johdanto
Download
Skip this Video
Download Presentation
Johdanto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Johdanto - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Johdanto. Luokat (ja oliot) mallintava järjestelmän rakennetta määrittely järjestelmän kannalta Luokat ja niiden väliset suhteet muuntuvat suoraan lähdekoodiksi! Luokkakaaviolla kuvataan ohjelmiston ja järjestelmän rakenne olioiden tietosisältö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Johdanto' - akasma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdanto
Johdanto
 • Luokat (ja oliot) mallintava järjestelmän rakennetta
  • määrittely järjestelmän kannalta
  • Luokat ja niiden väliset suhteet muuntuvat suoraan lähdekoodiksi!
 • Luokkakaaviolla kuvataan
  • ohjelmiston ja järjestelmän rakenne
  • olioiden tietosisältö
  • palvelut, joita oliot kykenevät suorittamaan sekä
  • olioiden ja luokkien väliset yhteydet

6. Luokkakaaviot

olio object
Olio (Object)
 • tiedon ja sen käsittelyyn liittyvien palveluiden muodostama kokonaisuus
 • olion tietoihin pääsee käsiksi vain palvelujen kautta (”hyvä tapa”)
  • kapselointi (encapsulation)
  • tiedon piilotus
 • kuuluu johonkin luokkaan (class)
 • oliolla on
  • identiteetti (identity)
  • tila (state)
   • attribuuttien arvo tiettynä ajanhetkenä
  • käyttäytyminen (behaviour)
   • käyttäytyminen mallinnetaan palveluina (operation)

6. Luokkakaaviot

olion kuvaaminen

matinTili:Tili

numero: int =123432

omistaja:String =’Mainio Matti’

saldo: double = 123,45

Olion kuvaaminen
 • joskus olion nimi voi puuttua (:Tili)
 • oliot ovat viestiyhteydessä toteuttaakseen järjestelmän toiminnallisuuden; palvelupyyntö

6. Luokkakaaviot

luokka class
Luokka (Class)
 • jokainen oli on jonkin luokan ilmentymä (instance)
 • luokka kuvaa tai määrittelee samanlaisten olioiden yhteiset ominaispiirteet
 • luokka on siis kuvaus olion tyypistä
 • Oikeiden luokkien löytäminen on oliopohjaisen analyysin (OOA) onnistumisen avaintekijä!
 • Katsele ympärillesi. Mitä luokkia voisit nimetä?

6. Luokkakaaviot

luokka ja oliot

Tili

numero: int

omistaja: String

saldo: double

nosto()

pano()

matinTili:Tili

numero: int =123432

omistaja:String =’Mainio Matti’

saldo: double = 123,45

mikonTili:Tili

numero: int =654321

omistaja:String =’Linna Mikko’

saldo: double = -789,76

maijanTili:Tili

numero: int =345543

omistaja:String =’Metso Maija’

saldo: double = 54567,80

Luokka ja oliot

6. Luokkakaaviot

luokan kuvaaminen

Tili

- numero: integer

- Omistaja: String

- Saldo: doupble

+ tili()

+ annaSaldo : float

+ otto(mk: float)

+ pano(mk: float)

Luokan kuvaaminen
 • näkyvyys (+, - #) voi puuttua attribuutin tai palvelun edestä (yleensä vasta suunnitteluvaiheessa otetaan kantaa
 • myös tyypit puuttuvat yleensä analyysivaiheessa

6. Luokkakaaviot

luokan kuvaaminen1
Luokan kuvaaminen
 • staattinen kuvaus: kuvaa pysyvää rakennetta
 • määrittää perustan muille kaavioille
 • voidaan toteuttaa suoraan olio-ohjelmointikielellä
 • luokka kuvataan antamalla
  • nimi
  • ominaisuudet (attribuutit)
  • osaamiset (palvelut, metodit)
 • ominaisuuksien arvo
  • määrittää olion tilan
  • voi olla viittaus toiseen olioon (--> yhteys toiseen olioon)
 • palvelut (palvelurajapinta, ulospäin näkyvä)

6. Luokkakaaviot

luokkakuvaus olio ohjelmassa
Luokkakuvaus olio-ohjelmassa

public class Tili {

int numero;

string[] omistaja;

double saldo;

public tili (…)

{ …}

public void pano (…)

{ …}

public void otto( …)

