Download

RADYASYON TEDAVISININ GE D NEM YAN ETKILERI VE DESTEK TEDAVISI


Advertisement
Download Presentation
Comments
Lucy
From:
|  
(3390) |   (0) |   (0)
Views: 465 | Added: 18-01-2012
Rate Presentation: 1 1
Description:
RT Ge
RADYASYON TEDAVISININ GE D NEM YAN ETKILERI VE DESTEK TEDAV...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. RADYASYON TEDAVISININ GE? D?NEM YAN ETKILERI VE DESTEK TEDAVISI Dr. Meltem Nal?a Andrieu Ankara ?niversitesi Tip Fak?ltesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dali

2. RT Ge? D?nem Komplikasyonlari Etkileyen Fakt?rler Yan etki g?r?len doku ve organin radyasyona toleransi Isin alanina giren organ vol?m? Radyobiyolojik etkiler Kisisel fakt?rler Kombine tedaviler

3. TD5/5: Bir organin t?m?n?n veya bir b?l?m?n?n, normal organ fonksiyonu temel alinarak, adjuvan ila? veya cerrahi m?dahale olmaksizin, ?ocuk ve yaslilar hari? tutularak konvansiyonel fraksiyonlarla isinlandiginda 5 yilda olusan %5 komplikasyon olasiligini tanimlar. TD50/5: Bir organin t?m?n?n veya bir b?l?m?n?n, normal organ fonksiyonu temel alinarak, adjuvan ila? veya cerrahi m?dahale olmaksizin, ?ocuk ve yaslilar hari? tutularak konvansiyonel fraksiyonlarla isinlandiginda 5 yilda olusan %50 komplikasyon olasiligini tanimlar.

4. Ge? Yan Etkilerin Degerlendirilmesi LENT-SOMA (RTOG-EORTC) NCI WHO-CTC QOL: RTOG?nin 1991?de kurdugu Quality of Life Subcomittee, yasam kalitesi ile ilgili endpointleri i?eren klinik ?alismalar yapar. Late Effects Subcomittee: Ge? toksisite analizleri ile ilgili ?alismalar yapar.

5. Late Effects Consensus Conference: RTOG/EORTC Overgaard J, Bartelink H. Rad. Oncol. 35:1-82, 1995 Special issue: Late effects of normal tissues (LENT) consensus conference, including RTOG/EORTC SOMA scales, San Francisco, California, August 26-28, 1992 Rubin P. : IJROBP 31:1035-1360, 1995 RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring Schema RTOG Meeting, June 26-29, 2003, Delta Centre-ville Montreal, Canada

6. Kranial Isinlamalarda G?r?len SSS Ge? Yan Etkileri Vask?ler degisikliklere bagli gliosis ve nekroz, oligodendrositik ?l?me bagli demyelinizasyon Beyin nekrozu, yetiskinlerde konvansiyonel fraksinasyon ile 55-60 Gy?in ?zerindeki dozlarda %1-5 oraninda g?r?l?r. ?ocuklarda t?m beyin i?in esik doz 30-35 Gy?dir. Fokal etkiler i?in TD50/5 70-80 Gy?dir. L?koensefalopati:MTX+20 Gy dozlarla ortaya ?ikabilir, 35 Gy?in ?zerinde %50 hastada g?zlenir. ?nlemler: Stereotaktik radiosurgery, 3-boyutlu konformal radyoterapi, IMRT Destekleyici Tedavi: Analjezik, antikonv?lzan ila?lar, y?ksek doz kortikosteroid

7. Medulla Spinalis-1 Hemorajik nekroz, enfarkt?s, yaygin demyelinizasyon Klinik olarak doz siniri konvansiyonel fraksinasyon ile 45 Gy, tedavi edilen kord segmenti 10 cm?den kisa ise maksimum 50 Gy?dir. (TD5/5=57-61 Gy, TD50/5=68-73 Gy) En sik 2-4 ayda ortaya ?ikan ge?ici demyelinizasyona bagli ge?ici myelopati (L?Hermitte send.) Kronik progresif radyasyon myelitinde 9-15. Aylarda baslayan parestezi ve duyu degisiklikleri

