Download

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri


Advertisement
/ 64 []
Download Presentation
Comments
adamdaniel
From:
|  
(4188) |   (0) |   (0)
Views: 212 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri. W Polsce częstość występowania wynosi około 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod względem zgonów) Najczęściej rozpoznawany u kobiet po 40 roku życia. Czynniki ryzyka. Niski status socjoekonomiczny
Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 1

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri

 • W Polsce częstość występowania wynosi około 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod względem zgonów)

 • Najczęściej rozpoznawany u kobiet po 40 roku życia

Czynniki ryzykaSlide 2

Czynniki ryzyka

 • Niski status socjoekonomiczny

 • Niski poziom higieny osobistej i seksualnej

 • Wcześnie rozpoczęte życie płciowe

 • Częsta zmiana partnerów

 • Duża liczba porodów

 • Infekcja HPV i HSV-2 jako kofaktor

 • Palenie papierosów

 • Doustne tabletki antykoncepcyjne

System bethesda 2001Slide 3

System Bethesda 2001

 • Jakość materiału

 • Opis wyniku –w granicach normy

 • ASCUS-atypical sguamous cells of undeterminated significance,

 • AGUS-atypical glandular cells of us,

 • L-SIL (CIN I),

 • H-SIL (CIN II, CIN III= carcinoma in situ = ca praeinvasivum),

 • carcinoma invasivum

W kanale szyjki macicy znajduje si nab onek gruczo owy a na tarczy nab onek wielowarstwowy p askiSlide 4

W kanale szyjki macicy znajduje się nabłonek gruczołowy, a na tarczy nabłonek wielowarstwowy płaski

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 5

Profilaktyka sprowadza się do wykonywania w każdej kobiety, która rozpoczęła współżycie płciowe cytologii raz na rok, a w sytuacjach wątpliwych cytologii z kolposkopią

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 6

Każda nadżerka prawdziwa szyjki macicy u kobiety, która regularnie współżyje wymaga bezwzględnego leczenia.

Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadz cy do raka inwazyjnegoSlide 7

Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadzący do raka inwazyjnego

 • CIN = cervical intrepithelial neoplasia

 • CIN I zmiany dotyczą 1/3 grubości nabłonka i cofają się w 70% przypadków

 • CIN II zmiany dotyczą 2/3 grubości nabłonka- kolposkopia i wycinki

 • CIN III zmiany obejmują cały nabłonek, kolposkopia, wycinki, konizacja chirurgiczna

Grading histologiczny stopie zr nicowaniaSlide 8

Grading = histologiczny stopień zróżnicowania

 • I stopień czyli najlepiej zróżnicowany, najlepiej rokuje

 • II stopień pośredni

 • III najmniej zróżnicowany, duża różnorodność komórek, najgorzej rokuje

Stading kliniczny stopie zaawansowaniaSlide 9

Stading = kliniczny stopień zaawansowania

 • T= tumor czyli wielkość guza

 • N = nodulus czyli zajęcie węzłów chłonnych

 • M = metastases czyli obecność przerzutów.

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 10

Kolposkopia jest to badanie wprowadzone w 1924 roku przez Himselmanna i pozwala na oglądanie zmian szyki macicy w 10-40 krotnym powiększeniu, które mogą ulec progresji do CIN i raka. Oceniamy strefę przekształceń, zwracamy uwagę na układ naczyń, mozaiki i puncikowanie, zawartość glikogenu w komórkach itp.

RozpoznanieSlide 11

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • Badanie kliniczne z oceną przymacicz

 • Badanie RTG klatki piersiowej

 • Badanie USG nerek

 • Badania podstawowe do operacji

 • W II i III stopniu wlew doodbytniczy i urografia dożylna

Podzia klinicznySlide 12

Podział kliniczny

 • O-Ca in situ, nie przekracza błony podstawnej

 • I-ograniczony do szyjki macicy

 • Ia1-głębokość nie przekracza 3 mm

 • Ia2-głębokość nie przekracza 5 mm

 • Ib- powyżej 5 mm, widoczny klinicznie

 • II przechodzi na przymacicza i/lub pochwę, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • IIa- nacieka pochwę nie dochodząc do dolnej 1/3

 • IIb- nacieka przymacicza nie dochodząc do kości

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 13

III - nacieka przymacicza dochodząc do kości miednicy lub pochwę na całej jej długościIII a -zajmuje całą pochwę nie dochodząc do kościIII b -dochodzi do ścian miednicy, może dawać wodonerczeIV - przechodzi poza obręb miednicy lub nacieka błonę śluzową pęcherza i odbytnicyIV a - nacieka narządy sąsiednieIV b - daje przerzuty odległe (wątroba, kości, płuca, jelita).

LeczenieSlide 14

O-zabiegi oszczedzające

I-chirurgia i radioterapia

IIa-chirurgia i radioterapia

IIb-radioterapia

III-radioterapia

IV-radioterapia palitywna

100%

75-80 %

55-60 %

30 %

10 %

Leczenie

Leczenie oszcz dzaj ceSlide 15

Leczenie oszczędzające

 • Konizacja chirurgiczna

 • Amputacja szyjki macicy

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 16

Leczenie chirurgiczne polega na wykonaniu operacji sposobem Wertheima-Meigsa czyli usunięciu macicy z przydatkami z mankietem pochwy i węzłami chłonnymi miednicy mniejszej.

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 17

Radioterapia polega na brachyterapii śródpochwowej zawsze i w przypadku istnienia przerzutów do węzłów teleterapii zewnętrznej.

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 18

Rak przedinwazyjny szyjki macicy w ciąży -ścisła obserwacja do porodu (cytologia, kolposkopia), po porodzie weryfikacja histopatologiczna. Rak przedinwazyjny nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury.

Inwazyjny rak szyjki macicy w ci ySlide 19

Inwazyjny rak szyjki macicy w ciąży

 • I trymestr ciąży- Ib-proste lub rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami z uzupełniającą radioterapią, zaś II i III stopień radioterapia z następowym usunięciem martwego płodu

 • II trymestr-decyzja zależy od pacjentki

 • III trymestr-Ib-cięcie cesarskie po ukończonym 28 tyg, z następowym leczeniem chirurgicznym i radioterapią.

Obserwacja po leczeniuSlide 20

Obserwacja po leczeniu

 • Badanie kliniczne i ginekologiczne co 3 miesiące przez 5 lat , a potem co 6 miesięcy do końca życia.

 • Wznowy wczesne-do roku po leczeniu

 • Wznowy odległe-po 5 latach od leczenia.

Rak jajnika carcinoma ovariiSlide 21

Rak jajnika = Carcinoma ovarii

 • Nabłonkowe -55-60% wszystkich

 • Gonadalne-7%

 • Germinalne-20%

 • Przerzutowe

EpidemiologiaSlide 22

Epidemiologia

 • Każdy wiek

 • Nieródki

 • Nosicielki mutacji BRCA1

 • Choroby wirusowe w dzieciństwie (świnka, odra, różyczka)

 • Czynniki środowiskowe (azbest)

Nowotwory nab onkoweSlide 23

Nowotwory nabłonkowe

 • Surowicze-serosum

 • Śluzowe-mucinosum

 • Endometrioidalne-endometrioides.

Surowiczy rak jajnikaSlide 24

Surowiczy rak jajnika

 • Cystadenoma serosum, 100 % wyleczeń

 • Cystadenoma serosum borderline malignancy, miejscowa złośliwość, nie nacieka podścieliska, ale może dać wszczepy do otrzewnej

 • Cystadenocarcinoma serosum, najczęstszy nabłonkowy, w 75% przypadków obustronny, rokowanie złe.

Objawy kliniczneSlide 25

Objawy kliniczne

 • Spadek wagi ciała

 • Osłabienie

 • Powiększenie się obwodu brzucha

 • Bóle podbrzusza, ale rzadko ostry brzuch

Rak jajnika rozpoznanieSlide 26

Rak jajnika-rozpoznanie

 • Badanie kliniczne

 • USG

 • Ca-125

 • Wlew doodbytniczy

 • Urografia

Rak jajnika leczenieSlide 27

Rak jajnika-leczenie

 • Chirurgiczne

 • Chemioteapia

 • Radioterapia

Istot leczenia chirurgicznego jest usuni cie jak najwi kszej ilo ci tkanki nowotworuSlide 28

Istotą leczenia chirurgicznego jest usunięcie jak największej ilości tkanki nowotworu

Germinalne nowotwory jajnikaSlide 29

Germinalne nowotwory jajnika

 • Najczęściej u dziewczynek i młodych kobiet

 • 95% to łagodne potworniaki = teratoma adultum

 • Pozostałe 5% to teratoma immature, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, chorioncarcinoma

Objawy kliniczne nowotwor w germinalnych to powi kszanie si obwodu brzucha i silny b lSlide 30

Objawy kliniczne nowotworów germinalnych to powiększanie się obwodu brzucha i silny ból.

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 31

5% guzów germinalnych jajnika to nowotwory bardzo złośliwe (10 % przeżywa 2 lata), szybko rosnące, osiągające bardzo duże rozmiary, produkujące AFP lub HCG, leczone chirurgicznie z następową radioterapią.