{ …}

…}

Tili matinTili = new Tili( …); // ilmentymä

Tili maijanTili = new Tili( …); // toinen ilmentymä

6. Luokkakaaviot

erilaisia luokkia
Liiketoimintaluokka

asiakas

sopimus

lasku

velka

sijoitus

hinta-arvio

Teknisiä luokkia (käyttöliittymäluokkia)

anturi

näyttö

i/o-kortti

moottori

painonappi

Erilaisia luokkia

6. Luokkakaaviot

luokkakuvaus tili henkil tunnus

Tili

numero

omistaja

saldo

tili ()

annaSaldo()

otto ()

pano ()

Henkilotunnus

- tarkistumerkkit[31]

- paivamaara

- jarjestysNumero

- tarkMerkki

+ toString(): String

+ isOK(): Boolean

+ getBirdhDate(): Date

+getSex(): int

Luokkakuvaus: TILI, HENKILÖTUNNUS

6. Luokkakaaviot

analyysivaiheen luokkien l ytyminen
Analyysivaiheen luokkien löytyminen
 • Analysoitavat tuotokset
  • käyttötapauskaaviot ja tekstikuvaukset
  • vaatimusluettelo
  • liiketoiminnan yleinen kuvaus
  • (arkkitehtuurikuvaus)
 • Luokkia ovat
  • kohdemaailman tärkeäksi koetut asiat, esineet, ihmiset, tapahtumat
  • liiketoiminnan todellisia käsitteitä
 • Hyvä analyysivaiheen luokka
  • nimi kuvaa sisältöä
  • abstraktio, joka mallintaa kohdejärjestelmää kokonaisuutena
  • yhtenäinen kokonaisuus, mutta heikko kytkentä

6. Luokkakaaviot

slide12

Analyysivaiheen luokkien löytyminen

 • substantiivi/verbi analyysi
  • substantiivit voivat olla luokkia tai luokkien ominaisuuksia (attribuutteja)
  • verbit kuvaavat luokkien vastuita (palveluita)
 • fyysiset objektit (lentokone, ihmiset, hotelli,…)
 • paperit (lasku, tilaus, …)
 • käyttöliittymät (kortinlukija, näyttö,…)

6. Luokkakaaviot

harjoitus luokkakaavio
Harjoitus - luokkakaavio
 • Oppilashallintosovellus
  • Opettajan pitää pystyä lisäämään opiskelijoiden suorituksia
  • Opintosihteeri ylläpitää oppilasrekisteriä
  • Opintosihteeri ylläpitää myös kurssiluetteloa
  • Opintosihteeri ja opiskelija voivat tulostaa opinto-otteita
  • Opintosihteeri tulostaa tutkintotodistuksia

6. Luokkakaaviot

harjoitus luokkakaavio1
Harjoitus - luokkakaavio
 • luokat
  • opiskelija
  • opintojakso
  • opintorekisteriote, ote
  • tutkintotodistus, todistus
  • opintosuoritus, suoritus

6. Luokkakaaviot

luokkien v liset yhteydet assosiaatio
Luokkien väliset yhteydet - assosiaatio
 • assosiaatio (association)
 • merkitsee kahden luokan olioiden välillä olevaa linkkiä (esim. Asiakas omistaa tilin)

6. Luokkakaaviot

luokkien v liset yhteydet assosiaatio1
Luokkien väliset yhteydet - assosiaatio
 • yhteys voi olla myös kahden saman luokan ilmentymän välillä:

6. Luokkakaaviot

luokkien v liset yhteydet kooste aggregate
Luokkien väliset yhteydet – kooste (aggregate)
 • Kokonaisuuden ja siihen kuuluvan osan
 • välinen yhteys
 • kooste
 • yhteyden erikoistapaus, kuvaa pysyvää
 • yhteyttä

6. Luokkakaaviot

luokkien v liset yhteydet kompositio composition
Luokkien väliset yhteydet – kompositio (composition)
 • koostetta merkittävämpi rakenne mallintamisen kannalta
 • osa on olemassaoloriippuva kokonaisuudesta: kokonaisuuden hävittäminen hävittää myös osat!

6. Luokkakaaviot

luokkamallin laatiminen
Luokkamallin laatiminen
 • Kartoita luokkaehdokkaita
  • laadi luettelo keskeisistä kohteista ja ilmiöistä (toimintaan osallistujat, toiminnan kohteet, toimintaan liittyvät tapahtumat, materiaalit, tuotteet, välituotteet,…)
  • käytä pohjana tekstikuvausta kohdealueesta (substantiivit; verbit voivat ilmaista yhteyttä)
  • karsi jo alustavasti epäoleelliset
 • Karsi ehdokkaita
  • Liittyykö ilmiöön tietosisältöä, joka on välttämätöntä järjestelmän kannalta?
  • Onko asia tärkeä?

6. Luokkakaaviot

luokkamallin laatiminen1
Luokkamallin laatiminen
 • Tunnista olioiden väliset yhteydet
  • verbit, genetiivit, kytkentää ilmaisevat ilmaukset
  • mieti onko oleellinen
 • Täydennä luokkakuvauksia määrittelemällä attribuutit
  • voi löytyä tekstikuvauksista
  • edellyttää usein lisäselvityksiä (haastatteluja)
 • Määrittele osallistumisrajoitteet
 • ** Liitä luokkiin palvelut
   • alustavassa mallissa ei vielä tarvitse määritellä
 • ** Varmista palvelujen ja tietosisällön

yhteensopivuus

6. Luokkakaaviot

esimerkki elokuvateatteri
Esimerkki: Elokuvateatteri
 • Elokuvalipun varaaminen: Lippu oikeuttaa paikkaan tietyssä näytöksessä. Näytöksellä tarkoitetaan elokuvan esittämistä tietyssä teatterissa tiettyyn aikaan. Samaa elokuvaa voidaan esittää useissa teattereissa useina aikoina. Teatterin ohjelmakartta määrittelee, mitä elokuvia missäkin näytöksessä esitetään. Asiakas voi samassa varauksessa varata useita lippuja.
 • Luokkaehdokkaat?

6. Luokkakaaviot

luokkaehdokkaat
Luokkaehdokkaat

6. Luokkakaaviot

alustava luokkamalli t ydenn

paikka

Alustava luokkamalli – täydennä!

ohjelmakartta

teatteri

elokuva

näytös

asiakas

varaus

lippu

6. Luokkakaaviot

yleistys
Yleistys
 • jos kahden luokan olioilla on yhteisiä piirteitä, voidaan nämä koota yhdeksi luokaksi, jota kutsutaan yliluokaksi (superclass)
 • erikoiset piirteet sisällytetään tämän luokan aliluokille (subclass)
 • yleistys (generalization) tai periytyminen, perintä (inheritance)
  • kanden luokan yhteisten ominaisuuksien yleistys yhteiseksi yläluokaksi
 • erikoistaminen
  • luokkien erikoisten ominaisuuksien erottelu aliluokille

6. Luokkakaaviot

yleistys esimerkki

OPISKELIJA

 • nimi
 • sotu
 • osoite
 • koulutusohjelma
 • OPETTAJA
 • nimi
 • sotu
 • osoite
 • virkasuhde
 • opetusalue
Yleistys - esimerkki

6. Luokkakaaviot

yleistys esimerkki1

OPISKELIJA

 • koulutusohjelma
 • OPETTAJA
 • virkasuhde
 • opetusalue
Yleistys - esimerkki
 • HENKILÖ
 • nimi
 • sotu
 • osoite

6. Luokkakaaviot

periytyminen ja polymorfismi

Kuvio

Nelio

Ympyra

Kolmio

Periytyminen ja polymorfismi
 • Yleistäminen (generalization)
  • yleisen ja erikoistetun elementin välinen suhde
  • erikoistettua elementtiä voi käyttää kaikkialla, missä odotetaan käytettävän yleistä elementtiä
  • vahvin yhteysmuoto (vahva kytkentä)

yliluokka,

perusluokka

erikoistaminen

(specialization)

yleistäminen

(generalization)

aliluokka,

perillinen

6. Luokkakaaviot

luokan perint
Luokan perintä
 • aliluokat voivat periä yliluokkansa piirteitä (features)
  • ominaisuuksia (attributes)
  • operaatioita (operations)
  • suhteita (relationships)
  • rajoitteita (constraints)
 • aliluokalla voi olla lisäksi omia piirteitä sekä ne voivat ylikirjoittaa (overwrite) yliluokkansa operaatioita
 • ylikirjoittaminen

ala = säde2 * π

ala = leveys * korkeus

6. Luokkakaaviot

abstraktit operaatiot ja luokat
Abstraktit operaatiot ja luokat

abstrakti luokka

abstraktit operaatiot

konkreettinen operaatio

konkreettiset

luokat

6. Luokkakaaviot

polymorfismi
Polymorfismi

= ”monta muotoa”

 • edellä abstraktit operaatioilla (piirra, laskeAla) on kaksi erilaista toteutusta  ovat polymorfisia
 • konkreettisen luokan on aina määriteltävä ja toteutettava abstraktilta luokalta perimänsä ja sen määrittelemät operaatiot

6. Luokkakaaviot