Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri
Download
1 / 64

Rak szyjki macicy Carcinoma colli uteri - PowerPoint PPT Presentation


 • 1209 Views
 • Uploaded on

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri. W Polsce częstość występowania wynosi około 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod względem zgonów) Najczęściej rozpoznawany u kobiet po 40 roku życia. Czynniki ryzyka. Niski status socjoekonomiczny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rak szyjki macicy Carcinoma colli uteri' - adamdaniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rak szyjki macicy carcinoma colli uteri
Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri

 • W Polsce częstość występowania wynosi około 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod względem zgonów)

 • Najczęściej rozpoznawany u kobiet po 40 roku życia


Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka

 • Niski status socjoekonomiczny

 • Niski poziom higieny osobistej i seksualnej

 • Wcześnie rozpoczęte życie płciowe

 • Częsta zmiana partnerów

 • Duża liczba porodów

 • Infekcja HPV i HSV-2 jako kofaktor

 • Palenie papierosów

 • Doustne tabletki antykoncepcyjne


System bethesda 2001
System Bethesda 2001

 • Jakość materiału

 • Opis wyniku –w granicach normy

 • ASCUS-atypical sguamous cells of undeterminated significance,

 • AGUS-atypical glandular cells of us,

 • L-SIL (CIN I),

 • H-SIL (CIN II, CIN III= carcinoma in situ = ca praeinvasivum),

 • carcinoma invasivum


W kanale szyjki macicy znajduje si nab onek gruczo owy a na tarczy nab onek wielowarstwowy p aski
W kanale szyjki macicy znajduje się nabłonek gruczołowy, a na tarczy nabłonek wielowarstwowy płaski


Profilaktyka sprowadza się do wykonywania w każdej kobiety, która rozpoczęła współżycie płciowe cytologii raz na rok, a w sytuacjach wątpliwych cytologii z kolposkopią


Każda nadżerka prawdziwa szyjki macicy u kobiety, która regularnie współżyje wymaga bezwzględnego leczenia.


Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadz cy do raka inwazyjnego
Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadzący do raka inwazyjnego

 • CIN = cervical intrepithelial neoplasia

 • CIN I zmiany dotyczą 1/3 grubości nabłonka i cofają się w 70% przypadków

 • CIN II zmiany dotyczą 2/3 grubości nabłonka- kolposkopia i wycinki

 • CIN III zmiany obejmują cały nabłonek, kolposkopia, wycinki, konizacja chirurgiczna


Grading histologiczny stopie zr nicowania
Grading = histologiczny stopień zróżnicowania prowadzący do raka inwazyjnego

 • I stopień czyli najlepiej zróżnicowany, najlepiej rokuje

 • II stopień pośredni

 • III najmniej zróżnicowany, duża różnorodność komórek, najgorzej rokuje


Stading kliniczny stopie zaawansowania
Stading = kliniczny stopień zaawansowania prowadzący do raka inwazyjnego

 • T= tumor czyli wielkość guza

 • N = nodulus czyli zajęcie węzłów chłonnych

 • M = metastases czyli obecność przerzutów.


Kolposkopia prowadzący do raka inwazyjnego jest to badanie wprowadzone w 1924 roku przez Himselmanna i pozwala na oglądanie zmian szyki macicy w 10-40 krotnym powiększeniu, które mogą ulec progresji do CIN i raka. Oceniamy strefę przekształceń, zwracamy uwagę na układ naczyń, mozaiki i puncikowanie, zawartość glikogenu w komórkach itp.


Rozpoznanie
Rozpoznanie prowadzący do raka inwazyjnego

 • Badanie histopatologiczne

 • Badanie kliniczne z oceną przymacicz

 • Badanie RTG klatki piersiowej

 • Badanie USG nerek

 • Badania podstawowe do operacji

 • W II i III stopniu wlew doodbytniczy i urografia dożylna


Podzia kliniczny
Podział kliniczny prowadzący do raka inwazyjnego

 • O-Ca in situ, nie przekracza błony podstawnej

 • I-ograniczony do szyjki macicy

 • Ia1-głębokość nie przekracza 3 mm

 • Ia2-głębokość nie przekracza 5 mm

 • Ib- powyżej 5 mm, widoczny klinicznie

 • II przechodzi na przymacicza i/lub pochwę, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • IIa- nacieka pochwę nie dochodząc do dolnej 1/3

 • IIb- nacieka przymacicza nie dochodząc do kości


III prowadzący do raka inwazyjnego- nacieka przymacicza dochodząc do kości miednicy lub pochwę na całej jej długościIII a -zajmuje całą pochwę nie dochodząc do kościIII b -dochodzi do ścian miednicy, może dawać wodonerczeIV - przechodzi poza obręb miednicy lub nacieka błonę śluzową pęcherza i odbytnicyIV a - nacieka narządy sąsiednieIV b - daje przerzuty odległe (wątroba, kości, płuca, jelita).


