7 netobula konkurencija sprendim optimizavimas ir valstybinis reguliavimas
Download
1 / 39

7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas. doc.dr. Violeta Pukelienė. Monopolija. Keturi rinkos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai Grynoji monopolija. Įėjimo į rinką kliūtys. Monopsonija Paklausa monopolijos produkcijai; bendrosios ir vidutinės pajamos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7.Netobula konkurencija: sprendimų optimizavimas ir valstybinis reguliavimas

doc.dr. Violeta Pukelienė


Monopolija

 • Keturi rinkos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai

 • Grynoji monopolija. Įėjimo į rinką kliūtys. Monopsonija

 • Paklausa monopolijos produkcijai; bendrosios ir vidutinės pajamos

 • Ribinės monopolijos pajamos

 • Monopolija ir maksimalus pelnas

 • Monopolija ir efektyvumas

 • Monopolijos reakcija į reguliavimo priemones: maksimalios kainos nustatymą, mokesčius, subsidijas

 • Kainų diskriminacija esant monopolijai

 • Natūralios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas


Keturi rinkos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai


Grynoji monopolija

 • Absoliučioji (grynoji) monopolija – tai rinka, kurioje yra vienintelis prekių, neturinčių artimų pakaitų pardavėjas (abstrakcija)

 • Monopolijos valdžia – tuomet, kai firma gali keisti savo produkcijos kainą keisdama kiekį, kurį numato parduoti

 • Natūralioji monopolija

 • Grynoji monopsonija

 • Monopsonijos valdžia


Įėjimo į monopolinę rinką kliūtys

 • Tai tam tikri trukdymai, kurie mažina konkurenciją ir neleidžia kitoms firmoms įeiti į šaką

 • Išskirtinės teisės

 • Patentai ir autorinės teisės

 • Svarbiausiųjų žaliavų šaltinių nuosavybė

 • Didelės monopolinės gamybos maži kaštai


Monopolinės firmos paklausa


Bendrosios, vidutinės, ribinės monopolijos pajamos

 • TR= P x Q

 • AR = TR/Q = P

 • MR =ribinės pajamos: papildomos pajamos papildomam produkcijos vienetui pagaminti;

 • MR < P ( MR kreivė yra du kartus statesnė nei paklausos kreivė)


Monopolijos bendrosios ir ribinės pajamos


Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai

 • Pelno maksimizavimas MR = MC


Monopolija ir efektyvumas

 • Vartotojo perteklius – tai kainos, kurią vartotojas linkęs sumokėti už prekę ir kainos, kurią jis iš tikro moka skirtumas. Matuojamas plotu, esančiu žemiau paklausos kreivės ir virš kainos.

 • Gamintojo perteklius – tai gamintojo minimalių pajamų, už kurias gamintojai sutiktų parduoti savo prekes ir faktinių pajamų skirtumas. Matuojamas plotu, esančiu žemiau kainos ir virš pasiūlos kreivės.


Monopolija ir efektyvumas

 • Monopolija – Pareto neefektyvi struktūra


Monopolijų veiklos reguliavimas

 • Daugeliu atvejų monopolijos gamina plačiai visuomenės vartojamas prekes.

 • Monopolijų veikla yra reguliuojama trim pagrindiniais būdais:

 • Nustatoma maksimaliai galima kaina (benzinas, cukrus ir t.t.);

 • Mokesčiai;

 • Subsidijos.


Monopolijos reakcija į vyriausybės nustatytą kainą


Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas


Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis

KD yra tuomet, kai tas pats produktas (vienodų kaštų ir kokybės) parduodamas daugiau nei viena kaina

Kainų diskriminacijai reikalingos sąlygos:

 • Pardavėjas turi būti monopolininkas;

 • Pirkėjus galima suskirstyti į grupes, kurių kiekvienos galimybė mokėti už produktą būtų skirtinga;

 • Pirkėjas negali perparduoti prekės ar paslaugos.


Pirmojo laipsnio kainų diskriminacija

Monopolininkas parduoda skirtingą prekę skirtinga kaina


Antrojo ir trečiojo laipsnio kainų diskriminacija

 • Antrojo laipsnio KD yra tuomet, kai monopolininkas parduoda skirtingą produkcijos vienetų kiekį skirtinga kaina, o kiekvienas individas pirkdamas tą patį kiekį, moka tą pačią kainą (elektra ir pan.);

 • Trečiojo laipsnio KD yra tuomet, kai monopolininkas parduoda prekes skirtingoms socialinėms vartotojų grupėms skirtinga kaina ( transporto bilietai ir pan.).


Natūraliosios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas

 • NM – tai firma, kuri esant bet kokiai kainai, gali patenkinti rinkos paklausą mažesniais vidutiniais kaštais nei dvi ar daugiau mažesnių firmų.

 • NM gamina visuomenei būtinas prekes ar paslaugas;

 • NM susidaro tokiose srityse, kaip pašto, telefono, komunalinės paslaugos ir pan.


Natūralios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas


Monopolinė konkurencija

 • Pagrindiniai bruožai

 • Sprendimų optimizavimas trumpuoju laikotarpiu

 • Sprendimų optimizavimas ilguoju laikotarpiu

 • Nekaininė konkurencija


1.Monopolinė konkurencija: pagrindiniai bruožai

 • Daug firmų;

 • Lengvas įėjimas ir išėjimas iš rinkos;

 • Diferencijuotas produktas (dantų pasta);

 • Nekaininė konkurencija (firmos konkuruoja ne tik kaina, bet ir kokybe, įpakavimu, produkto pateikimu, didelę įtaką turi reklama).


2.Monopolinė konkurencija: trumpas laikotarpis

 • Paklausos kreivė yra elastingesnė nei monopolijos, tačiau nėra absoliučiai elastinga kaip tobuloje konkurencijoje (priklauso nuo firmų skaičiaus ir produkto pobūdžio);

 • Firmos maksimizuoja pelną;

 • MR = MC.


Monopolinė konkurencija: trumpas laikotarpis


3.Monopolinė konkurencija: ilgojo laikotarpio pusiausvyra

 • Tai situacija, kuriai esant nėra labai aktyvus ir nėra skatinamas firmų įėjimas ar išėjimas iš šakos;

 • Firmos ekonominio pelno neturi;

 • Firmos nuostolių neturi;

 • Firmos gauna normalųjį pelną;

 • Visais atvejais firmos mėgina gauti ir ekonominį pelną.


Monopolinė konkurencija: ilgojo laikotarpio pusiausvyra


Oligopolija

 • Oligopolijos apibūdinimas ir pagrindiniai bruožai;

 • Neturinti slapto susitarimo oligopolija (stabilios kainos modelis);

 • Slapto susitarimo kartelio kainų modelis;

 • “Kainų lyderio modelis”: trumpalaikė ir ilgalaikė pusiausvyra;

 • Duopolija: Cournot modelis.


1.Oligopolija: pagrindiniai bruožai

 • Nedidelis firmų skaičius;

 • Produkto diferenciacija gali egzistuoti gali jos ir nebūti;

 • Įėjimas į šaką sudėtingas;

 • Pavyzdžiai: automobiliai, plienas, aliuminis, elektros įrengimai, kompiuteriai ir t.t.


Oligopolija: įėjimo į šaką barjerai

 • Natūralūs:

 • Masto ekonomija;

 • Patentai;

 • Technologijos;

 • Vardo pripažinimas.

 • Strateginė veikla:

 • Rinkos užėmimas;

 • Pagrindinių žaliavų šaltinių kontrolė.


Pusiausvyra oligopolinėje rinkoje

 • Firmos dirba kaip gali geriau, tačiau jos neturi iniciatyvos pakeisti gaminamos produkcijos kiekį ir kainą;

 • Visos firmos priimdamos sprendimus atsižvelgia į savo konkurentų galimą elgseną;

 • Visos firmos priimdamos sprendimus, žino, kad konkurentai gali reaguoti arba nereaguoti į jų sprendimus.


