7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas - PowerPoint PPT Presentation

7 netobula konkurencija sprendim optimizavimas ir valstybinis reguliavimas
Download
1 / 39

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas. doc.dr. Violeta Pukelienė. Monopolija. Keturi rinkos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai Grynoji monopolija. Įėjimo į rinką kliūtys. Monopsonija Paklausa monopolijos produkcijai; bendrosios ir vidutinės pajamos

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7 netobula konkurencija sprendim optimizavimas ir valstybinis reguliavimas

7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas

doc.dr. Violeta Pukelienė


Monopolija

Monopolija

 • Keturi rinkos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai

 • Grynoji monopolija. Įėjimo į rinką kliūtys. Monopsonija

 • Paklausa monopolijos produkcijai; bendrosios ir vidutinės pajamos

 • Ribinės monopolijos pajamos

 • Monopolija ir maksimalus pelnas

 • Monopolija ir efektyvumas

 • Monopolijos reakcija į reguliavimo priemones: maksimalios kainos nustatymą, mokesčius, subsidijas

 • Kainų diskriminacija esant monopolijai

 • Natūralios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas


Keturi rinkos modeliai ir j pagrindiniai bruo ai

Keturi rinkos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai


Grynoji monopolija

Grynoji monopolija

 • Absoliučioji (grynoji) monopolija – tai rinka, kurioje yra vienintelis prekių, neturinčių artimų pakaitų pardavėjas (abstrakcija)

 • Monopolijos valdžia – tuomet, kai firma gali keisti savo produkcijos kainą keisdama kiekį, kurį numato parduoti

 • Natūralioji monopolija

 • Grynoji monopsonija

 • Monopsonijos valdžia


Jimo monopolin rink kli tys

Įėjimo į monopolinę rinką kliūtys

 • Tai tam tikri trukdymai, kurie mažina konkurenciją ir neleidžia kitoms firmoms įeiti į šaką

 • Išskirtinės teisės

 • Patentai ir autorinės teisės

 • Svarbiausiųjų žaliavų šaltinių nuosavybė

 • Didelės monopolinės gamybos maži kaštai


Monopolin s firmos paklausa

Monopolinės firmos paklausa


Bendrosios vidutin s ribin s monopolijos pajamos

Bendrosios, vidutinės, ribinės monopolijos pajamos

 • TR= P x Q

 • AR = TR/Q = P

 • MR =ribinės pajamos: papildomos pajamos papildomam produkcijos vienetui pagaminti;

 • MR < P ( MR kreivė yra du kartus statesnė nei paklausos kreivė)


Monopolijos bendrosios ir ribin s pajamos

Monopolijos bendrosios ir ribinės pajamos


Monopolin firma ir jos ekonominiai sprendimai

Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai

 • Pelno maksimizavimas MR = MC


Monopolija ir efektyvumas

Monopolija ir efektyvumas

 • Vartotojo perteklius – tai kainos, kurią vartotojas linkęs sumokėti už prekę ir kainos, kurią jis iš tikro moka skirtumas. Matuojamas plotu, esančiu žemiau paklausos kreivės ir virš kainos.

 • Gamintojo perteklius – tai gamintojo minimalių pajamų, už kurias gamintojai sutiktų parduoti savo prekes ir faktinių pajamų skirtumas. Matuojamas plotu, esančiu žemiau kainos ir virš pasiūlos kreivės.


Monopolija ir efektyvumas1

Monopolija ir efektyvumas

 • Monopolija – Pareto neefektyvi struktūra


Monopolij veiklos reguliavimas

Monopolijų veiklos reguliavimas

 • Daugeliu atvejų monopolijos gamina plačiai visuomenės vartojamas prekes.

 • Monopolijų veikla yra reguliuojama trim pagrindiniais būdais:

 • Nustatoma maksimaliai galima kaina (benzinas, cukrus ir t.t.);

 • Mokesčiai;

 • Subsidijos.


Monopolijos reakcija vyriausyb s nustatyt kain

Monopolijos reakcija į vyriausybės nustatytą kainą


Monopolijos reakcija mokes ius ir subsidijas

Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas


Kain diskriminacija monopolijos s lygomis

Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis

KD yra tuomet, kai tas pats produktas (vienodų kaštų ir kokybės) parduodamas daugiau nei viena kaina

Kainų diskriminacijai reikalingos sąlygos:

 • Pardavėjas turi būti monopolininkas;

 • Pirkėjus galima suskirstyti į grupes, kurių kiekvienos galimybė mokėti už produktą būtų skirtinga;

 • Pirkėjas negali perparduoti prekės ar paslaugos.