Nowotw r gonadalny jajnikaSlide 32

Nowotwór gonadalny jajnika

 • Follikuloma=ziarniszcak

 • Thecoma=otoczkowiak

 • Fibroma=włókniak

 • Androblastoma

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 33

Nowotwory gonadalne jajnika są względnie złośliwe, najczęściej jednostronne, ich markerem jest stężenie estradiolu.

Podzia kliniczny raka jajnikaSlide 34

Podział kliniczny raka jajnika

 • I ograniczony do jajników

 • Ia-ograniczony do jednego jajnika, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ib-ograniczony do obydwu jajników, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ic-ograniczony do obydwu jajników z uszkodzoną torebką i/lub wodobrzusze

 • II guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej

 • IIa- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 35

IIb- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem innych narządówIIc-guz jednego lub obydwu jajników z pękniętą torebką, wodobrzuszem i z zajęciem innych narządów miednicy mniejszejIII-obejmuje jeden lub oba jajniki z przerzutami poza miednicę do węzłów, na powierzchnię wątroby, z zajęciem jelita lub sieciIIIa-ograniczony do miednicy, z rozsiewem na powierzchni otrzewnejIIIb-ograniczony do miednicy mniejszej, z rozsiewem na powierzchni otrzewnej do 2 cmIIIc-ograniczony do miednicy mniejszej z rozsiewem na powierzchni otrzewnej powyżej 2 cm, z zajęciem węzłów pozaotrzewnowych i pachwinowychIV-przerzuty do płuc i do miąższu wątroby

Leczenie1Slide 36

Leczenie

 • Operacja radykalna

 • Chemioterapia (cisplatyna, cyklofosfamid, adriamycyna, chlorambycyl)

  Chemioterapię rozpoczynamy około 7-28 dni po operacji, wyjątkowo 1-3 cykle indukcyjne, odstępy wynoszą od 4-6 tygodni, najczęściej stosujemy od 6-9 cykli

Je li po 3 4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczeniaSlide 37

Jeśli po 3-4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczenia.

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 38

Leczenie prowadzimy zawsze pod kontrolą leukocytozy, poziomu płytek, mocznika, kreatyniny i enzymów wydolności wątroby.

Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopi second look z pobraniem wymaz w z otrzewnejSlide 39

Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopię second look z pobraniem wymazów z otrzewnej

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 40

W przypadku wznowy lub nieskuteczności leczenia możemy zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan

Odsetek prze y 5 letnichSlide 41

Odsetek przeżyć 5-letnich

 • I-70%

 • II-40%

 • III-10%

 • IV-2%

Rak endometrium carcinoma endometriiSlide 42

Rak endometrium = carcinoma endometrii

 • U kobiet po menopauzie (tylko 5% wcześniej)

 • U kobiet z zaburzeniami metabolicznymi

 • Nieródki

 • Wczesna menarche i póżna menopauza

Stany przedrakoweSlide 43

Stany przedrakowe

 • Hyperplazja prosta z atypią lub bez

 • Hyperplazja złożona z atypią lub bez

Objawy kliniczne1Slide 44

Objawy kliniczne

 • Acykliczne krwawienia

 • Bóle

 • upławy

Rak szyjki macicy carcinoma colli uteriSlide 45

Każde acykliczne krwawienie u kobiet po menopauzie wymaga wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

Rozpoznanie1Slide 46

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • USG-każdy nieregularny kształt, polipy, wzmożenie echa, płyn powyżej 2 ml, naciekanie mięśnia, po menopauzie endometrium grubsze niż 5 mm

 • histeroskopia

Post powanie kliniczneSlide 47

Postępowanie kliniczne

 • U kobiet przed 40 rż w przypadku rozrostów bez atypii wyłyżeczkowanie jamy macicy, a następnie duże dawki gestagenów

 • Po 40rż hysterectomia z przydatkami

Klasyfikacja klinicznaSlide 48

Klasyfikacja kliniczna

 • I ograniczony do trzonu

 • Ia-ograniczony do endometrium

 • Ib-do ½ grubości myometrium

 • Ic-ponad ½ grubości endometrium

 • II przechodzi na szyjkę

 • IIa-naciekanie gruczołów szyjki

 • IIb-naciekanie podścieliska szyki

Klasyfikacja kliniczna cdSlide 49

Klasyfikacja kliniczna cd.

 • III przechodzi poza macicę, ale nie wychodzi poza miednicę

 • IIIa-nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki i/lub w wymazach z otrzewnej

 • IIIb-przerzuty do pochwy

 • IIIc-przerzuty do węzłów miednicy i/lub przyaortalnych

 • IV wychodzi poza miednicę

 • IVa-nacieka pęcherz lub odbytnicę

 • IVb-odległe do węzłów pachwinowych

GradingSlide 50

Grading

 • G1-rak gruczołowy wysoko dojrzały(<5% utkania raka litego)

 • G2-rak gruczołowy średnio dojrzały (6-50% raka litego)

 • G3-rak lity lub całkowicie niezróżnocowany(>50% raka litego).

Leczenie2Slide 51

Leczenie

 • I-chirurgia i radioterapia

 • II-chirurgia i radioterapia, czasem odwrotnie

 • III-radioterapia

 • IV-hormonochemioterapia i leczenie objawowe

Odsetek 5 letnich prze ySlide 52

Odsetek 5-letnich przeżyć

 • I-72%

 • II-56%

 • III-31%

 • IV-10%

Mi niaki macicy leyomyomaSlide 53

Mięśniaki macicy=leyomyoma

 • Najczęstszy nienowotworowy guz macicy

 • Najczęściej u kobiet w wieku okołomenopauzalnym

 • Powstają na skutek hyperestrogenizmu

 • Mogą powodować bóle, obfite krwawienia, niepłodnośc

Mi niaki podziaSlide 54

Mięśniaki podział

 • Podśluzówkowe

 • Śródścienne

 • podsurowicówkowe

Mi niaki leczenieSlide 55

Mięśniaki leczenie

 • Tylko wtedy gdy dają objawy kliniczne

 • Usunięcie histeroskopowe

 • Wyłuszczenie

 • Amputacja trzonu macicy

 • Tylko 0.5% mięśniaków ulega zezłośliwieniu w mięsaki

Rak sromu carcinoma vulvaeSlide 56

Rak sromu = carcinoma vulvae

 • Rozwija się na podłożu dystrofii sromu, która może być hyperplastyczna, atroficzna lub mieszna

 • Daje 2 podstawowe objawy kliniczne czyli ból i świąd

 • Dotyczy przede wszystkim kobiet starszych, po 50 rż.

Nowotwory niez o liwe sromuSlide 57

Nowotwory niezłośliwe sromu

 • Włókniak, tłuszczak, mięśniak, naczyniak, kłębczak, obłoniak, ziarniniak naczyniowy, gruczolak potowy, endometrioza.

Podstaw rozpoznanie jest pobranie wycink w i badanie histopatologiczneSlide 58

Podstawą rozpoznanie jest pobranie wycinków i badanie histopatologiczne.

Podzia histologicznySlide 59

Podział histologiczny

 • Rak płaskonabłonkowy

 • Rak gruczołowy

 • Rak jasnokomórkowy

 • Choroba Pageta

Klasyfikacja kliniczna1Slide 60

Klasyfikacja kliniczna

 • O-in situ

 • I-ograniczony do sromu i/lub krocza, do średnicy 2 cm, węzły chłonne nie zajęte

 • II-jak wyżej ale guz powyżej 2 cm

 • III-nacieka dolną część cewki lub pochwę lub odbyt i jednostronne przerzuty do węzłów

 • IVa-nacieka górną część cewki , pęcherz, odbytnicę, kości miednicy, daje obustronne przerzuty do węzłów

 • IVb-przerzuty odległe

Leczenie3Slide 61

Leczenie

 • Wycięcie zmiany w granicach zdrowych tkanek

 • Prote wycięcie sromu

 • Całkowite wycięcie sromu

 • Radioterapia

 • Chemioterapia

Rak pochwy carcinoma vaginaeSlide 62

Rak pochwy=carcinoma vaginae

 • Zawsze płaskonabłonkowy

 • Zwykle rozwija się w górnej 1/3 pochwy, często ulega owrzodzeniu i wtedy mamy brunatne, krwiste upławy

 • Może rozwijać się w każdym wieku

 • Często występuje jako polip pochwy

Rak pochwy podzia klinicznySlide 63

Rak pochwy podział kliniczny

 • I-obejmuje ściany pochwy

 • II-tkanki przypochwia, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • Dochodzi do ścian miednicy

 • Nacieka narządy sąsiednie lub wychodzi poza granice miednicy lub nacieka narządy sąsiednie

Rak pochwy leczenieSlide 64

Rak pochwy -leczenie

 • I-operacja sp. Meigsa jak w raku szyjki

 • W przypadku lokalizacji w okolicy wejścia do pochwy vulvectomia jak w Ca vulvae

 • Wszystkie inne przypadki to radioterapia

  5 lat przeżywa średnio 35-40%.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro