Advertisement
/ 64 []

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri - PowerPoint Presenation


Czynniki ryzyka. Niski status socjoekonomicznyNiski poziom higieny osobistej i seksualnejWczesnie rozpoczete zycie plcioweCzesta zmiana partner

Download Presentation

Rak szyjki macicy Carcinoma colli uteri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri

 • W Polsce częstość występowania wynosi około 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod względem zgonów)

 • Najczęściej rozpoznawany u kobiet po 40 roku życia


Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

 • Niski status socjoekonomiczny

 • Niski poziom higieny osobistej i seksualnej

 • Wcześnie rozpoczęte życie płciowe

 • Częsta zmiana partnerów

 • Duża liczba porodów

 • Infekcja HPV i HSV-2 jako kofaktor

 • Palenie papierosów

 • Doustne tabletki antykoncepcyjne


System bethesda 2001

System Bethesda 2001

 • Jakość materiału

 • Opis wyniku –w granicach normy

 • ASCUS-atypical sguamous cells of undeterminated significance,

 • AGUS-atypical glandular cells of us,

 • L-SIL (CIN I),

 • H-SIL (CIN II, CIN III= carcinoma in situ = ca praeinvasivum),

 • carcinoma invasivum


W kanale szyjki macicy znajduje si nab onek gruczo owy a na tarczy nab onek wielowarstwowy p aski

W kanale szyjki macicy znajduje się nabłonek gruczołowy, a na tarczy nabłonek wielowarstwowy płaski


Profilaktyka sprowadza się do wykonywania w każdej kobiety, która rozpoczęła współżycie płciowe cytologii raz na rok, a w sytuacjach wątpliwych cytologii z kolposkopią


Każda nadżerka prawdziwa szyjki macicy u kobiety, która regularnie współżyje wymaga bezwzględnego leczenia.


Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadz cy do raka inwazyjnego

Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadzący do raka inwazyjnego

 • CIN = cervical intrepithelial neoplasia

 • CIN I zmiany dotyczą 1/3 grubości nabłonka i cofają się w 70% przypadków

 • CIN II zmiany dotyczą 2/3 grubości nabłonka- kolposkopia i wycinki

 • CIN III zmiany obejmują cały nabłonek, kolposkopia, wycinki, konizacja chirurgiczna


Grading histologiczny stopie zr nicowania

Grading = histologiczny stopień zróżnicowania

 • I stopień czyli najlepiej zróżnicowany, najlepiej rokuje

 • II stopień pośredni

 • III najmniej zróżnicowany, duża różnorodność komórek, najgorzej rokuje


Stading kliniczny stopie zaawansowania

Stading = kliniczny stopień zaawansowania

 • T= tumor czyli wielkość guza

 • N = nodulus czyli zajęcie węzłów chłonnych

 • M = metastases czyli obecność przerzutów.


Kolposkopia jest to badanie wprowadzone w 1924 roku przez Himselmanna i pozwala na oglądanie zmian szyki macicy w 10-40 krotnym powiększeniu, które mogą ulec progresji do CIN i raka. Oceniamy strefę przekształceń, zwracamy uwagę na układ naczyń, mozaiki i puncikowanie, zawartość glikogenu w komórkach itp.


Rozpoznanie

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • Badanie kliniczne z oceną przymacicz

 • Badanie RTG klatki piersiowej

 • Badanie USG nerek

 • Badania podstawowe do operacji

 • W II i III stopniu wlew doodbytniczy i urografia dożylna


Podzia kliniczny

Podział kliniczny

 • O-Ca in situ, nie przekracza błony podstawnej

 • I-ograniczony do szyjki macicy

 • Ia1-głębokość nie przekracza 3 mm

 • Ia2-głębokość nie przekracza 5 mm

 • Ib- powyżej 5 mm, widoczny klinicznie

 • II przechodzi na przymacicza i/lub pochwę, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • IIa- nacieka pochwę nie dochodząc do dolnej 1/3

 • IIb- nacieka przymacicza nie dochodząc do kości


III - nacieka przymacicza dochodząc do kości miednicy lub pochwę na całej jej długościIII a -zajmuje całą pochwę nie dochodząc do kościIII b -dochodzi do ścian miednicy, może dawać wodonerczeIV - przechodzi poza obręb miednicy lub nacieka błonę śluzową pęcherza i odbytnicyIV a - nacieka narządy sąsiednieIV b - daje przerzuty odległe (wątroba, kości, płuca, jelita).


Leczenie

O-zabiegi oszczedzające

I-chirurgia i radioterapia

IIa-chirurgia i radioterapia

IIb-radioterapia

III-radioterapia

IV-radioterapia palitywna

100%

75-80 %

55-60 %

30 %

10 %

Leczenie


Leczenie oszcz dzaj ce

Leczenie oszczędzające

 • Konizacja chirurgiczna

 • Amputacja szyjki macicy


Leczenie chirurgiczne polega na wykonaniu operacji sposobem Wertheima-Meigsa czyli usunięciu macicy z przydatkami z mankietem pochwy i węzłami chłonnymi miednicy mniejszej.


Radioterapia polega na brachyterapii śródpochwowej zawsze i w przypadku istnienia przerzutów do węzłów teleterapii zewnętrznej.


Rak przedinwazyjny szyjki macicy w ciąży -ścisła obserwacja do porodu (cytologia, kolposkopia), po porodzie weryfikacja histopatologiczna. Rak przedinwazyjny nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury.


Inwazyjny rak szyjki macicy w ci y

Inwazyjny rak szyjki macicy w ciąży

 • I trymestr ciąży- Ib-proste lub rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami z uzupełniającą radioterapią, zaś II i III stopień radioterapia z następowym usunięciem martwego płodu

 • II trymestr-decyzja zależy od pacjentki

 • III trymestr-Ib-cięcie cesarskie po ukończonym 28 tyg, z następowym leczeniem chirurgicznym i radioterapią.


Obserwacja po leczeniu

Obserwacja po leczeniu

 • Badanie kliniczne i ginekologiczne co 3 miesiące przez 5 lat , a potem co 6 miesięcy do końca życia.

 • Wznowy wczesne-do roku po leczeniu

 • Wznowy odległe-po 5 latach od leczenia.


Rak jajnika carcinoma ovarii

Rak jajnika = Carcinoma ovarii

 • Nabłonkowe -55-60% wszystkich

 • Gonadalne-7%

 • Germinalne-20%

 • Przerzutowe


Epidemiologia

Epidemiologia

 • Każdy wiek

 • Nieródki

 • Nosicielki mutacji BRCA1

 • Choroby wirusowe w dzieciństwie (świnka, odra, różyczka)

 • Czynniki środowiskowe (azbest)


Nowotwory nab onkowe

Nowotwory nabłonkowe

 • Surowicze-serosum

 • Śluzowe-mucinosum

 • Endometrioidalne-endometrioides.


Surowiczy rak jajnika

Surowiczy rak jajnika

 • Cystadenoma serosum, 100 % wyleczeń

 • Cystadenoma serosum borderline malignancy, miejscowa złośliwość, nie nacieka podścieliska, ale może dać wszczepy do otrzewnej

 • Cystadenocarcinoma serosum, najczęstszy nabłonkowy, w 75% przypadków obustronny, rokowanie złe.


Objawy kliniczne

Objawy kliniczne

 • Spadek wagi ciała

 • Osłabienie

 • Powiększenie się obwodu brzucha

 • Bóle podbrzusza, ale rzadko ostry brzuch


Rak jajnika rozpoznanie

Rak jajnika-rozpoznanie

 • Badanie kliniczne

 • USG

 • Ca-125

 • Wlew doodbytniczy

 • Urografia


Rak jajnika leczenie

Rak jajnika-leczenie

 • Chirurgiczne

 • Chemioteapia

 • Radioterapia


Istot leczenia chirurgicznego jest usuni cie jak najwi kszej ilo ci tkanki nowotworu

Istotą leczenia chirurgicznego jest usunięcie jak największej ilości tkanki nowotworu


Germinalne nowotwory jajnika

Germinalne nowotwory jajnika

 • Najczęściej u dziewczynek i młodych kobiet

 • 95% to łagodne potworniaki = teratoma adultum

 • Pozostałe 5% to teratoma immature, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, chorioncarcinoma


Objawy kliniczne nowotwor w germinalnych to powi kszanie si obwodu brzucha i silny b l

Objawy kliniczne nowotworów germinalnych to powiększanie się obwodu brzucha i silny ból.


5% guzów germinalnych jajnika to nowotwory bardzo złośliwe (10 % przeżywa 2 lata), szybko rosnące, osiągające bardzo duże rozmiary, produkujące AFP lub HCG, leczone chirurgicznie z następową radioterapią.


Nowotw r gonadalny jajnika

Nowotwór gonadalny jajnika

 • Follikuloma=ziarniszcak

 • Thecoma=otoczkowiak

 • Fibroma=włókniak

 • Androblastoma


Nowotwory gonadalne jajnika są względnie złośliwe, najczęściej jednostronne, ich markerem jest stężenie estradiolu.


Podzia kliniczny raka jajnika

Podział kliniczny raka jajnika

 • I ograniczony do jajników

 • Ia-ograniczony do jednego jajnika, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ib-ograniczony do obydwu jajników, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ic-ograniczony do obydwu jajników z uszkodzoną torebką i/lub wodobrzusze

 • II guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej

 • IIa- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej


IIb- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem innych narządówIIc-guz jednego lub obydwu jajników z pękniętą torebką, wodobrzuszem i z zajęciem innych narządów miednicy mniejszejIII-obejmuje jeden lub oba jajniki z przerzutami poza miednicę do węzłów, na powierzchnię wątroby, z zajęciem jelita lub sieciIIIa-ograniczony do miednicy, z rozsiewem na powierzchni otrzewnejIIIb-ograniczony do miednicy mniejszej, z rozsiewem na powierzchni otrzewnej do 2 cmIIIc-ograniczony do miednicy mniejszej z rozsiewem na powierzchni otrzewnej powyżej 2 cm, z zajęciem węzłów pozaotrzewnowych i pachwinowychIV-przerzuty do płuc i do miąższu wątroby


Leczenie1

Leczenie

 • Operacja radykalna

 • Chemioterapia (cisplatyna, cyklofosfamid, adriamycyna, chlorambycyl)

  Chemioterapię rozpoczynamy około 7-28 dni po operacji, wyjątkowo 1-3 cykle indukcyjne, odstępy wynoszą od 4-6 tygodni, najczęściej stosujemy od 6-9 cykli


Je li po 3 4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczenia

Jeśli po 3-4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczenia.


Leczenie prowadzimy zawsze pod kontrolą leukocytozy, poziomu płytek, mocznika, kreatyniny i enzymów wydolności wątroby.


Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopi second look z pobraniem wymaz w z otrzewnej

Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopię second look z pobraniem wymazów z otrzewnej


W przypadku wznowy lub nieskuteczności leczenia możemy zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan


Odsetek prze y 5 letnich

Odsetek przeżyć 5-letnich

 • I-70%

 • II-40%

 • III-10%

 • IV-2%


Rak endometrium carcinoma endometrii

Rak endometrium = carcinoma endometrii

 • U kobiet po menopauzie (tylko 5% wcześniej)

 • U kobiet z zaburzeniami metabolicznymi

 • Nieródki

 • Wczesna menarche i póżna menopauza


Stany przedrakowe

Stany przedrakowe

 • Hyperplazja prosta z atypią lub bez

 • Hyperplazja złożona z atypią lub bez


Objawy kliniczne1

Objawy kliniczne

 • Acykliczne krwawienia

 • Bóle

 • upławy


Każde acykliczne krwawienie u kobiet po menopauzie wymaga wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej


Rozpoznanie1

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • USG-każdy nieregularny kształt, polipy, wzmożenie echa, płyn powyżej 2 ml, naciekanie mięśnia, po menopauzie endometrium grubsze niż 5 mm

 • histeroskopia


Post powanie kliniczne

Postępowanie kliniczne

 • U kobiet przed 40 rż w przypadku rozrostów bez atypii wyłyżeczkowanie jamy macicy, a następnie duże dawki gestagenów

 • Po 40rż hysterectomia z przydatkami


Klasyfikacja kliniczna

Klasyfikacja kliniczna

 • I ograniczony do trzonu

 • Ia-ograniczony do endometrium

 • Ib-do ½ grubości myometrium

 • Ic-ponad ½ grubości endometrium

 • II przechodzi na szyjkę

 • IIa-naciekanie gruczołów szyjki

 • IIb-naciekanie podścieliska szyki


Klasyfikacja kliniczna cd

Klasyfikacja kliniczna cd.

 • III przechodzi poza macicę, ale nie wychodzi poza miednicę

 • IIIa-nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki i/lub w wymazach z otrzewnej

 • IIIb-przerzuty do pochwy

 • IIIc-przerzuty do węzłów miednicy i/lub przyaortalnych

 • IV wychodzi poza miednicę

 • IVa-nacieka pęcherz lub odbytnicę

 • IVb-odległe do węzłów pachwinowych


Grading

Grading

 • G1-rak gruczołowy wysoko dojrzały(<5% utkania raka litego)

 • G2-rak gruczołowy średnio dojrzały (6-50% raka litego)

 • G3-rak lity lub całkowicie niezróżnocowany(>50% raka litego).


Leczenie2

Leczenie

 • I-chirurgia i radioterapia

 • II-chirurgia i radioterapia, czasem odwrotnie

 • III-radioterapia

 • IV-hormonochemioterapia i leczenie objawowe


Odsetek 5 letnich prze y

Odsetek 5-letnich przeżyć

 • I-72%

 • II-56%

 • III-31%

 • IV-10%


Mi niaki macicy leyomyoma

Mięśniaki macicy=leyomyoma

 • Najczęstszy nienowotworowy guz macicy

 • Najczęściej u kobiet w wieku okołomenopauzalnym

 • Powstają na skutek hyperestrogenizmu

 • Mogą powodować bóle, obfite krwawienia, niepłodnośc


Mi niaki podzia

Mięśniaki podział

 • Podśluzówkowe

 • Śródścienne

 • podsurowicówkowe


Mi niaki leczenie

Mięśniaki leczenie

 • Tylko wtedy gdy dają objawy kliniczne

 • Usunięcie histeroskopowe

 • Wyłuszczenie

 • Amputacja trzonu macicy

 • Tylko 0.5% mięśniaków ulega zezłośliwieniu w mięsaki


Rak sromu carcinoma vulvae

Rak sromu = carcinoma vulvae

 • Rozwija się na podłożu dystrofii sromu, która może być hyperplastyczna, atroficzna lub mieszna

 • Daje 2 podstawowe objawy kliniczne czyli ból i świąd

 • Dotyczy przede wszystkim kobiet starszych, po 50 rż.


Nowotwory niez o liwe sromu

Nowotwory niezłośliwe sromu

 • Włókniak, tłuszczak, mięśniak, naczyniak, kłębczak, obłoniak, ziarniniak naczyniowy, gruczolak potowy, endometrioza.


Podstaw rozpoznanie jest pobranie wycink w i badanie histopatologiczne

Podstawą rozpoznanie jest pobranie wycinków i badanie histopatologiczne.


Podzia histologiczny

Podział histologiczny

 • Rak płaskonabłonkowy

 • Rak gruczołowy

 • Rak jasnokomórkowy

 • Choroba Pageta


Klasyfikacja kliniczna1

Klasyfikacja kliniczna

 • O-in situ

 • I-ograniczony do sromu i/lub krocza, do średnicy 2 cm, węzły chłonne nie zajęte

 • II-jak wyżej ale guz powyżej 2 cm

 • III-nacieka dolną część cewki lub pochwę lub odbyt i jednostronne przerzuty do węzłów

 • IVa-nacieka górną część cewki , pęcherz, odbytnicę, kości miednicy, daje obustronne przerzuty do węzłów

 • IVb-przerzuty odległe


Leczenie3

Leczenie

 • Wycięcie zmiany w granicach zdrowych tkanek

 • Prote wycięcie sromu

 • Całkowite wycięcie sromu

 • Radioterapia

 • Chemioterapia


Rak pochwy carcinoma vaginae

Rak pochwy=carcinoma vaginae

 • Zawsze płaskonabłonkowy

 • Zwykle rozwija się w górnej 1/3 pochwy, często ulega owrzodzeniu i wtedy mamy brunatne, krwiste upławy

 • Może rozwijać się w każdym wieku

 • Często występuje jako polip pochwy


Rak pochwy podzia kliniczny

Rak pochwy podział kliniczny

 • I-obejmuje ściany pochwy

 • II-tkanki przypochwia, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • Dochodzi do ścian miednicy

 • Nacieka narządy sąsiednie lub wychodzi poza granice miednicy lub nacieka narządy sąsiednie


Rak pochwy leczenie

Rak pochwy -leczenie

 • I-operacja sp. Meigsa jak w raku szyjki

 • W przypadku lokalizacji w okolicy wejścia do pochwy vulvectomia jak w Ca vulvae

 • Wszystkie inne przypadki to radioterapia

  5 lat przeżywa średnio 35-40%.