Leczenie

O-zabiegi oszczedzające prowadzący do raka inwazyjnego

I-chirurgia i radioterapia

IIa-chirurgia i radioterapia

IIb-radioterapia

III-radioterapia

IV-radioterapia palitywna

100%

75-80 %

55-60 %

30 %

10 %

Leczenie


Leczenie oszcz dzaj ce
Leczenie oszczędzające prowadzący do raka inwazyjnego

 • Konizacja chirurgiczna

 • Amputacja szyjki macicy


Leczenie chirurgiczne prowadzący do raka inwazyjnego polega na wykonaniu operacji sposobem Wertheima-Meigsa czyli usunięciu macicy z przydatkami z mankietem pochwy i węzłami chłonnymi miednicy mniejszej.


Radioterapia prowadzący do raka inwazyjnego polega na brachyterapii śródpochwowej zawsze i w przypadku istnienia przerzutów do węzłów teleterapii zewnętrznej.


Rak przedinwazyjny szyjki macicy w ciąży prowadzący do raka inwazyjnego -ścisła obserwacja do porodu (cytologia, kolposkopia), po porodzie weryfikacja histopatologiczna. Rak przedinwazyjny nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury.


Inwazyjny rak szyjki macicy w ci y
Inwazyjny rak szyjki macicy w ciąży prowadzący do raka inwazyjnego

 • I trymestr ciąży- Ib-proste lub rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami z uzupełniającą radioterapią, zaś II i III stopień radioterapia z następowym usunięciem martwego płodu

 • II trymestr-decyzja zależy od pacjentki

 • III trymestr-Ib-cięcie cesarskie po ukończonym 28 tyg, z następowym leczeniem chirurgicznym i radioterapią.


Obserwacja po leczeniu
Obserwacja po leczeniu prowadzący do raka inwazyjnego

 • Badanie kliniczne i ginekologiczne co 3 miesiące przez 5 lat , a potem co 6 miesięcy do końca życia.

 • Wznowy wczesne-do roku po leczeniu

 • Wznowy odległe-po 5 latach od leczenia.


Rak jajnika carcinoma ovarii
Rak jajnika = Carcinoma ovarii prowadzący do raka inwazyjnego

 • Nabłonkowe -55-60% wszystkich

 • Gonadalne-7%

 • Germinalne-20%

 • Przerzutowe


Epidemiologia
Epidemiologia prowadzący do raka inwazyjnego

 • Każdy wiek

 • Nieródki

 • Nosicielki mutacji BRCA1

 • Choroby wirusowe w dzieciństwie (świnka, odra, różyczka)

 • Czynniki środowiskowe (azbest)


Nowotwory nab onkowe
Nowotwory nabłonkowe prowadzący do raka inwazyjnego

 • Surowicze-serosum

 • Śluzowe-mucinosum

 • Endometrioidalne-endometrioides.


Surowiczy rak jajnika
Surowiczy rak jajnika prowadzący do raka inwazyjnego

 • Cystadenoma serosum, 100 % wyleczeń

 • Cystadenoma serosum borderline malignancy, miejscowa złośliwość, nie nacieka podścieliska, ale może dać wszczepy do otrzewnej

 • Cystadenocarcinoma serosum, najczęstszy nabłonkowy, w 75% przypadków obustronny, rokowanie złe.


Objawy kliniczne
Objawy kliniczne prowadzący do raka inwazyjnego

 • Spadek wagi ciała

 • Osłabienie

 • Powiększenie się obwodu brzucha

 • Bóle podbrzusza, ale rzadko ostry brzuch


Rak jajnika rozpoznanie
Rak jajnika-rozpoznanie prowadzący do raka inwazyjnego

 • Badanie kliniczne

 • USG

 • Ca-125

 • Wlew doodbytniczy

 • Urografia


Rak jajnika leczenie
Rak jajnika-leczenie prowadzący do raka inwazyjnego

 • Chirurgiczne

 • Chemioteapia

 • Radioterapia


Istot leczenia chirurgicznego jest usuni cie jak najwi kszej ilo ci tkanki nowotworu
Istotą leczenia chirurgicznego jest usunięcie jak największej ilości tkanki nowotworu


Germinalne nowotwory jajnika
Germinalne nowotwory jajnika największej ilości tkanki nowotworu

 • Najczęściej u dziewczynek i młodych kobiet

 • 95% to łagodne potworniaki = teratoma adultum

 • Pozostałe 5% to teratoma immature, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, chorioncarcinoma5% guzów germinalnych jajnika to nowotwory bardzo złośliwe (10 % przeżywa 2 lata), szybko rosnące, osiągające bardzo duże rozmiary, produkujące AFP lub HCG, leczone chirurgicznie z następową radioterapią.


Nowotw r gonadalny jajnika
Nowotwór gonadalny jajnika złośliwe (10 % przeżywa 2 lata), szybko rosnące, osiągające bardzo duże rozmiary, produkujące AFP lub HCG, leczone chirurgicznie z następową radioterapią.

 • Follikuloma=ziarniszcak

 • Thecoma=otoczkowiak

 • Fibroma=włókniak

 • Androblastoma


Nowotwory gonadalne jajnika są względnie złośliwe, najczęściej jednostronne, ich markerem jest stężenie estradiolu.


Podzia kliniczny raka jajnika
Podział kliniczny raka jajnika najczęściej jednostronne, ich markerem jest stężenie estradiolu.

 • I ograniczony do jajników

 • Ia-ograniczony do jednego jajnika, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ib-ograniczony do obydwu jajników, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ic-ograniczony do obydwu jajników z uszkodzoną torebką i/lub wodobrzusze

 • II guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej

 • IIa- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej


IIb- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem innych narządówIIc-guz jednego lub obydwu jajników z pękniętą torebką, wodobrzuszem i z zajęciem innych narządów miednicy mniejszejIII-obejmuje jeden lub oba jajniki z przerzutami poza miednicę do węzłów, na powierzchnię wątroby, z zajęciem jelita lub sieciIIIa-ograniczony do miednicy, z rozsiewem na powierzchni otrzewnejIIIb-ograniczony do miednicy mniejszej, z rozsiewem na powierzchni otrzewnej do 2 cmIIIc-ograniczony do miednicy mniejszej z rozsiewem na powierzchni otrzewnej powyżej 2 cm, z zajęciem węzłów pozaotrzewnowych i pachwinowychIV-przerzuty do płuc i do miąższu wątroby


Leczenie1
Leczenie narządów

 • Operacja radykalna

 • Chemioterapia (cisplatyna, cyklofosfamid, adriamycyna, chlorambycyl)

  Chemioterapię rozpoczynamy około 7-28 dni po operacji, wyjątkowo 1-3 cykle indukcyjne, odstępy wynoszą od 4-6 tygodni, najczęściej stosujemy od 6-9 cykliLeczenie prowadzimy zawsze pod kontrolą leukocytozy, poziomu płytek, mocznika, kreatyniny i enzymów wydolności wątroby.W przypadku wznowy lub nieskuteczności leczenia możemy zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan


Odsetek prze y 5 letnich
Odsetek przeżyć 5-letnich zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan

 • I-70%

 • II-40%

 • III-10%

 • IV-2%


Rak endometrium carcinoma endometrii
Rak endometrium = carcinoma endometrii zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan

 • U kobiet po menopauzie (tylko 5% wcześniej)

 • U kobiet z zaburzeniami metabolicznymi

 • Nieródki

 • Wczesna menarche i póżna menopauza


Stany przedrakowe
Stany przedrakowe zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan

 • Hyperplazja prosta z atypią lub bez

 • Hyperplazja złożona z atypią lub bez


Objawy kliniczne1
Objawy kliniczne zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan

 • Acykliczne krwawienia

 • Bóle

 • upławy


Każde acykliczne krwawienie u kobiet po menopauzie wymaga wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej


Rozpoznanie1
Rozpoznanie wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • Badanie histopatologiczne

 • USG-każdy nieregularny kształt, polipy, wzmożenie echa, płyn powyżej 2 ml, naciekanie mięśnia, po menopauzie endometrium grubsze niż 5 mm

 • histeroskopia


Post powanie kliniczne
Postępowanie kliniczne wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • U kobiet przed 40 rż w przypadku rozrostów bez atypii wyłyżeczkowanie jamy macicy, a następnie duże dawki gestagenów

 • Po 40rż hysterectomia z przydatkami


Klasyfikacja kliniczna
Klasyfikacja kliniczna wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • I ograniczony do trzonu

 • Ia-ograniczony do endometrium

 • Ib-do ½ grubości myometrium

 • Ic-ponad ½ grubości endometrium

 • II przechodzi na szyjkę

 • IIa-naciekanie gruczołów szyjki

 • IIb-naciekanie podścieliska szyki


Klasyfikacja kliniczna cd
Klasyfikacja kliniczna cd. wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • III przechodzi poza macicę, ale nie wychodzi poza miednicę

 • IIIa-nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki i/lub w wymazach z otrzewnej

 • IIIb-przerzuty do pochwy

 • IIIc-przerzuty do węzłów miednicy i/lub przyaortalnych

 • IV wychodzi poza miednicę

 • IVa-nacieka pęcherz lub odbytnicę

 • IVb-odległe do węzłów pachwinowych


Grading
Grading wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • G1-rak gruczołowy wysoko dojrzały(<5% utkania raka litego)

 • G2-rak gruczołowy średnio dojrzały (6-50% raka litego)

 • G3-rak lity lub całkowicie niezróżnocowany(>50% raka litego).


Leczenie2
Leczenie wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • I-chirurgia i radioterapia

 • II-chirurgia i radioterapia, czasem odwrotnie

 • III-radioterapia

 • IV-hormonochemioterapia i leczenie objawowe


Odsetek 5 letnich prze y
Odsetek 5-letnich przeżyć wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • I-72%

 • II-56%

 • III-31%

 • IV-10%


Mi niaki macicy leyomyoma
Mięśniaki macicy=leyomyoma wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • Najczęstszy nienowotworowy guz macicy

 • Najczęściej u kobiet w wieku okołomenopauzalnym

 • Powstają na skutek hyperestrogenizmu

 • Mogą powodować bóle, obfite krwawienia, niepłodnośc


Mi niaki podzia
Mięśniaki podział wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • Podśluzówkowe

 • Śródścienne

 • podsurowicówkowe


Mi niaki leczenie
Mięśniaki leczenie wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • Tylko wtedy gdy dają objawy kliniczne

 • Usunięcie histeroskopowe

 • Wyłuszczenie

 • Amputacja trzonu macicy

 • Tylko 0.5% mięśniaków ulega zezłośliwieniu w mięsaki


Rak sromu carcinoma vulvae
Rak sromu = carcinoma vulvae wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • Rozwija się na podłożu dystrofii sromu, która może być hyperplastyczna, atroficzna lub mieszna

 • Daje 2 podstawowe objawy kliniczne czyli ból i świąd

 • Dotyczy przede wszystkim kobiet starszych, po 50 rż.


Nowotwory niez o liwe sromu
Nowotwory niezłośliwe sromu wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

 • Włókniak, tłuszczak, mięśniak, naczyniak, kłębczak, obłoniak, ziarniniak naczyniowy, gruczolak potowy, endometrioza.Podzia histologiczny
Podział histologiczny histopatologiczne.

 • Rak płaskonabłonkowy

 • Rak gruczołowy

 • Rak jasnokomórkowy

 • Choroba Pageta


Klasyfikacja kliniczna1
Klasyfikacja kliniczna histopatologiczne.

 • O-in situ

 • I-ograniczony do sromu i/lub krocza, do średnicy 2 cm, węzły chłonne nie zajęte

 • II-jak wyżej ale guz powyżej 2 cm

 • III-nacieka dolną część cewki lub pochwę lub odbyt i jednostronne przerzuty do węzłów

 • IVa-nacieka górną część cewki , pęcherz, odbytnicę, kości miednicy, daje obustronne przerzuty do węzłów

 • IVb-przerzuty odległe


Leczenie3
Leczenie histopatologiczne.

 • Wycięcie zmiany w granicach zdrowych tkanek

 • Prote wycięcie sromu

 • Całkowite wycięcie sromu

 • Radioterapia

 • Chemioterapia


Rak pochwy carcinoma vaginae
Rak pochwy=carcinoma vaginae histopatologiczne.

 • Zawsze płaskonabłonkowy

 • Zwykle rozwija się w górnej 1/3 pochwy, często ulega owrzodzeniu i wtedy mamy brunatne, krwiste upławy

 • Może rozwijać się w każdym wieku

 • Często występuje jako polip pochwy


Rak pochwy podzia kliniczny
Rak pochwy podział kliniczny histopatologiczne.

 • I-obejmuje ściany pochwy

 • II-tkanki przypochwia, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • Dochodzi do ścian miednicy

 • Nacieka narządy sąsiednie lub wychodzi poza granice miednicy lub nacieka narządy sąsiednie


Rak pochwy leczenie
Rak pochwy -leczenie histopatologiczne.

 • I-operacja sp. Meigsa jak w raku szyjki

 • W przypadku lokalizacji w okolicy wejścia do pochwy vulvectomia jak w Ca vulvae

 • Wszystkie inne przypadki to radioterapia

  5 lat przeżywa średnio 35-40%.


ad