Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn. door Hans Hof directeur Europe’s Energy Point. 15 april 2004 15 e VNE-beursdag Nieuwe tijden voor de energieliberalisering?. Europe’s Energy Point is een dynamisch adviesbureau.

Download Presentation

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

door Hans Hof

directeur Europe’s Energy Point

15 april 2004 15e VNE-beursdag

Nieuwe tijden voor de energieliberalisering?


Europe s energy point is een dynamisch adviesbureau

Europe’s Energy Point is een dynamisch adviesbureau

 • voor kwalitatief hoogwaardige energie- en milieuadviezen

 • dat producten van hoge kwaliteit aflevert

 • dat onafhankelijk gepositioneerd is in de markt

 • gericht is op de stimulering van nieuwe ontwikkelingen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Unieke punten van europe s energy point

unieke punten vanEurope’s Energy Point

 • zeer uitgebreide en brede kennis op energie- en milieugebied

 • 33 jaar ervaring, waarvan 25 jaar in het hart van de Nederlandse energievoorziening en meer dan 10 jaar Europese ervaring

 • uitgebreide contacten binnen Nederland en in Europa

 • beheer en ontwikkeling van geavanceerde energie-computerprogramma’s

 • uitgebreide data bases over energie en milieu van West- en Oost Europa

 • 25 jaar warmtekracht ervaring

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Onderdelen van deze presentatie

onderdelen van deze presentatie

de historie van de totstandkoming van de wkk-richtlijn

de stand van zaken nu

de laatste loodjes

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Warmtekracht en de vijf markten

warmtekracht en de vijf markten

5

saldo CO2 rechten

CO2 emissie handel

CO2 rechten

CO2

emissie

electriciteit

2

wkk

brand-stof

1

warmte

elektriciteits-markt

koude

brandstoffenmarkt

3

4

koude-

markt

warmte-markt

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Bijdrage wkk aan de co2 reductie doelstelling zoals afgesproken in kyoto

bijdrage WKK aan de CO2 reductie doelstelling zoals afgesproken in Kyoto

doel

bijdrage

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Eu doelstelling voor wkk elektriciteit

eu-doelstelling voor wkk-elektriciteit

 • EU 15: van 9,6% in 2000

  naar 18% in 2010

 • 12% van de wkk-brandstoffen moeten dan van duurzame oorsprong zijn

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

historie van de totstandkoming van de warmtekrachtrichtlijn

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


De geboorte van de eu warmtekracht richtlijn

de geboorte van de eu warmtekracht-richtlijn

 • juli 2002: voorstel van de europese commissie

 • tot juli 2003: behandeling in eu-parlement

  in eerste lezing

 • reactie van de europese commissie

 • oordeel raad van eu-ministers: september 2003

 • tot december 2003: behandeling in eu-parlement in tweede lezing

 • gepubliceerd: februari 2004

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Belangrijkste besluiten van het europees parlement

belangrijkste besluitenvan het europees parlement

 • brandstofbesparing moet voorop staan

 • er moeten geharmoniseerde referentierendementen komen

 • micro wkk en afval-wkk moeten extra worden bevorderd

 • 20% van het nationale wkk-potentieel moet worden benut

 • er moeten criteria worden gedefinieerd voor nationale steunmaatregelen

 • er moet een europese wkk-commissie komen

 • er moet tempo worden gemaakt

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Raad van europese ministers 8 september 2003

raad van europese ministers8 september 2003

 • geen bindende nationale warmtekracht-doelstellingen

 • warmtekracht moet minimaal 10% brandstof besparen voordat het gestimuleerd mag worden

 • uitzonderingen op de harmonisatie - regel zijn voor lidstaten mogelijk tot uiterlijk 2010

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

stand van zaken nu

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

 • de warmtekrachtrichtlijn is in februari gepubliceerd in het publicatieblad van de europese unie

 • lidstaten moeten deze richtlijn nu gaan implementeren

 • er worden daartoe nog implementatie-documenten gemaakt

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Het doel van de europese warmtekrachtrichtlijn

het doel van de europese warmtekrachtrichtlijn

 • het vergroten van het energierendement

 • het verbeteren van de voorzieningszekerheid

 • het waarborgen dat alleen de vraag naar nuttige

  warmte leidend is, niet het aanbod

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Wat wordt er in de wkk richtlijn geregeld

wat wordt er in de wkk richtlijn geregeld?

 • een wettelijke definitie van het begrip wkk-elektriciteit

 • de waarborg dat alleen brandstofbesparende wkk-elektriciteit in aanmerking komt voor certificaten van garantie van oorsprong

 • vergemakkelijking toegang tot het elektriciteitsnet voor brandstofbesparende kleinschalige wkk-electriciteit en voor micro warmtekracht

 • de definiëring van de uitgangspunten van nationale steunkaders voor warmtekracht

 • periodieke evaluaties van de effectiviteit van deze maatregelen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Voorwaarden voor financi le steun door lidstaten

voorwaarden voor financiële steun door lidstaten

 • het moet om economisch verantwoorde en nuttige warmtevraag gaan

 • de warmtekracht-elektriciteit moet minimaal 10% brandstof besparen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Rapportage door de lidstaten

rapportage door de lidstaten

 • elk jaar:

  • statistische gegevens over warmtekracht

 • in februari 2006 stand van zaken:

  • ontwikkeling van een warmtekracht-certificaat-systeem

  • bepaling van het nationale warmtekracht potentieel

  • wegnemen belemmeringen vergunningen

 • februari 2007, daarna elke vier jaar:

  • ontwikkeling van de groei van het aandeel warmtekracht

 • de europese commissie evalueert

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Garanties van wkk oorsprong

garanties van wkk-oorsprong

 • alleen brandstofbesparende warmtekracht-elektriciteit krijgt een certificaat van garantie van warmtekracht-oorsprong

 • op dit certificaat moet minimaal staan:

  • de gebruikte brandstofsoort

  • de plaats en de periode van productie

  • de hoeveel brandstofbesparende wkk-elektriciteit die in die periode is geproduceerd

  • de hoeveelheid brandstof die in die periode bespaard is

 • de certificaten moeten wederzijds erkend worden

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Methode van de bepaling van de brandstofbesparing 1

methode van de bepaling van de brandstofbesparing (1)

 • de brandstofbesparing wordt getoetst aan het brandstofverbruik voor gescheiden opwekking

 • daarvoor zijn referentierendementen van gescheiden opwekking nodig

 • deze referentiewaarden zijn afhankelijk van bouwjaar en van de brandstofsoort

 • deze referentierendementen zijn in de hele Europese Unie gelijk

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Methode van de bepaling van de brandstofbesparing 2

methode van de bepaling van de brandstofbesparing (2)

 • warmtekracht-eenheden worden individueel op kwaliteit getoetst

 • op basis van daadwerkelijke jaarlijkse en gemeten prestaties

 • minimaal 10% brandstofbesparing nodig om een certificaat te krijgen en om voor financiële steun in aanmerking te komen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


De verschillende stappen die men moet zetten om een wkk certificaat te krijgen

de verschillende stappen die men moet zetten om een wkk-certificaat te krijgen

 • bepaal eerst welk deel van de productie warmtekracht-productie is

 • bepaal daarna of dit warmtekracht-productie-deel meer dan 10% brandstof bespaart of niet

 • alleen dat deel van de wkk-elektriciteits-opwekking dat minimaal 10% brandstof bespaart krijgt een certificaat

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Verschillen met de nederlandse situatie

verschillen met de nederlandse situatie

 • nederland heeft een co2kwaliteitsindex en gaat daarmee dus een stap verder

 • onze beoordeling gebeurt met de “black box methode”

 • de europese unie hanteert het beginsel van brandstofsoort-neutraliteit,

  nederland spiegelt altijd tegen aardgas

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Laatste loodjes voor de europese warmtekrachtrichtlijn

de laatste loodjes

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Nog te doen

nog te doen

 • een gedetailleerde (europese) implementatierichtlijn voor de bepalingsmethode voor de warmtekracht-elektriciteit maken

 • het vaststellen van de referentierendements-waarden

 • het in beeld brengen van het warmtekrachtpotentieel per lidstaat

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Rekenschema warmtekrachtdefinitie

rekenschema warmtekrachtdefinitie

 • zonder de niet-wkk-warmteproductie af

 • zonder het bijbehorende brandstofverbruik af

 • zonder de niet-wkk-elektriciteitsproductie af

 • zonder het bijbehorende brandstofverbruik af

  er blijft over:

 • de pure wkk-productie

 • het brandstofverbruik voor de pure wkk-productie

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Rekenschema s bepaling warmtekrachtelektriciteit

rekenschema’s bepaling warmtekrachtelektriciteit

 • voorgeschreven gedetailleerde bepalingsmethoden en rekenschema’s zijn in ontwikkeling in de cen (het europees normalisatie-instituut)

 • ze zijn eind mei 2004 gereed

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Resterend tijdschema

resterend tijdschema

 • de wkk-richtlijn is gepubliceerd in februari 2004

 • binnen twee jaar vanaf dat moment moet de eu-richtlijn zijn opgenomen in de wetgeving van de individuele lidstaten, dus uiterlijk in februari 2006

 • daarom moeten de implementatiedocumenten in februari 2005 klaar zijn

 • de europese wkk-commissie gaat na de zomer de referentierendementen vaststellen

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Beoordeling van individuele wkk eenheden

beoordeling van individuele wkk-eenheden

 • wilt u uw wkk-eenheid alvast laten beoordelen?

 • wilt u bepalen welke inzetstrategie voor uw wkk-eenheid (-eenheden) nu en straks optimaal voor u is?

 • dat kan met CHaP-ters

 • dat kan door of met hulp van Europe’s Energy Point

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


Contact

Contact

Europe’s Energy Point

adres:Kerklaan 9

7211 BJ EEFDE

 • telefoon:+ 0575 513 553

 • mobiel:+ 06 5358 4265

 • telefax: + 0575 513 593

 • e-mail:hans.hof@energy-point.com

VNE beursdag 15 april 2004 Driebergen-Rijsenburg


 • Login