Untuk menyediakan satu perkhidmatan kesihatan awam dan veterinar yang komprehensif cekap dan berkesan terutama dari as
Download
1 / 49

U ntuk menyediakan satu perkhidmatan kesihatan awam dan veterinar yang komprehensif, cekap dan berkesan, terutama dari aspek penggalakan dan pencegahan . - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

U ntuk meninggikan taraf kesihatan dan mutu penghidupan penduduk Seberang Perai, serta membolehkan mereka menjalankan penghidupan yang sihat dan produktif di bidang ekonomi dan sosial.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

U ntuk menyediakan satu perkhidmatan kesihatan awam dan veterinar yang komprehensif, cekap dan berkesan, terutama dari aspek penggalakan dan pencegahan .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Untuk meninggikan taraf kesihatan dan mutu penghidupan penduduk Seberang Perai, serta membolehkan mereka menjalankan penghidupan yang sihat dan produktif di bidang ekonomi dan sosial.

 • Untuk menyediakan satu perkhidmatan kesihatan awam dan veterinar yang komprehensif, cekap dan berkesan, terutama dari aspek penggalakan dan pencegahan.

 • Menetukan ternakan haiwan dipelihara di tempat yang sesuai dan teratur dan tidak menyebabkan kacauganggu


 • Untuk meninggkatkan produktiviti dengan menerapkan etika kerja yang baik serta nilai-nilai murni, memperkemaskan pentadbiran dan membentuk satu imej korporat yang dibanggakan.

 • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lain-lain agensi kerajaan dan sektor swasta dalam aktiviti kesihatan awam.

 • Menggalakkan penglibatan komuniti masyarakat di dalam segala kegiatan yang dijalankan.


JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

& KESIHATAN


 • Penyelenggaraan hal-hal perkhidmatan personel Jabatan meliputi

 • cuti, kertas gaji, tuntutan elaun-elaun, latihan, lawatan persaraan,

 • kenaikan pangkat dan hal kebajikan kakitangan.

 • Pengurusan aduan termasuk menerima dan menyalur aduan

 • kepada unit-unit untuk tindakan/maklumbalas dan mengumpul

 • maklumat/jawapan dan memberi jawapan kepada pengadu.


 • Penerimaan dan penghantaran surat-surat/dokumen termasuk pengeposan surat (franking)

 • Penyenggaraan sistem fail termasuk membuka fail dan kawalan pergerakan fail.


 • Kerja-kerja mencetak dan penduaan

 • Menyediakan perkhidmatan kaunter

 • Penyediaan bil-bil pelbagai :

 • i.Kompaun

 • ii. Kursus

 • iii. Imunisasi

 • iv. Permit Pelupusan

 • v. Lesen anjing


 • Penyelenggaraan buku vot Jabatan / Vot Bersama (Manual dan

 • sistem Maklumat Pentadbiran).

 • Urusan perolehan meliputi penyediaan Borang Pembelian,

 • penyediaan inden dan Penyenggaraan inventori melalui sistem

 • Maklumat Pentadbiran.

 • Penyenggaraan Panjar Wang Runcit.


KUTIPAN BAYARAN LESEN

2000-2002


PELBAGAI BAYARAN HASIL 2000-2002


BAYARAN KOMPAUN 2000 - 2002


BAYARAN SEWA GERAI 2000-2002


Unit Perkhidmatan Bandar

 • Pengurusan sisa pepejal termasuk pemastian setiap premis mempunyai tong sampah sanitari dan sampah sarap dibungkus, dipungut dan dilupus serta penyelenggaraan tapak pelupusan

 • Pengurusan kebersihan kawasan atau kerja pembersihan am meliputi pembersihan jalan, cucian parit dan merumput


Unit Perkhidmatan Bandar

 • Perkhidmatan kawalan vektor termasuk memberi perkhidmatan semburan racun jentik-jentik di kawasan pembiakan nyamuk, membantu dan bekerjasama denganUnit Kawalan Vektor KementerianKesihatanbagi membanteras penyakit berjangkit berkaitan dengan vektor namuk dan memberi perkhidmatan semburan lalat bagi menghapuskan lalatdewasa dan menghapuskan tempat-tempat pembiakan


Unit Perkhidmatan Bandar

 • Tindakan Penguatkuasaan termasuk menangani masalah pembuangan sampah sarap secara sembarangan ( indiscriminate disposal ), operasi mencegah kekotoran dan operasi pemeriksaan tong sampah.

 • Melaksanakan Program khusus dan kodinasi dengan masyarakat melalui Program Bersih dan Indah, Program Gunasemula, Gotong-Royong dan Jawatankuasa Bertindak Kebersihan Daerah-daerah


Piagam Pelanggan

Bahagian Kawalan alam Sekitar

 • Unit Perkhidmatan Bandar

  • Memberi Perkhidmatan pungutandan pengangkutan sampah 4 kali seminggu di kawasan perumahan ( 3 kali sampah domestik dan 1 kali sampah kebun( garden & bulky waste)

  • Memberi perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah setiap hari di kawasan pekan / bandar

  • Kerja pembersihan parit dijalankan 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan setiap hari di kawasan bandar

  • Kerja pembersihan jalan dilakukan 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan setiap hari di kawasan pekan /bandar


Piagam Pelanggan

Bahagian Kawalan alam Sekitar

 • Unit Perkhidmatan Bandar

  • Kerja-kerja pemotongan rumput dibuat 14 hari sekali di kawasan perumahan dan di kawasan pekan / bandar

  • Memberi perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di stesyen-stesyen pungutan sampah ‘roll on roll off’

  • Mengamalkan pelupusan sampah sarap secara pengambusan tanah sanitari ) ‘sanitary landfill’

  • Kami sedia membantu dalam program gotong royong orang ramai dengan meminjamkan peralatan gotong royong sekiranya permohonan dibuat sekurang-kurangnya 3 hari sebelum gotong royong dijalankan


TONG

SAMPAH

AWAM

KAWASAN

PERUMAHAN

KAWASAN

PEKAN

3 KALI

SEMINGGU

SETIAP

HARI

SETIAP

HARI


KAWASAN PEKAN /

BANDAR

AKTIVITI-AKTIVITI

KAWASAN PERUMAHAN

PEMBERSIHAN

PARIT

DUA KALI

SEMINGGU

SETIAP HARI

PEMBERSIHAN

JALAN

DUA KALI

SEMINGGU

SETIAP HARI

DUA MINGGU

SEKALI

DUA MINGGU

SEKALI

KERJA-KERJA

MERUMPUT


AKTIVITI UNIT PERKHIDMATAN BANDARBAHAGIAN KAWALAN ALAM SEKITAR


Unit Epidemiologi & Pendidikan Kesihatan

Perkhidmatan Klinik

A.Memberi imunisasi terhadap penyakit demam kepialu kepada semua pengendali makanan.

B.Pemeriksaan kesihatan fizikal semua pengedali makanan.

C.Memberi perkhidmatan klinik.

D.Nasihat dan pendidikan kpeda pengendali makanan.

E.Membantu dan mengambil ‘rectal swab’ apabila berlaku wabak penyakit Demam Kepialu dan taun


Unit Epidemiologi & Pendidikan Kesihatan

Kawalan Penyakit Berjangkit

A.Mengumpul data kejadian semua penyakit berjangkit dari pejabat-pejabat Kesihatan Kementerian dalam kawasan Majlis Perbandaran Seberang Perai.

B.Membuat analisa kadar insiden setiap penyakit berjangkit dan penyediaan carta-carta berkaitan.

C.Mempertingkatkan pengawasan penyakit berjangkit terutama penyakit bawaan makanan dan air serta penyakit bawaan vektor.

D.Memberi bantuan dalam siasatan apabila berlaku wabak.


Unit Epidemiologi & Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan

A.Mengadakan Kursus Asas Pengendali Makanan dan pendidikan kesihatan untuk murid-murid sekolah.

B.Penyediaan risalah-risalah, poster dan maklumat-maklumat lain dalam aspek kawalan penyakit berjangkit.

C.Penyediaan bahan-bahan pameran berkaitan dengan Jabatan.


Unit Epidemiologi & Pendidikan Kesihatan

Kadet Alam Sekitar

A.Memberi nasihat, bimbingan, tunjukajar dan bantuan kepada penubuhan Kadet-Kadet Alam Sekitar di Sekolah-Sekolah Menengah dearah Seberang Perai.

Program Kitar Semula

A.Merancang dan melaksanakan Program bagi meningkatkan kesedaran orang ramai dalam aspek dalam aspek kitar semula.

B. Pemantauan/Laporan aktiviti Kitar Semula di Seberang Perai


Piagam Pelanggan

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

 • Unit epidemiogi dan pendidikan kesihatan

  • Memberi perkhidmatan imunisasi setiap hari pada waktu pejabat kecuali Cawangan Seberang Perai Selatan setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat; jam 9.30 11.30 pagi

  • Memberi perkhidmatan klinik bergerak kepada pemohon dalam masa dua minggu dari tarikh pembayaran dibuat

  • Memberi Kursus Asas Pengendali Makanan (kebersihan diri/kebersihan makanan) kepada penegendali makanan sebanyak 48 kali setahun


PENDIDIKAN KESIHATAN UNTUK PENGENDALI MAKANAN


PENGENDALI MAKANAN YANG DIBERI IMUNISASI


PROGRAM KITAR SEMULA DI SEBERANG PERAI -LOKASI/PENEMPATAN TONG-TONG KITAR SEMULA


Aktiviti Program Kitar Semula untuk Tahun 2002


Unit Pelan Bangunan & Susun Atur

Semakan dan Ulusan Pelan (bangunan dan Susunatur) meliputi :-

A. Pelan Individu

B. PelanPerumahan

C.Pelan Industri

Lawatan :

A.Tapak

B.Sijil Layak Menduduki

C.Lawatan Bantahan


Unit Pelan Bangunan & Susun Atur

Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat :-

A.Mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan Deangan Bangunan

B.Mesyuarat Pusat Serenti Bangunan

C.Mensyuarat Jawatankuasa Bertindak


Piagam Pelanggan

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

 • Unit PELAN BANGUNAN DAN SUSUN ATUR

  • Kami akan memberi ulasan pelan kepada jabatan Bangunan dan Jabatan Perancang Bandar dalam masa tiga minggu

  • Kami akan mengemukakan laporan lawatan permohonan

   Sijil Layak Menduduki dalam masa dua (2) minggu’


ULASAN PELAN BANGUNAN DAN SUSUN ATUR DAN PERMOHONAN SIJIL LAYAK MENDUDUKI


 • Prosesan semua permohonan lesen ( BahagianVeterinar) termasuk pemeriksaan atas syarat-syarat permohonan, membuat laporan dan rekomendasi terhadap permohonan

 • Pengeluaran lesen anjing

 • Pengeluaran permit sembelihan untuk kenduri dan agama

 • Pemusnahan anjing liar atau anjing tanpa lesengagak dan tikus

 • Pemeriksaan daging di rumah sembelih


 • Memberi nasihat serta mencegah kacauganggu disebabkan penternakan yang tidak teratur

 • Menangkap haiwan yang merayau

 • Mengambil sampel air dan daging untuk ujian di makmal

 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas kes-kes yang melanggar udang-undang


Piagam Pelanggan

BAHAGIAN PERKHIDMATAN VETERINAR

 • Menimbang dan meluluskan permohonan lesen veterinar ternakan haiwan dan penjaja daging dalam tempoh 30 hari

 • Mengeluarkan lesen anjing dalam tempoh satu hari

 • Mengeluarkan permit sembelih untuk tujuam klenduri atau agama dalam tempoh satu hari


Bil.

Jenis Lesen

Tahun

2000

2001

2002

1.

Ternakan Buurung

2

2

4

2.

Ternakan lembu

40

40

40

3.

Ternakan Kambing

2

2

2

4.

Tempat penetasan

24

24

22

5.

Ternakan babi

256

255

234

6.

Ternakan ayam

451

448

436

LESEN-LESEN YANG DIKELUARKAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN VETERINAR


Bil.

Jenis Lesen

Tahun

2000

2001

2002

7.

Ternakan Itik

41

39

38

8.

Rumah Sembelih

22

22

25

9.

Penjaja daging

282

297

398

10

Anjing

5,182

5,804

5,992

11.

Prose ayam / Itik

12

12

12

12.

Kedai daging

4

5

1

LESEN-LESEN YANG DIKELUARKAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN VETERINAR


Memproses Permohonan Lesen Sehingga Pengeluaran Syarat-Syarat Pelesenan & Merujuk Surat Untuk Ulasan Jabatan-Jabatan Teknikal Dalam 30 Hari Dari Tarikh Pendaftaran Permohonan

Bil-Bil Lesen Dikeluarkan Dalam Tempoh 30 Hari Selepas Pematuhan Syarat-Syarat Pelesenan & Mendapat Sokongan Daripada Semua Jabatan Teknikal Berkaitan


Fungsi Unit Pelesenan Am

 • Pelesenan Dan Kawalan Semua Jenis Perniagaan

 • Pelesenan Dan Kawalan Iklan / Sepanduk

 • Pengeluaran Permit

 • Pelesenan Hiburan

 • Pemeriksaan Premis Makanan


Fungsi Unit Industri

 • Kawalan Pelesenan Industri Dan Prosesan Permohonan

  Lesen Industri

 • Menguatkuasakan Undang-Undang Terhadap Kes-Kes :

  i)Industri Tanpa Lesen

  ii)Industri Yang Mencemar Dan Mengganggu

  iii)Kegiatan Industri Haram Di Rumah Kediaman

  Di Sekim Perumahan

 • Memeriksa Kilang(Industri) Makanan Untuk Menentukan

  Produknya Bersih Dan Selamat Dimakan


 • Membuat Pemeriksaan Bersama Dengan Unit Pelan

  • Bangunan Dan Susunatur Bagi Proses Sijil Menduduki

  • Untuk Bangunan-Bangunan Industri

 • Bekerjasama Dengan Jabatan Kilang Dan Kesihatan

 • Pekerja Dalam Aspek Kesihatan Dan Keselamatan

 • Pekerja Industri Membantu Kegiatan Jabatan Lain,

 • Terutamanya Jabatan Alam Sekitar Dalam Usaha

 • Untuk Membenteras Aktiviti Industri Yang

 • Mengganggu Dan Mencemar


 • Mengeluarkan Lesen Penjaja Bergerak / Statik Dalam Tempoh 30 hari setelah menerima permohonan yang lengkap


  Fungsi Unit Penjaja & Peniaga Kecil

  • Pelesenan Dan Kawalan Semua Jenis Perniagaan Kecil

   Dan Penjaja

  • Pengurusan Dan Penyelengaraan Pasar Awam, Kompleks

   Makanan, Pasar Malam & Peniaga Musim Perayaan

  • Penguatkuasaan Undang-Undang Kecil Yang Berkaitan Dengan

   Pelesenan Penjaja ( Undang-Undang Kecil Penjaja 1991 )

  • Pemeriksaan / Bancian Keatas Penjaja Tanpa Lesen Dan Yang

   Melanggar Syarat-Syarat Pelesenan

  • Memproses Permohonan Temuduga Untuk Gerai / Petak &

   Memperuntukkan Kepada Yang Berjaya


  LAPORAN KOMPLEKS MAKANAN DI SEBERANG PERAI

  BAGI TAHUN 2002


  LAPORAN PASAR AWAM DI SEBERANG PERAI

  BAGI TAHUN 2002


  LAPORAN PASAR MALAM SEBERANG PERAI BAGI

  TAHUN 2002


  ad
 • Login