ROKOKO

ROKOKO PowerPoint PPT Presentation


  • 252 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

ROKOKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. ROKOKO V 18. století prechází baroko plynule v rokoko.

2. Název je odvozen z francouzského rocaille = mušle, kamení, tak byl oznacován v té dobe oblíbený asymetrický ornament ve tvaru C nebo S, složený z lasturovitých útvaru. Rokoko je umelecká epocha, která zacala ve Francii po smrti krále „Slunce“ Ludvíka XIV. (1715). Rokoko se predstavuje predevším jako dekorativní styl. Steny a klenby svetských i církevních staveb jsou pokryté lehkými, elegantními ornamenty provedenými ve štuku a zlate, ve forme fresek a motivu popínavých rostlin. Ukázky. Doba nejvetšího rozkvetu nastává kolem roku 1730. Místo mystiky, temnosvitné dynamicnosti a urcitého patosu baroka nastupuje zjemnení, lehkost, hravost a galantnost.Tomu odpovídají i námety v malírství: nikoli vypjaté scény z náboženské oblasti, ale výjevy z pastýrských her a galantní motivy (slavnosti lásky, hravé špásování mužu a žen, kratochvilné okamžiky).

3. Architektura Ve Francii zacal používat architekt Robert de Cotte dekorativní motivy, které se plne rozvinuly v rokokových interiérech parížských palácu tricátých let 18. století. Ve Versailles upravovali soukromé byty královského dvora architekti J. J. Gabriel a jeho syn J.A. Gabriel. Jedno z nejkrásnejších rokokových center vzniklo v Nancy – námestí s fontánami, sochami bohu a zvírat…, dále námestí Svornosti v Paríži a malý Trianon ve Versailles. Místo francouzské barokní zahrady se stále více zacala uplatnovat „prírodní“ anglická zahrada s okrasnými stavbickami, z nichž se zvláštní oblibe tešila „chýše“.

4. ROKOKO V CECHÁCH V Cechách se rokokové prvky objevily v pozdním díle K. I. Dienzenhofera (palác Piccolomini - dnes Sylvia – Taroucca). Pražské rokokové paláce projektoval Anselmo Lurago (Goltz – Kinských). Vynikající rokokový interiér navrhl A. Lurago na zámku v Horíne. Jeden z nejkrásnejších rokokových zámku je od J. J. Wircha v Becvárech. Ukázka.

5. Socharství Lambert - Sigisbert Adam a Michael - Ange Slódtz Oba významní sochari období Ludvíka XV. studovali v Ríme Berniniho dílo a ve své tvorbe dokázali sladit italské podnety s rokokovým stylem, a to zejména pri socharské výzdobe interiéru. Jean - Baptiste Lemoyne, dvorní sochar Ludvíka XV., vynikl jako portrétista. K jeho dílu patrí jezdecká socha Ludvíka XV. ve Vojenské škole v Paríži. Francouzské socharství ovlivnilo socharskou tvorbu v Anglii i v Nemecku. V Nemecku sdílela oblibu francouzského rokoka s nemeckou šlechtou i církev.

6. Socharství v Cechách Ignác František Platzer patrí k predním predstavitelum barokní a také rokokové tvorby. Dílo: Klasicistní Flora na schodišti paláce Piccolominiu se harmonicky pojí s humorem rokokových putti. Ukázka. Vedle Platzerovy dílny pusobila v Praze ve druhé polovine 18. století i dílna Prachnerova. Ukázka.

7. Malírství Hlavní predstavitelé: Antoine Watteau Fracois Boucher Jean - Honoré Fragonard G. B. Tiepolo Antonio Canal zvaný Canaletto

8. Francie Francouzské rokokové malírství predstavuje syntézu prvku italských, benátského kolorismu, francouzského klasicismu, vlámského i holandského baroka, je komorním záverem baroka. Antoine Watteau byl nejvetším mistrem francouzského rokoka. Rokokové zjemnení se projevilo v námetech – nejoblíbenejší byly slavnosti lásky – komedie o vecne pomíjivé lásce a jaru. V divadle se Watteau seznámil s herci, hereckami a tanecnicemi, kterí se stali hlavními hrdiny jeho obrazu (Scaramouche, Harlekýn, Pierot). Námet mel u Watteaua nepatrný význam, názvy dali obrazum rytci, kterí je reprodukovali. Watteau vytvoril mnoho obrazu, jen v rytinách provedených podle nich se jich dochovalo na pet set. Ukázky: Odjezd na Cytheru, Nalodení na Kythére Rokoko objevilo kouzlo smyslnosti a rozechvelé poeticnosti, zacházející nekdy až do mravní frivolnosti a eroticnosti. Oblíbenou technikou rokokové malby se stal pastel.

