Historie eu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

VY_32_INOVACE_08/3/7 Náměty pro výuku výchovy k  občanství v 6. – 9. ročníku PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Historie EU. VY_32_INOVACE_08/3/7 Náměty pro výuku výchovy k  občanství v 6. – 9. ročníku. ŠABLONA: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Luboš Horký. Historie EU. 1951.

Download Presentation

VY_32_INOVACE_08/3/7 Náměty pro výuku výchovy k  občanství v 6. – 9. ročníku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historie eu

Historie EU

VY_32_INOVACE_08/3/7 Náměty pro výuku výchovy k  občanství v 6. – 9. ročníku

ŠABLONA: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Luboš Horký


Historie eu1

Historie EU


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1951

 • Pařížská smlouva (Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - ESUO).

 • Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko

 • začíná platit 23. července 1952.


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1957

 • Římské smlouvy

  • Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS)

  • Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

 • Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko

 • Začínají platit 1958.


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1965

 • Slučovací smlouva

 • Evropská společenství (ES)

 • začíná platit 1967.


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1968

 • Obchodování bez vnitřních cel

 • Pro státy třetích zemí cla jednotná


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1985

 • Schengenská dohoda

 • Volný pohyb osob


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1986

 • Jednotný evropský akt (JEA)

 • cílem jednotný vnitřní trh

 • Začíná platit 1987


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1992

 • Smlouva o Evropské unii (Maastricht)

 • zavádí pojem Evropská unie

 • třípilířová struktura (Maastrichtský chrám)

 • zásadu subsidiarity, občanství EU

 • vytvoření hospodářské a měnové unie do roku 1999

 • Začíná platit 1993


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

1997

 • Amsterodamská smlouva

 • reviduje Smlouvu o EU


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

2005

 • Ústava pro Evropu

 • občané tuto smlouvu odmítli

 • není úspěšně ratifikována


Vy 32 inovace 08 3 7 n m ty pro v uku v chovy k ob anstv v 6 9 ro n ku

2007

 • Lisabonská smlouva

 • Od 2008 V  členských státech probíhá ratifikace

 • Irsko  v referendu odmítlo


 • Login