Oligopolija: sprendimų priėmimas

 • Adam Smith(1779): jeigu kiekvienas savanaudiškai siekia savo asmeninių interesų, tai “nematoma ranka” užtikrins bendrą visiems laimėjimą (t.konkurencija)

 • John Nash (1953): mano pasirinkimas priklauso nuo to, ką daro kiti (oligopolija):

 • Ekonomikos Nobelio premija 1994m.;

 • “Nuostabus protas”.


2.Oligopolija: stabilios kainos modelio prielaidos

 • Rinkoje dirba trys firmos A, B, C;

 • Vienai A firmai keičiant kainas, kitų dviejų firmų reakcija (strategija) gali būti dvejopa;

 • Firmos sekdamos paskui, taip pat keičia kainą, paklausos kreivė produkcijai išlieka ta pati (D1);

 • Firmos ignoruoja A firmos kainų pokyčius, paklausos kreivė pasidaro žymiai elastingesnė.


Oligopolija: stabilios kainos modelis


Oligopolija: stabilios kainos modelio rezultatai

 • Optimaliausia kaina lūžio taške, dėl pajamų mažėjimo kainą keisti nėra tikslinga;

 • Keičiantis ribiniams kaštams tam tikrame intervale, kaina ir kiekis išlieka tie patys;

 • Modelis yra kritikuojamas dėl sudėtingo taikymo praktikoje;

 • Kainų pokyčiai oligopolinėje rinkoje aiškinami karteliniais susitarimais.


3.Oligopolija: kartelio modelis

 • Slaptas kartelio susitarimas sudaromas tuomet, kai firmos tiesiogiai arba netiesiogiai susitaria dėl kainų ar rinkos dalies, t.t. apriboja konkurenciją;

 • Slaptas susitarimas sudaromas, kai:

 • Firmų produkto gamybos sąlygos yra daugmaž panašios;

 • Paklausa gaminamai produkcijai panaši.


Oligopolija: kartelinis susitarimas

 • Slaptojo kartelinio susitarimo sprendimai prilygsta monopolijos sprendimams: nustatoma aukšta kaina ir mažesnis kiekis, pasidalinamos rinkos;

 • Slaptojo kartelinio susitarimo dalyviai ne visuomet laikosi kvotų, daugeliu atvejų jiems yra naudingiau ta pačia aukšta kaina parduoti daugiau prekių ir gauti didesnį pelną; arba mažinti kainas.


Slaptų susitarimų kliūtys:

 • Kaštų ir paklausos skirtumai;

 • Firmų skaičius;

 • Sukčiavimas;

 • Ekonominio augimo smukimas;

 • Naujų firmų įėjimas į šaką;

 • Teisinės kliūtys: antimonopoliniai įstatymai, draudžiantys kartelių veiklą.


4.Oligopolija : “kainų lyderio” (vyraujančios firmos) modelis

 • Firma, kuri priima sprendimus kaip monopolija, įvertinus smulkių užimamą rinkos dalį;

 • Firma nėra monopolija, bet veikia kaip kainų lyderis;

 • Smulkios firmos seka paskui lyderį;

 • Štakelbergo šaka (analizavo vokiečių ekonomistas Stackelberg H.(1905-1946)


Oligopolija: vyraujanti firma

 • Dv = D - Ss;

 • Dv = 0, kai D = Ss;

 • Qs = 0, tai Qv = Q;

 • Vyraujanti firma skiriasi nuo grynosios monopolijos:

 • Vyraujančiajai firmai turi įtakos veiksniai, keičiantys šakos D kreivę;

 • Turi įtakos mažųjų firmų kaštų pokyčiai;


5.Duopolija

 • A.Cournot (1801-1887), - prancūzų matematikas, ekonomistas, filosofas;

 • Duopolijos modelis (1938): nepriklausomai nuo to, kokią kainą atėjusi į rinką atroji firma nustatytų, pirmoji firma gaminamo produkcijos kiekio nekeis, o prie kainos prisitaikys;

 • Rinkoje pusiausvyra susidaro, kai Q 2a/3;


 • Login