introduktion till programmering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING. Föreläsning 3 (20.11.2007) INNEHÅLL: Jämförelseoperatorer Villkorssatser Logiska operatorer och logiska uttryck Repetitionssatser: while-satsen. Jämförelseoperatorer. Relationsoperatorer: == ”lika med” != ”inte lika med” < ”mindre än” > ”större än”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING' - zwi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduktion till programmering

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING

Föreläsning 3 (20.11.2007)

INNEHÅLL:

Jämförelseoperatorer

Villkorssatser

Logiska operatorer och logiska uttryck

Repetitionssatser: while-satsen

Jonny Karlsson 20.11.2007

j mf relseoperatorer
Jämförelseoperatorer

Relationsoperatorer:

== ”lika med”

!= ”inte lika med”

< ”mindre än”

> ”större än”

<= ”mindre än eller lika med”

>= ”större än eller lika med

Används för att jämföra olika värden såsom variabelvärden.

Exempel:

x < y

Uttrycket ovan är ett exempel på ett uttryck.

Om x är mindre än y blir uttrycket sant/true

Om x är större eller lika med y blir uttrycket falskt/false

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser
Villkorssatser

Används i program som skall kunna ta alternativa vägar beroende på olika händelser under programmets exekvering.

T.ex. ett program med en meny skall kunna utföra olika operationer beroende av vad

användaren valt ur menyn. T.ex. 1 = Beräkna addition, 2 = avsluta programmet.

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser1
Villkorssatser

if-satsen

Det vanligaste sättet att åstadkoma alternativa vägar i ett program är att använda if-

satsen. Den enklaste varianten av if-satsen har följande form:

if(uttryck) sats;

Om uttrycket är ”sant” utförs satsen. Om uttrycket är falskt utförs satsen inte.

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser2
Villkorssatser

if-satsen

Exempel:

if(tal > 2) System.out.println(”Värdet i variabeln tal är större än 2”);

Om värdet i variabeln tal är större än 2 blir uttrycket sant och

”Värdet i variabeln tal är större än 2” skrivs ut på bildskärmen

Om värdet i variabeln tal är mindre än eller lika med 2 utförs ingenting.

double tal1 = 224.454;

double tal2 = 224.454;

if(tal1 <= tal2) System.out.println(”Uttrycket blev sant!”);

Uttrycket blir sant eftersom tal1 och tal2 har samma värde och uttrycket lyder

”Om tal1 är mindre än eller lika med tal2”

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser3
Villkorssatser

if-satsen

Det finns ofta flervalssituationer där flera instruktioner eller programsatser behöver utföras vid ett speciellt tillstånd. I en if-sats kan multipla satser vid ett sant tillstånd utföras genom att använda bågparenrteser. En öppen bågparentes berättar var blocket börjar och en sluten bågparentes berättar var blocket slutar.

if(uttryck)

{

sats1;

sats2;

sats3;

}

Om uttrycket i ovanstående if-sats blir true utförs sats1, sats2 och sats3.

Om uttrycket blir false utförs ingenting.

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser4
Villkorssatser

if-satsen

Exempel:

if(tal2 != 0)

{

kvot = tal1 / tal2;

System.out.println(”kvoten av tal1 och tal2 är ” + kvot);

}

Om uttrycket ovan är sant, dvs om tal2 inte är lika med 0 beräknas kvoten av tal1 och tal2 och svaret visas på bildskärmen.

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser5
Villkorssatser

if-satsen

En annan version av if-satsen har följande form:

if(uttryck)

sats1;

else

sats2;

Om uttrycket ovan blir sant utförs sats1, om uttrycket blir falskt utförs sats2.

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser6
Villkorssatser

if-satsen

Exempel:

if(a > b) skillnad = a – b;

else skillnad = b – a;

System.out.println(”Skillnaden mellan a och b är ” + skillnad);

Om variabeln a är större än variabeln b i exemplet ovan beräknas a-b och svaret lagras i variabeln skillnad. I annat fall (dvs. om a är lika med b eller om b är större än a) beräknas b-a och svaret lagras i variabeln skillnad. Till slut skrivs skillnaden mellan a och b på bildskärmen.

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser7
Villkorssatser

if-satsen

I program uppstår ofta flervalssituationer. I sådana fall används följande form av if-satsen

if(uttryck1)

{

satser;

...

}

else if(uttryck2)

{

satser;

...

}

else

{

satser;

...

}

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser8
Villkorssatser

if-satsen

Ett exempel på ett program med flervalssituationer hittas under ”agenda och material” på kursen hemsida. (Exemplet sätts ut efter föreläsningen)

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser9
Villkorssatser

switch-satsen

I Vissa slag av flervalssituationer är det naturligare att använda en switch-sats i stället för

if-satser i den form som beskrevs på föregående sida.

switch(heltal)

{

case 1: //om heltal är lika med 1

satser; //utförs satser

break; //case 1 slut (motsvarar } i if-satsen)

case 2: //om heltal är lika med 2

satser; //utförs satser

break; //case 2 slut (motsvarar } i if-satsen)

default: //i alla andra fall (motsvarar else i if-satsen)

satser; //utförs satser

break; //default slut

}

Jonny Karlsson 20.11.2007

villkorssatser10
Villkorssatser

switch-satsen

Exempel på användning av switch-satsen hittas i exempel3 under ”agenda och material” på kursens hemsida. (Exemplet sätts ut efter föreläsningen)

Jonny Karlsson 20.11.2007

logiska operatorer och logiska uttryck
Logiska operatorer och logiska uttryck

Logiska operatorer i Java

&& ”och”

|| ”eller”

! ”icke”

Logiska opetorer utnyttjas bl.a. i villkorssatser för att kunna ställa

flera olika ”krav”. Ett uttryck som innehåller logiska operatorer kallas för logiska uttryck.

if(i < 1 || i > 20) //logiskt uttryck

{

//uttrycket blir ”true” om variabeln i är mindre än 1 ELLER större än 20

}

if(i > 0 && i <= 20) //logiskt uttryck

{

//uttrycket blir ”true” om i är större än 0 OCH om i är mindre än eller lika med 20

}

Jonny Karlsson 20.11.2007

repetitionssatser
Repetitionssatser

Används för att åstadkomma repetitioner, dvs. om man vill att samma sats/satser skall

utföras ett visst antal gånger.

T.ex. I ett program där användaren skall skriva in 10 olika värden från tangentbordet

behövs en sats som skall repeteras 10 gånger:

Pseudokod:

antal = 0;

Så länge som antal < 10

{

läs in ett heltal från tangentbordet;

öka antal med 1;

}

Jonny Karlsson 20.11.2007

repetitionssatser1
Repetitionssatser

While-satsen

Ett sätt att åstadkomma repetition är att använda while-satsen.

Har den allmänna formen:

while(uttryck) sats; //sats repeteras så länge som uttryck är sant

eller

while(uttryck)

{

sats1; //sats1 och

sats2; //sats2 repeteras så länge som uttryck är sant

...

}

Jonny Karlsson 20.11.2007

repetitionssatser2
Repetitionssatser

Exempel - programmet skriver ut värdet av variabeln i 10 ggr och efter varje

utskrift ökas värdet på i med 1:

int i = 0;

while(i < 10)

{

System.out.println(i);

i = i + 1;

}

Jonny Karlsson 20.11.2007