slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS. Zadavatel projektu: NH Ostrava Vedoucí projektu: Doc. Petr Rapant Zpracovatel projektu: Jan Stankovič. @Picodas. Požadavky zadavatele. Navrhnout systém pro sledování polohy kolejových vozidel na pozemku podniku. Hlavní problémy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sledování vozidel v objektu NH pomocí systémů AVL/GPS' - alagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sledov n vozidel v objektu nh pomoc syst m avl gps
Sledování vozidel v objektu NHpomocí systémů AVL/GPS

Zadavatel projektu:NH OstravaVedoucí projektu:Doc. Petr Rapant

Zpracovatel projektu:Jan Stankovič

@Picodas

po adavky zadavatele
Požadavky zadavatele

Navrhnout systém pro sledování polohy kolejových vozidel na pozemku podniku

hlavn probl my
Hlavní problémy:

Zajištění dostatečné polohové přesnosti pro použití na sledování kolejové dopravy.

Zajištění možnosti sledování vozidel v místech nedostupnosti signálu GPS.

Zajištění co největší efektivity sledování polohy vozidel s nejnižšími náklady

obecn princip avl
Obecný princip AVL
 • Snímač polohy (GPS aj.)
 • Diferenciální přijímač
 • Komunikační zařízení
 • Komunikační server
 • Datový server
 • Systém zobrazení map
 • Dispečer

@Echo

vybaven vozidla
Vybavení vozidla
 • Vozidlo je vybaveno mobilní jednotkou
  • Přijímač GPS – OEM nebo kompletní
  • Komunikační zařízení - různá
  • Další zařízení dle potřeby
d c dispe ink
Řídící dispečink

@Picodas

 • Komunikační zařízení – různá dle použitého systému
 • Serverová část systému – obsahuje databáze
 • Systém zobrazení map a vozidel
zobrazen vozidla
Zobrazení vozidla
 • Vozidla jsou zobrazována jako vektorová značka na mapě
 • Způsoby vykreslení: v reálném čase, ze záznamu
 • Automatický posuv mapy
 • Sledování stavu vozidel pomocí doplňkových čidel
p ij ma e gps
Přijímače GPS

Zapouzdřené se zobrazovačem

K zabudování - OEM

oem p ij ma e
OEM přijímače
 • Trimble
 • Lowrance
 • Garmin
 • Magellan
 • Použitelnost pro tuto aplikaci
 • Schopnost komunikaceprotokoly TSIP,TAIP,NMEA
 • Napájení 3.3 V až 5 V

Trimble AGE II – 8 kanálová architektura, dva sériové IO porty, nastavitelná podpora výstupních protokolů TSIP, TAIP a NMEA s intervalem 1 Hz a vstupního protokolu RTCM SC104. Prostorová přesnost s použitím diferenciálních korekcí 2 m (bez 25 m).

Dalším o poznání dokonalejším příkladem je Astech sensor II.

hotov vozidlov moduly
Hotové vozidlové moduly
 • Sdružují zpravidla OEM přijímač s komunikačním zařízením ve formě tzv. „čené skříňky“.
 • Firma Princip – GSM nebo Orbcomm komunikace, data a hlas.
 • S DGPS přesnost pod 3 m. Komunikace přes RS232, 8 vstupů, 1 digitální výstup.
probl my s viditelnost dru ic

Problémy s viditelností družic

Místa bez pokrytí signálem - Venkovní otevřené prostory - Interiéry výrobních hal a skladů

Řešení s využitím pseudodružic v halách a volně

Použití jiného druhu snímání polohy

Využití indukčních snímačů

Hledání dalších řešení

pseudodru ice

Pseudodružice

 • Zařízení, která nahrazují některé nebo všechny funkce družic GPS
 • Vznikly dříve než samotné družice
 • Princip funkce
probl m bl zk vzd len

Problém „blízká - vzdálená“

Předpoklad tvůrců GPS

Proměnlivost signálu u pseudodružic - blízko

Přehlušení

Řešení: pulzy a klidový režim - šum

Problém s více pseudodružicemi.

probl m s p esnost ur en polohy z gps

Problém s přesností určení polohy z GPS

Kolejová doprava a souběžné komunikace

Obecně lze pro zpřesnění použít DGPS s postačující přesností 1 až 2 m

Použití jiného druhu snímání např. na bázi indukčních signálů.

radiofrekv a induk n syst my
Radiofrekv. a indukční systémy
 • Možné řešení pro sledování pohybu vozidel v halách
radiofrekven n a induk n syst my princip innosti

Radiofrekvenční a indukční systémy – princip činnosti.

 • Bezkontaktní systémy pracující na principu elektromagnetické komunikace např. inteligentní čipové karty a snímače.
 • Snímač vysílá pravidelné elektromagnetické pulzy. Pokud se v dosahu pulzu vyskytne karta je jí pulz zachycen, zpracován a s využitím zbytkové energie pulzu je odeslána odpověď zpět do snímače.
 • Maximální pracovní dosah zařízení je od 5 cm do 350 cm v závislosti na druhu (a ceně) snímače a identifikátoru.
pou itelnost pro ur en polohy
Použitelnost pro určení polohy
 • Myšlenka snímače a identifikačního bodu
 • Vytvoření geodeticky zaměřených bodů (ID karet) v kolejišti uvnitř budov případně v místech bez signálu GPS – podstatně levnější řešení než představují pseudodružice
 • Přesnost určení polohy závisí na hustotě kladení bodů a může být proměnlivá podle potřeby – možnost zhuštění
 • Možnost integrace do komunikačního systému spolu s GPS nebo samostatné použití
 • Zpravidla se používají kom. rozhraní RS 485, 422 nebo 232
kocepce e en
Kocepce řešení

I. S plným využitím technologie GPS

II. S využitím indukčních technologií

III. Kombinací technologie GPS a indukční

koncepce e en i
Koncepce řešení I.
 • Pouze s využitím GPS
 • Volná prostranství se signálem GPS
 • Volná prostranství bez signálu GPS
 • Prostory uvnitř hal
p ibli n cenov rozvaha e en i
Přibližná cenová rozvaha řešení I.

Počet lokomotiv = 50

Mobilní jednotka GPS a komunikace = 40 000 Kč

Komunikační vybavení dispečinku = 40 000 Kč

Diferenciální stanice = 100 000 (i více)

PC pro dispečink = 35 000

Software pro řízení systému = 30 000 až 50 000 Kč

Kabeláž a další zařízení = nejméně 30 000 Kč

Pseudodružice = 75 000 Kč

*Ceny firem Forresta, Duha a Princip

sou et pro koncepci e en i
Součet pro koncepci řešení I.
 • Při vybavení všech lokomotiv GPS a při použití dvou PC na dispečinku a připojení DGPS stanice. Bez pseudodružic.
 • 2 320 000 Kč
 • S pseudodružicemi pro 30 hal a 5 pseudodružicemi v průjezdech
 • 5 400 000 Kč
 • *Ceny jsou uvedeny bez montáže a podpory.
koncepce e en ii
Koncepce řešení II.
 • Řešení pouze pomocí snímačů a karet
p ibli n cenov rozvaha e en ii
Přibližná cenová rozvaha řešení II

Počet lokomotiv = 50

Indukční snímač = 20 000 Kč + převodník 1500 Kč

ID karta pro snímač = 60 Kč

Komunikační vybavení dispečinku = 40 000 Kč

PC pro dispečink = 35 000

Software pro řízení systému = 30 000 až 50 000 Kč

Kabeláž a další zařízení = 15000 Kč

*Ceny firem Integratrade, Duha systém

sou et pro koncepci e en ii
Součet pro koncepci řešení II.
 • Při vybavení všech lokomotiv indukčními snímači a při pokrytí 215 km trati ID kartami s hustotou 150 m, při použití dvou PC na dispečinku.
 • a) 1 160 000 Kč
 • *Ceny jsou uvedeny bez montáže a podpory.
koncepce e en iii
Koncepce řešení III.
 • Integrace systémů GPS a indukčních
 • Volná prostranství se signálem GPS
 • Volná prostranství bez signálu GPS
 • Prostory uvnitř hal
p ibli n cenov rozvaha e en iii
Přibližná cenová rozvaha řešení III.

Počet lokomotiv = 50

Mobilní jednotka GPS a komunikace = 40 000 Kč

Indukční snímač = 20 000 Kč + převodník 1500 Kč

ID karta pro snímač = 60 Kč

Komunikační vybavení dispečinku = 40 000 Kč

Diferenciální stanice = 100 000 (i více)

PC pro dispečink = 35 000

Software pro řízení systému = 30 000 až 50 000 Kč

Kabeláž a další zařízení = nejméně 30 000 Kč

*Ceny firem Forresta, Duha a Princip

sou et pro koncepci e en iii
Součet pro koncepci řešení III.
 • Při vybavení všech lokomotiv GPS i indukční technologií a při pokrytí 20 km trati ID kartami s hustotou 15 m, při použití dvou PC na dispečinku a připojení DGPS stanice. Bez pseudodružic.
 • 3 470 000 Kč
 • *Ceny jsou uvedeny bez montáže a podpory.
srovn n
Srovnání

Koncepce I. (pouze GPS) 5 400 000 Kč

Koncepce II. (pouze IND) 1 160 000 Kč

Koncepce III. (kombinace) 3 470 000 Kč

studie n vratnosti
Studie návratnosti
 • NH spotřebuje ročně 3 000 000 litrů motorové nafty pro kolejovou dopravu
 • Při úspoře 2 % PHM (22 Kč /l) ročně 1 320 000 Kč
 • Při úspoře 5 % PHM (22 Kč /l) ročně 3 300 000 Kč
 • GPS IND Komb
 • 5 400 000 Kč 1 160 000 Kč 3 470 000 Kč
zdroje informac
Zdroje informací

Elektronický časopis GPS World

Zaklady GPS a jeho praktické aplikace. Otakar Srbenský

Rádiové určování polohy. Zdeněk Hrdina a kol.

Interní materiály firmy Forresta SG

Materiály firmy DD Amtek

Materiály firmy PICODAS

Materiály firmy IntegriNautics

Materiály firmy Microsys

Systémy automatické identifikace. Vladimír Ježek

Nespecifikované zdroje z oblasti Internetu.

pod kov n
Poděkování

p. Ing Nowakovi za pomoc v oblasti indukčních technologiía podrobné seznámení s vývojovým prostředím pro vizualizaci

ad