V. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

V. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLER TOPLANTISI KOMİSYON 5 MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MODERATÖR EŞ MODERATÖR Doç. Dr. Seyfettin ÇAKMAK Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zwi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

V. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MÜDÜRLER TOPLANTISI

KOMİSYON 5

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MODERATÖR EŞ MODERATÖR

Doç. Dr. Seyfettin ÇAKMAK Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi Karabük Üniversitesi

Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürü YÖK MYO Programları Çalışma Grubu Üyesi

SEKRETERYA

Yrd.Doç.Dr. Gonca Manap DAVRAS

Öğr. Gör. A. Celil KOÇ

Öğr. Gör. Nilgün DOLMACI

1-4 Aralık 2010

Süleyman Demirel Üniversitesi

ISPARTA


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • Dönem başında yapılan öğretim elemanı görevlendirmelerinde, Rektörlüklerden gelen onay yazılarının gecikmesi sonucunda bazı mali sorunlarla karşılaşılmaktadır. Programların çeşitliliği ve kadrolu öğretim elemanı kısıtlılığı nedeniyle bu prosedürün uzun sürmesi eğitim öğretim programını yürütmekte sıkıntı yaratmaktadır.

 • Sistemli ve düzenli staj yapılması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Staj yeri bulunması sıkıntısı ve denetim yapan öğretim elemanlarına ücret ödenmemesi sıkıntıları giderilmelidir.

 • YÖK’te staj yapılabilecek işyerlerinden oluşan bir veri tabanı oluşturulmalıdır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • Sınavsız geçiş sistemi büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Sınavsız geçiş kesinlikle kaldırılmalıdır. Hali hazırda meslek liselerinden gelen öğrencilerin alt yapıları çok yetersizdir.

 • Uygulama derslerinin azaltılması uygulamanın önemli olduğu meslek yüksek okullarında önemli bir eksikliktir.

 • Bölüm başkanlığına öğretim görevlilerinin asaleten atanamamaları, bölüm başkanlığının özlük haklarından yararlanamamalarına yol açmaktadır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • MYO’ların mesleki kurslar düzenleyebilmeleri için önemli bir engel döner sermayeden ve bundan kaynaklanan okul bütçesinden mahrum olunmasıdır.Aynen ikinci öğretim ve yaz okulu için olduğu gibi bütçeye YÖK ve Maliye Bakanlığının bilgisi altında kurs, seminer vb. gibi bütçe oluşturulabilmesi halinde konuya ilişkin verimli bir uygulama sağlanabilecektir.

 • Kalite/verimlilik parametreleri dikkate alınarak öğretim elemanlarına performansa dayalı maaş ve ücret takdiri gerçekleştirilmelidir. MEB’de görevli öğretmenlerin mali durumları yer yer üniversite öğretim elemanlarından daha iyi olabilmektedir.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • İkinci öğretim gelirlerinin en fazla %20’si SKS’ye kesilmeli, geri kalanı öğretim elemanlarına ders ücreti olarak verilmelidir.

 • Öğretim görevlilerinin akademik kariyer yapmaları önündeki engeller kaldırılarak teşvik edilmelidir. Bu bağlamda Araştırma Görevlilerinde olduğu gibi yüksek lisans ve doktora harçları alınmamalıdır.

 • Meslek Yüksekokulları ile ilgili olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda daha açık tanımlamalar yapılmalıdır. Böylece, yaşanan kimlik ve imaj sorunu çözülebilecektir.

 • MYO mezunlarının işsizlik/istihdam sorunları vardır. Yasadışı fazla çalıştırmanın önlenmesi ve haftalık iş saatlerinin azaltılması ile bu sorunlara çözüm bulunabilir.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • İKMEP uygulamasının çok aceleye getirilmesi krediler açısından ve dolayısıyla dikey geçişte sıkıntılar doğuracaktır. Burada yapılan müfredat çalışmalarının söz konusu sıkıntılar ve Bologna süreci de dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. MYO’larının altyapı eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

 • İKMEP kapsamında hazırlanan 5. seviye yeterlilikleri ile MEB tarafından hazırlanan 4. seviye yeterlilikleri yeterli düzey farklılığı tanımlamaktan uzaktır.

 • Üniversitelerin Yönetim Kurulunda MYO’lar temsil edilmelidir. Ayrıca rektörlük seçimlerinde öğretim görevlilerine de oy kullanma hakkı verilmelidir.

 • Kadro yetersizliğinin giderilmesi için her bölüme/programa 3 öğretim elemanı olacak şekilde kadro tahsisleri gerçekleştirilmelidir.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • 2008’de yapılan 4. Ulusal MYO Müdürler Toplantısında alınan kararlar hâlâ hayata geçirilememiştir.

 • Sanayi-Üniversite işbirliği doğrultusunda sanayide çalışan uzmanların üniversiteye kazandırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretim Elemanlarının %30’nun sektörden transfer edilmesi yoluna gidilmelidir.

 • Belli MYO’lar belli alanlarda uzmanlaşmalıdır. Gereksinimlere uygun programlar açılmalıdır.

 • Bilimsel araştırma projelerinde proje yürütücülerinin, yalnızca öğretim üyelerinden olması zorunluluğu kaldırılarak öğretim görevlilerinin de proje yürütücüsü olabilmeleri sağlanmalıdır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • Sosyal bilimler alanında eğitim veren MYO mezunlarının kamu personeli istihdamında ilgili programlardan mezun olma şartı getirilmelidir.

 • KPSS ve DGS sınavlarında ön-lisans alanlarıyla ilgili sorular da yer almalıdır.

 • Her üniversitede MYO’ları temsil etmek üzere bir ‘Danışma Kurulu’ ve her program için ‘Danışma Komitesi’ oluşturulmalıdır. Danışma Komitesi iş dünyası ile bağı sağlamak, nitelikli eleman ve istihdam olanağı sağlayacaktır.

 • İl İstihdam ve Eğitim Kurullarında MYO’ların da temsil edilmesi gerekmektedir.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • MYO’larda kadrolu öğretim elemanlarından Profesör veya Doçent varken Yardımcı Doçentlerin müdür olarak atanması engellenmelidir.

 • Yurtdışı görevlendirmelerinde öğretim görevlileri de öğretim üyeleriyle aynı statüye getirilmelidir.

 • Öğretim elemanının sayısal yetersizliği nedeniyle program kapatılması riski diploma programı bölüm olarak eşdeğer kabul edildiğinde aşılabilir.

 • YÖK tarafından olumsuz imaj yaratacak program ismi değişiklikleri program kontenjanlarının dolmamasına yol açmaktadır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • MYO sorunlarının giderilmesi amacıyla YÖK bünyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinasyon Merkezi kurulmalıdır.

 • Kontenjan artışları bir standarda oturtulmalıdır.

 • Ders kredilerinin belirlenmesinde üniversiteler arasındaki farklılıklar giderilmelidir. Yatay ve dikey geçişteki sorunlar çözümlenmelidir.

 • Bölüm başkanlığı ve program başkanlığı statüsü açıklığa kavuşturulmalıdır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • İlçe ve beldelerdeki MYO ’lardaki yurt sorunları devlet eliyle çözümlenmelidir.

 • Danışmanlık, mazeret ve af sınavları ücretlendirilmelidir.

 • Bazı MYO ’larının kendi binası olmadığı için MEB tarafından belli bir süreyle tahsis edilen binaların daha sonra geri alınması sıkıntı yaratmaktadır.

 • Temininde güçlük çekilen alanlarda öğretim görevlisi görevlendirilmesi için açıktan atama imkânının yeniden getirilmesi gerekmektedir.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • Sağlık Hizmetleri MYO’ları Sağlık Yüksek Okullarının gölgesinde bulunmaktadır. Bu durumun net bir düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir.

 • MYO’ları ile Sağlık Hizmetleri MYO’larındaki benzer programların birleştirilmesi gerekmektedir.

 • Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının yanı sıra diğer lise mezunlarının da İşçi Sağlığı ve Güvenliği programına başvurabilmeleri sağlanmalıdır.

 • Yaşlı Bakımı programı mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) vb. ile yerleşebilecekleri iş alanları tanımlanmalıdır.

 • Yağ Teknolojileri programına Gıda vb. programlarda olduğu gibi sayısal puan ile öğrenci alınmalıdır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu

 • YÖK’ün İKMEP kapsamındaki müfredat çalışmalarında sağlık alanındaki düzenlemeler karmaşıktır. Kredi ve ders saati sınırlamalarının getirilmesi ve bazı derslerde AKTS kredilerinin yüksek olması sorunlar doğurabileceği için bu konuda bir komisyon oluşturulması gerekmektedir.

 • Sağlık Bakanlığından da bir yetkilinin toplantılara davet edilmesinin sağlanması.

 • Sağlık Hizmetleri MYO’larına farklı Meslek Liselerinden de sınavsız öğrenci alınabilmelidir.

 • 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısında belirlenecek her komisyon çalışmasına tüm müdürlerin katılımı sağlanmalıdır.


V ulusal meslek y ksekokullari m d rler toplantisi kom syon 5 meslek y ksekokullarinin

Meslek Yüksekokullarında

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu