kemahiran pemikiran kritikal penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kemahiran Pemikiran Kritikal , Penyelesaian Masalah Dan Pendekatan Saintifik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kemahiran Pemikiran Kritikal , Penyelesaian Masalah Dan Pendekatan Saintifik - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

NOR FADILAH BINTI ISMAIL 941222-06-5876 A145628 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI. Kemahiran Pemikiran Kritikal , Penyelesaian Masalah Dan Pendekatan Saintifik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kemahiran Pemikiran Kritikal , Penyelesaian Masalah Dan Pendekatan Saintifik' - zytka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kemahiran pemikiran kritikal penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik
NOR FADILAH BINTI ISMAIL
  • 941222-06-5876
  • A145628
  • FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
KemahiranPemikiranKritikal, PenyelesaianMasalah Dan PendekatanSaintifik
program mesra 1 membudayakan semangat sukarelawan
Program initelahdijalankanpada 20-22 November 2013 di KampungPulauManis, Pekan Pahang. Program inidianjurkanolehSekretariatIntegrasidanPerpaduanKaum, KolejUngku Omar dengankerjasamaJabatan Hal EhwalPelajar (JPPel) UKM Unit Pembangunan SahsiahPelajar (UPSP) danJawatankuasaKemajuanKampungPulauManis,Pekan. Program initelahdisertaioleh 30 orang pelajardariKolejUngku Omar, unit beruniformseperti PALAPES dan SISPA sertapelajar-pelajardarikolej lain. Dalam program ini, sayatelahmemegangjawatansebagaiPengarahJamuan. Pemikirankritikaldanpenyelesaianmasalah yang berkaitandengantugasiniadalahbagaimanasayadankumpulangerakkerja kami menguruskansumberkewangandanbantuan lain untukmembantumangsa-mangsabanjir di kampungini. Semasa di kolej, kami telahmemikirkanbeberapastrategiuntukmengutipdana yang bakaldisumbangkankepadamangsa-mangsabanjir. Syukurkeranapendekatan kami membuahkanhasilapabiladana yang dapatdikumpulsangatmemuaskandanseterusnyadapatmembantumeringankanbebanmangsa-mangsabanjirtersebut.PROGRAM MESRA 1 (MEMBUDAYAKAN SEMANGAT SUKARELAWAN)
slide3
Setibanya kami di kampungtersebut, kami terusmembantusukarelawan yang telahberada di sanamengagihkandanmengasingkanpakaianuntukmangsa-mangsabanjir. Hal inisedikitsebanyakmembantumereka. Harikedua, kami membantumembersihkankelas-kelas,mengagihkanpakaiankerumah-rumahdanmembersihkandewandansekelilingsekolah. Kami jugasempatberamah-mesradengansebahagianmangsabanjir. Hariketiga, kami membuatpembersihankeseluruhan kali terakhir di kawasansekolahsebelumbertolakpulang.
ad