Sledov n vozidel v objektu nh pomoc syst m avl gps
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS. Zadavatel projektu: NH Ostrava Vedoucí projektu: Doc. Petr Rapant Zpracovatel projektu: Jan Stankovič. @Picodas. Požadavky zadavatele. Navrhnout systém pro sledování polohy kolejových vozidel na pozemku podniku. Hlavní problémy:.

Download Presentation

Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sledování vozidel v objektu NHpomocí systémů AVL/GPS

Zadavatel projektu:NH OstravaVedoucí projektu:Doc. Petr Rapant

Zpracovatel projektu:Jan Stankovič

@Picodas


Požadavky zadavatele

Navrhnout systém pro sledování polohy kolejových vozidel na pozemku podniku


Hlavní problémy:

Zajištění dostatečné polohové přesnosti pro použití na sledování kolejové dopravy.

Zajištění možnosti sledování vozidel v místech nedostupnosti signálu GPS.

Zajištění co největší efektivity sledování polohy vozidel s nejnižšími náklady


Obecný princip AVL

 • Snímač polohy (GPS aj.)

 • Diferenciální přijímač

 • Komunikační zařízení

 • Komunikační server

 • Datový server

 • Systém zobrazení map

 • Dispečer

@Echo


Zjednodušený model


Vybavení vozidla

 • Vozidlo je vybaveno mobilní jednotkou

  • Přijímač GPS – OEM nebo kompletní

  • Komunikační zařízení - různá

  • Další zařízení dle potřeby


Řídící dispečink

@Picodas

 • Komunikační zařízení – různá dle použitého systému

 • Serverová část systému – obsahuje databáze

 • Systém zobrazení map a vozidel


Zobrazení vozidla

 • Vozidla jsou zobrazována jako vektorová značka na mapě

 • Způsoby vykreslení: v reálném čase, ze záznamu

 • Automatický posuv mapy

 • Sledování stavu vozidel pomocí doplňkových čidel


Přijímače GPS

Zapouzdřené se zobrazovačem

K zabudování - OEM


OEM přijímače

 • Trimble

 • Lowrance

 • Garmin

 • Magellan

 • Použitelnost pro tuto aplikaci

 • Schopnost komunikaceprotokoly TSIP,TAIP,NMEA

 • Napájení 3.3 V až 5 V

Trimble AGE II – 8 kanálová architektura, dva sériové IO porty, nastavitelná podpora výstupních protokolů TSIP, TAIP a NMEA s intervalem 1 Hz a vstupního protokolu RTCM SC104. Prostorová přesnost s použitím diferenciálních korekcí 2 m (bez 25 m).

Dalším o poznání dokonalejším příkladem je Astech sensor II.


Hotové vozidlové moduly

 • Sdružují zpravidla OEM přijímač s komunikačním zařízením ve formě tzv. „čené skříňky“.

 • Firma Princip – GSM nebo Orbcomm komunikace, data a hlas.

 • S DGPS přesnost pod 3 m. Komunikace přes RS232, 8 vstupů, 1 digitální výstup.


Problémy s viditelností družic

Místa bez pokrytí signálem - Venkovní otevřené prostory - Interiéry výrobních hal a skladů

Řešení s využitím pseudodružic v halách a volně

Použití jiného druhu snímání polohy

Využití indukčních snímačů

Hledání dalších řešení


Pseudodružice

 • Zařízení, která nahrazují některé nebo všechny funkce družic GPS

 • Vznikly dříve než samotné družice

 • Princip funkce


Problém „blízká - vzdálená“

Předpoklad tvůrců GPS

Proměnlivost signálu u pseudodružic - blízko

Přehlušení

Řešení: pulzy a klidový režim - šum

Problém s více pseudodružicemi.


Problém s přesností určení polohy z GPS

Kolejová doprava a souběžné komunikace

Obecně lze pro zpřesnění použít DGPS s postačující přesností 1 až 2 m

Použití jiného druhu snímání např. na bázi indukčních signálů.


Radiofrekv. a indukční systémy

 • Možné řešení pro sledování pohybu vozidel v halách


Radiofrekvenční a indukční systémy – princip činnosti.

 • Bezkontaktní systémy pracující na principu elektromagnetické komunikace např. inteligentní čipové karty a snímače.

 • Snímač vysílá pravidelné elektromagnetické pulzy. Pokud se v dosahu pulzu vyskytne karta je jí pulz zachycen, zpracován a s využitím zbytkové energie pulzu je odeslána odpověď zpět do snímače.

 • Maximální pracovní dosah zařízení je od 5 cm do 350 cm v závislosti na druhu (a ceně) snímače a identifikátoru.


Použitelnost pro určení polohy

 • Myšlenka snímače a identifikačního bodu

 • Vytvoření geodeticky zaměřených bodů (ID karet) v kolejišti uvnitř budov případně v místech bez signálu GPS – podstatně levnější řešení než představují pseudodružice

 • Přesnost určení polohy závisí na hustotě kladení bodů a může být proměnlivá podle potřeby – možnost zhuštění

 • Možnost integrace do komunikačního systému spolu s GPS nebo samostatné použití

 • Zpravidla se používají kom. rozhraní RS 485, 422 nebo 232


Kocepce řešení

I. S plným využitím technologie GPS

II. S využitím indukčních technologií

III. Kombinací technologie GPS a indukční


Koncepce řešení I.

 • Pouze s využitím GPS

 • Volná prostranství se signálem GPS

 • Volná prostranství bez signálu GPS

 • Prostory uvnitř hal


Přibližná cenová rozvaha řešení I.

Počet lokomotiv = 50

Mobilní jednotka GPS a komunikace = 40 000 Kč

Komunikační vybavení dispečinku = 40 000 Kč

Diferenciální stanice = 100 000 (i více)

PC pro dispečink = 35 000

Software pro řízení systému = 30 000 až 50 000 Kč

Kabeláž a další zařízení = nejméně 30 000 Kč

Pseudodružice = 75 000 Kč

*Ceny firem Forresta, Duha a Princip


Součet pro koncepci řešení I.

 • Při vybavení všech lokomotiv GPS a při použití dvou PC na dispečinku a připojení DGPS stanice. Bez pseudodružic.

 • 2 320 000 Kč

 • S pseudodružicemi pro 30 hal a 5 pseudodružicemi v průjezdech

 • 5 400 000 Kč

 • *Ceny jsou uvedeny bez montáže a podpory.


Koncepce řešení II.

 • Řešení pouze pomocí snímačů a karet


Přibližná cenová rozvaha řešení II

Počet lokomotiv = 50

Indukční snímač = 20 000 Kč + převodník 1500 Kč

ID karta pro snímač = 60 Kč

Komunikační vybavení dispečinku = 40 000 Kč

PC pro dispečink = 35 000

Software pro řízení systému = 30 000 až 50 000 Kč

Kabeláž a další zařízení = 15000 Kč

*Ceny firem Integratrade, Duha systém


Součet pro koncepci řešení II.

 • Při vybavení všech lokomotiv indukčními snímači a při pokrytí 215 km trati ID kartami s hustotou 150 m, při použití dvou PC na dispečinku.

 • a) 1 160 000 Kč

 • *Ceny jsou uvedeny bez montáže a podpory.


Koncepce řešení III.

 • Integrace systémů GPS a indukčních

 • Volná prostranství se signálem GPS

 • Volná prostranství bez signálu GPS

 • Prostory uvnitř hal


Přibližná cenová rozvaha řešení III.

Počet lokomotiv = 50

Mobilní jednotka GPS a komunikace = 40 000 Kč

Indukční snímač = 20 000 Kč + převodník 1500 Kč

ID karta pro snímač = 60 Kč

Komunikační vybavení dispečinku = 40 000 Kč

Diferenciální stanice = 100 000 (i více)

PC pro dispečink = 35 000

Software pro řízení systému = 30 000 až 50 000 Kč

Kabeláž a další zařízení = nejméně 30 000 Kč

*Ceny firem Forresta, Duha a Princip


Součet pro koncepci řešení III.

 • Při vybavení všech lokomotiv GPS i indukční technologií a při pokrytí 20 km trati ID kartami s hustotou 15 m, při použití dvou PC na dispečinku a připojení DGPS stanice. Bez pseudodružic.

 • 3 470 000 Kč

 • *Ceny jsou uvedeny bez montáže a podpory.


Srovnání

Koncepce I. (pouze GPS) 5 400 000 Kč

Koncepce II. (pouze IND) 1 160 000 Kč

Koncepce III. (kombinace) 3 470 000 Kč


Studie návratnosti

 • NH spotřebuje ročně 3 000 000 litrů motorové nafty pro kolejovou dopravu

 • Při úspoře 2 % PHM (22 Kč /l) ročně 1 320 000 Kč

 • Při úspoře 5 % PHM (22 Kč /l) ročně 3 300 000 Kč

 • GPS IND Komb

 • 5 400 000 Kč 1 160 000 Kč 3 470 000 Kč


Zdroje informací

Elektronický časopis GPS World

Zaklady GPS a jeho praktické aplikace. Otakar Srbenský

Rádiové určování polohy. Zdeněk Hrdina a kol.

Interní materiály firmy Forresta SG

Materiály firmy DD Amtek

Materiály firmy PICODAS

Materiály firmy IntegriNautics

Materiály firmy Microsys

Systémy automatické identifikace. Vladimír Ježek

Nespecifikované zdroje z oblasti Internetu.


Poděkování

p. Ing Nowakovi za pomoc v oblasti indukčních technologiía podrobné seznámení s vývojovým prostředím pro vizualizaci


Děkuji za pozornost


 • Login