Univerzita Pardubice - PowerPoint PPT Presentation

Výstavba areálu
Download
1 / 120

New chemistry faculty of Univerzita Pardubice.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Univerzita Pardubice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Univerzita pardubice

Výstavba areálu Fakulty chemicko-technologickéa tělovýchovných zařízení2005 – 2008

1. října 2005zahájena výstavbalistopad 2006otevření tělocvičenlistopad 2008dokončení fakulty


Univerzita pardubice

pohled na kampus Univerzity Pardubice 2005


Univerzita pardubice

nová FChT

nová tělocvična

Stavba nových budov Univerzity Pardubice


Univerzita pardubice

nová FChT

nové tělocvičny


Univerzita pardubice

nová FChT

nové tělocvičny


Univerzita pardubice

soutěž projektových návrhů - výstavba nového areálu FChT - 2001


Univerzita pardubice

návrh tělovýchovných zařízení


Univerzita pardubice

návrh nových budov Fakulty chemicko-technologické


Univerzita pardubice

podpis smlouvy o dodávce stavby – září 2005


Univerzita pardubice

podpis smlouvy o dodávce stavby – září 2005


Univerzita pardubice

podpis smlouvy o dodávce stavby – září 2005


Univerzita pardubice

položení základního kamene Fakulty chemicko-technologické (16. 11. 2005)


Univerzita pardubice

terénní úpravy na pozemku pro nové tělocvičny


Univerzita pardubice

celkový pohled na místo stavby tělovýchovných zařízení (2005)


Univerzita pardubice

stavba tělocvičen (10. 5. 2006)


Univerzita pardubice

stavba tělocvičen (14. 7. 2006)


Univerzita pardubice

stavba tělocvičen (18. 8. 2006)


Univerzita pardubice

stavba tělocvičen (31. 10. 2006)


Univerzita pardubice

tělovýchovný areál (3. 11. 2006)


Univerzita pardubice

příjezd k tělocvičnám a parkovacím místům


Univerzita pardubice

parkoviště pod tělocvičnami


Univerzita pardubice

parkoviště pod tělocvičnami


Univerzita pardubice

tělovýchovná zařízení


Univerzita pardubice

vestibul tělovýchovných zařízení


Univerzita pardubice

tělovýchovná zařízení


Univerzita pardubice

slavnostní otevření tělovýchovných zařízení (16. 11. 2006)


Univerzita pardubice

zahájení provozu tělocvičen (16. 11. 2006)


Univerzita pardubice

stavební pozemek pro budovy Fakulty chemicko-technologické


Univerzita pardubice

stavební pozemek pro budovy FChT z ulice Hradecká


Univerzita pardubice

stavební pozemek pro budovy FChT z ulice Hradecká


Univerzita pardubice

odstranění dřevin a objekt staré tělocvičny (2. 11. 2005)


Univerzita pardubice

stavba 2 – zahájení pilotáže (9. 3. 2006)


Univerzita pardubice

stavba 2 – provádění pilotáže (21. 3. 2006)


Univerzita pardubice

stavba 2 – výkop základové jámy – spodní voda (6. 5. 2006)


Univerzita pardubice

stavba 2 – výkop základové jámy (10. 5. 2006)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (2. 6. 2006)


Univerzita pardubice

základové práce (14. 7. 2006)


Univerzita pardubice

základy instalačního koridoru pod trafostanici (18. 7. 2006)


Univerzita pardubice

bourání staré tělocvičny (18. 7. 2006)


Univerzita pardubice

bourání staré tělocvičny (18. 7. 2006)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (1. 8. 2006)


Univerzita pardubice

stavba 2 – izolace suterénu (1. 8. 2006)


Univerzita pardubice

(18. 8. 2006)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (2. 10. 2006)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu (2. 10. 2006)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu (2. 10. 2006)


Univerzita pardubice

stavba 2 – výztuž stěny 1. NP (25. 10. 2006)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (3. 11. 2006)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (1. 12. 2006)


Univerzita pardubice

dešťová kanalizace – retenční potrubí (18. 12. 2006)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (2. 1. 2007)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu (22. 1. 2007)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (31. 1. 2007)


Univerzita pardubice

transformátor 1000 kVA (31. 1. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – bednění stropní desky vstupního prostoru (2. 3. 2007)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (2. 3. 2007)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (26. 3. 2007)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu k ulici Hradecká – stavby 1 a 3 (26. 3. 2007)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu k ulici Hradecká – stavby 1 a 3 (26. 3. 2007)


Univerzita pardubice

věžový jeřáb v átriu stavby 2 (29. 3. 2007)


Univerzita pardubice

lešení v átriu stavby 2 (29. 3. 2007)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (2. 4. 2007)


Univerzita pardubice

(2. 4. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – betonové sloupy podél šikmé plochy (25. 4. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – výztuž střešní desky nad vstupním prostorem (18. 8. 2006)


Univerzita pardubice

stavba 2 – příprava bednění pro betonáž betonového pláště (25. 4. 2007)


Univerzita pardubice

(4. 5. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 1 (4. 5. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 (4. 5. 2007)


Univerzita pardubice

tepelná izolace mezi nosnou konstrukcí a betonovým pláštěm (17. 5. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – výztuž stěn hlavní posluchárny (1. 6. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – potrubí vzduchotechniky nad pohledem ve 2. NP (1. 6. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 2 – potrubí vzduchotechniky od digestoří (29. 6. 2007)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu přes akademické náměstí (22. 8. 2007)


Univerzita pardubice

instalační koridor v 1. NP (31. 8. 2007)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (31. 8. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – ocelová konstrukce stupňové podlahy v posluchárně (1. 10. 2007)


Univerzita pardubice

parkoviště č. 1 (1. 10. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – prosklená fasáda (29. 10. 2007)


Univerzita pardubice

(30. 10. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 (30. 10. 2007)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu (31. 10. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 (31. 10. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 1 (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 1 (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 2 (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 2 (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 3 – montáž skleněných tabulí (3. 12. 2007)


Univerzita pardubice

stavba 2 – připojení tlakových lahví za červenými stěnami (24. 1. 2008)


Univerzita pardubice

stavba 2 – digestoře ve 2. NP (11. 4. 2008)


Univerzita pardubice

stavba 1 (30. 4. 2008)


Univerzita pardubice

pohled na stavbu (30. 4. 2008)


Univerzita pardubice

stavba 3 – protipožární obklady nad podhledem posluchárny (2. 5. 2008)


Univerzita pardubice

stavba 1 (8. 7. 2008)


Univerzita pardubice

(8. 7. 2008)


Univerzita pardubice

stavba 1 (11. 9. 2008)


Univerzita pardubice

atria objektů (11. 9. 2008)


Univerzita pardubice

speciální chemické laboratoře (11. 9. 2008)


Univerzita pardubice

největší posluchárna pro 220 studentů v budově 3 (11. 9. 2008)


Univerzita pardubice

interiér posluchárny v budově 3 (11. 9. 2008)


Univerzita pardubice

budova 2 a přilehlé parkoviště (11. 9. 2008)


Univerzita pardubice

budova 2 – ventilátory vzduchotechniky od digestoří na střeše (2. 10. 2008)


Univerzita pardubice

budova 3 – šikmá rampa – alternativní vstup do areálu (31. 10. 2008)


Univerzita pardubice

budova 3 – šikmá rampa (31. 10. 2008)


Univerzita pardubice

spojovací krček mezi budovami 2 a 3 (31. 10. 2008)


Univerzita pardubice

celkový pohled na stavbu přes akademické náměstí (31. 10. 2008)


Univerzita pardubice

posluchárna v budově 3 (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

chemické laboratoře (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

přípravna k laboratoři (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

zahájení likvidace staveniště (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

úpravy na akademickém náměstí (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

hlavní vstup do celého areálu přes vestibul budovy 3 (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

pohled na budovu 1 a 3 z akademického náměstí (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

budova 3 – hlavní vstup do areálu (26. 11. 2008)


Univerzita pardubice

budova 1 se společnými výukovými laboratořemi (26. 11. 2008)


  • Login