ŠANCE o.s. resocializační institut - PowerPoint PPT Presentation

Ance o s resocializa n institut
Download
1 / 15

  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ŠANCE o.s. resocializační institut. Výroční zpráva za rok 2007.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ŠANCE o.s. resocializační institut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ance o s resocializa n institut

ŠANCE o.s.resocializační institut

Výroční zpráva za rok

2007


Ance o s resocializa n institut

PÁR ÚVODNÍCH SLOV…Vážení,máme za sebou náročný rok, v mnoha ohledech neopakovatelný. Naše sdružení prošlo mnoha změnami a přes všechny radosti i strasti zase o kus dospělo a vyzrálo. Rok 2007 znamenal období velkých starostí a strachu o zdraví naší kolegyně, která sic nevyhrála válku se svým osudem, ale úspěšně se protlouká na bitevním poli a učí se „žít nový život“. Personálně však tým organizace i ožil, a to novou terapeutkou a staronovým terénním pracovníkem. S příchodem nového kolegy a díky jeho pracovnímu nasazení, se úspěšně rozjel terénní program v kladenském regionu. Který byl též v letních měsících certifikován dle standardů RVKPP.Nechceme však v těchto úvodních slovech zapomenout ani na naše klienty, kteří jsou pro nás inspirací, jakým směrem se má naše práce ubírat. Dávají nám důležitou zpětnou vazbu, a přestože někteří odcházejí „nepoznamenáni“, ti úspěšní startují znovu do života, žijí jej ve víru radostných i smutných dnů a pak se občas vracejí…, pochlubit se, poplakat si či jen se slovem „děkuji“.A tak bychom i my chtěli poděkovat všem kolegům a lidem, kteří s námi spolupracují a pomáhají dávat naší práci směr a cíl, a to v roce 2008 již 10 let . Za tým Šance o.s. Lucie Doležalová


Ance o s resocializa n institut

KONTAKTNÍ ÚDAJETyp organizace:právnická osobanestátní nezisková organizace občanské sdruženíRegistrace:u Ministerstva vnitra České republiky, ze dne 3.9.1998 pod číslem VS/1-1/37234/98-RIČO:68402422Sídlo organizace: Ctiborova 3091, 272 01 KladnoTelefon:603 273 142E-mail: resoc@volny.czPředsedkyně sdružení:Ing. Vávrová Šárka


Ance o s resocializa n institut

HISTORIE ORGANIZACE1998založení občanského sdružení, zahájení provozu chráněného bydlení v prostorách bývalého pivovaru v Kladně, 1. klient navázání spolupráce s místní veřejnou správou1999postupné vybavování prostor,rozvoj pobytového programu, zvyšování kapacity 2000stěhování do nových větších prostor, Průmstav Kladno, navýšení počtu zaměstnanců, navýšení kapacity pobytové části, otevření ambulance2001rozvoj jednotlivých aktivit programu, účast na akcí realizovaných pro komunitní programy, léčby návykových nemocí, doplňování vybavení2002rozdělení programu do dvou návazných fází, zprovoznění druhé fáze v Kladně - Švermov, personální změna2003zprovoznění chráněného bytu, rozvoj ambulance, vytvoření nové struktury doléčovacích programů2004obměna vybavení chráněného bydlení, členství v zájmovém sdružení neziskových organizací Středočeského kraje, ustálení kapacity programu2005navýšení klientů ambulantního doléčování, zahájení párové terapie, certifikování chráněného bydlení RVKPP2006příprava a rozvoj dalších programů, drobné rekonstrukce chráněného bydlení


Ance o s resocializa n institut

ČINNOST ORGANIZACEProgram doléčováníProgram napomáhá klientovi zvládat potřebné kroky v návratu do běžného života bez podpory návykové látky. Představuje intenzivní skupinovou práci se zaměřením na vlastní prožívání situace v konfrontaci se společenskými nároky. Doléčování probíhá formou skupinové terapie, socioterapie, individuální terapie, párové a rodinná terapieProgram chráněného bydleníProgram poskytuje přechodné ubytování klientům, kteří se v důsledku závislosti ocitli na ulici a po léčbě by se byli nuceni vracet do pro ně rizikového prostředí užívání návykových látek. Program nabízí chráněné bydlení, sociální práce, edukační a zájmovou činnostProgram resocializaceProgram hledá a učí klienta bezpečné návyky, které mohou v budoucnu zaplnit prázdné místo po návykové látce. Podporuje konstruktivní kritiku a vzájemnou komunikaci v prosazování svých občanských práv a plnění povinností. Program probíhá formou komunitních programů a zájmová a volnočasové činnostiTerénní program – harm reductionTerénní program je soubor výkonů, které provádí terénní či sociální terénní pracovník v bezprostředním kontaktu s klienty závislými na návykových látkách v jejich přirozeném prostředí, blízko jejich bydliště. Terénní program nabízí výkony typu výměnný program injekčního materiálu, potravinový a zdravotnický servis, kontaktní práce atd. Certifikace programu u RVKPP.