8. Medulla Spinalis-2 Semptomlar: L?Hermitte sendromu, motor zayiflik, sfinkter kontrolkaybi, kord seviyesine g?re Brown-Sequard sendromu RT ile konkomitant Mtx,Cis-P, VP-16,cytarabin toksisiteyi arttirir. ?nlemler: Fraksiyon dozunun d?s?k, toplam tedavi s?resinin uzun, toplam dozun d?s?k, tedavi edilen kord uzunlugunun kisa tutulmasi. Destek Tedavi: Kortikosteroidler, rehabilitasyon.

9. Hipofiz Bezi Radyoterapiden 2-20 yil sonra hipopituitarizm 45 Gy ve ?st? dozlarda En sik:GH eksikligi ?ocuklarda 30 Gy ?zerindeki dozlarda GH eksikligine bagli ciddi b?y?me geriligi Tedavi: Hormon replasmani

10. Bas-Boyun Isinlamalarinda G?r?len Yan Etkiler G?z G?zde radyasyona en duyarli doku lenstir. 5-10 Gy radyasyon sonrasinda bile lenste opasite g?r?lebilir. Katarakt i?in TD50/5 tek doz ile 10 Gy fraksinasyon ile 18 Gy?dir. Retinada mikroanevrizma, hemoraji, neovask?larizasyon ve trombozlarla seyreden ve g?rme kaybina yol a?an etkiler meydana gelebilir, TD5/5=45 Gy ve TD50/5=65 Gy?dir. 50 Gy?in ?zerindeki dozlarda optik sinir ve kiazma hasari olabilir.

11. MUKOZA ETKILERI Mukoza altindaki k???k damarlarin trombozuna ve ilerleyici skatrislere bagli gelisen iskemi, mukozal epitel kaybi, solukluk, telenjektazi ve ?lser g?r?lebilir. ?lser i?in fraksiyone radyoterapi ile TD5/5=65 Gy, TD=50/5=75 Gy?dir. 6 ay-5 yil i?erisinde gelisir ve kalicidir. Isin alan mukoza vol?m?n? azaltmak ve dozu d?s?k tutmak gereklidir.

12. T?kr?k Bezleri Radyoterapinin ilk haftasindan sonra t?kr?k azalmaya baslar, 40 Gy?in ?zerinde kalici hasar olusur. TD5/5=32-50 Gy, TD50/5=46 Gy?dir. Tedavi alani i?erisindeki gland?ler doku vol?m? ?nemlidir. Kserostominin neden oldugu degisiklikler: *Dis ??r?kleri *?igneme ve yutma g??l?g? *Konusma g??l?g?

13. Kserostomi-1 Kserostomi gelismesini ?nlemek i?in ?3-boyutlu konformal radyoterapi ?IMRT ?Amifostin ?Pilokarpin

14. Kserostomi-2 Dis ??r?kleri: ?Oral hiyjenin saglanmasi ?Florlu dis macunu ?Tuz ve soda solusyonu ile gargara ?Kalsiyum fosfattan zengin mineralizan ajanlar ?Klorhekzidin ?Y?ksek sekerli sivi ve besin aliminin azaltilmasi ?Oral islatma ?Plaklarin temizletilmesi ?T?kr?k benzeri yapay maddeler

15. Kserostomi-3 Beslenme bozuklugu ?Uygun kalori ve protein i?eren diyet ?Vitamin, mineral destegi Kalici tad bozuklugu ??inko s?lfat Konusma ve iletisim bozukluguna bagli sosyal problemler ?Psikososyal destek

16. Kemikler Mandibulada osteoradyonekroz Mandibulanin 1/3 b?l?m? tedavi alani i?erisinde ? TD5/5=65 Gy TD50/5=75 Gy Tedavi: Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)

17. Larenks Larenks ?demi: TD5/5=45 Gy TD50/5=70 Gy Tedavi:Steroid Kondronekroz: TD5/5=70-79 Gy

18. Tiroid Ge? d?nem bulgusu: Hipotiroidi 40 Gy Mantle isinlamasi yapilan Hodgkin Lenfomali ?ocuklarda: ?%10 g?r?l?r. ?4 yilda ortaya ?ikar. ?Doz bagimlidir. Tiroid b?lgesine 10 Gy ve ?zerinde doz alan hastalara tiroid testi yapilmalidir.

19. Pulmoner Etkiler-1 Radyasyon Pn?monisi: ? Doz, zaman ve vol?m fakt?rleri ?nemlidir ? T?m akcigere tek doz tedavi ile TD5/5 = 8 Gy, konvansiyonel fraksinasyon ile %30?dan az sinirli vol?m isinlandiginda ise TD5/5 = 45-50 Gy?dir. ? Tedaviden 2-6 ay sonra fibrosis, kalp yetmezligi semptomlari, pulmoner fonksiyonlarda azalma

20. Pulmoner Etkiler-2 Nadiren radyasyona bagli olarak BOOP ve bazi sitotoksik ajanlar ile ?Recall Fenomeni? Sitotoksik ajanlar, total k?m?latif dozlarda radyasyonla birlikte letal komplikasyonlara yol a?abilir. Radyasyon Pn?monisi Tedavisi: Y?ksek doz steroid (en az 3-4 hafta) Akciger fibrozisinin tedavisi yoktur, ?nlemek i?in: Akciger vol?m?n?n azaltilmasi Toplam doz ve fraksiyon dozunun azaltilmasi Toplam isinlama s?resinin kisaltilmasi

21. Kardiak Etkiler-1 Perikardiyal ef?zyon:6 ay-1 yil i?inde en sik g?r?len yan etki, tedavi vol?m?ne g?re 45-60 Gy sinirlayici dozdur. Fibrosis Konstriktif perikardit Gecikmis akut perikardit Ates Dispne Pl?ritik g?g?s agrisi Friksiyon bulgusu EKG degisiklikleri Periferik asit ve ?dem ?Di?retikler Tamponad ?Perikardiosentez Konstriktif perikardit ?Perikardektomi

22. Kardiak Etkiler-2 Pankardit: 60 Gy ?st?ndeki dozlar Konjestif Kalp Yetmezligi Myokardiyopati?Doxorubisin Y?ksek doz radyoterapi alanlarin % 80?inde otopside fibr?z valv?ler endokardial kalinlasma

23. Kardiak Etkiler-3 Koroner Arter Hastaligi (CAD): 24 Gy ve ?st? dozlarda, RT?den 10-15 yil sonra ortaya ?ikar. ? Sismanlik ?Obesite ?Sigara ?Hipertansiyon ?Erken evre sol meme kanserli hastalar ?20 yas alti radyoterapi g?ren ?zellikle Hodgkin Lenfomali kizlar Tedavi: Cerrahi

24. Kardiak Etkiler-4 Yan Etki Olusumunu Engelleyen Fakt?rler: ?Tedavi alan kardiak vol?mun azaltilmasi ?Kalbin aldigi dozun azaltilmasi ?n agirlikli alandan ka?inmak subkarinal bloklama ?Es zamanli KT uygulamalarinda doz modifikasyonu

25. ?zafagus En sik semptom: Disfaji ?fibrosis ve strikt?r olusumuna bagli ?RT?den 3-6 ay sonra ?Strikt?r ve ?lserasyon olusmasinda 1/3 ?zafagus i?in TD5/5= 60 Gy ?Es zamanli KT ?Benign darliklarda dilatasyon %85 basari ?Cerrahi tedavi

