Mechanika
Download
1 / 22

Mechanika - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mechanika. Kinematika. Dinamika. Slenkamasis judėjimas. S ukamasis judėjimas. Slenkamasis judėjimas. S ukamasis judėjimas. Judėjimas. Judėjimas – materialaus taško arba kūno padėties kitimas erdvėje, kintant laikui. Judėjimas – visada turi kryptį (juda kažkieno atžvilgiu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Mechanika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mechanika

Mechanika

Kinematika

Dinamika

Slenkamasis

judėjimas

Sukamasis

judėjimas

Slenkamasis

judėjimas

Sukamasis

judėjimas


Jud jimas

Judėjimas

Judėjimas – materialaus taško arba kūno padėties kitimas erdvėje,

kintant laikui.

Judėjimas – visada turi kryptį (juda kažkieno atžvilgiu)

gali būti: tolydus, greitėjantis, sukamasis, kintamas ir t.t.


Kinematika

Kinematika

Kinematika – [gr. Kinematos – judėjimas] - fizikos šaka, kuri nagrinėja

įvairaus pobūdžio mechaninį judėjimą, neanalizuodama

jį sukeliančių priežasčių.

Kinematika – neįskaito kūno masės ir jį veikiančių jėgų.

Kinematika – kūno judėjimą visada aprašo kažkokio kito kūno atžvilgiu,

vadinamu atskaitos kūnu arba sistema.

(Dažniausiai x,y,z koordinačių sistemoje)


Slenkamojo sukamojo jud jimo charakteristik transformacijos

Slenkamojo – sukamojo judėjimo charakteristikų transformacijos

Slenkamasis

judėjimas

Sukamasis

judėjimas

at

a

an

j

R

v


Kinematika fundamentin s lygtys

Kinematika - Fundamentinės lygtys


Dinamika

DINAMIKA

Dinamika – [gr. Dynamis – jėga] - fizikos šaka, kuri nagrinėja priežastis,

dėl kurių prasideda arba kinta kūnų judėjimas.

Dinamika – pagrindinė priežastis, dėl kurios prasideda ar kinta judėjimas

yra jėga.

Jėga – mechaninio poveikio matas.

Dinamika – pagrindinė priežastis, dėl kurios judėjimas nekinta ar

priešinasi pokyčiui yra masė.

Masė – kūno inertiškumo matas.


Dinamika1

DINAMIKA

 • Trys Niutono dėsniai:

 • Kūnai išlaiko pastovų greitį arba nejuda, jeigu jų neveikia jėga.

 • 2.Kūno įgyjamas pagreitis tiesiogiai proporcingas jį veikiančiai

 • jėgai ir atvirkščiai proporcingas to kūno masei.

 • Kūnai veikia vienas kitą jėgomis, kurios nukreiptos viena tiese ir kurių

 • moduliai lygūs, o kryptys priešingos.


Gravitacija inercija

Gravitacija - Inercija

Visuotinės traukos dėsnis - du materialieji taškai traukia vienas kitą jėga,

proporcinga jų masėms ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų kvadratui.

(1687 m., I. Niutonas)

Masė – skirstoma į dvi rūšis pagal savybes – gravitacinė ir inercinė.

Pagal visus matavimus ir sistemos susitarimą:

mgravitacinė=minercinė

t.y. masė pasižymi dviem savybėm – gravitacinėm ir inercinėm.


Dinamika fundamentin s lygtys

Dinamika - Fundamentinės lygtys


Mechaniniai svyravimai

Mechaniniai svyravimai

Svyravimas –judėjimas ar procesas, pasižymintis pasikartojimu laike.

Mechaninis svyravimas– periodiškai pasikartojantis materialiojo taško ar kūno judėjimas erdvėje.


Svyravimo prad ios s lygos

Svyravimo pradžios sąlygos

 • Materialus kūnas turi įgyti daugiau energijos, negu turi stabilios pusiausvyros padėtyje.

 • Jį turi veikti grąžinančioji jėga.

 • Papildoma energija, gauta, jį nukreipus nuo stabilios pusiausvyros padėties,

 • neturi būti visa išeikvota pasipriešinimui nugalėti, grįžtant į tą padėtį.


Svyravim tipai

Svyravimų tipai

Savieji svyravimai–taškas svyruoja veikiamas vien tik grąžinančios jėgos.

Laisvieji svyravimai– taškas svyruoja veikiamas grąžinančios jėgos ir aplinkos pasipriešinimo jėgos.

Neslopstantieji svyravimai – taško svyravimai pastovia amplitude kintant laikui.

Slopstantieji svyravimai – taško svyravimai mažėjančia amplitude.

Priverstiniai svyravimai – pastovios svyravimų amplitudės palaikymas, papildant kiekvieną svyravimą energija.


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Svyravimo periodas T – laikas, per kurį įvyksta pilnas vienetinis svyravimas.

Matematinė svyruoklė

T, s

l

T, s

A

t, s

T, s

mg

S, m

A, m


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos1

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Svyravimo dažnisn – svyravimų skaičius per laiko vienetą (SI sistemoje - 1 s),

matuojamas Hercais – Hz. (1 Hz – 1 svyravimasper 1 s).

Matematinė svyruoklė

T, s

l

T, s

A

t, s

T, s

mg

S, m

A, m


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos2

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Svyravimo amplitudėA – didžiausias nuokrypis nuo pusiausvyros padėties.

Matematinė svyruoklė

T, s

l

T, s

A

t, s

T, s

mg

S, m

A, m


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos3

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Svyravimo fazėj – dydis, apibūdinantis svyruojančio taško padėtį ir judėjimo kryptį konkrečiu laiko momentu.

T, s

A

A

j

t, s

T, s


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos4

A

A

t, s

t, s

A

A

t, s

t, s

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Svyravimo fazių skirtumasDj – dydis, apibūdinantis svyruojančio taško padėtį ir judėjimo kryptį kito svyravimo atžvilgiu.

Dj=?

Dj=?


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos5

A

A

s,m

t, s

T, s

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Banga – svyravimų sklidimas aplinka.

l, m


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos6

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Bangos ilgis – bangos taško nueitas kelias per periodą.

l, m

A

s,m

l, m

Bangos kelias – bangos taško nueitas kelias per atitinkamą laiką.


Pagrindin s svyravim ir bang charakteristikos7

Pagrindinės svyravimų ir bangų charakteristikos

Bangos sklidimo greitis – bangos taško nueitas kelias per laiko vienetą.

A

l, m

s,m


Harmoniniai svyravimai

Harmoniniai svyravimai

Harmoniniais svyravimais – vadinami svyravimai, aprašomi lygtimi:

 • S – amplitudė, kintanti laike

 • - ciklinis dažnis,

  t – laikas,

  j0– pradinė fazė,

s

A

t, s


Slopstantieji svyravimai

t,s

Slopstantieji svyravimai

Slopstantieji svyravimai – taško svyravimai mažėjančia amplitude.

Slopstantieji svyravimai


ad
 • Login