ETMDE
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2- PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-. SUNU İÇERİĞİ. 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler • Eşitlik • Genellik • Kullanışlılık 4- ÖLÇÜT * Mutlak * Bağıl 5- ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ * Sınıflama * Sıralama * Eşit Aralıklı * Eşit Oranlı.

Download Presentation

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E t mde l me de erlend rme 2

ETMDELME&DEERLENDRME-2-


Sunu er

SUNU ER

3-LME

* lmede Birim

- Bir Birimin Sahip Olmas Gereken zellikler

Eitlik

Genellik

Kullanllk

4-LT

* Mutlak

* Bal

5-LEK ve LEK TRLER

* Snflama

* Sralama

* Eit Aralkl

* Eit Oranl


E t mde l me de erlend rme 2

3-LME

LMEDE BRM

Bir lme aracn oluturan en kk paraca birim

ad verilir.

rnein;

Hava scakl 35C denildiinde, birim C,

Ayenin boyu 165 cm denildiinde, birim cmdir.

Eitimdeki testlerin birimi ise sorularn her birisidir.


E t mde l me de erlend rme 2

Bir lme ileminde birim kullanlmas, yaplan lme ileminin objektif olmasn ve yaplan lme ileminde bir standart olumasn salar.


B r m e tler

BRM ETLER

DOAL

YAPAY


E t mde l me de erlend rme 2

DOAL BRM;lme sonularnda fiziksel olarak fark edilebilen birimlerdir. Deikenin hangi niteliine ya da miktarna birim denilecei tanmlanmamtr.rnek:Bir otoparkta bulunan aralarn saysn gsteren lme sonucunun birimi olan 1 otomobil doal (temel) bir birimdir. ki sra, on aa vb.


E t mde l me de erlend rme 2

YAPAY (Tanmlanm) BRM;

Birimler fiziksel olarak fark edilemiyor ve belli bir

byklk birimi olarak kabul ediliyorsa tanmlanm

birim olarak ifade edilir. Ne kadarlk ksma bir birim

denilecei uzmanlar tarafndan belirlenmitir

rnek;Hava scakln gsteren bir lmenin

sonucundaki 1 Santigrat derece yapay birimdir.

TL, uzunluk, arlk,zeka, tarih vb.


E t mde l me de erlend rme 2

Doal birimler ou zaman anlamazlklara neden olur. Bu gereklilikle oluturulan tanmlanm birimler, doal birimlerden daha gvenilir lme sonularnn alnmasn salar.


E t mde l me de erlend rme 2

ETLK: lme aracn oluturan birimlerin birbirine eit olmasdr.

GENELLK: Birimin bir ok kii tarafndan bilinmesi ve kullanlmasdr.

KULLANILILIK: Birimin llecek nitelie uygun olmasdr. lme ilemini kolaylatrmas, ekonomik olmasdr.


E t mde l me de erlend rme 2

rnek: snav ortalamas 45 puan ve stnde olanlar baarl olacaktr.Snfn aritmetik ortalamasna eit ve stnde alanlar baarl olacaktr.

3-LT

lme sonularnn anlamlandrlmasnda kullanlan ve bireyler hakknda karar vermemizi salayan belirlenmi kurallar veya standartlardr.


E t mde l me de erlend rme 2

Mutlak lt:lme ileminin uyguland gruptan bamsz olarak, lme ilemi yaplmadan nce kesin, net ve standart olarak belirlenmi kriter.Bal lt:lme ilemi gerekletirildikten sonra lme sonularna gre ve lme ileminin yapld gruba bal olarak elde edilen lt.

LT

Mutlak lt

Bal lt


E t mde l me de erlend rme 2

LEK

Farkl Anlamlarda Kullanlmaktadr ;

* Nesnelere saylar vermede ve bu saylarn kullanlmasnda

uyulmas gerekli kurallar ve kstlamalar.

* Cetvel ve metre gibi lme aralar zerindeki blmeler.

* Belli bir balang noktasndan itibaren deimez bir birimle

blmelenmi lme arac.


E t mde l me de erlend rme 2

LEK TRLER

1-Snflama (Adlandrma / Nominal)

2- Sralama (Ordinal)

3- Eit Aralkl (Interval)

4-Oranl (Ratio)


1 s n flama adland rma nominal l ekleri

1-Snflama (Adlandrma / Nominal) lekleri

Nesneleri, belli bir ynden benzeyip benzemediklerine gre snflamaktr. Farkllk ve benzerlikler kabaca saptanr. En basit lek trdr.

rnek;

- nsanlarn cinsiyet (kadn-erkek), medeni hal (evli-bekar-boanm), gz rengi (mavi-yeil-ela) gibi kategorilere ayrlmas,

- illere kod numaras verilmesi ve her ile ait arabalarn ayn numara ile belirtilmesi


