Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn
Download
1 / 29

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn. door Hans Hof directeur Europe’s Energy Point. 15 april 2004 15 e VNE-beursdag Nieuwe tijden voor de energieliberalisering?. Europe’s Energy Point is een dynamisch adviesbureau.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

door Hans Hof

directeur Europe’s Energy Point

15 april 2004 15e VNE-beursdag

Nieuwe tijden voor de energieliberalisering?


Europe’s Energy Point is een dynamisch adviesbureau

 • voor kwalitatief hoogwaardige energie- en milieuadviezen

 • dat producten van hoge kwaliteit aflevert

 • dat onafhankelijk gepositioneerd is in de markt

 • gericht is op de stimulering van nieuwe ontwikkelingen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


unieke punten vanEurope’s Energy Point

 • zeer uitgebreide en brede kennis op energie- en milieugebied

 • 33 jaar ervaring, waarvan 25 jaar in het hart van de Nederlandse energievoorziening en meer dan 10 jaar Europese ervaring

 • uitgebreide contacten binnen Nederland en in Europa

 • beheer en ontwikkeling van geavanceerde energie-computerprogramma’s

 • uitgebreide data bases over energie en milieu van West- en Oost Europa

 • 25 jaar warmtekracht ervaring

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


onderdelen van deze presentatie

de historie van de totstandkoming van de wkk-richtlijn

de stand van zaken nu

de laatste loodjes

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


warmtekracht en de vijf markten

5

saldo CO2 rechten

CO2 emissie handel

CO2 rechten

CO2

emissie

electriciteit

2

wkk

brand-stof

1

warmte

elektriciteits-markt

koude

brandstoffenmarkt

3

4

koude-

markt

warmte-markt

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


bijdrage WKK aan de CO2 reductie doelstelling zoals afgesproken in Kyoto

doel

bijdrage

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


eu-doelstelling voor wkk-elektriciteit

 • EU 15: van 9,6% in 2000

  naar 18% in 2010

 • 12% van de wkk-brandstoffen moeten dan van duurzame oorsprong zijn

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


historie van de totstandkoming van de warmtekrachtrichtlijn

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


de geboorte van de eu warmtekracht-richtlijn

 • juli 2002: voorstel van de europese commissie

 • tot juli 2003: behandeling in eu-parlement

  in eerste lezing

 • reactie van de europese commissie

 • oordeel raad van eu-ministers: september 2003

 • tot december 2003: behandeling in eu-parlement in tweede lezing

 • gepubliceerd: februari 2004

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


belangrijkste besluitenvan het europees parlement

 • brandstofbesparing moet voorop staan

 • er moeten geharmoniseerde referentierendementen komen

 • micro wkk en afval-wkk moeten extra worden bevorderd

 • 20% van het nationale wkk-potentieel moet worden benut

 • er moeten criteria worden gedefinieerd voor nationale steunmaatregelen

 • er moet een europese wkk-commissie komen

 • er moet tempo worden gemaakt

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


raad van europese ministers8 september 2003

 • geen bindende nationale warmtekracht-doelstellingen

 • warmtekracht moet minimaal 10% brandstof besparen voordat het gestimuleerd mag worden

 • uitzonderingen op de harmonisatie - regel zijn voor lidstaten mogelijk tot uiterlijk 2010

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


stand van zaken nu

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


 • de warmtekrachtrichtlijn is in februari gepubliceerd in het publicatieblad van de europese unie

 • lidstaten moeten deze richtlijn nu gaan implementeren

 • er worden daartoe nog implementatie-documenten gemaakt

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


het doel van de europese warmtekrachtrichtlijn

 • het vergroten van het energierendement

 • het verbeteren van de voorzieningszekerheid

 • het waarborgen dat alleen de vraag naar nuttige

  warmte leidend is, niet het aanbod

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


wat wordt er in de wkk richtlijn geregeld?

 • een wettelijke definitie van het begrip wkk-elektriciteit

 • de waarborg dat alleen brandstofbesparende wkk-elektriciteit in aanmerking komt voor certificaten van garantie van oorsprong

 • vergemakkelijking toegang tot het elektriciteitsnet voor brandstofbesparende kleinschalige wkk-electriciteit en voor micro warmtekracht

 • de definiëring van de uitgangspunten van nationale steunkaders voor warmtekracht

 • periodieke evaluaties van de effectiviteit van deze maatregelen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


voorwaarden voor financiële steun door lidstaten

 • het moet om economisch verantwoorde en nuttige warmtevraag gaan

 • de warmtekracht-elektriciteit moet minimaal 10% brandstof besparen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


rapportage door de lidstaten

 • elk jaar:

  • statistische gegevens over warmtekracht

 • in februari 2006 stand van zaken:

  • ontwikkeling van een warmtekracht-certificaat-systeem

  • bepaling van het nationale warmtekracht potentieel

  • wegnemen belemmeringen vergunningen

 • februari 2007, daarna elke vier jaar:

  • ontwikkeling van de groei van het aandeel warmtekracht

 • de europese commissie evalueert

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


garanties van wkk-oorsprong

 • alleen brandstofbesparende warmtekracht-elektriciteit krijgt een certificaat van garantie van warmtekracht-oorsprong

 • op dit certificaat moet minimaal staan:

  • de gebruikte brandstofsoort

  • de plaats en de periode van productie

  • de hoeveel brandstofbesparende wkk-elektriciteit die in die periode is geproduceerd

  • de hoeveelheid brandstof die in die periode bespaard is

 • de certificaten moeten wederzijds erkend worden

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


methode van de bepaling van de brandstofbesparing (1)

 • de brandstofbesparing wordt getoetst aan het brandstofverbruik voor gescheiden opwekking

 • daarvoor zijn referentierendementen van gescheiden opwekking nodig

 • deze referentiewaarden zijn afhankelijk van bouwjaar en van de brandstofsoort

 • deze referentierendementen zijn in de hele Europese Unie gelijk

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


methode van de bepaling van de brandstofbesparing (2)

 • warmtekracht-eenheden worden individueel op kwaliteit getoetst

 • op basis van daadwerkelijke jaarlijkse en gemeten prestaties

 • minimaal 10% brandstofbesparing nodig om een certificaat te krijgen en om voor financiële steun in aanmerking te komen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


de verschillende stappen die men moet zetten om een wkk-certificaat te krijgen

 • bepaal eerst welk deel van de productie warmtekracht-productie is

 • bepaal daarna of dit warmtekracht-productie-deel meer dan 10% brandstof bespaart of niet

 • alleen dat deel van de wkk-elektriciteits-opwekking dat minimaal 10% brandstof bespaart krijgt een certificaat

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


verschillen met de nederlandse situatie

 • nederland heeft een co2kwaliteitsindex en gaat daarmee dus een stap verder

 • onze beoordeling gebeurt met de “black box methode”

 • de europese unie hanteert het beginsel van brandstofsoort-neutraliteit,

  nederland spiegelt altijd tegen aardgas

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


de laatste loodjes

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


nog te doen

 • een gedetailleerde (europese) implementatierichtlijn voor de bepalingsmethode voor de warmtekracht-elektriciteit maken

 • het vaststellen van de referentierendements-waarden

 • het in beeld brengen van het warmtekrachtpotentieel per lidstaat

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


rekenschema warmtekrachtdefinitie

 • zonder de niet-wkk-warmteproductie af

 • zonder het bijbehorende brandstofverbruik af

 • zonder de niet-wkk-elektriciteitsproductie af

 • zonder het bijbehorende brandstofverbruik af

  er blijft over:

 • de pure wkk-productie

 • het brandstofverbruik voor de pure wkk-productie

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


rekenschema’s bepaling warmtekrachtelektriciteit

 • voorgeschreven gedetailleerde bepalingsmethoden en rekenschema’s zijn in ontwikkeling in de cen (het europees normalisatie-instituut)

 • ze zijn eind mei 2004 gereed

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


resterend tijdschema

 • de wkk-richtlijn is gepubliceerd in februari 2004

 • binnen twee jaar vanaf dat moment moet de eu-richtlijn zijn opgenomen in de wetgeving van de individuele lidstaten, dus uiterlijk in februari 2006

 • daarom moeten de implementatiedocumenten in februari 2005 klaar zijn

 • de europese wkk-commissie gaat na de zomer de referentierendementen vaststellen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


beoordeling van individuele wkk-eenheden

 • wilt u uw wkk-eenheid alvast laten beoordelen?

 • wilt u bepalen welke inzetstrategie voor uw wkk-eenheid (-eenheden) nu en straks optimaal voor u is?

 • dat kan met CHaP-ters

 • dat kan door of met hulp van Europe’s Energy Point

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Contact

Europe’s Energy Point

adres:Kerklaan 9

7211 BJ EEFDE

 • telefoon:+ 0575 513 553

 • mobiel:+ 06 5358 4265

 • telefax: + 0575 513 593

 • e-mail:hans.hof@energy-point.com

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


ad
 • Login