Anatomi og fysiologi humeri l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Anatomi og fysiologi humeri PowerPoint PPT Presentation


 • 813 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Anatomi og fysiologi humeri. Skulderregionen / skulderbæltet Knogler, muskler og led. Skulderregionen. Skulderen er regionen, der forbinder overekstremiteten med resten af kroppen. Omfatter skulderbæltet og den proksimale del af humerus (overarmsknoglen).

Download Presentation

Anatomi og fysiologi humeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anatomi og fysiologi humeri l.jpg

Anatomi og fysiologi humeri

Skulderregionen / skulderbæltet

Knogler, muskler og led


Skulderregionen l.jpg

Skulderregionen

 • Skulderen er regionen, der forbinder overekstremiteten med resten af kroppen.

 • Omfatter skulderbæltet og den proksimale del af humerus (overarmsknoglen).

 • Desuden hører også axillen (armhulen), til regionen. Her løber store nerver og kar ud i armen.

 • Skulderen er især præget af musculus deltoideus, som sammen med den øvre del af humerus giver skulderen den afrundede form.


Knogler i skulderregionen l.jpg

Knogler i skulderregionen

 • Knoglerne i skulderregionen består af:

  • Clavicula (nøglebenet/kravebenet)

  • Scapula (skulderbladet)

  • Humerus (overarmsknoglen)

  • (Sternum (brystbenet) )


Sternum brystbenet l.jpg

Sternum - brystbenet

 • Sternum er en flad knogle, som ligger i brystkassens forvæg. Kan sammenlignes med en daggert.

 • Øverste del: Manubrium sterni (skaftet)

  • Bredt opadtil, smalt ved overgang til corpus. Kraftig hos mennesker, da det skal opfange trykbelastning fra OE. Artikulerer med clavicula samt 1 ribbensbrusk.

 • Midterste del: Corpus sterni (klingen)

  • Længere, tyndere og smallere end manubrium. Sædvanligvis flad og tilspidset. Hæfte med ribbensbrusk 2-7/8

 • Nederste del: Processus xiphoideus (spidsen)

  • Korteste og mest variable del. Flad og tilspidset.


Sternum brystbenet5 l.jpg

Sternum - brystbenet

 • De tre dele er forbundet via bruskvæv. Sammenvoksning begynder i puberteten og er typisk tilendebragt ved 25-års alderen.

 • Sternum består af spongiøst væv omgivet af compacta. Spongiosa indeholder rødt knoglemarv hele livet igennem.


Anatomi clavicula kravebenet l.jpg

Anatomi clavicula - kravebenet

 • Rørknogle med S-formet forløb, som forbener allerede i 5 fosteruge

 • Palpabel og synlig gennem huden.

 • Frakturer er relativt hyppige.

 • Extremitas sternalis claviculare

  artikulerer med manubrium sterni.

 • Extremitas acromialis claviculare

  artikulerer med acromion

  Skulderbæltets led laver glidebevægelser


Anatomi scapula skulderbladet l.jpg

Anatomi Scapula - skulderbladet

 • En flad tynd trekantet knogle placeret ud for costae 2 til 7/8 på den bageste væg af brystkassen.

 • Mediale kant tilnærmelsesvist parallelt med torntappene.

Scapula sin, dorsalt

Scapula sin, ventralt

Scapula, lateralt


Anatomi scapula skulderbladet8 l.jpg

Anatomi Scapula - skulderbladet

 • Kanter

  • 1. Margo lateralis scapulae

  • 2. Margo medialis scapulae

  • 3. Margo superior scapulae

 • Hjørner

  • 1. Angulus sup. Scapulae

  • 2. Angulus inf. Scapulae

  • 3. Angulus lateralis scapulae


 • Anatomi scapula skulderbladet9 l.jpg

  Anatomi Scapula - skulderbladet

  • Fremspring – tjener til udspring for mm.

   • 1. Spina scapulae (skulderbladskammen)

   • 2. Processus coracoideus (ravnenæbbet)

   • 3. Acromion

   • 4. Tuberculum supraglenoidale

   • 5. Tuberculum infraglenoidale

 • Fordybninger

  • 1. Fossa supraspinata

  • 2. Fossa infraspinata

  • 3. Fossa subscapularis


 • Scapulas bev gelser l.jpg

  Scapulas bevægelser

  • Abduktion

  • Adduktion

  • Lateralrotation/udadrotation

  • Medialrotation/indadrotation

  • Elevation

  • Depression

  • Palper!


  Humerus overarmsknoglen l.jpg

  Humerus - overarmsknoglen

  • Overekstremitetens største knogle.

  • Proksimale del består af ledhoved, caput humeri og to knudeformede fremspring tuberculum minus og majus.

  • Caput humeri er nærmest kugleformet og

   artikulerer med cavitas glenoidalis på

   skulderbladet.

  • Tuberculum majus/minus er adskilt ved en

   smal fure, sulcus intervertebralis hvor biceps

   senen løber (det lange hoved). Palper!

  • Crista tuberculi minoris og majoris.

  • Collum anatomicum, collum chirurgicum


  Humerus overarmsknoglen12 l.jpg

  Humerus - overarmsknoglen

  • Corpus humeri er næsten cylinderformet, bliver trekantet distalt.

  • Indhyllet i muskler i hele sin udstrækning.

  • Distale del er affladet forfra-bagtil.

   • Består af et ledhoved, condylus humeri

    • Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager underarmens fremspring. Tillader ekstension/fleksion albue

   • 2 fremspring; epicondylus medialis humeri og epicondylus lateralis humeri. Tjener til udspring for underarmens muskler. Tennisalbue/golfalbue? Palper!


  Led i skulderregionen l.jpg

  Led i skulderregionen

  • Art. Humeri (skulderleddet)

   • Bevægelser i skulderleddet?

 • Art. Sternoclavicularis (skulderbæltets led)

 • Art. Acromioclavicularis (skulderbæltets led)

  De 3 led arbejder sammen i alle skulderens ledbevægelser.


 • Skulderb ltet l.jpg

  Skulderbæltet

  • Skulderbæltet udgøres af scapula og clavicula og disses ledforbindelser; art. Sternoclavicularis og art. Acromioclavicularis.

  • Ligger som en ring omkring den øverste del af brystkassen, kun bundet til kroppen via led mellem brystben og kraveben. Resten er muskulært bundet til kroppen.

  • Ved abduktion i skulderleddet

   vil skulderbladet typisk abducere

   og udadrotere.

   0-60 grader

   2/3 art. Humeri, 1/3 skulderbæltet

   60-180 grader

   1/3 art. Humeri, 2/3 skulderbæltet


  Art sternoclavicularis l.jpg

  Art. Sternoclavicularis


  Slide16 l.jpg

  Pause


 • Login