Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Download
1 / 22

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl' - aletta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.Zr nicowanie rasowe i etniczne ludno ci
Zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności www.szkolnictwo.pl

 •  Pierwotną ludność Ameryki Północnej stanowili Indianie i Eskimosi, zaliczani do rasy żółtej. Ich przodkowie przybyli tu z Azji Wschodniej około 20-50 tys. lat temu.

 • W Ameryce Północnej mieszka ludność głównie rasy:

 • Białej, z gałęzi europejskiej,

 • Żółtej ( mongoidalnej), z gałęzi amerykańskiej – Indianie,

  A także ludność rasy przejściowej:

 • Metysi ( potomkowie Indian i osób rasy białej) - najwięcej w Meksyku,

 • Mulaci ( potomkowie Murzynów i osób rasy białej)

 • Zambosi( potomkowie Murzynów i Indian)

 •    Spośród państw Ameryki Północnej Indianie stanowią współcześnie większość tylko w Gwatemali (45% społeczeństwa).

 • Ludność pochodzenia europejskiego dominuje w Kanadzie (ponad 95%), Kostaryce (87%), Portoryko (80%), Stanach Zjednoczonych (77%) i na Kubie (około 50%).

 • Murzyni i Mulaci przeważają na większości wysp Ameryki Środkowej. Metysi są dominującą grupą ludności Hondurasu (90%), Salwadoru (89%), Meksyku (78%), Panamy i Nikaragui.


Religie w ameryce
Religie w Ameryce www.szkolnictwo.pl

 • Chrześcijaństwo wyznaje większość Amerykanów w Stanach Zjednoczonych (76%), głównie w ramach wyznania protestanckiego ( 51%) i katolickiego (25%), a 1,7% to mormoni (nazwa powszechnie używany w odniesieniu do członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ),

 • religie niechrześcijańskie (w tym Buddyzm , Hinduizm , Islam i Judaizm ) razem stanowią około 5% dorosłej populacji,

 • Judaizm jest trzecią co do wielkości religią w USA ( ok. 1,5%), choć to określenie nie musi wskazywać na przekonań i praktyk religijnych. Znaczna liczba osób identyfikuje się z amerykańskimi Żydami na tle etnicznym i kulturalnym , a nie religijnym.

 • Kolejne 15% dorosłej populacji określa jako brak przekonania religijne lub brak przynależności religijnej.

 • Zróżnicowanie religijne wśród Kanadyjczyków jest znaczne.

 • Główne wyznania religijne to: katolicyzm( ponad 45%) i protestantyzm ( ok. 40%) , pozostałe 15% to inne religie.

 • W Meksyku dominuje katolicyzm. Meksyk uznawany jest za jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie!

Bazylika Matki Bożej z Guadalupe.

Jest aktualnie największym sanktuarium maryjnym na świecie – rocznie przybywa do Meksyku 12 milionów pielgrzymów.


Kolonizacja ameryki
Kolonizacja Ameryki www.szkolnictwo.pl

 • Pierwszą falą migracji był napływ ludności rasy żółtej pochodzenia azjatyckiego. Miał on miejsce 30-40 tyś. Lat temu. Ludność ta rozprzestrzeniła się na obu kontynentach i dała początek populacji Indian amerykańskich.  

 • Następną falę migracji zapoczątkowało odkrycie Ameryki. Dokonanie tego dzieła przypadło w udziale Krzysztofowi Kolumbowi, żeglarzowi pochodzącemu z Genui, który poszukiwał drogi wodnej do Indii.

 • Proces kolonizacyjny rozpoczął się od podbojów Ameryki Środkowej i Południowej przez Hiszpanów i Portugalczyków. Europejczyków zwabiło tam złoto, gdyż kraj jakoby był w nie obfity. Hiszpanie, którzy byli pierwszymi i głównymi najeźdźcami w Nowym Świecie, podbili bogate wyspy Morza Karaibskiego, Meksyk i kraje Ameryki Środkowej i Południowej, otarli się nawet o obszary południowe i zachodnie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych,

 •   Wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej kolonizowali Anglicy, Szkoci, Irlandczycy i Holendrzy. Z czasem do rywalizacji kolonialnej włączyli się Francuzi, którzy podbili obszar dorzeczy Missisipi i Missouri oraz Rzeki Św. Wawrzyńca. Rosjanie zagarnęli Alaskę i wybrzeża północno-zachodnie. W trakcie podbojów traciło życie miliony Indian. Do ciężkich prac na plantacjach i w kopalniach przywożono z Afryki niewolników. Głównie trafiali oni do Stanów Zjednoczonych i na wyspy basenu Morza Karaibskiego – był to początek kolonizacji Ameryki przez ludność pochodzenia afrykańskiego.


Polonia w ameryce
Polonia w Ameryce www.szkolnictwo.pl

 • W ostatnich kilkudziesięciu latach do Ameryki Północnej przybywa wielu Azjatów (Chińczyków, Hindusów i Japończyków).

 • Dużą grupę etniczną w Ameryce Północnej stanowią Polacy. Powodem emigracji były względy ekonomiczne i polityczne. Znaczna liczba Polaków napłynęła do Stanów Zjednoczonych i Kanady bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Najwięcej ludności pochodzenia polskiego zamieszkuje Stany Zjednoczone – ok. 12 mln. Większość z nich nie zna swego rodzimego języka, ale jest świadoma polskiego pochodzenia.

Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na świecie. Główne miejsca zamieszkiwania Polonii w USA to miasta: Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork i Seattle. Chicago, miasto w środkowych USA, jest drugim na świecie, po macierzystej Warszawie, miastem pod względem liczby Polaków.

Polonia


Liczba i rozmieszczenie ludno ci
Liczba i rozmieszczenie ludności www.szkolnictwo.pl

 • Przed przybyciem Krzysztofa Kolumba, Amerykę zamieszkiwało ok. 30 milionów ludzi.

 • Liczba ta nie ulegała znaczącym zmianom aż do początku XIX wieku, kiedy to zaczęła gwałtownie wzrastać.

 • Główną przyczyną wzrostu liczby mieszkańców był napływ imigrantów, głównie z Europy i Azji.

 • Do wzrostu liczby ludności przyczynił się także wysoki przyrost naturalny, zwłaszcza w krajach Ameryki Łacińskiej.

 • Współcześnie populację Ameryki Północnej szacuje się na prawie 530milionów ludzi.

 • Jest to trzeci co do wielkości kontynent pod względem obszaru, po Azji i Afryce, a czwartypod względem populacji, po Azji, Afryce i Europie.

Liczba mieszkańców na 1 km 2

Powyżej 200

100- 200

50-100

10 -50

1-10

Poniżej 1

Obszary niezamieszkane


Rozmieszczenie ludno ci
Rozmieszczenie ludności www.szkolnictwo.pl

 • Liczba ludności w Ameryce Północnej rozmieszczona jest nierównomiernie.

 • Głównymi czynnikami wpływającymi na rozmieszczenie ludności są:

 • Warunki środowiska przyrodniczego,

 • Poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów,

 • Historia zasiedlania tej części świata.

 • Szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest fakt, że ogromna powierzchnia kontynentu znajduje się pod wpływem klimatów: polarnego, subpolarnego i umiarkowanie chłodnego, co znacząco ogranicza możliwość trwałego egzystowania człowieka na północy.

 • Oprócz gęsto zaludnionych terenów, występują tu również obszary bezludne.

 • Największe skupiska ludności znajdują się na wybrzeżach Atlantyku oraz w rejonie Wielkich Jezior. Tam też położone są największe miasta.

 • Duża gęstość zaludnienia na tych terenach wynika ze sprzyjających osadnictwu warunków przyrodniczych – łagodnego klimatu i nizinnej rzeźby terenu.

 • Najsłabiej zaludnione obszary w Ameryce charakteryzują się niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi. Są to tereny o skrajnie zimnym klimacie – Grenlandia, Archipelag Arktyczny, Północna Kanada.

 • Słabo zaludnione są także obszary górskie, na przykład Góry Skaliste.


Urbanizacja w ameryce p nocnej
Urbanizacja w Ameryce Północnej www.szkolnictwo.pl

 • Urbanizacja - proces koncentracji ludności w punktachprzestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu życia na miejski

 • Kontynent Amerykański jest silnie zurbanizowany. W miastach mieszka ok. 80% ludności. Szybki napływ ludności do miast doprowadził do powstania miast-gigantów.

 • Największe zespoły miejskie tworzą:

Nowy Jork

Mexico City – tworzy największy zespół miejski w Ameryce Północnej


Gospodarka w ameryce p nocnej
Gospodarka w Ameryce Północnej www.szkolnictwo.pl

 • Gospodarka Ameryki Północnej dysponuje bardzo dobrymi warunkami naturalnymi, jednak posiada duże różnice pod względem poziomu, jak i struktury produkcji. Obok największej potęgi gospodarczej świata - Stanów Zjednoczonych, jest też Haiti - zaliczane do krajów najbiedniejszych.