E t mde l me de erlend rme 2

Bu lekte gruplara verilen saylarn saysal anlamlar yoktur, onlar miktar belirtmezler.Belli bir balang noktas ve birimi yoktur.lme sonular zerinde frekans ve mod hesaplama dnda hibir matematiksel ilem yaplamaz.*Simetriklik zellii vardr.A=B ise B=A*Geililik zellii vardr.A=B ve B=C ise A=C

Akhisar Anadolu retmen Lisesi

Kenan DALARDI


E t mde l me de erlend rme 2

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

2-Sralama (Ordinal) lekleri

llecek deikenin belirli bykle gre sraya konulmas ilemidir. Bu lekte nesneler, bir zellie en az sahip olandan en ok sahip olana ya da en ok sahip olandan en az sahip olana doru sralanr ve her bir sraya bir say verilir.

rnek;Bir gruptaki boy sras, bir kouda alnan dereceler, bir snftaki baar sras, KPSS tercihleri sralamas vb.

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Bu lekte balang noktas ve sralar sabit deildir.Nesnelere verilen saylar bykten ke / kkten bye sralamay ifade eder fakat farkn miktarn yanstmaz.*Geililik zellii vardr. A>B ve B>C ise A>C*Asimetrik zellii vardr. A>BiseB>Adiyemeyiz

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

3-Eit Aralkl (Interval) lekler

zellikleri, gerekte yokluu/hilii/olmamay ifade

etmeyen (bal-keyfi-tanmlanm) bir sfr noktasna

gre eit birimler halinde blmeleyerek len aralardr.

rnek;Termometre ile scaklk llmesi, kullanlan

takvimler, baar testinden elde edilen standart puanlar.

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Sfr, o noktada llen zelliin gerekten hibulunmad anlamna gelmez yani yokluk ifade etmez. Bu tr leklerdeki sfr noktas, saysallatrmay kolaylatran bir balang noktasdr, doal ya da mutlak sfr noktas deildir. Dolaysyla toplama ve karma ilemleri yaplabilirken arpma ve blme ilemleri yaplamaz. Aritmetik ortalama, standart sapma, ortalama kayma miktar, pearson momentler arpm korelasyonu hesaplanabilir.

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

4-Eit Oranl (Ratio) lekleri

Birimleri birbirine eit olan ve gerek (mutlak) bir sfr

noktas bulunan leklerdir. Dolaysyla bu lekle elde

edilen veriler zerinde her trl matematiksel ilem

yaplabilir. Arlk ve uzunluk lleri gibi lme

aralar bu tr lek esasna uygun olarak gelitirilmitir.

rnek;Metre ile uzunluk; kilogram ile arlk llmesi,

cisimlerin hacimleri, snftaki renci saysnn tespiti vb.

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


Rend kler m z kontrol edel m

RENDKLERMZ KONTROL EDELM

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

1

Deerlendirme yaplrken, lt ile lme sonularnn

ayn birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en nemli

amac aadakilerden hangisidir?

A) lme aracnn geerliini artrmak

B) Karlatrmada doru karar verilmesini salamak

C) lme aracnn gvenirliini artrmak

D) Sonularn anlalmasn kolaylatrmak

E) ltn uygun olmasn salamak

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

1

Deerlendirme yaplrken, lt ile lme sonularnn

ayn birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en nemli

amac aadakilerden hangisidir?

A) lme aracnn geerliini artrmak

B) Karlatrmada doru karar verilmesini salamak

C) lme aracnn gvenirliini artrmak

D) Sonularn anlalmasn kolaylatrmak

E) ltn uygun olmasn salamak

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

2

Aada verilen deerlendirme rneklerinden hangisinde bal

lt kullanlmtr?

A) Mezun olmak iin diploma notunun 4 zerinden en az 2 olmas

B) Ortalamann 10 puan zerinde alanlarn snf gemesi

C) Askere arl 150kgnin altndaki erkeklerin alnmas

D) Sorularn %80ini doru cevaplayanlarn bilgi yarmas elemelerine katlmas

E) Yksek lisansa girebilmek iin yabanc dil snavndan en az 70 puan alnmas

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

2

Aada verilen deerlendirme rneklerinden hangisinde bal

lt kullanlmtr?

A) Mezun olmak iin diploma notunun 4 zerinden en az 2 olmas

B) Ortalamann 10 puan zerinde alanlarn snf gemesi

C) Askere arl 150kgnin altndaki erkeklerin alnmas

D) Sorularn %80ini doru cevaplayanlarn bilgi yarmas elemelerine katlmas

E) Yksek lisansa girebilmek iin yabanc dil snavndan en az 70 puan alnmas

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

3

Aadaki lme sonularndan hangisi "oranl lekle elde

edilmi olabilecek llere bir rnektir?

A) Anne babann eitim dzeyleri

B) Okulun niversiteye giri snavna gre sralar

C) Akademik baar ve okula ynelik tutum arasndaki iliki

D) rencilerin boylar

E) Snflarn genel baar dzeyleri

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

3

Aadaki lme sonularndan hangisi "oranl lekle elde

edilmi olabilecek llere bir rnektir?

A) Anne babann eitim dzeyleri

B) Okulun niversiteye giri snavna gre sralar

C) Akademik baar ve okula ynelik tutum arasndaki iliki

D) rencilerin boylar

E) Snflarn genel baar dzeyleri

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

4

Bir retmen, deerlendirmede u amalara hizmet etmeyi dnmektedir.

I.rencilerin birbirine gre baar dzeylerini belirleyerek ileri ve geri renciler iin ek nlemler alma

II.Ders sresince rencilerin renme eksikliklerini belirleyerek bunlar, tamamlayc etkinliklerle giderme

III.Dnem sonunda rencilerin bu dersten alacaklar notu belirlerken snf ortalamasn dikkate alma

Bu retmen, I, II, III numaral amalar iin hangi tipte birer deerlendirme yapmaldr?

I. Ama II.Ama III.Ama

A) Bal Mutlak Bal

B) Mutlak Mutlak Bal

C) Bal Bal Mutlak

D) Mutlak Bal Bal

E) Bal Mutlak Mutlak

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

4

Bir retmen, deerlendirmede u amalara hizmet etmeyi dnmektedir.

I.rencilerin birbirine gre baar dzeylerini belirleyerek ileri ve geri renciler iin ek nlemler alma

II.Ders sresince rencilerin renme eksikliklerini belirleyerek bunlar, tamamlayc etkinliklerle giderme

III.Dnem sonunda rencilerin bu dersten alacaklar notu belirlerken snf ortalamasn dikkate alma

Bu retmen, I, II, III numaral amalar iin hangi tipte birer deerlendirme yapmaldr?

I. Ama II.Ama III.Ama

A) Bal Mutlak Bal

B) Mutlak Mutlak Bal

C) Bal Bal Mutlak

D) Mutlak Bal Bal

E) Bal Mutlak Mutlak

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

5

Bir lm yaplm sonu 30 kmtr. Bu kan sonu

60'n tam, gerek yars ise bu hangi tr lek ile

llmtr?

A)Oranl lekB)Snflamal lek

C)Eit aralkl lekD)Sralamal lek

E)Sabit lek

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

5

Bir lm yaplm sonu 30 kmtr. Bu kan sonu

60'n tam, gerek yars ise bu hangi tr lek ile

llmtr?

A) Oranl lekB)Snflamal lek

C)Eit aralkl lekD)Sralamal lek

E)Sabit lek

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

6

Bir retmen fen bilgisi retiminde performans deerlendirme

yaklamn kullanmann rencilerin bilimsel yntem sre

becerilerine etkisini incelemektedir. Bu aratrmadaki baml

deiken aadakilerden hangisidir?

A)Bilimsel yntem sre becerileri B) Fen bilgisi dersi

C) retmen D) renciler

E) Performans deerlendirme

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

6

Bir retmen fen bilgisi retiminde performans deerlendirme

yaklamn kullanmann rencilerin bilimsel yntem sre

becerilerine etkisini incelemektedir. Bu aratrmadaki baml

deiken aadakilerden hangisidir?

A) Bilimsel yntem sre becerileriB) Fen bilgisi dersi

C) retmen D) renciler

E) Performans deerlendirme

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

7

Yabanc dil snavnda Duru 80, Berke 40 puan almtr. Durunun

yabanc dil bilgisinin Berkenin yabanc dil bilgisinin iki kat

kadar olduunu ne sren bir kii, bu lme sonularnn

aadaki lek trlerinin hangisiyle elde edildiini kabul

etmektedir?

A) Eit aralkl B) SralamaC) Dereceleme

D)SnflamaE) Eit oranl

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

7

Yabanc dil snavnda Duru 80, Berke 40 puan almtr. Durunun

yabanc dil bilgisinin Berkenin yabanc dil bilgisinin iki kat

kadar olduunu ne sren bir kii, bu lme sonularnn

aadaki lek trlerinin hangisiyle elde edildiini kabul

etmektedir?

A) Eit aralkl B) SralamaC) Dereceleme

D)SnflamaE) Eit oranl

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

8

birliine dayal bir renme uygulamasnda gruplar

rencilerin soyadlarnn ba harfleri kullanlarak oluturulmutur.

Bu uygulamadaki gruplara ayrma, bir lme ilemi olarak kabul

edilirse kullanlan lek tr aadakilerden hangisidir?

A) Sralama B) Eit oranl

C) Snflama D) Dereceleme

E) Eit aralkl

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


E t mde l me de erlend rme 2

8

birliine dayal bir renme uygulamasnda gruplar

rencilerin soyadlarnn ba harfleri kullanlarak oluturulmutur.

Bu uygulamadaki gruplara ayrma, bir lme ilemi olarak kabul

edilirse kullanlan lek tr aadakilerden hangisidir?

A) Sralama B) Eit oranl

C) SnflamaD) Dereceleme

E) Eit aralkl

Kenan DALARDI

Akhisar Anadolu retmen Lisesi


  • Login