Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA)
Download
1 / 47

Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA) - PowerPoint PPT Presentation


Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA). - Tähän mennessä, nykytila ja jatkaminen. Helsinki 1.9.2006 PEjojä-os. Tiedotustilaisuuden asialista 13.00-14.30. 1300-1315 Vastaanottokahvi 1315-1330 Tilaisuuden avaus, ev Kyösti Halonen

Related searches for Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Puolustusvoimien tietohallinnon rationalisointi (TIERA)

- Tähän mennessä, nykytila ja jatkaminen

Helsinki 1.9.2006

PEjojä-os


Tiedotustilaisuuden asialista 13.00-14.30

1300-1315 Vastaanottokahvi

1315-1330 Tilaisuuden avaus, ev Kyösti Halonen

1330-1410 Strategiset kumppanuudet ja tuotevalinnat,

evl Juha Mattila

 • JOJÄ-alan verkostostrategia

 • ASCOM liityntälaitehankinta ja –kehittämistyö

 • EVERKOT – PV yhteistoiminnan kehittäminen

 • IBM portaalirakenne tuotevalintoina

  1410-1435 iTVJ-ympäristön palvelukehittämisen malli,

  insevl Mika Hyytiäinen

  1435-1510 PVJJK toiminta, avainhenkilöt ja yhteyshenkilöt,

  ev Harri Virtanen

  1510-1530 TOIMO, insevl Mika Hyytiäinen

  1530-1545 Yhteenveto, ev Kyösti Halonen


Tietohallinnon verkostoituminen

VALTIT

SISÄMARKKINAT

TURVALLISUUS-

VIRANOMAISTEN

SISÄMARKKINAT

KANSAINVÄLISET

OPERAATIO-

MARKKINAT

VALTIT

PAKE

CMO

SLC

PVJJK

SECNET

OPERAATTORI

SLC

NATO

SL0

SLA

VIESTINTÄ- JA

ICT-MARKKINAT

PH:N OPERATIIVINEN

SISÄMARKKINA

PALVELU-

OPERAATTORIT

SLC

SLA

SLA

INTEGRAAT-

TORIT

PH:N HALLINNOLLINEN

SISÄMARKKINA

PALVELU-, TUOTE-

JA JÄRJESTELMÄ-

KEHITYS

KANAVAT

PALVELUTUOTANNON

TOIMITTAJAVERKOSTO


Kumppanistrategian visio

 • Kumppanitoiminta rakentuu pitkäaikaisen yhteistyön varaan ja tarjoaa molemmille kumppanuuden osapuolille mahdollisuuden hyötyä toiminnasta

 • Kumppanitoiminnalla varmistetaan ja ohjataan kustannustehokkaasti tietotekniikan palveluiden kehittämistä ja tuottamista valituille palvelualueille pääsääntöisesti kokonaistaloudellista edullisuusperiaatetta ja luotettavuusperiaatetta noudattaen ja osaamistarpeet huomioiden

 • Kumppanitoiminnan korkea laatutaso ja riskienhallinta varmistetaan riittävän kattavalla ja tehokkaalla ohjaamismallilla ja sisäisillä johtamiskäytännöillä kaikissa toiminnan tilanteissa


Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitos

Liityntälaitehankinta ja -kehittämistyö


Liityntälaitejärjestelmän käyttökohteet

 • Liityntälaitteella liitetään liikkuvien

  ( taktisten joukkojen), siirtyvien joukkojen sekä muissa eri toimipaikoissa työskenteleviä käyttäjiä puolustusvoimien viestintäverkon palveluihin

 • Liityntälaitteella on myös keskeinen merkitys pv:n kansainvälisten operaatioiden johtamisjärjestelmien toteutuksessa


VOK

VOK

VOK

VOK

JhNet

PALVELUT

Liityntälaitefarmi

Liityntälaiteverkot

Liittyvän joukon liityntälaitteet / modeemit

 • Liitynnät eri verkkoihin:

 • OpNet –i (nyk. OPJO-EJ/TVJAh)

 • HallNet ml. Internet (nyk. PvNet)

 • SecNet (viranomaisyhteistyö)