 • Gospodarki Stanów Zjednoczonych i Kanady są nowoczesne i bardzo wydajne. Obydwa państwa zaliczane są do najlepiej rozwiniętych na świecie. Charakteryzują się wysoką wartością PKB na jednego mieszkańca.

 • W strukturze PKB dominują usługi, natomiast niewielki jest udział rolnictwa. Mimo to rolnictwo jest w tych krajach jest bardzo dobrze rozwinięte. Rolnicy wykorzystują nowoczesne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt.

 • Meksyk należy do krajów średnio rozwiniętych. Rozwój gospodarczy przypadający na lata 70. i 80. XX w zawdzięcza eksportowi ropy naftowej i gazu ziemnego – najważniejszych surowców mineralnych w tym kraju.

Tyś.

PKB na 1 mieszkańca w Ameryce Północnej [w tyś. USD]


Rolnictwo
Rolnictwo www.szkolnictwo.pl

 • Podstawową rolę w rolnictwie trzech największych krajów Ameryki Północnej - Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku odgrywały zboża: kukurydza, pszenica, jęczmień, owies i ryż.

 • Na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku uprawia się sorgo,

 • W Ameryce Środkowej - fasolę.

 • Spośród wielu gatunków roślin bulwiastych największe znaczenie mają ziemniaki (głównie w USA), a następnie maniok i bataty.

 • W strukturze produkcji światowego rolnictwa szczególne znaczenie mają wytwarzane tutaj takie rośliny jak: bawełna uprawiana w USA (23% produkcji światowej), trzcina cukrowa (13%), soja (47% światowych zbiorów pochodzi z USA), sizal (19,5%), tytoń, a także kawa i kakao.

 • Najpopularniejszymi owocami krajów Ameryki Środkowej są banany (15% światowych zbiorów), które są głównym towarem eksportowym krajów tego regionu. Duże znaczenie w światowych zbiorach mają ananasy oraz owoce cytrusowe, głównie cytryny, pomarańcze i mandarynki, a także owoce charakterystyczne dla strefy umiarkowanej, uprawiane głównie w USA: jabłka, gruszki i śliwki.

Bataty,

czyli słodkie

ziemniaki

Zbiór trzciny cukrowej


Przemys
Przemysł www.szkolnictwo.pl

 • W gospodarce Kanady i Stanów Zjednoczonych dużą rolę odgrywa przemysł.

 •  Ameryka Północna posiada wielkie złoża różnorodnych bogactw mineralnych.

 • W Stanach Zjednoczonych występują największe na świecie pokłady węgla kamiennego i brunatnego.

 • Bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego ciągną się szerokim pasem od północnych wybrzeży Alaski, poprzez Kanadę, Stany Zjednoczone, aż po północny Jukatan w Meksyku.

 • Kanada posiada bogate złoża uranu.

 • Ponadto na kontynencie północnoamerykańskim występują złoża rud metali takich jak: żelazo, miedź, molibden, mangan, nikiel, boksyty oraz cynk i ołów. Dość znaczne są także złoża złota, platyny i srebra.

 • Z surowców chemicznych najważniejsze znaczenie ma sól kamienna i fosforyty.

 • W obu krajach duże znaczenie ma przemysł wysokich technologii, opierający się na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Obejmuje on m.in. Przemysł: elektroniczny, farmaceutyczny, lotniczy. Przemysł przetwórczy osiągnął wysoki poziom zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Najważniejszymi jego gałęziami są tutaj: przemysł elektromaszynowy, metalurgiczny, samochodowy, celulozowo-papierniczy, włókienniczy i spożywczy.


Stany zjednoczone
Stany Zjednoczone www.szkolnictwo.pl

Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska - oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady - i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie.

Powierzchnia: 9631,4 tys.km 2

Liczba ludności – 310,5 mln

Gęstość zaludnienia - 32,23 osób/km²

Stolica – Waszyngton

Język urzędowy - angielski

Pod względem liczby ludności USA zajmuje 3 miejsce na świecie.

Granice lądowe:

długość całkowita: 12248 km

granica z Kanadą: 8893 km (w tym 2477 km z Alaską),

z Meksykiem: 3326 km

linia brzegowa: 19924 km (bez wysp na Pacyfiku i Atlantyku)


Warunki naturalne
Warunki Naturalne www.szkolnictwo.pl

 • Na zachodzie ciągnie się pas Kordylierów, na wschód od nich znajdują się Wielkie Równiny oraz pas nizin, na wschodzie kraju ciągnie się pas Appalachów, a wzdłuż wybrzeża Atlantyku – Nizina Atlantycka.

 • Południkowy układ rzeźby oraz prądy morskie mają duży wpływ na klimat. Kordyliery ograniczają dostęp wilgotnych mas powietrza, napływających znad Pacyfiku. Dlatego środkowo – zachodnia część Stanów Zjednoczonych jest suchsza niż część wschodnia.

 • Stany Zjednoczone maja urozmaiconą sieć rzeczną. Największymi rzekami są Missisipi z Missouri, Ohio, Kolorado, Kolumbia i Rzeka Św. Wawrzyńca.

 • Południkowy układ rzeźby ułatwia także mieszanie się różnych mas powietrza. Efektem tego są częste zmiany pogody oraz liczne tornada.

 • Poza tornadami Stany Zjednoczone nawiedzane są przez następujące zagrożenia naturalne: to tsunami, wulkany, trzęsienia ziemi, huragany wzdłuż wybrzeża Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej, lawiny błotne i pożary w Kalifornii a także powodzie.

Na obszarze USA obserwuje się od 600 – 1400 tornad w ciągu roku. Tornado odznacza się ogromną siłą niszczącą, a prędkość wiatru w wirze dochodzi do 450 km/h.


Urbanizacja usa
Urbanizacja – USA www.szkolnictwo.pl

 • W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 50 wielkich aglomeracji. Każda z nich jest zamieszkana przez co najmniej 1 milion mieszkańców.

 • Największe miasta – giganty to : Nowy Jork ( 19,7 mln) i Los Angeles ( 13,9 mln).

Tereny silnie zurbanizowane, na których blisko siebie leży kilka dużych aglomeracji, to tzw. Megalopolis.

Największe megalopolis w USA powstało na wschodnim wybrzeżu. Należą do niego aglomeracje: Bostonu, Nowego Jorku, Filadelfii, Baltimore i Waszyngtonu.

Na zachodnim wybrzeżu megalopolis tworzą aglomeracje: San Francisco, Los Angeles oraz San Diego.

Megalopolis leżące nad Atlantykiem, zajmuje obszar o długości kilkuset kilometrów i zamieszkuje je ok. 50 mln ludzi.

BOSTON

NOWY YORK

FILADELFIA

BALTIMORE

WASZYNGTON


Gospodarka stan w zjednoczonych
Gospodarka Stanów Zjednoczonych www.szkolnictwo.pl

 • W częstej opinii Stany Zjednoczone to największa potęga gospodarcza na świecie,

 • PKB stanowi ponad 30% produktu światowego brutto,

 • Wytwarza się tu i zużywa ok. ¼ wyprodukowanej energii elektrycznej,

 • USA to największy importer i eksporter towarów na świecie,

 • Państwo to jest jednym z największych producentów i zarazem konsumentów żywności,

 • Wysoko rozwinięte rolnictwo, w którym podstawową rolę odgrywają farmy – prywatne , wielkoobszarowe gospodarstwa. Charakteryzują się wysoką mechanizacją i specjalizacją produkcji,

 • Bogata baza surowcowa. Stany Zjednoczone zajmują czołowe miejsca w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej, a także rud miedzi oraz srebra i złota.

 • Bardzo ważną rolę odgrywa tu przemysł wysokiej technologii, właśnie to państwo uchodzi za jego kolebkę. Znajduje się tu słynna Dolina Krzemowa – najstarszy i największy ośrodek high – tech na świecie.

 • Oprócz Doliny Krzemowej na terenie kraju zlokalizowanych jest wiele innych technopolii. Dominuje w nich przemysł elektroniczny, mikroelektroniczny, lotniczy oraz kosmiczny, a także przemysł oparty na stosowaniu biotechnologii.

Technopolia – obszar skupiający dużą liczbę zakładów przemysłu high – tech.


Stany zjednoczone przemys zaawansowanych technologii
Stany Zjednoczone – przemysł zaawansowanych technologii www.szkolnictwo.pl

Elektronika i mikroelektronika

p. Lotniczy i kosmiczny

p. Chemiczny ( oparty na biotechnologiach

Przemysł zbrojeniowy


Dolina krzemowa
Dolina Krzemowa www.szkolnictwo.pl

 • Dolina Krzemowa (ang. Silicon Valley) to nazwa nadana północnej części Doliny Santa Clara, która znajduje się w północnej części amerykańskiego stanu Kalifornia.

Firmy należące do gigantów przemysłowych, które mają swoje siedziby w Krzemowej Dolinie to m.in.: Adobe Systems,, Apple, BEA Systems,Binet, Cadence Design Systems, eBay, Electronic Arts, Google, Hewlett-Packard, Infotech, Intel, Intuit, Juniper Networks, Microsoft, National Semiconductor, Network Appliance, NVIDIA Corporation, Synopsys, Yahoo!.


Meksyk
Meksyk www.szkolnictwo.pl

Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 mln km², co daje mu pod tym względem 14. miejsce na świecie. Ze 112 milionami mieszkańców ( lipiec 2010r.) jest 11 krajem z największą liczbą ludności.

Meksyk jest federacją 31 stanów i Dystryktu Federalnego, w skład którego wchodzi stolica – miasto Meksyk – jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie.

Powierzchnia: 1972,5 tyś. Km 2

Liczba ludności: 112 mln

Stolica: Meksyk

Język urzędowy - hiszpański

Kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze: Stanami Zjednoczonymi (na północy); Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu); Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie); Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie).


Warunki naturalne1
Warunki naturalne www.szkolnictwo.pl

 • Meksyk nazywany jest często krajem wulkanów i trzęsień ziemi…

 • Kraj ten leży w aktywnej strefie sejsmicznej, na granicy płyt litosfery. Z tego powodu występują tu, zwłaszcza w południowej części kraju częste trzęsienia ziemi i ożywiony wulkanizm.

 • Wiekszość szczytów górskich Meksyku to

  aktywne lub wygasłe wulkany.

  Najwyższym szczytem Meksyku i zarazem

  najwyższym czynnym wulkanem Ameryki Północnej

  jest Orizaba (5636 m n.p.m.)

Ponad połowa obszaru Meksyku znajduje się powyżej 1000 m n.p.m.

Centralną część terytorium Meksyku zajmuje Wyżyna Meksykańska, otoczona z trzech stron łańcuchami górskimi. Od wschodu jest to Sierra Madre Wschodnia, od zachodu Sierra Madre Zachodnia, a na południu – Kordyliera Wulkaniczna. Na południu kraju rozciąga się kolejne pasmo Sierra Madre Południowa. Wąski pas nizin ciągnie się wzdłuż wybrzeży oceanicznych oraz na półwyspie Jukatan.


Ludno i urbanizacja
Ludność i urbanizacja www.szkolnictwo.pl

 • Kraj można podzielić na hiszpańsko-metyską północ i indiańskie południe. Ponad połowa Meksykanów to Metysi, Indianie stanowią ok. 30 % społeczeństwa, a ludność pochodzenia europejskiego ok. 9%.

 • Meksyk to kraj ludzi młodych. Co trzeci Meksykanin ma mniej niż 15 lat, a osoby powyżej 65 roku życia stanowią zaledwie 5 % społeczeństwa.

 • Przyczyna tego stanu jest wysoki przyrost naturalny, którego współczynnik wynosi ok. 16%0.

 • W ciągu ostatnich 30 lat liczba ludności Meksyku podwoiła się.

  Obecnie wynosi 112 mln mieszkańców.

 • Eksplozja demograficzna w Meksyku

  obejmuje głównie obszary wiejskie,

  co spowodowało masową migrację do miast.

  Uboga ludność wiejska przenosi się tam w

  poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia.

 • Obecnie w miastach mieszka ¾ ludności meksykańskiej.

Przeludnienie niektórych obszarów oraz bezrobocie są przyczynami emigracji ludności do Stanów Zjednoczonych. Emigracja w dużej mierze ma charakter nielegalny. W ostatnim czasie została ona ograniczona poprzez restrykcyjna polityka imigracyjna USA.


Gospodarka meksyku
Gospodarka Meksyku www.szkolnictwo.pl

 • Meksyk należy do najszybciej rozwijających się pod względem gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej.

 • W latach 1960-1980 PKB wzrósł o ponad 150%. Przy równoczesnej eksplozji demograficznej wzrost gospodarczy w tym okresie wynosił średnio 7%, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle innych państw Ameryki Łacińskiej. Usługi odpowiadają za około 50% dochodu narodowego, przemysł stanowi 25%, a rolnictwo ok. 10%.

 • Główne bogactwo mineralne Meksyku to ropa naftowa, dzięki której to państwo zawdzięcza taki szybki rozwój. Jej wydobycie pozwoliło również na na rozwój przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

 • Ropę eksploatuje się głównie na wybrzeżu i spod dna Zatoki Meksykańskiej. W 2006 roku Meksyk zajmował 6 miejsce w wydobyciu ropy naftowej na świecie ( 165 mln ton rocznie)


ad