.tmfsr.sk)

Disclaimer: Všetky tvrdenia, vzorce a výpočty sú uvedené bez záruky. Aspoň jedna chyba v prezentácii je skoro istá. Zopakovanie prezentovaného riešenia na súťaži nie je garanciou získania dobrých bodov, naopak, zopakovanie chyby z prezentácie vo vlastnom riešení skoro s istotou vedie k bodovému pádu.

ad