Leri statistik teknikleri
Download
1 / 35

İleri İstatistik Teknikleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 499 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

İleri İstatistik Teknikleri. Üç tür yalan vardır: Yalan, Kuyruklu Yalan, İstatistik Benjamin Disraeli Dördüncü tür yalan İleri İstatistiktir, Emre Yeterince döndürürseniz veriye her türlü bulguyu itiraf ettirtebilirsiniz.... Anonim

Related searches for İleri İstatistik Teknikleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

İleri İstatistik Teknikleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İleri İstatistik Teknikleri

Üç tür yalan vardır:

Yalan,

Kuyruklu Yalan,

İstatistik

Benjamin Disraeli

Dördüncü tür yalan İleri İstatistiktir, Emre

Yeterince döndürürseniz veriye her türlü bulguyu itiraf ettirtebilirsiniz.... Anonim

“Hayat fena halde futbola benzer: dört doğru pas yüzde 90 gol demektir” Bir filmden


İleri İstatistik Teknikleri

 • ? Neden “ileri” teknikler?

 • Amaç: Eldeki “veriyi” “bilgiye” dönüştürebilmek

  - Veri vs. Bilgi


İstatistiksel Yöntemler

 • Betimleyici (Descriptive) Yöntemler

  • Verili herhangi bir dağılımı bir ya da birden çok katsayıda anlatabilmek

   - Örn: şirkettekilerin yaş ortalaması

 • Açıklayıcı (Explanatory) Yöntemler

  • Bir veri setinde olası ilişkileri sergilemek

   - Örn: Şirkettekilerin ayakkabı numaralarıyla aldıkları maaş arasındaki ilişki


Betimleyici Yöntemler

 • Amaç: Eldeki dağılımı en iyi şekilde temsil etmek

 • Araçlar:

  • Ortalama:

  • Medyan:

  • Mod:


Betimleyici Yöntemler

 • Veeee....

 • Varyans/Standart Sapma:

 • Neden:


Dağılım:

6,6,6

Ortalama: 6

Medyan: 6

Mod: 6

Std. Sapma: 0

Dağılım:

0,6,12

Ortalama: 6

Medyan: 6

Mod: 6

Std: Sapma: 6

İki Dağılımın Hikayesi

Amaç: Görünenin Ötesine Bakabilmek


Açıklayıcı Analizler

 • Amaç: Verili bir sette olası ilişkileri keşfetmek ya da öngörülen hipotezleri test etmek


Görünen....


Görünenin Arkası....

GenelOrtalama: 51, Std. Sapma: 22

KadınlarOrtalama: 46, Std. Sapma: 23

ErkeklerOrtalama: 46, Std. Sapma: 21


Örnek: Internet Kullanımı


Ve Görünenin Arkası...

Erkekler

Kadınlar


Açıklayıcı Analizler

 • Amaç: İlk bakışta görül(e)meyen ilişkileri sergileyip ilişkisel açıklamalar getirmek

 • Y= f(x)

  ie: İnternet kullanımı= f(cinsiyet)

  ie: Yaşam biçimi= f(gelir)

  ie: Tüketim kalıpları= f(yaşam biçimi)


Örnek: Gelişmişlik ve Yaşam Kalitesi

 • BM verilerinden elde edilen bir tablo...

 • Araştırma sorusu: Gelişmişlik ve Yaşam Kalitesi arasındaki ilişki

 • İşlemleştirme:

  • Gelişmişlik: Kişi Başına Düşen GSMH

  • Yaşam Kalitesi: Çocuk ölümleri


Gruplanmış Veri


Scatterplot


Sorular

 • Grafiği ne kadar temsil ediyor?

 • Ne gibi çıkarımlar yapabiliyoruz?

 • “Forecasting” yapılabiliyor mu?

 • İlişkinin “boyutu” ve “yönü” ölçülebiliyor mu?

Ne Kadar Yeterli?


Amaç: Daha iyi analiz, daha iyi veri

 • Covariance (kovaryans)

 • Correlation Coefficient (korelasyon)


Sonuçlar

 • Covariance:

  2115,318

 • Correlation:

  -0,60165

  Çıkarılacak Sonuç Ne?


Amaç: Nedensel İlişkileri Göstermek

 • Y= f(x)

 • X, Y’nin belirleyicisi mi?

 • X, Y’yi ne kadar belirliyor?

 • X, Y’yi ne yönde belirliyor?


Regresyon Analizi

 • Y= f(x)

 • Y= a+bx

 • Regresyon Denklemi:


Scatterplot


Regresyon Katsayılarının Hesaplanması


Regresyon Analizi Sonuçları


Regresyon Analizinin Açılımları

 • Çoklu Regresyon

 • Kukla Değişkenli Regresyon (Dummy Variable)

 • Binomial/Multinomial Regression


Regresyon Analizinin “cız-kaka”ları

 • Arkasında çok ciddi üç varsayım vardır.

 • Regresyon analizi sadece “interval” ya da “ratio” ölçümleme düzeyinde yapılır

 • “Do not use any mathematical model without understanding it”


Kümeleme ve Birleştirme Analizleri

 • Bütün olgular birbiriyle ilişkilidir. Aradaki ilişkinin 0 olduğu yerde bile...

 • Birleştirme analizlerinin amacı olguların birbirleriyle olan ilişkilerinden yola çıkarak işimizi kolaylaştırmaktır

 • 1. Değişken sayısını azaltabilirler

 • 2. Vaka sayısını azaltabilirler

 • 3. Boyut sayısını azaltabilirler


Faktör Analizi: Değişken Sayısını Azaltmak

 • Analize tabi bütün değişkenler birbiriyle ilişkili.

 • Bu değişkenlerin bazıları birbirleriyle daha kuvvetli ilişki sahibi.

 • Kuvvetli ilişki sahibi değişkenleri birleştirerek aza indirmek mümkün.

 • Değişkenlerarası korelasyon matrisi kullanılarak “faktör”ler inşa ediliyor


Faktör Analizi


“Case” Sayısı Azaltmak: Clustering

 • Verili değişkenler bazında analize alınan “case”ler birbirlerine benzerler

 • Bu benzerlik bir ya da daha fazla boyutta olabilir

 • Benzerliklerden yola çıkarak “clusters” oluşturmak mümkün

 • Benzerlikler metric mesafelerle ölçülüyor


Cluster Analysis I


Cluster Analysis II


Cluster Analysis III


Boyut Sayısını Azaltmak: MDS

 • Analizde gözönünde tuttuğumuz her değişken bir “boyut” sayılabilir.

 • İki-üç boyuttan fazlasını “visualize” etmek kolay değil.

 • Değişkenler arasındaki uzaklıktan yola çıkılarak bu boyut sayısı azaltılabilir.

 • Değişkenler arasındaki uzaklıklar metric olarak ölçülebilir


MDS


Ve mutlu son....

 • “İstatistiksel araçlarınız ne kadar güçlü, ne kadar gelişmiş olursa olsun, unutmamanız gereken tek şey var:

 • Bu verileri okuma yazması olmayan demiryolu bekçileri topladı”

  Sir John Maynard Keynes


ad
 • Login