 • Eri aseverkot


Taustaa

 • Nykyisen liityntälaitteen kehitystyö käynnistettiin v 2003

 • Liityntälaitteiden hankintaa koskeva puolustusvoimien ja Ascomin välinen puitesopimus tehtiin v 2005

 • liityntälaitejärjestelmän sotavaruste-esittely toteutettiin 4.4.2006

 • Puolustusvoimilla on tällä hetkellä käytössään ja Ascomin ylläpitosopimuksen piirissä liityntälaitteita yhteensä n 4,2 m€ arvosta


Liityntälaitteen kehitystyö

 • Liityntälaitteen jatkokehitystarpeet ovat tulleet käyttäjiltä (HW) ja toisaalta puolustusvoimien viestintäverkon arkkitehtuurin asettamista vaatimuksista (SW)

 • Puolustusvoimat on tilannut Ascomilta kehitystyötä yhteensä 920.000 € (ilman alv) arvosta vuosina 2006-2008


Maastokäyttöön

IP55-7, -40…+40

330x230x110 mm

Mil-liittimet, Probeam

Sähkönsyöttö:

48V/24V DC

230V AC ulkoisella adapterilla.

AT-liitännät:1 x FXO, 3 x FXS

1 x 10/100M Eth huoltoportti, PoE sisään

2 x 10/100/1000M Eth, PoE ulos

2 x GE joko yksimuoto tai monimuotokuitu. Ketjutettavissa.

1 x E1, G.703/704

2 x G.shdsl, 1-parinen, 64k-4,6M, 10km. Ketjutettavissa.

Naparuuvit.

Kenttäkelpoinen miniliityntälaite


Sisätilakäyttöön

Siviililiittimet

330x230x110 mm

Power:

48V/24V DC

230V AC ulkoisella adapterilla.

AT-liitännät:1 x FXO, 3 x FXS

1 x 10/100M Eth huoltoportti, PoE sisään

2 x 10/100/1000M Eth, PoE ulos

2 x GE joko yksi- tai monimuotokuitu. Ketjutettavissa

1 x E1, G.703/704

2 x G.shdsl, 1-parinen, 64k-4,6M, 10km. Ketjutettavissa.

Miniliityntälaite sisätiloihin


Sisätilakäyttöön

Siviililiittimet

330x230x110 mm

Power:

48V/24V DC

230V AC ulkoisella adapterilla.

Mahtuu yhteen koteloon

1 x 10/100M Eth huoltoportti, PoE sisään

2 x 10/100/1000M Eth, PoE ulos

2 x GE joko yksi- tai monimuoto. Ketjutettavissa.

8 x E1, G.703/704

8 x G.shdsl, 1-parinen, 64k-4,6M, 10km. Ketjutettavissa.

Liityntälaitemodeemi, ALVI


Maastokäyttöön

IP55-7, -40…+40

Mil-liittimet, Probeam

Power:

48V/24V DC

230V AC ulkoisella adapterilla.

1 x EuroCom

PBX-toiminnallisuus

AT-liitännät

1 x 10/100M Eth huoltoportti, PoE sisään

2 x 10/100/1000M Eth, PoE ulos

2 x GE joko yksi- tai monimuoto. Ketjutettavissa.

4 x E1, G.703/704, EuroISDN

4 x G.shdsl, 1-parinen, 64k-4,6M, 10km. Ketjutettavissa.

1 x RS232, asynkroninen. Laitteessa ei radionohjausta

Kenttäkelpoinen liityntälaite

!


Markkina-alueiden haasteet/synergiat


IBM-tuotteet, HALLNET ja OPNETi

Integroitu Tiedustelu, Valvonta ja Johtaminen

Toiminnan ohjaus

ARKKI

OPNET-i 2008

HALLNET 2006

iTVJ –VERKKO 2008


IBM-tuotteet, Portal + Tivoli

 • Websphere Portal Extend ja Workplace Web CM

  • hankittu 01/2006 www-palvelun tarjoamiseen sisä- ja ulkoverkoissa

  • mahdollistamaan hajautettu ylläpito (sisältötuotanto)

  • konsolidoitujen tietojärjestelmäpalvelujen julkaisemiseen

  • sähköisen asioinnin mahdollistamiseen

  • HallNet -hankinnan arvo 2006 2,1 Me (alv 22%) ja sisältää optiot noin 1 Me (alv 22%).

