Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri
Download
1 / 64

Rak szyjki macicy Carcinoma colli uteri - PowerPoint PPT Presentation


 • 1176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Czynniki ryzyka. Niski status socjoekonomicznyNiski poziom higieny osobistej i seksualnejWczesnie rozpoczete zycie plcioweCzesta zmiana partner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rak szyjki macicy Carcinoma colli uteri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri

 • W Polsce czsto wystpowania wynosi okoo 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod wzgldem zgonw)

 • Najczciej rozpoznawany u kobiet po 40 roku ycia


Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

 • Niski status socjoekonomiczny

 • Niski poziom higieny osobistej i seksualnej

 • Wczenie rozpoczte ycie pciowe

 • Czsta zmiana partnerw

 • Dua liczba porodw

 • Infekcja HPV i HSV-2 jako kofaktor

 • Palenie papierosw

 • Doustne tabletki antykoncepcyjne


System bethesda 2001

System Bethesda 2001

 • Jako materiau

 • Opis wyniku w granicach normy

 • ASCUS-atypical sguamous cells of undeterminated significance,

 • AGUS-atypical glandular cells of us,

 • L-SIL (CIN I),

 • H-SIL (CIN II, CIN III= carcinoma in situ = ca praeinvasivum),

 • carcinoma invasivum


W kanale szyjki macicy znajduje si nab onek gruczo owy a na tarczy nab onek wielowarstwowy p aski

W kanale szyjki macicy znajduje si nabonek gruczoowy, a na tarczy nabonek wielowarstwowy paski


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Profilaktyka sprowadza si do wykonywania w kadej kobiety, ktra rozpocza wspycie pciowe cytologii raz na rok, a w sytuacjach wtpliwych cytologii z kolposkopi


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Kada naderka prawdziwa szyjki macicy u kobiety, ktra regularnie wspyje wymaga bezwzgldnego leczenia.


Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadz cy do raka inwazyjnego

Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadzcy do raka inwazyjnego

 • CIN = cervical intrepithelial neoplasia

 • CIN I zmiany dotycz 1/3 gruboci nabonka i cofaj si w 70% przypadkw

 • CIN II zmiany dotycz 2/3 gruboci nabonka- kolposkopia i wycinki

 • CIN III zmiany obejmuj cay nabonek, kolposkopia, wycinki, konizacja chirurgiczna


Grading histologiczny stopie zr nicowania

Grading = histologiczny stopie zrnicowania

 • I stopie czyli najlepiej zrnicowany, najlepiej rokuje

 • II stopie poredni

 • III najmniej zrnicowany, dua rnorodno komrek, najgorzej rokuje


Stading kliniczny stopie zaawansowania

Stading = kliniczny stopie zaawansowania

 • T= tumor czyli wielko guza

 • N = nodulus czyli zajcie wzw chonnych

 • M = metastases czyli obecno przerzutw.


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Kolposkopia jest to badanie wprowadzone w 1924 roku przez Himselmanna i pozwala na ogldanie zmian szyki macicy w 10-40 krotnym powikszeniu, ktre mog ulec progresji do CIN i raka. Oceniamy stref przeksztace, zwracamy uwag na ukad naczy, mozaiki i puncikowanie, zawarto glikogenu w komrkach itp.


Rozpoznanie

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • Badanie kliniczne z ocen przymacicz

 • Badanie RTG klatki piersiowej

 • Badanie USG nerek

 • Badania podstawowe do operacji

 • W II i III stopniu wlew doodbytniczy i urografia doylna


Podzia kliniczny

Podzia kliniczny

 • O-Ca in situ, nie przekracza bony podstawnej

 • I-ograniczony do szyjki macicy

 • Ia1-gboko nie przekracza 3 mm

 • Ia2-gboko nie przekracza 5 mm

 • Ib- powyej 5 mm, widoczny klinicznie

 • II przechodzi na przymacicza i/lub pochw, ale nie dochodzi do cian miednicy

 • IIa- nacieka pochw nie dochodzc do dolnej 1/3

 • IIb- nacieka przymacicza nie dochodzc do koci


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

III - nacieka przymacicza dochodzc do koci miednicy lub pochw na caej jej dugociIII a -zajmuje ca pochw nie dochodzc do kociIII b -dochodzi do cian miednicy, moe dawa wodonerczeIV - przechodzi poza obrb miednicy lub nacieka bon luzow pcherza i odbytnicyIV a - nacieka narzdy ssiednieIV b - daje przerzuty odlege (wtroba, koci, puca, jelita).


Leczenie

O-zabiegi oszczedzajce

I-chirurgia i radioterapia

IIa-chirurgia i radioterapia

IIb-radioterapia

III-radioterapia

IV-radioterapia palitywna

100%

75-80 %

55-60 %

30 %

10 %

Leczenie


Leczenie oszcz dzaj ce

Leczenie oszczdzajce

 • Konizacja chirurgiczna

 • Amputacja szyjki macicy


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Leczenie chirurgiczne polega na wykonaniu operacji sposobem Wertheima-Meigsa czyli usuniciu macicy z przydatkami z mankietem pochwy i wzami chonnymi miednicy mniejszej.


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Radioterapia polega na brachyterapii rdpochwowej zawsze i w przypadku istnienia przerzutw do wzw teleterapii zewntrznej.


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Rak przedinwazyjny szyjki macicy w ciy -cisa obserwacja do porodu (cytologia, kolposkopia), po porodzie weryfikacja histopatologiczna. Rak przedinwazyjny nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury.


Inwazyjny rak szyjki macicy w ci y

Inwazyjny rak szyjki macicy w ciy

 • I trymestr ciy- Ib-proste lub rozszerzone wycicie macicy z przydatkami z uzupeniajc radioterapi, za II i III stopie radioterapia z nastpowym usuniciem martwego podu

 • II trymestr-decyzja zaley od pacjentki

 • III trymestr-Ib-cicie cesarskie po ukoczonym 28 tyg, z nastpowym leczeniem chirurgicznym i radioterapi.


Obserwacja po leczeniu

Obserwacja po leczeniu

 • Badanie kliniczne i ginekologiczne co 3 miesice przez 5 lat , a potem co 6 miesicy do koca ycia.

 • Wznowy wczesne-do roku po leczeniu

 • Wznowy odlege-po 5 latach od leczenia.


Rak jajnika carcinoma ovarii

Rak jajnika = Carcinoma ovarii

 • Nabonkowe -55-60% wszystkich

 • Gonadalne-7%

 • Germinalne-20%

 • Przerzutowe


Epidemiologia

Epidemiologia

 • Kady wiek

 • Nierdki

 • Nosicielki mutacji BRCA1

 • Choroby wirusowe w dziecistwie (winka, odra, ryczka)

 • Czynniki rodowiskowe (azbest)


Nowotwory nab onkowe

Nowotwory nabonkowe

 • Surowicze-serosum

 • luzowe-mucinosum

 • Endometrioidalne-endometrioides.


Surowiczy rak jajnika

Surowiczy rak jajnika

 • Cystadenoma serosum, 100 % wylecze

 • Cystadenoma serosum borderline malignancy, miejscowa zoliwo, nie nacieka podcieliska, ale moe da wszczepy do otrzewnej

 • Cystadenocarcinoma serosum, najczstszy nabonkowy, w 75% przypadkw obustronny, rokowanie ze.


Objawy kliniczne

Objawy kliniczne

 • Spadek wagi ciaa

 • Osabienie

 • Powikszenie si obwodu brzucha

 • Ble podbrzusza, ale rzadko ostry brzuch


Rak jajnika rozpoznanie

Rak jajnika-rozpoznanie

 • Badanie kliniczne

 • USG

 • Ca-125

 • Wlew doodbytniczy

 • Urografia


Rak jajnika leczenie

Rak jajnika-leczenie

 • Chirurgiczne

 • Chemioteapia

 • Radioterapia


Istot leczenia chirurgicznego jest usuni cie jak najwi kszej ilo ci tkanki nowotworu

Istot leczenia chirurgicznego jest usunicie jak najwikszej iloci tkanki nowotworu


Germinalne nowotwory jajnika

Germinalne nowotwory jajnika

 • Najczciej u dziewczynek i modych kobiet

 • 95% to agodne potworniaki = teratoma adultum

 • Pozostae 5% to teratoma immature, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, chorioncarcinoma


Objawy kliniczne nowotwor w germinalnych to powi kszanie si obwodu brzucha i silny b l

Objawy kliniczne nowotworw germinalnych to powikszanie si obwodu brzucha i silny bl.


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

5% guzw germinalnych jajnika to nowotwory bardzo zoliwe (10 % przeywa 2 lata), szybko rosnce, osigajce bardzo due rozmiary, produkujce AFP lub HCG, leczone chirurgicznie z nastpow radioterapi.


