Hardware Implementation of Algorithms Adders - PowerPoint PPT Presentation

Hardware implementation of algorithms adders
Download
1 / 21

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hardware Implementation of Algorithms Adders. Ernest Jamro, Dep. Of Electronics, AGH, Poland. References. Omondi A.R Computer Arithmetic Systems. Algorithms Architecture and Implementations, Prentice Hall 1994.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hardware Implementation of Algorithms Adders

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hardware implementation of algorithms adders

Hardware Implementation of AlgorithmsAdders

Ernest Jamro, Dep. Of Electronics, AGH, Poland


References

References

 • Omondi A.R Computer Arithmetic Systems. Algorithms Architecture and Implementations, Prentice Hall 1994.

 • Pirsch P., Architectures for Digital Signal Processing, Chichester UK, Wiley 1998.

 • U.Mayer-Baese Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, Springer, Berlin 2001

 • Keshab K. Parhi VLSI Digital Signal Processing Systems, J.Wiley & sons, 1999

 • Kazimierz Wiatr Akceleracja Obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, W-wa 2003

 • E. Jamro, K. Wiatr, Układy mnożące przez stały współczynnik implementowane w układach programowalnych FPGA, http://home.agh.edu.pl/~jamro/2001KCM_pl.pdf

 • www.xilinx.com

 • www.altera.com


Uk ad dodaj cy ze szeregow propagacj przeniesienia ripple carry adder

ci-1\ai,bi

ci-1\ai,bi

00

00

01

01

11

11

10

10

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

Układ dodający ze szeregową propagacją przeniesienia Ripple Carry Adder

ai + bi+ci-1 = si + 2·ci

si = ai bi ci-1

ci= ai bi + ai ci-1 + bi ci-1= ai bi + ci-1 (ai bi)

si

ci


Odejmowanie subtraction a b

ci-1\ai,bi

ci-1\ai,bi

00

00

01

01

11

11

10

10

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

Odejmowanie / Subtraction (A-B)

Odejmowanie bezpośrednie

Direct Subtruction

Kod uzupełnień do dwóch U2

Two’s Complement

ai - bi-ci-1 = si - 2·ci

si = ai bi ci-1

Add 1 to LSB

negacja każdego bitu

Invert each bit

bit znaku

sign bit

si

Zamiast odejmowania należy dokonać konwersji do kodu U2 liczby b oraz przeprowadzić zwykłą operację dodawania a+b’

Instead of performing a direct subtraction; a standard adder can be employed but B must be converted to 2’s complement code

ci

na czerwono różnica pomiędzy dodawaniem

Red – difference between addition and subtruction


Ripple carry adders in fpgas

Ripple Carry Adders in FPGAs

si= ai bi ci-1

Fragment of Virtex Configurable Logic Block (CLB)


Carry skip adder csa sumator z przeskokiem przeniesie

Carry Skip Adder (CSA)(sumator z przeskokiem przeniesień)

Tn= An + Bn (lub / or) Tn= An xor Bn


Carry skip adder

Carry Skip Adder

Szybkość (propagation time - T)

Koszt (Area – A)

AT= 1/Wydajność (efficiency)

m- wielkość bitowa pojedynczego bloku

(width of a block)


Carry select adder

Carry Select Adder


Altera carry select adder apex cyclon

Altera Carry Select AdderApex, Cyclon


Por wnanie uk ad w dodaj cych o szeroko ci comparison of d ifferent adders architectures 16 bit

Układ / Architecture

Układ /Architecture

Opóźnienie

Propagation delay

Opóźnienie

Koszt

Koszt

Area

(AT)[104]

(AT) [104]

Carry Look Ahead

Carry Look Ahead

4

4

50624

7392

2.94

20.25

Ripple CLA (m=4)

Ripple CLA (m=4)

10

34

1334

336

4.57

0.34

carry select (m=4)

carry select (m=4)

6

6

992

2688

1.61

0.6

carry skip

carry skip

15

29

960

240

2.50

0.36

2-level carry skip

2-level carry skip

12

28

1140

300

0.36

3.19

Ripple Carry

Ripple Carry

31

127

224

896

11.38

0.69

Porównanie układów dodających o szerokości Comparison of Different Adders Architectures16 bit

64 bity


Dodawanie 3 wej ciowe z propagacj przeniesienia 3 input carry propagate adder cpa

Dodawanie 3-wejściowe z propagacją przeniesienia3+ input Carry Propagate Adder (CPA)

S= A + B + C

CPA – układ dodający np. ze skrośną propagacją przeniesienia (Ripple Carry), Carry Look Ahead, Carry Select Adder

Example of Ripple Carry Adder


Dodawanie 3 wej ciowe addition 3 inputs zachowywanie przeniesienia carry save adder csa

Dodawanie 3-wejściowe / Addition 3 InputsZachowywanie przeniesienia. Carry Save Adder (CSA)

A+B+C= 2 ·T + S

ai + bi+ci = 2·ti+1 + si

si = ai bi ci

ti+1= ai bi + ai ci + bi ci= ai bi + ci (ai bi)

Nie ma propagacji przeniesienia

Bardzo szybki układ dodający przy powierzchni podobnej jak Ripple-Carry Adder


Hardware implementation of algorithms adders

CSA – 3+ inputs

3-inputs4-inputs6-inputs

In FPGA dedicated carry logic is available therefore CSA is not so popular as in ASIC technology


Materia y dodatkowe

Materiały dodatkowe


Manchester adder

Manchester Adder


Superblock of carry skip adder

Superblock of carry-skip adder


Superblock of carry skip adder czas propagacji

Superblock of carry-skip adderCzas propagacji


Carry lookahead adder

Carry Lookahead Adder

Si = Ai Bi Ci-1

Ci= Ai Bi + Ai Ci-1 + Bi Ci-1= Ai Bi + Ci-1 (Ai Bi)

Gi= Ai Bi – Generate- Propagate

Pi= AiBi - Propagate bo:- Generate

Si= Pi Ci-1

Ci= Gi + Pi Ci-1

S0= P0 C-1

C0= G0 + P0 C-1

S1= P1 C0

C1= G1 + P1 C0= G1 + P1(G0 + P0 C-1)= G1 + P1G0 + P1P0C-1

S2 = P2 C1

C2= G2 + P2 C1= G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C-1


Carry lookahead adder sumator z antycypacj przeniesie

Carry-lookahead adderSumator z antycypacją przeniesień


Ripple carry lookahead adder

Ripple Carry-Lookahead Adder


Rcla koszt i szybko

RCLA koszt i szybkość

Koszt A

Czas prop. T

AT= 1/Wydajność


 • Login