jehli nany mgr helena roubalov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přírodopis 7 . ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přírodopis 7 . ročník

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Přírodopis 7 . ročník - PowerPoint PPT Presentation

zuzana
116 Views
Download Presentation

Přírodopis 7 . ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jehličnany Mgr. Helena Roubalová Přírodopis 7. ročník

  2. Jako jehličnany označujeme rostliny, které mají listy přeměněné v ________________________ . Doplň:

  3. a/ uspořádání jehlic na větvičce u borovice a smrku b/ šiškách jedle a smrku (2 znaky) c/ kořenech smrku a borovice Vysvětli, jaký je rozdíl v:

  4. Rozmnožování jehličnanů • Podle obrázku vysvětli, jaký je rozdíl mezi • žlutými • a červenohnědými šišticemi borovice.

  5. Vyber správnou odpověď: Dřevnaté šišky se u borovice lesní vyvíjejí: a/ jeden rok b/ dva roky c/ tři roky Nakresli a popiš semeno borovice. Rozmnožování jehličnanů

  6. Podle obrázků pojmenuj významné druhy jehličnanů: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny