Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie
Download
1 / 52

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie. 60 lat betonu komórkowego w Polsce. Genowefa Zapotoczna-Sytek. Kraków, 1 marzec 2011. Plan prezentacji:. Wprowadzenie Trudne początki Dynamiczny rozwój - rozwiązania wytwórni - asortyment wyrobów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zwi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Instytut Ceramiki i Materiałów BudowlanychCentrum Badań Betonów CEBET w Warszawie

60 lat betonu komórkowegow Polsce

Genowefa Zapotoczna-Sytek

Kraków, 1 marzec 2011


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Plan prezentacji:

 • Wprowadzenie

 • Trudne początki

 • Dynamiczny rozwój

 • - rozwiązania wytwórni

 • - asortyment wyrobów

 • Nowa generacja wyrobów

 • Co w najbliższej przyszłości?

 • Podsumowanie


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Wprowadzenie

Rok 1951 - wprowadzenie betonu komórkowego na rynek budowlany w Polsce

Obecnie - około 40% ścian z betonu komórkowego


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Wprowadzenie

 • Słuszność decyzji

 • Czy podążono za postępem w tej dziedzinie?

 • Zasadność dalszego rozwojujakie kierunki rozwoju?


Trudne pocz tki
Trudnepoczątki

 • Zakup szwedzkich licencji i częściowego wyposażenia dwóch zakładów doświadczalnych

 • Uruchomienie zakładów pilotujących (Reda – Ytong, Aleksandrów Kujawski - Siporex)

 • Krajowa baza surowcowa nie w pełni odpowiadała wymogom metod technologicznych zakupionych licencji


Trudne pocz tki i sukces
Trudne początkii sukces

 • Wysiłki polskich specjalistów nad dostosowaniem technologii produkcji do krajowych możliwości surowcowych

 • Opracowanie 4 własnych oryginalnych metod wytwarzania ABK przy współpracy specjalistów ds. cementu i wapna.

  Wykorzystanie surowców odpadowych

  Kolebka prac – Centralne Laboratorium Lekkich

  Tworzyw, przemianowane w 1971 r. w COBR PB –

  CEBET, obecnie w strukturze Instytutu Ceramiki i

  Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów

  CEBET


Dynamiczny rozw j

 • Rozwiązanie umów licencyjnych

 • Dynamiczny rozwój wg własnych metod technologicznych i systemów zamaszynowania – kolejne generacje wytwórni;

 • projektowanie – Biprodex

 • maszyny i urządzenia – ZREMB

 • Polska szkoła betonu komórkowego

 • Polska eksporterem 36 wytwórni ABK (pod klucz)

Dynamiczny rozwój


Dynamiczny rozw j rozwi zania wytw rni

Dynamiczny rozwójRozwiązania wytwórni

- Pierwsza wytwórnia betonu komórkowego w Redzie


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Dynamiczny rozwój

- Kolejne wytwórnie

(formy h=24 cm, długość 600 cm, krajalnice szpilkowe)


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Dynamiczny rozwój

- 13 wytwórni (1964-1971 r.) typu Reda

(formy h=60 cm, długość 300 cm, krajalnice posuwisto

zwrotne)


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Dynamiczny rozwój

- 4 wytwórnie typu Puławy

(formy h=600 cm, długość 600 cm, krajalnica KRG,

szeroki asortyment wyrobów)


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Dynamiczny rozwój

- Wytwórnie po generalnej modernizacji


Lata siedemdziesi te i osiemdziesi te

Dynamiczny rozwój

Asortyment wyrobów

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Spadek produkcji (1990-1992)

Nie przerwano prac badawczych

kierunkujących dalszy rozwój ABK


W ze przygotowania i dozowania sk adnik w
Węzeł przygotowania i dozowania składników


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Nowa generacja wyrobów

- Unowocześnienie węzłów produkcyjnych;

wspólne finansowanie prac przez wytwórnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Producentów Betonów


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Nowa generacja wyrobów

- Duża dokładność wymiarowa od ±1,0 do ±1,5 mm
Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych o kształtach regularnych (w milimetrach)


Nowa generacja wyrob w
Nowa generacja wyrobów kształtach regularnych (w milimetrach)

- Badanie wyrobów: zaplecze badawcze,

wytwórnie betonów komórkowych, ITB

- Wynik : Wyroby nie ustępują producentom firm zachodnioeuropejskim.

Przy stosowaniu nowych technik łączenia w murze na cienkie spoiny lub ciepłe zaprawy – realizacje obiektów spełniających zaostrzone wymagania ochrony cieplnej budynkówWiatowy kryzys w latach 2008 2009
Światowy kryzys w latach 2008 - 2009 producentów betonu komórkowego

- Spadek produkcji w wielu dziedzinach gospodarki

- Spadek produkcji ABK o 11,1% i 20% w stosunku

do największej produkcji osiągniętej w 2007 r.

(5,55 mln m3)


Produkcja abk w europie w 2008 roku
Produkcja ABK w Europie w 2008 roku producentów betonu komórkowego

16,7 mln m3

Produkcja ABK na świecie

ok. 40 mln m3 – udział Polski ok. 10%


Produkcja abk w europie w 2009 roku 16 3 mln m 3
Produkcja ABK w Europie w 2009 roku - producentów betonu komórkowego16,3 mln m3

Produkcja ABK na świecie

ok. 40 mln m3 – udział Polski ok. 10%


Przyk ady zastosowa
Przykłady zastosowań producentów betonu komórkowego


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Zużycie surowców i energii w produkcji ABK i innych materiałów budowlanych (wg. D.Humsa i autorki)


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Uproszczona cyrkulacja surowca i energii przy produkcji autoklawizowanegobetonu komórkowego o gęstości w stanie suchym 500 kg/m3 (wg D.Humsa i G. Zapotocznej-Sytek


Wsp czesne technologie wytwarzania abk
WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ABK autoklawizowanego

 • nieuciążliwe dla otoczenia

 • zużycie surowców odpadowych

 • bezodpadowy proces technologiczny

 • niskie zużycie energii i surowców w porównaniu z procesami wytwarzania innych materiałów


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Zużycie energii do produkcji i zastosowania betonu komórkowego i cegły poryzowanej

wg D. Hums


W a ciwo ci cieplne i zu ycie energii w obiektach
Właściwości cieplne komórkowego i cegły poryzowanej i zużycie energii w obiektach

Charakterystycznie niska przewodność cieplna ABK wpływa znacząco na oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie budynków i powoduje redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Ściany jednowarstowe

U= 0,22-0,35 W/(m2*K)dla przegrody grubości 40-42 cm

U= 0,25-0,41 W/(m2*K)dla przegrody grubości 36-36,5 cm


Bezpiecze stwo po arowe
Bezpieczeństwo pożarowe komórkowego i cegły poryzowanej

 • Beton komórkowy jest materiałem niepalnym – klasyfikuje się go

  w Euroklasie A1. Podczas pożaru nie występuje ryzyko rozgorzenia, jak również płonących kropli (klasa d0).Inne zalety stosowania abk
Inne zalety stosowania ABK z ABK

 • Lekkość elementów – mniejsze zużycie paliwa przy transporcie, a więc mniejsza emisja spalin do atmosfery. Usprawnienie procesu realizacji obiektu i minimalizacja zużycia energii przy montażu.

 • Dokładne wymiary elementów – oszczędność

  w zużyciu materiałów do łączenia i wykończenia

 • Łatwość rozbudowy obiektów

 • Łatwość rozbiórki – ponowne użycie w procesie produkcyjnym, do budowy dróg, wypełnień wyrobisk


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Podsumowanie z ABK

 • O rozwoju ABK w Polsce zadecydował ogromny deficyt materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy kraju po stratach wojennych i wyjątkowo korzystne jego właściwości jako materiału izolacyjno-konstrukcyjnego

 • Kolejno realizowane wytwórnie w kraju były coraz nowocześniejsze, a ich poziom był zbliżony lub odpowiadający poziomowi światowemu.

 • Eksport 36 wytwórni pod klucz.

 • Zastój w końcu lat 80-tych.


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

 • W połowie lat 90-tych wytwórnie rozpoczęły kontynuowaną obecnie produkcję nowej generacji wyrobów zarówno pod względem tolerancji, wyglądu zewnętrznego jak i cech użytkowych.

 • Zasadny jest dalszy rozwój ABK z uwagi na jego zalety techniczne i popyt, ale i fakt iż proces jego wytwarzania i stosowalnictwo wpisują się w wymagania zrównoważonego rozwoju.

 • Wyroby z ABK mogą być z powodzeniem stosowane zarówno do realizacji domów energooszczędnych jak i pasywnych.

Podsumowanie


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Podsumowanie obecnie produkcję nowej generacji wyrobów zarówno pod względem tolerancji, wyglądu zewnętrznego jak i cech użytkowych.

 • Co należy uwzględnić w dalszym rozwoju:

 • Zwiększenie udziału lekkich i bardzo lekkich betonów m.in. do ocieplania obiektów

 • Prowadzenie prac nad zmniejszeniem zużycia energii w procesie wytwarzania ABK

 • Powrót do produkcji prefabrykatów zbrojonych z ABK

 • Szerokie rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie stosowalnictwa ABK wśród projektantów, inwestorów

 • Kontynuowanie prac badawczych nad nowymi surowcami w świetle zmieniającej się sytuacji w kraju (m.in. nad popiołami nowej generacji,zastosowaniem cementów wieloskładnikowych).

 • Zabezpieczenie wysokokwalifikowanej kadry.


Instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Szanowni Państwo obecnie produkcję nowej generacji wyrobów zarówno pod względem tolerancji, wyglądu zewnętrznego jak i cech użytkowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji na temat Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

Bydgoszcz 15 – 16 września 2011 r.

http://www.stow-bet.com.pl