 • Tivoli Identity Manager (TIM) ja Tivoli Access Manager (TAM)

  • hankittu 03/2006 keskitetyn käyttäjähallinnan rakentamiseen hallinnollisiin ja operatiivisiin ympäristöihin,

  • hankinnan arvo v 2006 0,3 Me (alv 22%) ja optiot noin 0,25 Me (alv 22%)


OPNET ja HALLNET –portaalit

 • yhteinen ohjelmistoalusta

 • yhteinen ulkoasu

 • julkaisualusta terminoiduille palveluille

 • näkymäintegraation hyödyntäminen

 • integroitu käyttäjähallinta (TIM+TAM)

 • pääsynhallinnan kulmakivi

 • kollaboraation perustaa

 • eroja esim roolitus ja personointi


IdM Hallintaprosessit (PVAH, Cissi, TIM WF, Tiketti,…)

Tivoli Access Management

HR

HR-Syöttö

Synkro

Appl X

Websphere

Websphere

AD

PVAH

PvPKI

Data synkr

Uudet

Muuttuneet

Extranet Portaali

- AM Group mgmt

Intranet Portaali

- AM Group mgmt

ID-Syöttö

Synkro

Data synkr

Uudet

Muuttuneet

Data synkr

Uudet

Muuttuneet

PV KäyttäjähallintoprojektiVaihe 1

Käyttöönotto (Laitteet, asennukset, varmistukset, operointi, hallinta,…)

IBM Tivoli Identity Management


ITVJ ja palvelukehitys

Excellent@Integration


Yhteis- ja alueelliset

operaatiot

Verkosto(itunut)puolustusNetwork Enabled Defence (NED)

Verkosto(itunut)puolustus on työnimi, jolla kuvataan alueellisen puolustusjärjestelmän kehittämistä.

Verkosto(itunut)puolustus kuvaa, miten tulevaisuuden tietoverkot ja erilaiset verkostot yhdessä kehittyneiden tieto- ja asejärjestelmien kanssa mahdollistavat yhteis- ja alueellisten operaatioiden toteuttamisen sekä viranomaisyhteistoiminnan kokonaismaanpuolustuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Viranomaisyhteistoiminta


Puolustusvoimille luodaan verkostokeskeisen sodankäynnin asettamat vaatimukset täyttävä, kaikki puolustushaarat kattava yhteinen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä.

 • Suomen puolustuskyky ja sen tehokkuus perustuvat ensisijaisesti … toimintavarmoihin tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmiin

 • 2010-luvun liikkuvien, nykyistä pienempien sodan ajan joukkojen johtaminen edellyttää mahdollisimman reaaliaikaista tilannekuvaa.

 • Oikea-aikaisen johtamisen takaamiseksi luodaan puolustusvoimien integroitu tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä.

 • Järjestelmä mahdollistaa yhteisen reaaliaikaisen tilannekuvan jakamisen kaikille puolustushaaroille sekä riittävien johtamisyhteyksien luomisen.

 • Johtamisjärjestelmästä kehitetään kansainvälisesti yhteensopiva.

  SELONTEKO 2004


Palvelukarttatyö

 • Käynnistetty keväällä 2006 koko Pv laajuisena (OPREFA johtaa)

 • Luo perustan nykyjärjestelmien purkamiselle (decomposition) ja uusien toiminnallisuuksien kehittämiselle yhdessä.

 • Lähtökohtana palveluarkkitehtuuri (SOA).

 • 1. versio valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä.


ITVJ integraation rakennusmalli

 • PV on suunnittelemassa integraatiotoimiston perustamista yhdessä OPNET-I rakentajan kanssa, sopimus solmitaan ehkä keväällä 2007. Mallia pilotoidaan PAVA GIS, MATI2 ja CORE hankkeissa.

 • Toimisto täydentää vaatimusmäärittelyt ennen tarjouspyyntöjä, osallistuu osaltaan tarjousten arviointiin ja vastaa integroinnin syntymisestä. Se myös ylläpitää kehitysympäristöä, kokonaisprosessia ja tietomallia (?).


ITVJ Prosessi-integraatio?

TOTEUTUS-

HANKE

PROSESSIT

RUNKO

TARKENNUS

PEop-os

asiakas

IntegTsto

asiakas

KEHITYS

TARKENNUS

Hanke X

TESTAUS

TARKENNUS

Integraatiotsto

BPEL-kehitys

ARKKI

ympäristö

implementointi


ITVJ palvelukehittämisen ratkaistavia asioita

 • Kehitysympäristön saatavuus palvelutoteuttajille?

 • Kehitystyökalujen linjaukset ja saatavuus palvelutoteuttajille?

 • Tietomallin yhtenäisyyden ylläpito

  • Kansainvälinen referenssi => jatkuva kehitys

  • Kansalliset laajennukset – KOHA - palvelu

 • Testaamisprosessi

  • Palveluprojekti – integraatiotoimisto – PV

  • Kansainvälinen: CWID, CE, TACOMS post2000


PVJJK-suunnitteluryhmä

PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUS

iTVJ

PVJJK

Tiedotustilaisuus 1.9.2006


PVJJK:n

johtaja

PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUS (PVJJK)

757 tehtävää 2007

(166 sot ja 591 siv )

Apulaisjohtaja

Kehitysosasto

Hallinto-osasto

Tuotanto-osasto

Tilanne-

keskus

Suunnittelu-

toimisto

Kanslia

Operatiivinen

toimisto

Hallintotoimisto

Hanke-

toimisto

Huolto-

toimisto

Toiminnan

kehitystoimisto

Hankinta-

toimisto

Käyttö-

toimisto

Yhteys-

toimisto

Tietoturva-

toimisto

P-S Johtamis-

järjestelmäkeskus

L-S Johtamis-

järjestelmäkeskus

Hallinnollinen

tietopalvelukeskus

Tuote-

kehitys

toimisto

E-S Johtamis-

järjestelmäkeskus

I-S Johtamis-

järjestelmäkeskus

Järjestelmä-

kehitys

toimisto


Hallinto-

toimisto

Yhteys-

toimisto

Toiminnan

kehitys-

toimisto

Hallinnollinen

tietopalvelu-

keskus

Operatiivinen

toimisto

Suunnittelu-

toimisto

Järjestelmä-

kehitys

toimisto

ALJJK

Hanke-

toimisto

Tilanne-

keskus

Tuote-

kehitys

toimisto

Tietoturva-

toimisto

Hankinta-

toimisto

Huolto-

toimisto

Käyttö-

toimisto

KOMPONENTTITOIMITTAJAT,

OSTETUT PALVELUT

JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT

PVJJK:n pääprosessit ja organisaatio

PUOLUSTUSHAARAT, TOIMIALAT,

PROSESSIOMISTAJAT

VALM.YHTYMÄT, JOUKKO-OSASTOT, KUMPPANIT

PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT

HALLINTO

KEHITYS

TUOTANTO & OPERAATIOT

Kanslia

PALVELU

INFRA

STRATEGIA

INFRAN

ELINJAKSON

HALLINTA

TUOTTEEN

ELINJAKSON

HALLINTA

VAIKUTTA-

VUUDEN

MITTAUS

PALVELU-

TUKI &

VALMIUS

PALVELU-

TOTEUTUS

TUOTANNON

JATKUVUUS


PVJJK:n tehtävät

 • Ylläpitää puolustusvoimien integroitua tiedustelu-, valvonta- ja johtamisverkkoa (iTVJ-verkko)

 • Tuottaa puolustusvoimien yhteiset operatiiviset johtamisjärjestelmäpalvelut

 • Tuottaa puolustusvoimien hallinnolliset tietojen-käsittelypalvelut

 • Kehittää puolustusvoimien yhteisiä tietohallinnon palveluita ja järjestelmiä

 • Ohjaa puolustushaarojen ja toimialojen kehittämistoimintaa

PVJJK on korkeassa toimintavalmiudessa oleva joukko, joka mahdollistaa puolustusvoimien operatiivisen johtamisen


