Tilannekatsaus ja
Download
1 / 14

Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto 29.9.2011. EAKR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011). ESR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto' - aiko-cruz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tilannekatsaus ja

uuden ohjelmakauden valmistelu

Jussi Yli-Lahti

Aluekehitysjohtaja

Alueosasto

29.9.2011


EAKR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011)


ESR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011)
Rakennerahastopolitiikka 2014 2020 komission ehdotuksia
Rakennerahastopolitiikka 2014-2020 - Komission ehdotuksia

Komission ehdotus EU:n rahoituskehyksiksi (29.6.2011)

 • EU-budjetin kokonaistaso säilyy suunnilleen nykyisellään(n. 1 025 mrd. euroa, 1,05 % BKT:sta,)

 • Rakennerahastojen osuus edelleen n. 1/3 budjetista (335,8 mrd. euroa)

 • Uusi infrastruktuurirahasto ”Connecting Europe” (40 mrd. euroa)

 • Rajat ylittävä yhteistyö lisääntyy(ennen 9 mrd., nyt 11,7 mrd.).

 • Temaattisuuden vahvistaminen Eurooppa 2020-strategian pohjalta


Rakennerahastopolitiikka 2014 2020 arvio komission ehdotuksista
Rakennerahastopolitiikka 2014-2020 - Arvio komission ehdotuksista

 • Komission ehdotuksen mukaan rakennerahastovaroja voidaan myös jatkossa käyttää koko maassa (+)

 • Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityiskohtelun tarve tunnustettu (+)

 • Rajat ylittävää yhteistyötä EU:n sisällä ja EU:n naapurimaiden kanssa (mm. Venäjä) vahvistetaan (+)

 • Suomen kokonaisrahoitus vähenee hieman nykyisestä?? (-)

 • Mikäli suunniteltu infrastruktuurirahasto toteutuu, on huolehdittava siitä, että siitä on hyötyä myös Suomelle.


Koheesiopoliittiset asetukset
Koheesiopoliittiset asetukset

 • Kaikki koheesiopoliittiset asetukset komission sisäisessä käsittelyssä – päätös 5.10.

 • Maaseutuasetus - päätös 12.10.

 • Kaikkien rahastojen panostukset kasvuun ja työllisyyteen

 • EAKR:n panostukset alueelliseen yhteistyöhön

  Kolme rahoituskriteeriä

 • Vähiten kehittyneet alueet ja siirtymäalueet, joihin Suomen alueet eivät mahdu (tiedot vuosilta 2007-2009)

 • Kehittyneemmät alueet, joilla BKT yli 90 % EU:n keskiarvosta


 • 52 % rahoituksesta Euroopan sosiaalirahastosta kehittyneillä alueilla

 • 5 % kasvuun ja työllisyyteen osoitetuista varoista muodostaa suoritusvarauksen, josta osoitetaan varoja jokaisen jäsenmaan tavoitteet toteuttaneille ohjelmille. Jakamaton osa jaetaan yhteisötasolla parhaiten menestyneille ohjelmille.

 • Tavoiteohjelmiin on sisällyttävä yksityiskohtaiset toimet ennakkoehdollisuuksien täyttämiseksi. Elleivät ehdot täyty, voidaan maksatukset keskeyttää.


 • Yleisi tavoitteita
  Yleisiä tavoitteita alueilla:

  • varojen keskittäminen suppeampaan määrään prioriteetteja, jotka linkitetään EU2020-strategiaan;

  • tulossuuntautuneisuus ja yhteiset indikaattorit;

  • ehdollisuuksien lisääminen;

  • toimeenpanon yksinkertaistaminen (mm. yksinkertaistetut kustannusmallit)


  Eakr tuettava toiminta
  EAKR – tuettava toiminta alueilla:

  EAKR siirtymäalueilla ja kilpailukyky-alueilla:

  Koheesiovarat fokusoitaisiin kokonaisuudessaan ensisijaisesti:

  • energiatehokkuus ja uusiutuva energia; ≥ 20 %

  • pk-yritysten kilpailukyky; ≥ 30 %

  • innovaatiot. ≥ 30 %

 • 5 % korvamerkittäisiin kestävään kaupunkialueiden kehittämiseen

 • kehittyneillä alueilla ei voida tukea investointeja perusinfrastruktuuriin ympäristön, liikenteen, energian tai terveyden aloilla


 • Esr tuettava toiminta
  ESR – tuettava toiminta alueilla:

  Rahoitus kohdistetaan kolmeen teemaan:

  • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  • Koulutus, osaaminen ja elinikäinen oppiminen

  • Syrjäytyminen ja köyhyys ≥ 20%

  • Lisäksi sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen

  • Sosiaaliset innovaatiot ja kansainvälinen yhteistyö


  Aikataulutusta
  AIKATAULUTUSTA alueilla:

  Syksy 2011; valmistellaan

  • Ohjelma-alueet

  • Ohjelmarakenne (alueohjelmat/valtakunnalliset ohjelmat)

  • Rahastojen alustavat osuudet ja keskinäinen suhde

  • Alueohjelmien laadintavastuu

  • Mahdollisten valtakunnallisten ohjelmien laadintavastuu

  • Tietojärjestelmien yhteensovittaminen

   Kevät 2012

  • Valmistelun pohjana komission strateginen viitekehys –esitys (CSF); lisäksi pohjana asetusehdotukset

  • Ohjelmien laadintavastuussa olevat käynnistävät ohjelmien sisällöllisen pohdinnan;

  • Erityisesti tarkastellaan, mitä lippulaivahankkeiden asioita voitaisiin käynnistää jo nykyisen kauden ohjelmissa ja jatkaa niitä tulevalla kaudella


  Aikataulutusta1
  …AIKATAULUTUSTA alueilla:

  Syksy 2012

  • Viedään sisällöllistä pohdintaa pidemmällä; konkreettiset aihealueet

  • Ideaalitilassa tulevan kauden hankekokonaisuuksia käynnistetään jo nykyisissä ohjelmissa

  • Konkreettiset esitykset kumppanuussopimuksen sisällöksi (tulostavoitteet ym.) ja niiden testaus käytännössä

  • Rahasto-osuuksien täsmentyminen ohjelmissa

  • Ensimmäiset ohjelmaluonnokset vuoden lopulla


  ad