26. Abdominopelvik Isinlama Abdominopelvik radyasyonunun ge? komplikasyonlarini engelleyen ?nlemler: 1-Postoperatif pelvik RT uygulanacak hastalarda operasyon sirasinda ince barsaklarin alan disina ?ikarilmasi (sling mesh, silikon protez, peritoneal flepler ve pelvik doku genisleticilerinin kullanilmasi) 2-Uygun doz ve fraksinasyon semasi, pron pozisyonda dolu mesane ile tedavi ve belly-board kullanilmasi 3-Sulfasalazin,amifostin,mesalazin,sukralfat,misoprostol

27. Mide 15-20 Gy ile olusan mide asit ve pepsinojen azalmasi 1 yil i?inde d?zelir. 40-50 Gy dozlarda %20 gastrit olusur. 50 Gy ?st?nde %15 gastrik ?lser, %10 perforasyon gelisir. Tedavi: Cerrahi

28. Ince Barsaklar Ince barsak disfonksiyonu ve mezenterik kramplar Diyare, malabsorbsiyon, ileus Ciddi komplikasyonlar ?TD5/5=50 Gy G?nl?k fraksiyon dozu 2 Gy?in ?zerinde Ge?irilmis cerrahi m?dahale Adhezyon Ge? etkilerin ortaya ?ikmasi ?10 yil Tedavi: Diyare ? Kolestramin Resin Malabs. ? Eksik madde ve vitamin Ileus ? Acil cerrahi girisim

29. Kolorektum Tedaviden 6-12 ay sonra g?r?len agrisiz rektal kanama, segmental kolit ve rektal strikt?rlere bagli daralma Tolerans dozu y?ksek oranda tedavi vol?m? ile ilgilidir. 5-FU ile birlikte verilen 45-50 Gy dozlar iyi tolere edilir. 80 Gy ?zerinde siddetli proktit %8, siddetli rektal kanama %15-20, nekroz fist?l oranlari da artar. Es zamanli Cis-P ile risk artar. 3-boyutlu konformal RT veya IMRT?Rektal doz ve vol?m azaltilir. Tedavi:Kortikosteroidli enemalar, sodyum pentosan s?lfat, antioksidanlar, formalin uygulamalari, hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)

30. Karaciger Santral ven okluzif hastaligi (VOD):RT sonrasi 2-6 ayda Karacigerin t?m? ?20-30 Gy, 1/2?si ? 40Gy KT alan hastada yan etki ?. Agresif KT+TBI sonrasi 1-2 haftada ?VOD Sag ?st abdominal agri, hepatomegali, anikterik asite bagli abdominal sislik, kilo artimi, kc enzim ?. Tedavi:Antikoag?lan, di?retik, parasentez, karaciger nakli

31. B?brekler-1 Mikroanjiopatik glomer?loskleroz, glomer?llerde tam obliterasyon Her iki b?brek isinlandiginda TD5/5=20 Gy Tek b?brek ?25-30 Gy ?ocuklarda ?12-14 Gy Kombine kemoterapi ile radyoterapi, yan etki g?r?lme esik dozunu d?s?r?r (10 Gy)

32. B?brekler-2 Akut radyasyon nefropatisi: 6-12 ayda. Dispne, bas agrisi, ?dem, anemi, hipertansiyon, albumin?ri, ?re artisi olabilir. Ilerleyerek pulmoner ?dem, plevral ef?zyon, hepatik konjesyon, kronik ?remi ve sol ventrik?l yetmezligine gidebilir. Kronik radyasyon nefropatisi: 18 aydan sonra. Benign, malign veya hiperreninemik, hipertansiyon seklindedir.Ayrica protein?ri, azotemi ve hafif renal atrofi g?r?lebilir.

