BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR zzzcg cips.cg.yu - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 26

 • 664 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR www.zzzcg.org www.cips.cg.yu. KAMPANJA IZBOR SREDNJE ŠKOLE PO MJERI DJETETA. BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR. KAKO IZGLEDA KAMPANJA. P utem medija i razrednih starješina škole će dobiti infomacije o početku kampanje i o njenim segmentima ;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR zzzcg cips.cg.yu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR

www.zzzcg.orgwww.cips.cg.yu


Kampanja izbor srednje kole po mjeri djeteta l.jpg

KAMPANJAIZBOR SREDNJE ŠKOLE PO MJERI DJETETA

BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR


Kako izgleda kampanja l.jpg

KAKO IZGLEDA KAMPANJA

 • Putem medija i razrednih starješina škole će dobiti infomacije

  o početku kampanje i o njenim segmentima;

 • Organizovaćemo javne tribine u školama za učenike i roditelje;

 • Organizovaćemo, u saradnji sa nastavnicima u školama,

  čas profesionalne orijentacije, gdje ćemoučenike upoznati sa

  značajem pravilnog izbora zanimanja;

 • Organizovaćemo radionice na temu »Profesionalna orijentacija«;

 • Organizovaćemo nagradne konkurse sa temom izbora zanimanja;


Kako izgleda kampanja4 l.jpg

KAKO IZGLEDA KAMPANJA

 • Podijelićemo informatore »Izbor srednje škole«, gdje će biti sveneophodneinformacije o školovanju, školama, uslovima, upisu, predmetima, kao i informacije o stanju na tržišturada;

 • Podijelićemo brošure u kojima ćemo pojedinačno, po zanimanjima koja su tražena, opisati ta zanimanja, gdje se možeškolovati, koliko školovanje traje, i dr.

 • Organizovaćemo sajam srednjih stručnih škola gdje ćemo mladima pružiti mogućnost da se direktno upoznaju sa programima i uslovima rada za koje te škole osposobljavaju.


Kako izgleda kampanja5 l.jpg

KAKO IZGLEDA KAMPANJA

Planirali smo da obiđemo sve škole u Crnoj Gori i u razgovoru sa učenicima i njihovim roditeljima prezentiramo:

 • ulogu i značaj pravilnog izbora budućeg zanimanja,

 • značaj dobrog informisanja o stanju na tržištu rada,

 • zanimanja koja omogućavaju brzo i sigurno zaposlenje,

 • značaj ulaganja u razvoj ljudskih resursa,

  - promovisanje učenja stranih jezika

  - promovisanja značaja sticanja dodatnih vještina

  - promovisanje koncepta cjeloživotnog učenja

 • ulogu i značaj preduzetništva za otvaranje novih radnih mjesta


Slide6 l.jpg

Kroz Doktrinu rada, Zavoda za zapošljavanje, kao strateški dokument provlači se osnovna ideja da se spoji ponuda radne snage sa potrebama tržišta rada.

Osnivanjem CIPS-a, Zavod je želio da učenicima, studentima, zaposlenima, nezaposlenima, odnosno svim građanima Crne Gore pomogne kod odlučivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru, radi preuzimanja uspješnih koraka za uspješan nastup na tržištu rada.


Cips centar za informisanje i profesionalno savjetovanje l.jpg

CIPS Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje

Centri za informisanje i profesionalno savjetovanje – CIPS, počeli su se širiti u Evropi u šezdesetim godinama.

Osnovna namjena takvih centara je slična: pripremanje i pružanje informacija koje mogu biti korisne prilikom planiranja karijere.


Informacije l.jpg

Informacije ...

U prostorijama CIPS-a se po sistemu biblioteke, mogu naći informacije o :

 • obrazovnim programima u srednjim, višim i visokim školama,

 • zahtjevima za uključenje u pojedine programe,

 • uslovima za upis u škole i na fakultete, učeničkom i studentskom standardu u domovima,

 • finansijskoj pomoći prilikom školovanja,

 • zanimanjima i njihovim zahtjevima,

 • mogućnostima zapošljavanja,

 • stanju na tržištu rada i potencijalnim poslodavcima...


Informacije9 l.jpg

Informacije ...

 • Savjete za buduće srednjoškolce,

 • Savjete za buduće studente,

 • Savjete za roditelje,

 • Informacije o mogućnostima obrazovanja u Crnoj Gori i zemljamau okruženju,

 • Informacije o izvodačima obuka u Crnoj Gori (strani jezici, računari, razna zanimanja, ...),

 • Informacije o tržištu rada,

  … i sve što treba da znate pri izboru budućeg zanimanja i razvojukarijere !!!


