9 lekcija budisms t lajos austrumos koreja jap na vjetnama
Download
1 / 37

9.lekcija. Budisms Tālajos Austrumos : Koreja , Japāna , Vjetnama - PowerPoint PPT Presentation


  • 251 Views
  • Uploaded on

9.lekcija. Budisms Tālajos Austrumos : Koreja , Japāna , Vjetnama. Budisma s ociālā vēsture Ķīnā I zglītoto un elites budisms :  meditatīvās prakses  filozofija Zemnieku budisms :  rituāls  pārdabiskums. Tan dinastija (618-907).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 9.lekcija. Budisms Tālajos Austrumos : Koreja , Japāna , Vjetnama' - alaric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
9 lekcija budisms t lajos austrumos koreja jap na vjetnama

9.lekcija.BudismsTālajosAustrumos: Koreja, Japāna, Vjetnama


BudismasociālāvēstureĶīnāIzglītoto un elites budisms:meditatīvāspraksesfilozofijaZemniekubudisms:rituālspārdabiskums


Tan dinastija 618 907

Tan dinastija (618-907)

Avots: https://depts.washington.edu/chinaciv/1xartang.htm


Tr s valstu laikmets 57 668 kogurjo pek e silla silla 668 935

Trīsvalstulaikmets(57 - 668)Kogurjo, Pekče, SillaSilla(668–935)

Avots: http://4.bp.blogspot.com/-8Z0DrGcF3Qc/Uj8C1NWvzII/AAAAAAAAApQ/guRJiOlnk68/s1600/Map+Three+Kingdoms+Korea.png

http://www.cotf.edu/ete/images/modules/korea/kshilla.gif


Korjo 918 1392 oson 1392 1897

Korjo (918–1392) Čoson (1392–1897)

Avots: http://www.korea.net/AboutKorea/Korea-at-a-Glance/History


Animisms, senčukults, šamanismsElites budisms un tāpārstāvētāmateriālākultūraParastaisbudismsKonfūcismsValstsideoloģijakopš 14.-15.gs.


Vonhjo 617 686 visu budisma doktr nu harmoniz ana viens pr ts uztic bas ra an s mahaj nai

Vonhjo (617-686)Visubudismadoktrīnuharmonizēšana“Viensprāts”“UzticībasrašanāsMahajānai”


Hvaom huaje uisang 625 702 d ije s 602 668

Hvaom (Huajeņ)Uisang (625–702)Džijeņs (602-668)


Ui eons 1055 1101 ontae tje tai

Uičeons (1055-1101)Čontae (Tjeņtai)


Inuls 1158 1210 son un hvaom harmoniz cija medit cija son un doktr na kjo

Činuls (1158–1210)Son un hvaomharmonizācijaMeditācija (son)un doktrīna (kjo)


Kanhva son (ķīn. Kaņhua čaņ)“Jautājošā meditācija”Dahuei Dzungao (1089-1163)Liņdzji skolaModžao čaņ“Klusā apgaismojuma meditācija”


Ogje n caosji devi u kalnu medit cijas skola kusan sonmun 9 gs m sdienu ogje ordenis 1938

Čogje (ķīn. Caosji)“Deviņu kalnu meditācijas skola”Kusan sonmun (9.gs.)Mūsdienu čogje ordenis (1938)


Ik i 1377
Čikči” (1377)


Dimanta s tra 9 gs
Dimantasūtra” (9.gs)


Jap na sint kami budisma ien k ana no korejas 538 toku tai i 573 622

JapānaSintōkamiBudismaienākšana no Korejas538ŠōtokuTaiši(573–622)


Nara periods 710 84 imperators sh mu kegon huaje simsans mir 742 fadzana skolnieks rj bens 689 773

Nara periods (710–84)Imperators ShōmuKegon (Huajeņ)Simsans (mir. 742)FadzanaskolnieksRjōbens (689-773)


Vairo anas dai i i statuja t daidzji templis kegon realit tes uztvere un imp risk vara

Vairočanas (Daiņiči) statuja,TōdaidzjitemplisKegonrealitātesuztvere un impēriskāvara


Avots: http://nara-park.com/annnai2_11.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/NaraTodaijiDaibutsu0212.jpg


Heian 794 1185 kioto sai 767 822 tendai tje tai hiei kalns enrjakudzji templis

Heian (794–1185)KiotoSaičō(767–822) Tendai (Tjeņtai)Hieikalns, Enrjakudzjitemplis


Ingon d enje mantranaya k kai 774 835 k b daishi k ja kalns

Šingon (dženjeņ)MantranayaKūkai(774-835)Kōbō-Daishi, Kōjakalns


Rj bu mandara
Rjōbumandara


Autors: Shii; Shingonmonk performs a goma ceremony at Touji temple in Kyoto.日本語: 真言宗のお坊さんは護摩をしている。京都市東寺. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.


UzticībasrašanāsMahajānai”“Daidzjōkišinron”hongakušisō(beņdzjue)sākotnējaapgaismeTrīsbudasķermeņitrikājaDivas patiesībassatjadvāja


Kamakura (1192–1333)Dharmasnorietsmappōsjōguni un bušiHōnens(1133–1212) Šinrans(1173–1263)Amidanembutsu (njeņfo, buddhanusmriti)


No valstsvarasneatkarīgāTīrāszemesskolaDžōdo-šūPašaspēksdžirikiCitaspēkstarikiDžōdošinšū“Īstenātīrāszemesskola”Celibātaatcelšana


Dzen eisai 1141 1215 rindzai i dzji dzen skolas discipl na un bu i sl a v rt bas

DzenEisai (1141–1215) Rindzai (Ļiņdzji)Dzenskolasdisciplīna un bušislāņavērtības


Dōgens(1200–53)Sōtō (Caodun)Sēdošāmeditācijadzadzenšikantaza: “Rūpētiestikai par sēdēšanu”“Šōbōgenzō”“ĪstenāsDharmasacskrātuve”


HakuinsEkaku (1685-1768)Rindzaiskolasatdzīvināšana“Sekišukoāns”“Vienasplaukstasplaukšķis”Kannadzen(ķīn. kaņhuačaņ)


I iren 1222 1282 lotosa s tra na mu mj h ren ge kj gohondzon

Ņičiren (1222-1282)“Lotosasūtra”“na mu mjōhōrengekjō”gohondzon


Ašikaga (1333–1573)BudistumilitārismsDharmas aizsardzībaunnogalināšanasattaisnojums“MahāparinirvānaSūtra”icchāntika– neglābjamaisTokugava(1603–1867)


Vjetnama terav da mahaj na nas mahaj na a skola t r s zemes skola

VjetnamaTeravādaMahajānaĶīnasmahajāna:ČaņskolaTīrāszemesskola


A jue namvjet dzjaod ou

Ņaņjue (Namvjet)/Dzjaodžou


Diņdinastija (968-980)Li dinastija (1010-1225): čaņskolasnostiprināšanāsČandinastija (1225-1400): pirmāvjetnamiešuthieņ (čaņ) skolaKonfuciānismaietekmevēlākajosgadsimtosFrančuokupācija (1883-1945)


Vjetnamiešubudistupraksesīpatnības:SektantismatrūkumsSinkrētisms: ziemeļumahajānastehnikusajaukumsGarīdzniecība/laji


ad