33. B?brekler-3 Tedavi: ? Yatak istirahi ? B?brek y?k?n?n azaltilmasi ? Proteinden fakir diyet ? Sivi ve tuz aliminin kisitlanmasi ? Anemi i?in eritropoetin ? Dializ ? Renal transplantasyon

34. Mesane B?y?k vol?m isinlandiginda ?60-65 Gy Sinirli vol?m isinlandiginda ?75-80 Gy Sistit, hemorajik sistit, ?lser, fibrosis, ?retral strikt?rler, retroperitoneal fibrosise bagli obstruktif ?ropati, fist?ller Hemorajik sistit?Lavaj, intravesikal formalin, g?m?s nitrat, HBO, arteriyel embolizasyon Interstisiyel sistit?Sodyum pentosan s?lfat, hiperbarik oksijen Hidronefroz, kortikal atrofi??reteral dekompresyon, perk?tan t?pler, stentler veya nefrostomi

35. Gonadlar Konvansiyonel fraksiyonlarla toplam 24 Gy ve ?zerindeki dozlarda kalici fonksiyon bozuklugu Over ablasyonu i?in tek dozda 6-10 Gy veya 4x3.5 Gy.Klinikte menapoz bulgulari Tedavi:Hormon replasmani Testis ve overlerde sterilite i?in tek doz ile TD5/5=2 Gy, TD50/5=6 Gy, fraksinasyon ile TD5/5=6 Gy,TD50/5=10Gy

36. Vajen Vajinal mukoza toleransi?100 Gy? Vajinal atrofi ve stenoz ??strojenli kremler ?D?zenli yapilan dilatasyon Fist?l:Antibiyotik, debritman Cerrahi

37. Kemik Iligi-1 Sinirli vol?me uygulanan isin sonrasi ge? d?nemde kalici supresyon?30-40 Gy ve ? B?y?k miktarda KI vol?m? isinlanirsa, hipoplastik veya aplastik ilik olusabilir, n?tropeni ve trombositopeniye bagli semptomlar gelisir. %25-50 vol?m isinlandiginda?Kalici ablasyon %50-75 vol?m isinlandiginda?KI 1-2 yil i?inde uzun kemiklere dogru uzanim Isinlanan kisimda rejenerasyon:1-5 yil

38. Kemik Iligi-2 Kemoterapi alanlarda doz red?ksiyonu gerekebilir. Tedavi: ? b?y?me fakt?rleri ? Kan ?r?nleri transf?zyonu, ? periferik kan stem cell transf?zyonu ile aferez ? hematopoetik stem cell trans.

39. Cilt Etkileri-1 Yan etki insidansi?RT dozu ?Uygulanan b?lge ?Vol?m Kuruluk, kirisiklik, telenjektaziler, pigmentasyon degisiklikleri,y?zeyel atrofi, subk?tan?z fibrosis, kronik yaralar, citte ?lserasyon, nekroz 100 cm2?lik cilt alaninda nekroz i?in TD5/5=55 Gy TD50/5=70 Gy, 10 cm2 i?in TD3/5=69 Gy

40. Cilt Etkileri-2 CMF+RT ? Subkutan?z fibr?z reaksiyonda? Tamoksifen + RT ? Telenjektazi ? Yan etkileri azaltmak: Cildi sik sik nemlendirmek Tras ve deodorant kullaniminin yasaklanmasi Cildi g?nesten, yaralanma ve enfeksiyondan korumak Kronik Yara Tedavisi: Biopsi ile t?m?r (-) ise ? yara debritmani Hipoksi?Anjiogenez stim?lasyonu, HBO Subkutan?z fibrosis ? Masaj, fizik tedavi, oral triiodothyronine. Cilt nekrozu ve ?lserasyonda ? cilt greftleri.

41. Kemik Osteoporoz, avask?ler nekroz, kirik Humerus, femur basi TD5/5=52 Gy TD50/5=65 Gy Tedavi: Yatak istirahati, kalsiyum, D vitamini, hiperbarik oksijen, cerrahi girisimler ?ocuklarda?gelisme geriligi, skolyoz, atrofi, hipoplazi, oturma y?ksekliginde azalma (35 Gy?) ?ocuklarda RT?nin az uygulanmasi, epifizler alan disinda ve simetrik uygulanmasi


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro