BUDUCE ZANIMANJE MOJ IZBOR zzzcg cips.cg.yu

DownloadBUDUCE ZANIMANJE MOJ IZBOR zzzcg cips.cg.yu

Advertisement
Download Presentation
Comments
Olivia
From:
|  
(3767) |   (0) |   (0)
Views: 232 | Added: 03-06-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Tags
,
BUDUCE ZANIMANJE MOJ IZBOR zzzcg cips.cg.yu

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. KAMPANJA IZBOR SREDNJE ?KOLE PO MJERI DJETETA BUDUCE ZANIMANJE ? MOJ IZBOR

3. KAKO IZGLEDA KAMPANJA Putem medija i razrednih starje?ina ?kole ce dobiti infomacije o pocetku kampanje i o njenim segmentima; Organizovacemo javne tribine u ?kolama za ucenike i roditelje; Organizovacemo, u saradnji sa nastavnicima u ?kolama, cas profesionalne orijentacije, gdje cemo ucenike upoznati sa znacajem pravilnog izbora zanimanja; Organizovacemo radionice na temu ?Profesionalna orijentacija?; Organizovacemo nagradne konkurse sa temom izbora zanimanja;

4. Podijelicemo informatore ?Izbor srednje ?kole?, gdje ce biti sve neophodne informacije o ?kolovanju, ?kolama, uslovima, upisu, predmetima, kao i informacije o stanju na tr?i?tu rada; Podijelicemo bro?ure u kojima cemo pojedinacno, po zanimanjima koja su tra?ena, opisati ta zanimanja, gdje se mo?e ?kolovati, koliko ?kolovanje traje, i dr. Organizovacemo sajam srednjih strucnih ?kola gdje cemo mladima pru?iti mogucnost da se direktno upoznaju sa programima i uslovima rada za koje te ?kole osposobljavaju. KAKO IZGLEDA KAMPANJA

5. KAKO IZGLEDA KAMPANJA Planirali smo da obidemo sve ?kole u Crnoj Gori i u razgovoru sa ucenicima i njihovim roditeljima prezentiramo: ulogu i znacaj pravilnog izbora buduceg zanimanja, znacaj dobrog informisanja o stanju na tr?i?tu rada, zanimanja koja omogucavaju brzo i sigurno zaposlenje, znacaj ulaganja u razvoj ljudskih resursa, - promovisanje ucenja stranih jezika - promovisanja znacaja sticanja dodatnih vje?tina - promovisanje koncepta cjelo?ivotnog ucenja ulogu i znacaj preduzetni?tva za otvaranje novih radnih mjesta

6. Kroz Doktrinu rada, Zavoda za zapo?ljavanje, kao strate?ki dokument provlaci se osnovna ideja da se spoji ponuda radne snage sa potrebama tr?i?ta rada. Osnivanjem CIPS-a, Zavod je ?elio da ucenicima, studentima, zaposlenima, nezaposlenima, odnosno svim gradanima Crne Gore pomogne kod odlucivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru, radi preuzimanja uspje?nih koraka za uspje?an nastup na tr?i?tu rada.

7. CIPS Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje Centri za informisanje i profesionalno savjetovanje ? CIPS, poceli su se ?iriti u Evropi u ?ezdesetim godinama. Osnovna namjena takvih centara je slicna: pripremanje i pru?anje informacija koje mogu biti korisne prilikom planiranja karijere.

8. Informacije ... U prostorijama CIPS-a se po sistemu biblioteke, mogu naci informacije o : obrazovnim programima u srednjim, vi?im i visokim ?kolama, zahtjevima za ukljucenje u pojedine programe, uslovima za upis u ?kole i na fakultete, ucenickom i studentskom standardu u domovima, finansijskoj pomoci prilikom ?kolovanja, zanimanjima i njihovim zahtjevima, mogucnostima zapo?ljavanja, stanju na tr?i?tu rada i potencijalnim poslodavcima...

9. Savjete za buduce srednjo?kolce, Savjete za buduce studente, Savjete za roditelje, Informacije o mogucnostima obrazovanja u Crnoj Gori i zemljama u okru?enju, Informacije o izvodacima obuka u Crnoj Gori (strani jezici, racunari, razna zanimanja, ...), Informacije o tr?i?tu rada, ? i sve ?to treba da znate pri izboru buduceg zanimanja i razvoju karijere !!! Informacije ...

10. www.cips.cg.yu Sve navedene informacije koje mo?ete naci u prostorijama CIPS-a, mo?ete naci i na na?em web sajtu ...

11. AKTIVNOSTI CIPS-a U 2007.

12. ANKETE I KONKURSI U CIPS-u odr?ana dodjela nagrada za najbolji likovni i pismeni rad na temu profesionalne orijentacije. Na konkurs je prispjelo 33 literarna iz 12 osnovnih ?kola i 97 likovnih radova iz 17 osnovnih ?kola.

13. PREDAVANJA U cetiri osnovne ?kole je odr?ano 19 predavanja na temu izbora buduceg zanimanja kojima je prisustvalo oko 506 ucenika i nastavnika VIII razreda.

14. Radionicarske aktivnosti Organizovane su radionice iz oblasti profesionalne orijentacije u trajanju od po tri sata, ukupno 15 radionica. Kroz radionicarski rad pro?lo je oko 243 ucenika.

15. Izvje?taj za 2007. godinu Tokom 2007 godine u CIPS-u su se odvijale individualne i grupne posjete radi informisanja i profesionalnog savjetovanja, i to: Ukupan broj stranaka: 848 Broj posjeta: 1386 Broj stranaka shodno obrazovnom nivou: Osnovna ?kola: 411 (48,5 %) Srednja ?kola: 295 (34,8 %) Fakultet: 50 (5,9 %) Nezaposleni: 52 (6,1 %) Roditelji: 40 (4,7 %)

16. Vrste usluga Informisanje (posjete)....................... 254 Informisanje (telefon, E-mail)............. 72 Testiranje............................................ 301 Savjetovanje....................................... 528 Radionice............................................ 243 Ostalo (Priprema CV-a, Internet usluge, Fax, slanje mail-a, itd)................................. 60

17. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

18. Na cemu se zasniva profesionalna orijentacija? Profesionalna orijentacija se zasniva na pru?anju pomoci mladima i odraslima prilikom odlucivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru. Pogre?an izbor zanimanja za poslijedicu ima: povecan rizik od povreda na radu, ni?u produktivnost, dodatne tro?kove za prekvalifikaciju, strucno osposobljavanje i obuku na drugom radnom mjestu, nezaposlenost

19. Zasto je profesionalna orijentacija potrebna?

20. Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti? Profesionalno savjetovanje - Individualno savjetovanje - Grupno savjetovanje - Savjetovanje roditelja

21. Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti?

22. Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti? Radionacarske aktivnosti Radionice imaju za cilj da se mladi upoznaju sa znacajem profesionalnog izbora, da mladima pru?e uvid u znacaj relevantnih informacija, da uka?u na znacaj-uticaj spoljnih faktora pri odabiru zanimanja (roditelji, vr?njaci, ?kola...), da se mladi upoznaju sa predrasudama prema odredenim zanimanjma i predrasudama uop?te.

23. Usluge koje se u CIPS-u okviru profesionalne orjentacije mogu dobiti?

24. Problemi sa kojima se susrecemo?

25. Kako ubla?avamo probleme sa kojima se susrecemo ? Lo?a informisanost Usmijeravamo mlade da tra?e takve informacije koje ce im pri dono?enju odluke o buducem zanimanju, omoguciti da postave ne samo kratkorocni, vec i dugorocni cilj. Podsticemo ih da tragaju za informacijama sa tr?i?ta rada, zahtjevima pojedinih zanimanja, uslovima obrazovanja, mogucnostima sticanja posebnih znanja i vje?tina u okviru odabranog zanimanja, ... Izbor najpopularnijeg zanimanja Mlade informi?emo o potrebama na tr?i?tu rada, usmjeravamo ih da razmotre uslove zapo?ljavanja ili samozapo?ljavanja u okviru odabranog zanimanja, pa tek nakon toga njihovu pa?nju usmjeravamo na ugled zanimanja. Uticaj vr?njaka Podsticemo mlade da razmotre uzroke povodljivosti i spremnosti ?rtvovanja sopstvenih ?elja i sposobnosti u cilju ?odr?avanja drugarstva?. ?kolovanje traje cetiri godine, a zanimanjem, koje je i sredstvo prihoda, bavit cemo se narednih 30 do 40 godina.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro