fra kielland til snorre synspunkter fra dnv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra Kielland til Snorre Synspunkter fra DNV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra Kielland til Snorre Synspunkter fra DNV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Fra Kielland til Snorre Synspunkter fra DNV - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Fra Kielland til Snorre Synspunkter fra DNV. Sikkerhetsforums årskonferanse 2006. Erik Østby, Andreas Falck, Frank Børre Pedersen Stavanger, 14 juni 2006. Introduksjon. Målet med fordraget: Kort oppsummere hvor industrien står i dag mht. styring av storulykkesrisiko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fra Kielland til Snorre Synspunkter fra DNV' - zuzela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fra kielland til snorre synspunkter fra dnv

Fra Kielland til Snorre Synspunkter fra DNV

Sikkerhetsforums årskonferanse 2006

Erik Østby, Andreas Falck, Frank Børre Pedersen

Stavanger, 14 juni 2006

introduksjon
Introduksjon

Målet med fordraget:

 • Kort oppsummere hvor industrien står i dag mht. styring av storulykkesrisiko
 • Utfordre industriens praksis og behov for bedre risikostyring

Påstand:

For driftsfasen mangler operatørene en god praksis for risikostyring

– i dag har man fokus på aktivitetsstyring!

Version

hvor har vi hatt fokus
Hvor har vi hatt fokus?

Prosjektenes fokus:

 • Sikkerhetsfunksjoner og tekniske sikkerhetsbarrierer
 • Risikoanalyser for å dimensjonere og verifisere design

Driftsorganisasjonenes fokus:

 • Hendelsesrapportering
 • Styringsparametere, KPI’er
  • Personskader
  • Sykefravær

Version

noen milep ler
Noen milepæler
 • OD: ”Guidelines for Concept Safety Evaluations”, 1981
  • Hovedsikkerhetsfunksjoner
  • Akseptkriterier: 10-4 per år
 • Dimensjonering av beredskap basert på definerte fare og ulykkessituasjoner, 1990-tallet
 • Risiko- og beredskapsanalyser for driftsfasen, 1990-tallet
  • Oppdatering av analysene fra konsept- og designutvikling
  • Industrien leter fortsatt etter form og innhold på disse
 • Risikobaserte teknikker for styring av drift og vedlikehold, ca. 1995
  • Varierende kvalitet og anvendelse
  • Økt forståelse for systematisk oppfølging av sikkerhetsbarrierer i daglig drift
 • TTS/TST og andre gap-analyser rettet mot sikkerhetsbarrierer, 2000

Version

sikkerhetssystemer avvik fra beste praksis
Sikkerhetssystemer – “avvik” fra beste praksis

>10000

Estimert for 40 installasjoner på norsk sokkel

Alle funn fra lav til høy kritikalitet

Version

tts tst initiativet
Pluss

Fantastisk initiativ for å få frem status

Omfattende og komplett gjennomgang i Statoil og Hydro

Andre selskap gjør liknende gap-analyser

Stor åpenhet - skjuler ingenting

Kravspesifikasjonene og sjekklistene høy kvalitet – reflekterer en ”beste praksis”

Grundig gjennomgang – god kvalitet på gap-identifikasjonene

Forbedringsområder

Varierende grad av oppfølging i driftsenhetene etter at gapene er identifisert

Mange driftsenheter sliter med/bruker for lang tid på å implementere tiltak og lukke funnene

Videreføringen (runde 2) av TTS/TST prosessen har ikke funnet sin endelige form

Mer enn 10000 funn – hva kan industrien lære av dette?

Stor utfordring å lukke funnene – ressursproblem - prioritering

TTS/TST initiativet

Version

driftsenhetenes store utfordring
Driftsenhetenes store utfordring

Andre tiltak

1-2000 KV

Produksjonstiltak

RUH: 1000-3000 per år

TTS: 300-400 gap

Andre sikkerhets-

tiltak

Ressurser

Styring og prioritering

Version

hvordan prioritere for best sikkerhet
Hvordan prioritere for best sikkerhet?
 • Industrien og regelverket legger opp til styring på gap, oppnådd risikoreduksjon og kontroll med total rest-risiko

Utfordring

 • Hvordan få til en sammenhengene prosess fra alle typer funn –> risiko –> tiltak –> sikkerhetsgevinst?
 • Hvordan prioritere for best sikkerhet?
 • Hvordan få mest mulig sikkerhet ut av hver sikkerhetskrone?

Version

situasjonsbildet
Situasjonsbildet…

HMS gap

Synergi

Synergi

Synergi

Aksjoner

§

Aksjoner

Avvik/fravik

Avvik/fravik

§

§

Forbedrings

-

Hendelser

Hendelser

§

§

utf

ø

rt

tiltak

SAP

Arb

. ordre

§

SAP

SAP

Tiltak

Tekniske feil

Tekniske feil

§

§

Aksjoner

Prosjekter

Revisjoner

Revisjoner

Konkurranse

Modifikasjoner

Ptil

Ptil

§

§

om ressurser

SFT

SFT

§

§

Aksjoner

Prioritering

Interne

Interne

§

§

Ingen

Ikke

Studier

tiltak

Studier

Studier

utf

ø

rt

SEPA

SEPA

§

§

Hazops

Hazops

§

§

Produksjon

Operasjonelle

TST

TST

gap

Avvik

Avvik

§

§

Funn

Funn

§

§

Hva er status på gapet?

Hvem lukker gapet?

Hva er status på risikonivået?

Hva prioriteres?

Version

risikostyring krever eksplisitt oppf lging av risiki
Risikostyring krever eksplisitt oppfølging av risiki

tiltak

risiko

tiltaks-

ansvarlig

risiko

risikoeier

tiltak

foreslått

forkastet

Godkjenning av risiko

akseptert

forkastet

aktiv

foreslått

Godkjenning av tiltak

gjennomføres

Evaluer tiltak

Tiltak lukkes

Evaluer risiko

etter tiltak

lukket

Risiko lukkes

lukket

Risikostyring

Aktivitetsstyring

Version

hendelser og gap som identifiseres i verdikjeden m risikovurderes i en rsaks virkningsmodell

Årsaker

Konsekvenser

ToppHendelse

Bakenforliggendeårsaker

Umiddelbareårsaker

Umiddelbarekonsekvenser

Endeligkonsekvenser

Hendelser og gap som identifiseres i verdikjeden må risikovurderes i en årsaks-virkningsmodell

Risiko håndteres implisitt gjennom beste praksis prosesser og eksplisitt gjennom risikostyring

Version

konklusjon

En bør etablere en bedre praksis for eksplisitt styring av risiko i driftsfasen

Konklusjon

I driftsfasen driver industrien aktivitetsstyring - ikke risikostyring

Risikonivået i driftsfasen har man ikke god nok kontroll på

Version