H be deste veren kurumlar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

HİBE DESTEĞİ VEREN KURUMLAR PowerPoint PPT Presentation


 • 276 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HİBE DESTEĞİ VEREN KURUMLAR. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA KOSGEB TKDK (İPARD) TUBİTAK EKONOMİ BAKANLIĞI. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. PROGRAMIN AMACI NEDİR ?

Download Presentation

HİBE DESTEĞİ VEREN KURUMLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HİBE DESTEĞİ VEREN KURUMLAR

 • ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

 • KIRSAL KALKINMA

 • KOSGEB

 • TKDK (İPARD)

 • TUBİTAK

 • EKONOMİ BAKANLIĞI


ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

PROGRAMIN AMACI NEDİR ?

Sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması

Bölge ekonomisinin ulusal / uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması (atıkların dönüşümü, atıklardan yakıt ve enerji elde edilmesi, atık su arıtma çamurunun değerlendirilmesi, çevresel kirliliğin azaltılması)

PRUVA Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


Gıda ve İçecek Kimya ve Plastik

Konfeksiyon Mineral Ürünler Turizm

Makine –Metal Bilişim

Desteklenecek Öncelikli Sektörler

PRUVA Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

DESTEK TUTARI ve ORANI NEDİR ?

Minimum 75.000 TL – Maksimum 500.000 TL

Destek Oranı: % 20-% 50

PROJE SÜRESİ NEDİR ?

Maksimum 9 ay

PRUVA Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


Başvuru Sahibinden istenen şartlar;

 • 2012/3834 sayılı Yönetmeliğine göre KOBİ tanımına uygun olması,

 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 • Proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir

PRUVA Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


PRUVA Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


Her dönemde en fazla iki proje başvurusunda bulunabilir, en fazla biri destek almaya hak kazanır.

Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje veya faaliyetler için Ajanstan destek alınamamaktadır.

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

PRUVA Danışmanlık


ÖDEMELER

Projeye özel Banka hesabı açılır.

 • Ön Ödeme: Destek miktarının % 40’

 • Ara Ödeme : Destek miktarının %40’ı

 • Nihai Ödeme : Destek miktarının %20’si

  Proje desteği sonucunda alınmış olan makine, ekipman, teçhizat ve tesis 3 yıl süre ile devredilemez, teminat olarak gösterilemez, başka amaçlı kullanılamaz, yatırım bölgesi dışına çıkarılamaz

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


SÜREÇ

ÖN İNCELEME

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI

GENEL SEKRETER İNCELEMESİ

SONUÇ İLANI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI


 • Login