Nowotw r gonadalny jajnika

Nowotwr gonadalny jajnika

 • Follikuloma=ziarniszcak

 • Thecoma=otoczkowiak

 • Fibroma=wkniak

 • Androblastoma


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Nowotwory gonadalne jajnika s wzgldnie zoliwe, najczciej jednostronne, ich markerem jest stenie estradiolu.


Podzia kliniczny raka jajnika

Podzia kliniczny raka jajnika

 • I ograniczony do jajnikw

 • Ia-ograniczony do jednego jajnika, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysiku

 • Ib-ograniczony do obydwu jajnikw, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysiku

 • Ic-ograniczony do obydwu jajnikw z uszkodzon torebk i/lub wodobrzusze

 • II guz jednego lub obydwu jajnikw z zajciem narzdw miednicy mniejszej

 • IIa- guz jednego lub obydwu jajnikw z zajciem narzdw miednicy mniejszej


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

IIb- guz jednego lub obydwu jajnikw z zajciem innych narzdwIIc-guz jednego lub obydwu jajnikw z pknit torebk, wodobrzuszem i z zajciem innych narzdw miednicy mniejszejIII-obejmuje jeden lub oba jajniki z przerzutami poza miednic do wzw, na powierzchni wtroby, z zajciem jelita lub sieciIIIa-ograniczony do miednicy, z rozsiewem na powierzchni otrzewnejIIIb-ograniczony do miednicy mniejszej, z rozsiewem na powierzchni otrzewnej do 2 cmIIIc-ograniczony do miednicy mniejszej z rozsiewem na powierzchni otrzewnej powyej 2 cm, z zajciem wzw pozaotrzewnowych i pachwinowychIV-przerzuty do puc i do miszu wtroby


Leczenie1

Leczenie

 • Operacja radykalna

 • Chemioterapia (cisplatyna, cyklofosfamid, adriamycyna, chlorambycyl)

  Chemioterapi rozpoczynamy okoo 7-28 dni po operacji, wyjtkowo 1-3 cykle indukcyjne, odstpy wynosz od 4-6 tygodni, najczciej stosujemy od 6-9 cykli


Je li po 3 4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczenia

Jeli po 3-4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczenia.


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Leczenie prowadzimy zawsze pod kontrol leukocytozy, poziomu pytek, mocznika, kreatyniny i enzymw wydolnoci wtroby.


Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopi second look z pobraniem wymaz w z otrzewnej

Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopi second look z pobraniem wymazw z otrzewnej


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

W przypadku wznowy lub nieskutecznoci leczenia moemy zastosowa chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatyn, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan


Odsetek prze y 5 letnich

Odsetek przey 5-letnich

 • I-70%

 • II-40%

 • III-10%

 • IV-2%


Rak endometrium carcinoma endometrii

Rak endometrium = carcinoma endometrii

 • U kobiet po menopauzie (tylko 5% wczeniej)

 • U kobiet z zaburzeniami metabolicznymi

 • Nierdki

 • Wczesna menarche i pna menopauza


Stany przedrakowe

Stany przedrakowe

 • Hyperplazja prosta z atypi lub bez

 • Hyperplazja zoona z atypi lub bez


Objawy kliniczne1

Objawy kliniczne

 • Acykliczne krwawienia

 • Ble

 • upawy


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Kade acykliczne krwawienie u kobiet po menopauzie wymaga wyyeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej


Rozpoznanie1

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • USG-kady nieregularny ksztat, polipy, wzmoenie echa, pyn powyej 2 ml, naciekanie minia, po menopauzie endometrium grubsze ni 5 mm

 • histeroskopia


Post powanie kliniczne

Postpowanie kliniczne

 • U kobiet przed 40 r w przypadku rozrostw bez atypii wyyeczkowanie jamy macicy, a nastpnie due dawki gestagenw

 • Po 40r hysterectomia z przydatkami


Klasyfikacja kliniczna

Klasyfikacja kliniczna

 • I ograniczony do trzonu

 • Ia-ograniczony do endometrium

 • Ib-do gruboci myometrium

 • Ic-ponad gruboci endometrium

 • II przechodzi na szyjk

 • IIa-naciekanie gruczow szyjki

 • IIb-naciekanie podcieliska szyki


Klasyfikacja kliniczna cd

Klasyfikacja kliniczna cd.

 • III przechodzi poza macic, ale nie wychodzi poza miednic

 • IIIa-nacieka surowicwk macicy i/lub przydatki i/lub w wymazach z otrzewnej

 • IIIb-przerzuty do pochwy

 • IIIc-przerzuty do wzw miednicy i/lub przyaortalnych

 • IV wychodzi poza miednic

 • IVa-nacieka pcherz lub odbytnic

 • IVb-odlege do wzw pachwinowych


Grading

Grading

 • G1-rak gruczoowy wysoko dojrzay(<5% utkania raka litego)

 • G2-rak gruczoowy rednio dojrzay (6-50% raka litego)

 • G3-rak lity lub cakowicie niezrnocowany(>50% raka litego).


Leczenie2

Leczenie

 • I-chirurgia i radioterapia

 • II-chirurgia i radioterapia, czasem odwrotnie

 • III-radioterapia

 • IV-hormonochemioterapia i leczenie objawowe


Odsetek 5 letnich prze y

Odsetek 5-letnich przey

 • I-72%

 • II-56%

 • III-31%

 • IV-10%


Mi niaki macicy leyomyoma

Miniaki macicy=leyomyoma

 • Najczstszy nienowotworowy guz macicy

 • Najczciej u kobiet w wieku okoomenopauzalnym

 • Powstaj na skutek hyperestrogenizmu

 • Mog powodowa ble, obfite krwawienia, niepodnoc


Mi niaki podzia

Miniaki podzia

 • Podluzwkowe

 • rdcienne

 • podsurowicwkowe


Mi niaki leczenie

Miniaki leczenie

 • Tylko wtedy gdy daj objawy kliniczne

 • Usunicie histeroskopowe

 • Wyuszczenie

 • Amputacja trzonu macicy

 • Tylko 0.5% miniakw ulega zezoliwieniu w misaki


Rak sromu carcinoma vulvae

Rak sromu = carcinoma vulvae

 • Rozwija si na podou dystrofii sromu, ktra moe by hyperplastyczna, atroficzna lub mieszna

 • Daje 2 podstawowe objawy kliniczne czyli bl i wid

 • Dotyczy przede wszystkim kobiet starszych, po 50 r.


Nowotwory niez o liwe sromu

Nowotwory niezoliwe sromu

 • Wkniak, tuszczak, miniak, naczyniak, kbczak, oboniak, ziarniniak naczyniowy, gruczolak potowy, endometrioza.


Podstaw rozpoznanie jest pobranie wycink w i badanie histopatologiczne

Podstaw rozpoznanie jest pobranie wycinkw i badanie histopatologiczne.


Podzia histologiczny

Podzia histologiczny

 • Rak paskonabonkowy

 • Rak gruczoowy

 • Rak jasnokomrkowy

 • Choroba Pageta


Klasyfikacja kliniczna1

Klasyfikacja kliniczna

 • O-in situ

 • I-ograniczony do sromu i/lub krocza, do rednicy 2 cm, wzy chonne nie zajte

 • II-jak wyej ale guz powyej 2 cm

 • III-nacieka doln cz cewki lub pochw lub odbyt i jednostronne przerzuty do wzw

 • IVa-nacieka grn cz cewki , pcherz, odbytnic, koci miednicy, daje obustronne przerzuty do wzw

 • IVb-przerzuty odlege


Leczenie3

Leczenie

 • Wycicie zmiany w granicach zdrowych tkanek

 • Prote wycicie sromu

 • Cakowite wycicie sromu

 • Radioterapia

 • Chemioterapia


Rak pochwy carcinoma vaginae

Rak pochwy=carcinoma vaginae

 • Zawsze paskonabonkowy

 • Zwykle rozwija si w grnej 1/3 pochwy, czsto ulega owrzodzeniu i wtedy mamy brunatne, krwiste upawy

 • Moe rozwija si w kadym wieku

 • Czsto wystpuje jako polip pochwy


Rak pochwy podzia kliniczny

Rak pochwy podzia kliniczny

 • I-obejmuje ciany pochwy

 • II-tkanki przypochwia, ale nie dochodzi do cian miednicy

 • Dochodzi do cian miednicy

 • Nacieka narzdy ssiednie lub wychodzi poza granice miednicy lub nacieka narzdy ssiednie


Rak pochwy leczenie

Rak pochwy -leczenie

 • I-operacja sp. Meigsa jak w raku szyjki

 • W przypadku lokalizacji w okolicy wejcia do pochwy vulvectomia jak w Ca vulvae

 • Wszystkie inne przypadki to radioterapia

  5 lat przeywa rednio 35-40%.


ad
 • Login