9. Francois Boucher Inspektor manufaktury na gobelíny v Beauvais, profesor a pozdeji rektor parížské malírské Akademie, první královský malír a oblíbenec paní de Pompadour, kterou ucil malovat a sám ji nekolikrát portrétoval. Ukázky: Herkules a Omphala, Toaleta Venušina Jean Honoré Fragonard Boucheruv žák, poslední velký malír francouzského rokoka, se venoval galantním námetum a rád portrétoval herecky, zejména Madame Guimard, slavnou primabalerinu parížské Opery. Fragonardovo koloristické umení, jehož puvab spocívá v malírském rukopise, objevil pro impresionismus A. Rodin. Ukázky: Závora, Houpacka, Koupající se, Rej amorku

10. Giovanni Battista Tiepolo Reprezentuje benátské rokokové malírství. Stal se vyhledávaným malírem v cizine v období rokoka (napríklad Apoteóza Španelska, trunní sál královského paláce v Madridu). Ovlivnil dílo mladého F. Goyi. Ukázky: Papež Klement I. se modlí k Nejsvetejší Trojici, Pulcinella a tanecnice na lane Canaletto Byl predstavitelem iluzionistické veduty = pohled na mesto. Canalettovy pohledy na Benátky si oblíbili zvlášte Anglicané, proto v letech 1746 – 1754 pusobil prevážne v Londýne, kde maloval pohledy na toto mesto (Pohled na Londýn s Temží, Národní galerie v Praze). Ukázka. Pohled na Canale Grande Itálie

11. Norbert Grund byl typickým rokokovým malírem. Malírsky nejpuvabnejší jsou jeho galantní výjevy podle grafických predloh francouzského rokoka. Maloval také lovecké výjevy, jarmarecní scény, cikánské tábory, prístavy a italské komedie podle A. Watteaua. Ukázka. František Xaver Palko slezský malír, který se stal vedoucím freskarem po Reinerove smrti. Své hlavní dílo vytvoril v Praze, kde namaloval Apoteózu svatého Mikuláše v kupoli svetcova chrámu na Malé Strane. Ukázka. Ceské zeme

12. Vytvorený obrazový a textový ucební materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ jako doplnek ucebních materiálu využívaných v estetické výchove. Byl pripraven výhradne pro úcely výuky. Pro tyto úcely nám autorský zákon dovoluje citovat autorská díla celá nebo jejich cásti. Doporucení: zpracované kapitoly lze využít jak pro výuku estetické výchovy, tak i dejepisu, ceského jazyka, základu spolecenských ved…

13. Použitá literatura: Prokop,V.: Kapitoly z dejin výtvarného umení. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dejiny výtvarné kultury 1 – 4. Praha 2000 Kol.: Pruvodce výtvarným umením I – V. Praha 1994 Pijoan, J.: Dejiny umení 1-12 Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.: Príbeh umení. Praha 1975 Herout, J.: Staletí kolem nás. Praha 1970 Hora, P.: Toulky ceskou minulostí 1-9. Praha 1985 – 2004 Stadler, W.: Dejiny socharství. Praha 1996 CD ROM Artopedia 2 CD ROM Encyklopedie svetové architektury CD ROM Lexikon ceských výtvarníku .. Frontisi, C.: Obrazové dejiny umení, Knižní klub Ruhrberg, Schneckenburger, Frickeová, Honnef: Umení 20. století, Taschen Hruza, J.: Svet architektury,Aventinum Praha 2000 Kol.: Dejiny ceského výtvarného umení I.-VI., Academia Praha 1989 – 2006 Dempseyová, A.: Umelecké styly, školy a hnutí, Slovart 2002

26. Pulcinella a tanecnice na lane

28. rokokový porcelán

29. rokokový interiér

  • Login