Www cips cg yu l.jpg

www.cips.cg.yu

Sve navedene informacije koje možete naći u prostorijama CIPS-a, možete naći i na našem web sajtu ...


Aktivnosti cips a u 2007 l.jpg

AKTIVNOSTI CIPS-a U 2007.


Ankete i konkursi l.jpg

ANKETE I KONKURSI

U CIPS-u održana dodjela nagrada za najbolji likovni i pismeni rad na temu profesionalne orijentacije. Nakonkurs je prispjelo 33 literarna iz 12 osnovnih škola i 97 likovnih radova iz 17 osnovnih škola.

 • Anketa je sprovedena nad 8 osnovnih škola – 849 učenika (oko 10 % cijele generacije)


Predavanja l.jpg

PREDAVANJA

U četiri osnovne škole je održano 19 predavanja na temu izbora budućeg zanimanja kojima je prisustvalo oko 506 učenika i nastavnika VIII razreda.


Radioni arske aktivnosti l.jpg

Radioničarske aktivnosti

Organizovane su radionice iz oblasti profesionalne orijentacije u trajanju od po tri sata, ukupno 15 radionica. Kroz radioničarski rad prošlo je oko 243 učenika.


Izvje taj za 2007 godinu l.jpg

Izvještaj za 2007. godinu

Tokom 2007 godine u CIPS-u su se odvijale individualne i grupne posjete radi informisanja i profesionalnog savjetovanja, i to:

 • Ukupan broj stranaka: 848

 • Broj posjeta: 1386

  Broj stranaka shodno obrazovnom nivou:

 • Osnovna škola: 411 (48,5 %)

 • Srednja škola: 295 (34,8 %)

 • Fakultet: 50 (5,9 %)

 • Nezaposleni: 52 (6,1 %)

 • Roditelji: 40 (4,7 %)


Vrste usluga l.jpg

Vrste usluga

 • Informisanje (posjete)....................... 254

 • Informisanje (telefon, E-mail)............. 72

 • Testiranje............................................ 301

 • Savjetovanje....................................... 528

 • Radionice............................................ 243

 • Ostalo (Priprema CV-a, Internet usluge,

  Fax, slanje mail-a, itd).................................60


Profesionalna orijentacija l.jpg

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA


Na emu se zasniva profesionalna orijentacija l.jpg

Na čemu se zasniva profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija se zasniva na pružanju pomoći mladima i odraslima prilikom odlučivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru.

Pogrešan izbor zanimanja za poslijedicu ima:

povećan rizik od povreda na radu,

nižu produktivnost,

dodatne troškove za prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje i obuku na drugom radnom mjestu,

nezaposlenost


Zasto je profesionalna orijentacija potrebna l.jpg

Zasto je profesionalna orijentacija potrebna?

Sa aspekta organizacije koja zapošljava, doprinosi smanjenju rizika poslovanja i omogućavava da poslove obavljaju oni od kojih se može očekivati da će ih uspješno obaviljati.

Sa aspekta potreba tržišta rada profesionalna orjentacija dovodi do niže stope nezaposlenosti

Sa aspekta pojedinca profesionalna orjentacija doprinosi većem zadovoljstvu pojedinca.

DJELOVANJE PROFESIONALNE ORJENTACIJE


Usluge koje se u cips u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti l.jpg

Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti?

 • Profesionalno savjetovanje

  - Individualno savjetovanje

  - Grupno savjetovanje

  - Savjetovanje roditelja

 • Radioničarske aktivnosti

 • Profesionalno informisanje

 • - Individualno informisanje

 • - Grupno informisanje

 • - Informisanje roditelja


Usluge koje se u cips u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti21 l.jpg

Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti?

Profesionalnosavjetovanje

Profesionalno savjetovanje počinje onog trenutka kada pojedinac nije siguran u kojem pravcu da usmjeri svoj profesionalni razvoj. Uvodnim intervjuom određuje se težište profesionalnog problema, nakon čega, ukoliko je to potrebno slijedi psihološko testiranje.

Psihološko testiranje se obavlja radi dobijanja neophodnih podataka vezanih za izbor zanimanja.

Savjetodavni intervju se sastoji iz niza koraka putem kojih se postepeno dolazi do rješenja.

U samom procesu savjetodavnog intervjua kandidatu se omogućujuje da stekne potpuniju sliku o svojim osobinama, opštim i specifičnim sposobnostima, interesima i vrijednostima i da kroz pojam i sliku o sebi sa slikama zanimanja koje je uzeo u uži izbor donese konačnu odluku, polazeći od svojih osobina, sposobnosti i interesovanja u odnosu na zahtjeve zanimanja.

AKCENAT JE NA SAMOSTALNOM ODLUČIVANJU!!!


Usluge koje se u cips u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti radiona arske aktivnosti l.jpg

Radionice imaju za cilj da se mladi upoznaju sa značajem profesionalnog izbora, da mladima pruže uvid u značaj relevantnih informacija, da ukažu na značaj-uticaj spoljnih faktorapri odabiru zanimanja (roditelji, vršnjaci, škola...), da se mladi upoznaju sa predrasudama prema određenimzanimanjma i predrasudama uopšte.

Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti?Radionačarske aktivnosti

Putem radioničarskih aktivnosti mladima pružamo mogućnost da na jedan potpuno novi način bolje upoznaju sebe, svoje osobine, prije svega one koje su važne za uspješnost u pojedinim zanimanjima, da se uče vještinama uspješne komunikacije, da se upoznaju sa svojim vrijednosnim orijentacijama, interesovanjima i mogućnostima...


Usluge koje se u cips u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti23 l.jpg

Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti?

Profesionalno informisanje

Kako je izbor zanimanja složen proces koji zahtjeva prikupljanje informacija o školama i zanimanjima, mogućnostima zapošljavanja, o samome sebi, svojim osobinama, sposobnostima, interesovanjima i vrijednostima jedan od bitnih segmenata profesionalne orjentacije je pružati informacije i učiti mlade kako da se pravilno informišu.

 • INFORMACIJA O IZBORU ZANIMANJA TREBA DA SADRŽI?

 • Tačan naziv zanimanja, opis i popis poslova koji se obavljaju u njemu,

 • Nazive srestava koji se koriste pri radu, nazive materijala i ostale važne informacije,

 • Nazive proizvoda ili usluga, koji su rezultat rada u određenom zanimanju,

 • Opise uslova rada i radne okolnosti u kojima se obavljaju poslovi određenog zanimanja (fizičko hemiske, socijalno psihološke, kao i rad na terenu),

 • Stepen složenosti zanimanja,

 • I što je najvažnije, mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja


Problemi sa kojima se susre emo l.jpg

Problemi sa kojima se susrećemo?

LOŠA INFORMISANOST

IZBOR NAJPOPULARNIJEG

ZANIMANJA

LOŠA INFORMISANOST

Česti razlozi javljanja savjetniku za stručnu pomoć u rješavanju profesionalnog problema, upravo je nedovoljna ili pogrešna profesionalna informisanost.

IZBOR NAJPOPULARNIJEG ZANIMANJA

Iskustva u radu ukazuje na to da mladi danas sve više pri izboru zanimanja pažnju usmjeravaju na ugled zanimanja, a manje na samu prirodu posla, uslove rada i mogućnost zapošljavanja, što kasnije može usloviti umanjenu mogućnost zapošljavanja nakon školovanja

UTICAJ VRŠNJAKA

U prošlogodišnjoj anketi koja je sprovedena među učenicima završnih razreda osnovnih škola, znatno veliki broj učenika izjavio je da želi da upise srednju ekonomsku školu.

Ovakav podatak govori o jednoobraznosti mišljenja i lošoj informisanosti mladih.


Kako ubla avamo probleme sa kojima se susre emo l.jpg

Kako ublažavamo probleme sa kojima se susrećemo ?

Loša informisanost

Usmijeravamo mlade da traže takve informacije koje će im pri donošenju odluke o budućem zanimanju, omogućiti da postave ne samo kratkoročni, veći dugoročni cilj.

Podstičemo ih da tragaju zainformacijama sa tržišta rada, zahtjevima pojedinih zanimanja, uslovima obrazovanja, mogućnostima sticanja posebnih znanja i vještina u okviru odabranog zanimanja, ...

Izbor najpopularnijeg zanimanja

Mlade informišemo o potrebama na tržištu rada, usmjeravamo ih da razmotre uslove zapošljavanja ili samozapošljavanja u okviru odabranog zanimanja, pa tek nakon toga njihovu pažnju usmjeravamo na ugled zanimanja.

Uticaj vršnjaka

Podstičemo mlade da razmotre uzroke povodljivosti i spremnosti žrtvovanja sopstvenih želja i sposobnosti u cilju “održavanja drugarstva”.

Školovanje traje četiri godine, a zanimanjem, koje je i sredstvo prihoda, bavit ćemo se narednih 30 do 40 godina.


Slide26 l.jpg

Novaka Miloševa 6/1

(sa zadnje strane Biroa rada)

81000 Podgorica

Tel: 081 406 891

Tel/Fax: 081 406 838

E-mail: cips@mn.yu

www.cips.cg.yu

BUDUĆE ZANIMANJE – MOJ IZBOR

www.zzzcg.orgwww.cips.cg.yu


 • Login