slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto 29.9.2011. EAKR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011). ESR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto' - aiko-cruz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tilannekatsaus ja

uuden ohjelmakauden valmistelu

Jussi Yli-Lahti

Aluekehitysjohtaja

Alueosasto

29.9.2011

slide2

EAKR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011)

rakennerahastopolitiikka 2014 2020 komission ehdotuksia
Rakennerahastopolitiikka 2014-2020 - Komission ehdotuksia

Komission ehdotus EU:n rahoituskehyksiksi (29.6.2011)

 • EU-budjetin kokonaistaso säilyy suunnilleen nykyisellään(n. 1 025 mrd. euroa, 1,05 % BKT:sta,)
 • Rakennerahastojen osuus edelleen n. 1/3 budjetista (335,8 mrd. euroa)
 • Uusi infrastruktuurirahasto ”Connecting Europe” (40 mrd. euroa)
 • Rajat ylittävä yhteistyö lisääntyy(ennen 9 mrd., nyt 11,7 mrd.).
 • Temaattisuuden vahvistaminen Eurooppa 2020-strategian pohjalta
rakennerahastopolitiikka 2014 2020 arvio komission ehdotuksista
Rakennerahastopolitiikka 2014-2020 - Arvio komission ehdotuksista
 • Komission ehdotuksen mukaan rakennerahastovaroja voidaan myös jatkossa käyttää koko maassa (+)
 • Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityiskohtelun tarve tunnustettu (+)
 • Rajat ylittävää yhteistyötä EU:n sisällä ja EU:n naapurimaiden kanssa (mm. Venäjä) vahvistetaan (+)
 • Suomen kokonaisrahoitus vähenee hieman nykyisestä?? (-)
 • Mikäli suunniteltu infrastruktuurirahasto toteutuu, on huolehdittava siitä, että siitä on hyötyä myös Suomelle.
koheesiopoliittiset asetukset
Koheesiopoliittiset asetukset
 • Kaikki koheesiopoliittiset asetukset komission sisäisessä käsittelyssä – päätös 5.10.
 • Maaseutuasetus - päätös 12.10.
 • Kaikkien rahastojen panostukset kasvuun ja työllisyyteen
 • EAKR:n panostukset alueelliseen yhteistyöhön

Kolme rahoituskriteeriä

 • Vähiten kehittyneet alueet ja siirtymäalueet, joihin Suomen alueet eivät mahdu (tiedot vuosilta 2007-2009)
 • Kehittyneemmät alueet, joilla BKT yli 90 % EU:n keskiarvosta
slide9
Kriteerit maiden väliselle rahanjaolle kehittyneillä alueilla:
    • väestömäärä, alueellinen hyvinvointi, työttömyysaste, työllisyysaste, koulutustaso, väestötiheys
 • 52 % rahoituksesta Euroopan sosiaalirahastosta kehittyneillä alueilla
 • 5 % kasvuun ja työllisyyteen osoitetuista varoista muodostaa suoritusvarauksen, josta osoitetaan varoja jokaisen jäsenmaan tavoitteet toteuttaneille ohjelmille. Jakamaton osa jaetaan yhteisötasolla parhaiten menestyneille ohjelmille.
 • Tavoiteohjelmiin on sisällyttävä yksityiskohtaiset toimet ennakkoehdollisuuksien täyttämiseksi. Elleivät ehdot täyty, voidaan maksatukset keskeyttää.
yleisi tavoitteita
Yleisiä tavoitteita
 • varojen keskittäminen suppeampaan määrään prioriteetteja, jotka linkitetään EU2020-strategiaan;
 • tulossuuntautuneisuus ja yhteiset indikaattorit;
 • ehdollisuuksien lisääminen;
 • toimeenpanon yksinkertaistaminen (mm. yksinkertaistetut kustannusmallit)
eakr tuettava toiminta
EAKR – tuettava toiminta

EAKR siirtymäalueilla ja kilpailukyky-alueilla:

Koheesiovarat fokusoitaisiin kokonaisuudessaan ensisijaisesti:

   • energiatehokkuus ja uusiutuva energia; ≥ 20 %
   • pk-yritysten kilpailukyky; ≥ 30 %
   • innovaatiot. ≥ 30 %
 • 5 % korvamerkittäisiin kestävään kaupunkialueiden kehittämiseen
 • kehittyneillä alueilla ei voida tukea investointeja perusinfrastruktuuriin ympäristön, liikenteen, energian tai terveyden aloilla
esr tuettava toiminta
ESR – tuettava toiminta

Rahoitus kohdistetaan kolmeen teemaan:

 • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
 • Koulutus, osaaminen ja elinikäinen oppiminen
 • Syrjäytyminen ja köyhyys ≥ 20%
 • Lisäksi sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen
 • Sosiaaliset innovaatiot ja kansainvälinen yhteistyö
aikataulutusta
AIKATAULUTUSTA

Syksy 2011; valmistellaan

 • Ohjelma-alueet
 • Ohjelmarakenne (alueohjelmat/valtakunnalliset ohjelmat)
 • Rahastojen alustavat osuudet ja keskinäinen suhde
 • Alueohjelmien laadintavastuu
 • Mahdollisten valtakunnallisten ohjelmien laadintavastuu
 • Tietojärjestelmien yhteensovittaminen

Kevät 2012

 • Valmistelun pohjana komission strateginen viitekehys –esitys (CSF); lisäksi pohjana asetusehdotukset
 • Ohjelmien laadintavastuussa olevat käynnistävät ohjelmien sisällöllisen pohdinnan;
 • Erityisesti tarkastellaan, mitä lippulaivahankkeiden asioita voitaisiin käynnistää jo nykyisen kauden ohjelmissa ja jatkaa niitä tulevalla kaudella
aikataulutusta1
…AIKATAULUTUSTA

Syksy 2012

 • Viedään sisällöllistä pohdintaa pidemmällä; konkreettiset aihealueet
 • Ideaalitilassa tulevan kauden hankekokonaisuuksia käynnistetään jo nykyisissä ohjelmissa
 • Konkreettiset esitykset kumppanuussopimuksen sisällöksi (tulostavoitteet ym.) ja niiden testaus käytännössä
 • Rahasto-osuuksien täsmentyminen ohjelmissa
 • Ensimmäiset ohjelmaluonnokset vuoden lopulla
ad