Hardware implementation of algorithms adders
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

Hardware Implementation of Algorithms Adders PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hardware Implementation of Algorithms Adders. Ernest Jamro, Dep. Of Electronics, AGH, Poland. References. Omondi A.R Computer Arithmetic Systems. Algorithms Architecture and Implementations, Prentice Hall 1994.

Download Presentation

Hardware Implementation of Algorithms Adders

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hardware implementation of algorithms adders

Hardware Implementation of AlgorithmsAdders

Ernest Jamro, Dep. Of Electronics, AGH, Poland


References

References

 • Omondi A.R Computer Arithmetic Systems. Algorithms Architecture and Implementations, Prentice Hall 1994.

 • Pirsch P., Architectures for Digital Signal Processing, Chichester UK, Wiley 1998.

 • U.Mayer-Baese Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, Springer, Berlin 2001

 • Keshab K. Parhi VLSI Digital Signal Processing Systems, J.Wiley & sons, 1999

 • Kazimierz Wiatr Akceleracja Obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, W-wa 2003

 • E. Jamro, K. Wiatr, Układy mnożące przez stały współczynnik implementowane w układach programowalnych FPGA, http://home.agh.edu.pl/~jamro/2001KCM_pl.pdf

 • www.xilinx.com

 • www.altera.com


Uk ad dodaj cy ze szeregow propagacj przeniesienia ripple carry adder

ci-1\ai,bi

ci-1\ai,bi

00

00

01

01

11

11

10

10

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

Układ dodający ze szeregową propagacją przeniesienia Ripple Carry Adder

ai + bi+ci-1 = si + 2·ci

si = ai bi ci-1

ci= ai bi + ai ci-1 + bi ci-1= ai bi + ci-1 (ai bi)

si

ci


Odejmowanie subtraction a b

ci-1\ai,bi

ci-1\ai,bi

00

00

01

01

11

11

10

10

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

Odejmowanie / Subtraction (A-B)

Odejmowanie bezpośrednie

Direct Subtruction

Kod uzupełnień do dwóch U2

Two’s Complement

ai - bi-ci-1 = si - 2·ci

si = ai bi ci-1

Add 1 to LSB

negacja każdego bitu

Invert each bit

bit znaku

sign bit

si

Zamiast odejmowania należy dokonać konwersji do kodu U2 liczby b oraz przeprowadzić zwykłą operację dodawania a+b’

Instead of performing a direct subtraction; a standard adder can be employed but B must be converted to 2’s complement code

ci

na czerwono różnica pomiędzy dodawaniem

Red – difference between addition and subtruction


Ripple carry adders in fpgas

Ripple Carry Adders in FPGAs

si= ai bi ci-1

Fragment of Virtex Configurable Logic Block (CLB)


Carry skip adder csa sumator z przeskokiem przeniesie

Carry Skip Adder (CSA)(sumator z przeskokiem przeniesień)

Tn= An + Bn (lub / or) Tn= An xor Bn


Carry skip adder

Carry Skip Adder

Szybkość (propagation time - T)

Koszt (Area – A)

AT= 1/Wydajność (efficiency)

m- wielkość bitowa pojedynczego bloku

(width of a block)


Carry select adder

Carry Select Adder


Altera carry select adder apex cyclon

Altera Carry Select AdderApex, Cyclon


Por wnanie uk ad w dodaj cych o szeroko ci comparison of d ifferent adders architectures 16 bit

Układ / Architecture

Układ /Architecture

Opóźnienie

Propagation delay

Opóźnienie

Koszt

Koszt

Area

(AT)[104]

(AT) [104]

Carry Look Ahead

Carry Look Ahead

4

4

50624

7392

2.94

20.25

Ripple CLA (m=4)

Ripple CLA (m=4)

10

34

1334

336

4.57

0.34

carry select (m=4)

carry select (m=4)

6

6

992

2688

1.61

0.6

carry skip

carry skip

15

29

960

240

2.50

0.36

2-level carry skip

2-level carry skip

12

28

1140

300

0.36

3.19

Ripple Carry

Ripple Carry

31

127

224

896

11.38

0.69

Porównanie układów dodających o szerokości Comparison of Different Adders Architectures16 bit

64 bity


Dodawanie 3 wej ciowe z propagacj przeniesienia 3 input carry propagate adder cpa

Dodawanie 3-wejściowe z propagacją przeniesienia3+ input Carry Propagate Adder (CPA)

S= A + B + C

CPA – układ dodający np. ze skrośną propagacją przeniesienia (Ripple Carry), Carry Look Ahead, Carry Select Adder

Example of Ripple Carry Adder


Dodawanie 3 wej ciowe addition 3 inputs zachowywanie przeniesienia carry save adder csa

Dodawanie 3-wejściowe / Addition 3 InputsZachowywanie przeniesienia. Carry Save Adder (CSA)

A+B+C= 2 ·T + S

ai + bi+ci = 2·ti+1 + si

si = ai bi ci

ti+1= ai bi + ai ci + bi ci= ai bi + ci (ai bi)

Nie ma propagacji przeniesienia

Bardzo szybki układ dodający przy powierzchni podobnej jak Ripple-Carry Adder


Hardware implementation of algorithms adders

CSA – 3+ inputs

3-inputs4-inputs6-inputs

In FPGA dedicated carry logic is available therefore CSA is not so popular as in ASIC technology


Materia y dodatkowe

Materiały dodatkowe


Manchester adder

Manchester Adder


Superblock of carry skip adder

Superblock of carry-skip adder


Superblock of carry skip adder czas propagacji

Superblock of carry-skip adderCzas propagacji


Carry lookahead adder

Carry Lookahead Adder

Si = Ai Bi Ci-1

Ci= Ai Bi + Ai Ci-1 + Bi Ci-1= Ai Bi + Ci-1 (Ai Bi)

Gi= Ai Bi – Generate- Propagate

Pi= AiBi - Propagate bo:- Generate

Si= Pi Ci-1

Ci= Gi + Pi Ci-1

S0= P0 C-1

C0= G0 + P0 C-1

S1= P1 C0

C1= G1 + P1 C0= G1 + P1(G0 + P0 C-1)= G1 + P1G0 + P1P0C-1

S2 = P2 C1

C2= G2 + P2 C1= G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C-1


Carry lookahead adder sumator z antycypacj przeniesie

Carry-lookahead adderSumator z antycypacją przeniesień


Ripple carry lookahead adder

Ripple Carry-Lookahead Adder


Rcla koszt i szybko

RCLA koszt i szybkość

Koszt A

Czas prop. T

AT= 1/Wydajność


 • Login