PVJJK:n toimintaperiaatteet

 • Toiminta järjestetään tilaaja-tuottaja-asiakas mallin mukaisesti

 • Toiminta perustuu kehittämis-, käytettävyys- ja palvelusopimuksiin

 • Toiminta rahoitetaan pääosin budjettiteitse - palvelut ovat maksuttomia toiminnan käynnistyessä 1.1.2007 pl työasemien omaisuusvastike

 • Toiminta perustuu jatkossa yhä enemmän asiakkailta perittäviin palvelumaksuihin


Palvelinhotelli

Palvelupiste

PVJJK 2007

Oulu

PSJJK johto

Jyväskylä

Hallinto-osasto

Tuotanto-osasto

Osia LSJJKsta

Osia HALTIPAKEsta

Tampere

Osia HALTIPAKEsta

Mikkeli

ISJJK johto

Osia HALTIPAKEsta

Jyväskylä

Hämeenlinna

LSJJK johto

Mikkeli

Tampere

PKS

Kehitysosasto

Osia ESJJKsta

Osia HALTIPAKEsta

Turku

ESJJK johto

PKS


Hallinnollinen Tietopalvelukeskus

 • Mikkeliin perustetaan tietohallinnon peruspalveluita tuottava palvelukeskus

  • valmisohjelmisto- ja loppukäyttäjätuki

 • Suunnittelu toteutetaan Valt IT -linjausten mukaisesti

  • Asiakkaita myös puolustusvoimien ulkopuolelta

 • Toinen osaamiskeskus rakennetaan Tampereelle

  • Puolustusvoimien toiminnan ohjauksen tietohallinnollinen tuki; SAP

 • Pitkä siirtymäkausi tavoitetilaan pääsemiseksi

  • 2007 - 2010


Palvelinhotelli

Palvelupiste

HALTIPAKE

toimipisteet 2007 -2010

LUONNOS

2007

PKS 30

Tampere 20

Mikkeli 20

Hajautettu 30

2008

PKS 30

Tampere 30

Mikkeli 30

Palvelinhotellit 10

2010

PKS 0

Tampere 40

Mikkeli 50

Palvelinhotellit 10

Jyväskylä

Mikkeli

Tampere

PKS


PVJJK:n henkilöstösuunnittelu

 • Avaintehtävien tehtävään määräykset helmi-maaliskuussa 2006

 • Henkilöstösuunnitelman ensimmäisen vaiheen toimeenpano 28.2.2006 mennessä (YT 2)

 • Hakukierrokset uusiin tehtäviin (n. 120) maalis- huhtikuussa 2006

 • Tehtävään määräykset kaikkiin em. tehtäviin kesä-elokuussa

 • Vielä avoimena olevien tehtävien (n. 80) täyttäminen syyskuussa 2006 – osin avoimen haun kautta


Osia eri hallintoyksiköistä

Käskyohjaus

Tukipalvelun tuottaja

Palvelut PV:n henkilökunnalle

Yhtenäinen ammattilaisorganisaatio

Tulos- ja sopimusohjaus

Kustannussäästöjen ja suorituskyvyn mahdollistaja

Palvelut PV:n henkilö- kunnalle, varusmiehille, reserviläisille, kumppaneil-le, kansainvälisille operaatioille

PVJJK:n tuomat merkittävimmät muutokset


PVJJK:n avainhenkilöstö (1)

Johto

 • PVJJK:n johtajaEv Harri Virtanen

 • PVJJK:n apulaisjohtajaEvl Pasi Hakala

 • Hallinto-osaston päällikköEvl Jarno Juurakko

 • ApulaisosastopäällikköMaj Tomi Immonen

Hallinto-osasto

Kehitysosasto

 • Kehitysosaston päällikköEvl Mikko Heiskanen

 • ApulaisosastopäällikköMaj Eero Valkola


Keskuksen päällikköMaj Kari Eronen

Alueelliset JJK:t

 • ESJJK:n päällikköMaj Juhani Laaksonen

 • ISJJK:n päällikköMaj Hannu Peltonen

 • LSJJK:n päällikköMaj Juha Rautava

 • PSJJK:n päällikkö Maj Juha Ristola

PVJJK:n avainhenkilöstö (2)

