Plok i vidurin mokykla
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Plokščių vidurinė mokykla PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Plokščių vidurinė mokykla. Projektas “Plokščių daugiafunkcio centro steigimas” pagal ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:

Download Presentation

Plokščių vidurinė mokykla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plok i vidurin mokykla

Plokščių vidurinė mokykla

Projektas“Plokščių daugiafunkcio

centro steigimas”

pagal ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos

2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:

švietimo ir socialinė infrastruktūra”

priemonę “Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas”

(VP3-2.2-ŠMM-04-R)


Plok i vidurin mokykla1

Plokščių vidurinė mokykla

Projekto įgyvendinimo tikslas -

sukurta sėkmingai dirbanti švietimo įstaiga,

kurioje sujungtos kokybiškos

ir visuomenės poreikius tenkinančios

ugdymo, švietimo ir kultūros

paslaugos


Plok i vidurin mokykla2

Plokščių vidurinė mokykla

Mokykla,

kurios bazėje bus įgyvendinamas projektas,

šiandien pristatoma kaip mokykla turinti gilias istorines ir kultūrines tradicijas, šiandieninius mokinių ugdymosi poreikius atitinkanti graži ir jauki švietimo įstaiga...

Mokykla yra respublikinio iniciatyvių mokyklų klubo narė


Mokykla daugiafunkcis centras

Mokykla + daugiafunkcis centras

Atnaujintoje aplinkoje vyktų

mokyklos ir centro veikla:

mokykla vykdytų įprastą mokymo ir ugdymo veiklą,

atsirastų naujos veiklos:

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,

vaikų dienos centras,

vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalaus

švietimo programos,

meninė, sportinė, bendruomeninė veikla,

bendra bibliotekų veikla


Mokykla daugiafunkcis centras1

Mokykla + daugiafunkcis centras

Tikslinės grupės

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai 15

 • Pradinės ir pagrindinės mokyklos mokiniai 140

 • Vaikų dienos centro vaikai 20*

 • Mokytojai ir kiti darbuotojai 35

 • Mokinių tėvai 150

 • Kiti vietos bendruomenės nariai dalyvaujantys bibliotekos, saviveiklinių kolektyvų, etninės kultūros klubo veikloje 200 * (50)

 • Sportuojantys bendruomenės nariai 40

 • Projektų dalyviai 200 * (100)


Mokykla daugiafunkcis centras2

Mokykla + daugiafunkcis centras

 • 2009 metais atliktas mokyklos perspektyvos vertinimas (būtinybė ieškoti švietimo paslaugų įvairovės plėtros galimybių atsirado dėl demografinių problemų mažėjant mokinių skaičiui ir neišvengiamai siaurėjant mokyklos veiklos galimybėms)

 • 2009 metais atlikta studija dėl poreikio universalaus daugiafunkcio centro paslaugoms organizuoti

 • 2009 m. lapkritis – rajono vadovams pristatyta Plokščių mokyklos ateities vizija ir idėja dėl daugiafunkcio centro steigimo

 • 2009 m. gruodis – 2010 m. vasaris - derinta centro steigimo strategija


Mokykla daugiafunkcis centras3

Mokykla + daugiafunkcis centras

 • 2010 04 29 priimtas Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl daugiafunkcio centro steigimo

 • 2010 05 21 pateiktas projektinis pasiūlymas Marijampolės regioninės plėtros tarybai

 • 2010 07 08 priimtas sprendimas dėl pritarimo projektui

 • 2010 m. rugpjūtis - pradėtas rengti investicinis projektas

 • 2010 12 10 pasirašytas investicinio projekto derinimo aktas

 • 2010 m. spalis – 2011 m. vasaris: derintas centro veiklos modelis:

  mokykla + daugiafunkcis centras

 • 2011 sausis – kovas: taisytas ir derintas investicinis projektas

 • Pasiektas susitarimas dėl Universaliųjų daugiafunkcių centrų (UDC) steigimo aprašo patikslinimo


Mokykla daugiafunkcis centras4

Mokykla + daugiafunkcis centras

 • 2011 m. kovas – pateikta paraiška NPVA

 • Projektas įvertintas teigiamai, paskirtas visas regioninės plėtros taryboje planuotas finansavimas (1956 tūkst.)

 • 2011 05 18 – gautas ŠMM ministro pritarimas

 • 2011 06 28 - pasirašyta sutartis su NPVA

 • 2011 m. liepa – pradėta derinti užduotis remonto darbų paslaugai pirkti

 • 2011 10 12 paskelbtas pirkimas remonto darbų paslaugai pirkti (Nr.112329, Valst. žinios Nr.81)

 • 2011 m. lapkritis – pateiktų pasiūlymų vertinimas, laimėtojo nustatymas

 • 2011m. gruodis – pirkimų protokolo patvirtinimas,

  sutarties pasirašymas, statybos darbai


Mokykla daugiafunkcis centras5

Mokykla + daugiafunkcis centras

2011m. gruodis – 2013m. balandis

statybos darbai,

įrangos įsigijimas, komplektavimas

ir mokyklos – daugiafunkcio centro

veiklos erdvių įrengimas


Mokykla daugiafunkcis centras6

Mokykla + daugiafunkcis centras

2012 metų rugsėjo 1 d. darbą pradėtų:

 • vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

 • mokyklos ir kaimo biblioteka

 • vaikų dienos centras

 • saviveikliniai kolektyvai


Mokykla daugiafunkcis centras7

Mokykla + daugiafunkcis centras

2013 m. vasario – kovo mėn.

darbą pradėtų:

 • specialiosios pedagoginės pagalbos grupė

 • švietimo ir meninės kultūrinės veiklos klubai

 • krašto muziejus

 • vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinės veiklos klubai


Mokykla daugiafunkcis centras8

Mokykla + daugiafunkcis centras

2013 m. birželio mėn.

būtų fiksuojama projekto pabaiga

ir nuo 2013 m. liepos 1 d. būtų organizuojama

pilnai suplanuota ir suderinta

Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio

centro veikla


 • Login