Ance o s resocializa n institut

CÍLOVÁ SKUPINACílovou skupinu tvoří několik typů klientů, dle námi nabízených programů:Terénní program- klienti závislí na návykových látkách, u nichž problém závislosti ještě nepřerostl v sociální i psychickou destrukci, klienti jsou schopní ještě chodit do zaměstnání, či práci střídají – je zde však snaha o příjem, z něhož si klient zajistí život s drogou, věkový průměr klientů činí 26 letProgram chráněného bydlení a resocializace- program chráněného bydlení vyhledávají klienti po léčení ze závislosti na alkoholu či návykových látkách, jež skončili základní léčbu a potřebují navázat další organizací, jež by klientovi pomohla v návratu do společnosti, či klienti, jež navázali již následnou péči v terapeutické komunitě a chtějí svoji snahu o doléčení podpořit pozvolnějším rozvázáním a nebo klienti, jimž nedovoluje jejich sociální situace najít si či zaplatit vlastní bydlení, věkový průměr klientů činí 34 letProgram ambulantního doléčování- programu ambulantního doléčování se účastní opět několik skupin klientů: první část tvoří klienti, jež zvolili svůj způsob boje se závislostí bez využití základní léčby (s tímto případem se setkáváme spíše s klienty závislými na alkoholu), druhou část tvoří klienti, jež skončili s programem předchozích etap léčby a chtějí zůstat v kontaktu s psychoterapií, věkový průměr klientů činí 40 let


Graf 1 procentu ln vyj d en z jmu o jednotliv slu by

VÝVOJ PROGRAMU V ROCE 2007Terénní programV počátcích roku 2007 probíhá převážně příprava terénního programu – harm reduction. Tento program se poté na jaře také úspěšně rozbíhá. Jeho rozvoj stvrdí také jeho certifikace u RVKPP. Terénní program ve svém prvním roku provádí ze svých 17 nabízených výkonů převážně 5 nosných, jimiž jsou kontaktní práce, informační servis klientovi, výměnný program, sekundární výměnný program a potravinový servis. Těchto služeb využívá v minulém roce dohromady 29 klientů z regionu Kladna, Slaného, Rakovníka, Stochova a Unhoště. Populačně jsou klienti zastoupeni 24 muži a 4 ženami. Nejčastější věkový průměr klientů je mezi 20 a 29 rokem. Celkem je s klienty provedeno 157 kontaktů. Při nichž je vyměněno dohromady 6271 kusů injekčního materiálu. Do budoucího roku doufáme ve zvýšený počet oslovených klientů, kteří by začali využívat této nízkoprahové služby a tím možná udělali důležitý krok k léčbě své závislosti.

Graf č. 1 – Procentuální vyjádření zájmu o jednotlivé služby


Graf 2 po et klient v jednotliv ch programech a jejich v voj

Program chráněného bydlení, doléčování a resocializacePráce na výše zmíněných programech se rozrůstá a zkvalitňuje. Zajímavým faktem je, že ubývá ambulantních klientů, na počátku roku jich využívalo ambulantního programu doléčování 11, na konci roku již jen 2 klienti. Programu chráněného bydlení využívalo v minulém roce celkem 20 klientů. Průměrně bydlí v chráněném domě 6 klientů a v chráněném bytě 3 klienti. Populační struktura našich klientů je ve věkovém rozsahu 18 – 45 roků, v situaci zastoupení mužů a žen jde o poměr 70 : 30.Potřebu návaznosti služeb chráněného bydlení a ambulantního doléčování cítíme hlavně z důvodu nutné pomoci v následné péči klientů, jež na dlouhou dobu vypadli z rytmu běžného života, se všemi občanskosociálními i osobními povinnostmi a potřebují podporu v návratu ze sociálního propadu, do něhož se vlivem své závislosti dostali.

Graf č. 2 – Počet klientů v jednotlivých programech a jejich vývoj


Graf 3 z jem o jednotliv nab zen volno asov aktivity

Program doléčování a resocializace probíhá formou nabídky jednotlivých programů, od skupinových a individuálních terapií přes terapii párovou až po strukturované volnočasové aktivity. Tyto na první pohled příjemné možnosti, jsou však tím posledním a důležitým krokem v klientově léčbě. O nácvik základních sociálních návyků se starají převážně předešlé instituce, my chceme klientovi pomoci v dokončení resocializace v plném slova smyslu. Motivujeme klienta k zařazení se do společnosti v souvislosti občanskoprávní, ale také v souvislostech osobnostně vztahových. Rádi bychom, aby klient v neposlední řadě získal úctu také k sobě samému a pečoval o své zdraví a seberealizaci formou vzdělávání a rekreace.Naše organizace nabízí pro klienty možnost celé šíře vzdělávacích, kulturních i sportovních aktivit. Vždy jsou však strukturované a nastavené tak, aby klient nenavykl nedostupným koníčkům, jež by si poté v samostatném živobytí nemohl dovolit.

Graf č. 3 – Zájem o jednotlivé nabízené volnočasové aktivity


Ance o s resocializa n institut

VYUŽÍVANOST NABÍZENÝCH SLUŽEB ZA ROK 2007Skupinová terapie, poradenství:31 osob91 intervencíSociální práce25 osob50 intervencíIndividuální terapie, poradenství5 osob15 intervencíPárová terapie16 osob11 intervencíKrizová intervence klientovi3 klientů3 intervenceChráněné bydlení24 osobAmbulantní doléčování12 osobVolnočasové aktivity11 klientů47 intervencíTerénní program28 klientů157 intervenci


Ance o s resocializa n institut

ZHODNOCENÍ PROGRAMUProgram dlouhodobě plní své základní vize a cíle. Ubylo sice proti minulým tendencí ambulantních klientů i klientů chráněného bydlení, ubylo avšak též recidiv našich klientů. Fungují, přestože kapacitně nevyužité, obě fáze chráněného bydlení, jak dům, tak byt, avšak díky sociálně slabým klientům, kteří nejsou schopni finančně utáhnout pronájem bytu nám chybí návaznost další možnosti nízkorozpočtových bytů. Naskytují se sice možnosti ubytoven, ale pro klienty závislé na alkoholu a návykových látkách představují rizikové prostředí.Též v roce 2007 pokračuje trend trend stárnutí klientů se závislostí na alkoholu. S tím jsou spojená vleklá somatická onemocnění a dlouhodobě neřešená sociální a ekonomická situace. Nadále tak vystupuje potřeba sociálních resocializačních ubytovacích kapacit, kde není program zaměřen na terapii závislostí, ale resocializaci již abstinujícího klienta, který do programu prevence relapsu může docházet ambulantně. Ambulantní léčba je sice na ústupu, ale do budoucna představuje nadále pevný bot v oblasti léčby závislostí, jako etapy následné a dokončující.V průběhu doléčování nastává kritický moment v období 3, 6 a 12 měsíců v programu. První krize souvisí s opadem nadšení po léčbě, objevením chutí, druhá je krizí sociálního neúspěchu a poslední životního stereotypu s neustupujících chutí. Setkáváme se také poprvé s novou skutečností, a to stagnací dlouhodobých věkově starších klientů se závislostí na alkoholu, jež v naší organizaci již vyčerpali plnou dobu možnosti léčby. Zde si klademe otázku, zda lze jejich sociální stagnaci ještě pomoci další intervencí, nebo zda u těchto klientů musí zákonitě docházet k následnému sociálnímu propadu. Celkově se začíná počet klientů a jejich poměr co do pohlaví, typů závislosti apod. měnit. Služeb využívají častěji muži, na ústupu jsou heroin, ale přibývá závislostí opiátových a substitučních. Současná přespříliš přístupná medikamentózní léčba rekrutuje novou skupinu závislých, jež je nejčastější klientelou terénního programu.


Ance o s resocializa n institut

NÁVAZNOST A SPOLUPRÁCENa místní úrovni spolupracujeme s nejrůznějšími zařízeními poskytující předešlou či návaznou péči – státními i nestátními, zdravotnickými i nezdravotnickými:- obvodní lékaři- místní lékárny- OHS- exekuční úřad- probační a mediační služba- organizace Člověk v tísni- terapeutická komunita Dubí- ubytovna pro bezdomovce Dubí- zařízení sociální intervence Kladno- centrum drogové prevence Kladno- MP Kladno, Slaný, UnhošťNově jsme také zařazeni do komunitního plánová sociálních služeb města Kladna a Slaný.


Ance o s resocializa n institut

TÝMV dnešní době je náš tým složen z 5 osob, jež činí 3 úvazku (3x VŠ, 2x SŠ). Složení týmu:Prof. Jiří Heller – supervizorPhDr. Jana Petráková – VŠ, psychoterapeutický výcvik, stáže a praxe v oboru, účast na AT konferencích a odborných seminářích - přejímá odpovědnost za odborné vedení programu, sestavuje koncepci programu, účastní se na tvorbě projektů, provádí intervizi v rámci týmu, vede pracovní porady, naplňuje standardy kvality v souladu se zákonem 108/2006 Sb.Mgr. Lucie Doležalová – VŠ, zahájení psychoterapeutického výcviku v r. 2008, účast na AT konferencích a odborných seminářích - provádí nízkoprahovou sociální práci přímo v terénu, navazuje kontakty s uživateli návykových látek, v případě potřeby zajišťuje kontakt pro uživatele do ostatních navazujících zařízení, provádí sociální práci a terapii pro klienty chráněného bydlení a ambulantního doléčování, vede administrativuStanislav Minasová – SŠ, pracovník ex-user - správce chráněného bydlení Švermov, zajišťuje pro klienty základní sociální práci Karel Korejtko – SŠ, pracovník ex-user - terénní pracovník pro program harm reduction, zajišťuje komplexní práci v terénuMarkéta Jakubcová – nedokončené VŠ, psychoterapeutický výcvik, stáže a praxe v oboru - sociální pracovník a terapeut, v nynější době na mateřské dovolené


Finan n zpr va chr n n ho bydlen a dol ov n

FINANČNÍ ZPRÁVA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ A DOLÉČOVÁNÍ


Finan n zpr va pro ter nn program

FINANČNÍ ZPRÁVA PRO TERÉNNÍ PROGRAM


  • Login