Tuotanto-osasto

 • Tuotanto-osaston päällikköEvl Juha Mattila

 • ApulaisosastopäällikköEvl Timo Viinikainen

Hallinnollinen Tietopalvelukeskus


Pääesikunta

TOIMINNAN OHJAUS (TOIMO) 2008 - 2010

Ajatuksia TIERA tiedotustilaisuus 01.09.2006


Vaatimukset TOIMO:lle kesä 2005

 • Suorituskyvyn ja sen tuotantokyvyn vaatimukset ohjaavat kokonaisuutta.

 • Suorituskyvyn kaikki osatekijät (toimintaperiaatteet, henkilöstö, materiaali, infrastruktuuri, tukeutuminen) ja elinjakso resurssitarpeineen ja kustannuksineen hallitaan yhtenä kokonaisuutena (salkunhallinta).

 • Tutkimus- ja kokeilutoiminnalla varmennetaan ennakolta tavoitteiden saavuttaminen ja vaatimusten täyttyminen (riskienhallinta).

 • Suorituskykyä kyetään ohjaamaan ja toiminnan painopisteiden sekä tavoitteiden ja vaatimusten tarkistukset tehdään vaikuttavuutta, toiminnallista tuloksellisuutta ja kustannus-tehokkuutta koskevan perustellun tiedon pohjalta. Suorituskyvyn tuottamista kehitetään jatkuvasti toiminnallisesti tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi.

 • Suorituskyvyn tietoturvallisuus toteutetaan vaarantamatta valtakunnan puolustusta siten, että tiedot ovat eheänä tarvitsijoiden saatavilla.

 • Kumppanien luomaa suorituskykyä käsitellään kuten sodan ajan joukkojen suorituskykyä.


Suorituskyky

INTEGROINTI

Infrastruktuuri

Tukeutuminen

Materiaali

Käyttö- ja toimintaperiaatteet

Henkilöstö

Suorituskyvyn osatekijät


Johtopäätös syksy 2005

 • TULA-arvioinnista tuloksena saatiin painotetut hyötyarviot eri vaihtoehdoille

Vaihteluväli: +/- 152


SAP DFPS Feasibility Study

 • Luo perusteet SAP toimialasovelluslinjaukselle erityisesti prosessien kannalta (kevät 2006 -> syksy 2006 -> kevät 2007)

 • Pääpaino selvityksessä operatiivinen resurssitilannekuva

Objective is to analyze SAP Defense Solution standard processes based FDF process requirements and confirm the possible fit.


Vuonna 2007 tapahtuu/ -nee

 • SAP versionnosto

 • PVJJK perustaminen ja muutokset palvelutuotantoon

 • TAKO (PVPK) palvelumuutokset

 • TOIMREFA perustaminen

 • ja mahdollisesti

  • Tietoturvan testaus ja tarkennus ..

  • Hankevalmistelu ja käynnistys …

  • Tarjouspyynnön valmistelut .. RFI?

Sisältää vielä epävarmuustekijöitä.


Vuonna 2008 ?

 • Hankesarja käynnistetään

  • Useita erikseen kilpailutettavia projekteja

 • Avoimia kysymyksiä

  • Integraattorin rooli?

  • SAP palvelukeskuksen rooli?

Ennuste, joka sisältää tässä vaiheessa erittäin suuren määrän epävarmuustekijöitä.


Vuonna 2010 ?

 • Resurssitilannekuva v10

  • ITVJ liityntä muodostettuna

 • Resurssien muodostamisen ohjauskyky

  • Kehittämisohjelmat ja hankkeet

  • Osaamisen hallinta

  • Joustava raportointi

Ennuste, joka sisältää tässä vaiheessa erittäin suuren määrän epävarmuustekijöitä.


www.mil.fi


ad
 • Login