Pirmojo laipsnio kain diskriminacija

Pirmojo laipsnio kainų diskriminacija

Monopolininkas parduoda skirtingą prekę skirtinga kaina


Antrojo ir tre iojo laipsnio kain diskriminacija

Antrojo ir trečiojo laipsnio kainų diskriminacija

 • Antrojo laipsnio KD yra tuomet, kai monopolininkas parduoda skirtingą produkcijos vienetų kiekį skirtinga kaina, o kiekvienas individas pirkdamas tą patį kiekį, moka tą pačią kainą (elektra ir pan.);

 • Trečiojo laipsnio KD yra tuomet, kai monopolininkas parduoda prekes skirtingoms socialinėms vartotojų grupėms skirtinga kaina ( transporto bilietai ir pan.).


Nat raliosios monopolijos ir j veiklos reguliavimas

Natūraliosios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas

 • NM – tai firma, kuri esant bet kokiai kainai, gali patenkinti rinkos paklausą mažesniais vidutiniais kaštais nei dvi ar daugiau mažesnių firmų.

 • NM gamina visuomenei būtinas prekes ar paslaugas;

 • NM susidaro tokiose srityse, kaip pašto, telefono, komunalinės paslaugos ir pan.


Nat ralios monopolijos ir j veiklos reguliavimas

Natūralios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas


Monopolin konkurencija

Monopolinė konkurencija

 • Pagrindiniai bruožai

 • Sprendimų optimizavimas trumpuoju laikotarpiu

 • Sprendimų optimizavimas ilguoju laikotarpiu

 • Nekaininė konkurencija


1 monopolin konkurencija pagrindiniai bruo ai

1.Monopolinė konkurencija: pagrindiniai bruožai

 • Daug firmų;

 • Lengvas įėjimas ir išėjimas iš rinkos;

 • Diferencijuotas produktas (dantų pasta);

 • Nekaininė konkurencija (firmos konkuruoja ne tik kaina, bet ir kokybe, įpakavimu, produkto pateikimu, didelę įtaką turi reklama).


2 monopolin konkurencija trumpas laikotarpis

2.Monopolinė konkurencija: trumpas laikotarpis

 • Paklausos kreivė yra elastingesnė nei monopolijos, tačiau nėra absoliučiai elastinga kaip tobuloje konkurencijoje (priklauso nuo firmų skaičiaus ir produkto pobūdžio);

 • Firmos maksimizuoja pelną;

 • MR = MC.


Monopolin konkurencija trumpas laikotarpis

Monopolinė konkurencija: trumpas laikotarpis


3 monopolin konkurencija ilgojo laikotarpio pusiausvyra

3.Monopolinė konkurencija: ilgojo laikotarpio pusiausvyra

 • Tai situacija, kuriai esant nėra labai aktyvus ir nėra skatinamas firmų įėjimas ar išėjimas iš šakos;

 • Firmos ekonominio pelno neturi;

 • Firmos nuostolių neturi;

 • Firmos gauna normalųjį pelną;

 • Visais atvejais firmos mėgina gauti ir ekonominį pelną.


Monopolin konkurencija ilgojo laikotarpio pusiausvyra

Monopolinė konkurencija: ilgojo laikotarpio pusiausvyra


Oligopolija

Oligopolija

 • Oligopolijos apibūdinimas ir pagrindiniai bruožai;

 • Neturinti slapto susitarimo oligopolija (stabilios kainos modelis);

 • Slapto susitarimo kartelio kainų modelis;

 • “Kainų lyderio modelis”: trumpalaikė ir ilgalaikė pusiausvyra;

 • Duopolija: Cournot modelis.


1 oligopolija pagrindiniai bruo ai

1.Oligopolija: pagrindiniai bruožai

 • Nedidelis firmų skaičius;

 • Produkto diferenciacija gali egzistuoti gali jos ir nebūti;

 • Įėjimas į šaką sudėtingas;

 • Pavyzdžiai: automobiliai, plienas, aliuminis, elektros įrengimai, kompiuteriai ir t.t.


Oligopolija jimo ak barjerai

Oligopolija: įėjimo į šaką barjerai

 • Natūralūs:

 • Masto ekonomija;

 • Patentai;

 • Technologijos;

 • Vardo pripažinimas.

 • Strateginė veikla:

 • Rinkos užėmimas;

 • Pagrindinių žaliavų šaltinių kontrolė.


Pusiausvyra oligopolin je rinkoje

Pusiausvyra oligopolinėje rinkoje

 • Firmos dirba kaip gali geriau, tačiau jos neturi iniciatyvos pakeisti gaminamos produkcijos kiekį ir kainą;

 • Visos firmos priimdamos sprendimus atsižvelgia į savo konkurentų galimą elgseną;

 • Visos firmos priimdamos sprendimus, žino, kad konkurentai gali reaguoti arba nereaguoti į jų sprendimus.


Oligopolija sprendim pri mimas

Oligopolija: sprendimų priėmimas

 • Adam Smith(1779): jeigu kiekvienas savanaudiškai siekia savo asmeninių interesų, tai “nematoma ranka” užtikrins bendrą visiems laimėjimą (t.konkurencija)

 • John Nash (1953): mano pasirinkimas priklauso nuo to, ką daro kiti (oligopolija):

 • Ekonomikos Nobelio premija 1994m.;

 • “Nuostabus protas”.


2 oligopolija stabilios kainos modelio prielaidos

2.Oligopolija: stabilios kainos modelio prielaidos

 • Rinkoje dirba trys firmos A, B, C;

 • Vienai A firmai keičiant kainas, kitų dviejų firmų reakcija (strategija) gali būti dvejopa;

 • Firmos sekdamos paskui, taip pat keičia kainą, paklausos kreivė produkcijai išlieka ta pati (D1);

 • Firmos ignoruoja A firmos kainų pokyčius, paklausos kreivė pasidaro žymiai elastingesnė.


Oligopolija stabilios kainos modelis

Oligopolija: stabilios kainos modelis


Oligopolija stabilios kainos modelio rezultatai

Oligopolija: stabilios kainos modelio rezultatai

 • Optimaliausia kaina lūžio taške, dėl pajamų mažėjimo kainą keisti nėra tikslinga;

 • Keičiantis ribiniams kaštams tam tikrame intervale, kaina ir kiekis išlieka tie patys;

 • Modelis yra kritikuojamas dėl sudėtingo taikymo praktikoje;

 • Kainų pokyčiai oligopolinėje rinkoje aiškinami karteliniais susitarimais.


3 oligopolija kartelio modelis

3.Oligopolija: kartelio modelis

 • Slaptas kartelio susitarimas sudaromas tuomet, kai firmos tiesiogiai arba netiesiogiai susitaria dėl kainų ar rinkos dalies, t.t. apriboja konkurenciją;

 • Slaptas susitarimas sudaromas, kai:

 • Firmų produkto gamybos sąlygos yra daugmaž panašios;

 • Paklausa gaminamai produkcijai panaši.


Oligopolija kartelinis susitarimas

Oligopolija: kartelinis susitarimas

 • Slaptojo kartelinio susitarimo sprendimai prilygsta monopolijos sprendimams: nustatoma aukšta kaina ir mažesnis kiekis, pasidalinamos rinkos;

 • Slaptojo kartelinio susitarimo dalyviai ne visuomet laikosi kvotų, daugeliu atvejų jiems yra naudingiau ta pačia aukšta kaina parduoti daugiau prekių ir gauti didesnį pelną; arba mažinti kainas.


Slapt susitarim kli tys

Slaptų susitarimų kliūtys:

 • Kaštų ir paklausos skirtumai;

 • Firmų skaičius;

 • Sukčiavimas;

 • Ekonominio augimo smukimas;

 • Naujų firmų įėjimas į šaką;

 • Teisinės kliūtys: antimonopoliniai įstatymai, draudžiantys kartelių veiklą.


4 oligopolija kain lyderio vyraujan ios firmos modelis

4.Oligopolija : “kainų lyderio” (vyraujančios firmos) modelis

 • Firma, kuri priima sprendimus kaip monopolija, įvertinus smulkių užimamą rinkos dalį;

 • Firma nėra monopolija, bet veikia kaip kainų lyderis;

 • Smulkios firmos seka paskui lyderį;

 • Štakelbergo šaka (analizavo vokiečių ekonomistas Stackelberg H.(1905-1946)


Oligopolija vyraujanti firma

Oligopolija: vyraujanti firma

 • Dv = D - Ss;

 • Dv = 0, kai D = Ss;

 • Qs = 0, tai Qv = Q;

 • Vyraujanti firma skiriasi nuo grynosios monopolijos:

 • Vyraujančiajai firmai turi įtakos veiksniai, keičiantys šakos D kreivę;

 • Turi įtakos mažųjų firmų kaštų pokyčiai;


5 duopolija

5.Duopolija

 • A.Cournot (1801-1887), - prancūzų matematikas, ekonomistas, filosofas;

 • Duopolijos modelis (1938): nepriklausomai nuo to, kokią kainą atėjusi į rinką atroji firma nustatytų, pirmoji firma gaminamo produkcijos kiekio nekeis, o prie kainos prisitaikys;

 • Rinkoje pusiausvyra susidaro, kai Q 2a/3;


 • Login