regiobijeenkomst drenthe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regiobijeenkomst Drenthe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regiobijeenkomst Drenthe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Regiobijeenkomst Drenthe - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Regiobijeenkomst Drenthe. Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal. www.multisignaal.nl. Programma. 1. Welkom 2. Introductie 3. Verwijsindex Historie Waar staan we nu? De Verwijsindex en de jeugdwet Wat levert het ons op? De gezinsmatch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regiobijeenkomst Drenthe' - zurina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regiobijeenkomst drenthe

Regiobijeenkomst Drenthe

Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch

Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal

www.multisignaal.nl

slide2

Programma

 • 1. Welkom
 • 2. Introductie
 • 3. Verwijsindex
  • Historie
  • Waar staan we nu?
  • De Verwijsindex en de jeugdwet
  • Wat levert het ons op?
  • De gezinsmatch
 • 4. Casus familie Barend
  • vroeg signaleren, meldcriteria en privacy
 • 5. Afsluiting
historie
Historie
 • Ernstige incidenten
 • Operatie Jong
 • 2010 Verwijsindex VIN
 • 2010 Wet op de Jeugdzorg
 • 2015 Jeugdwet
waar was het ons om te doen
Waar was het ons om te doen?
 • Samenwerken
 • Vroegtijdige signalering
 • Verhuizingen
slide5

Welzijnswerk

School

Match!

Signaal p. mail

1 gezin 1 plan onder 1 regie

Hoe ziet dat er uit…

statistieken 3 5 totaal aantal afgegeven signalen en ontstane matches per jaar cumulatief
Statistieken (3/5)Totaal aantal afgegeven signalen en ontstane matches per jaar (cumulatief)
statistieken 5 5
Statistieken (5/5)

(dd. 23 mei 2014)

we zien een positieve verandering
We zien een positieve verandering
 • Focus meer op samenwerken
 • Signaleren is normaler
 • Matches met nieuwswaarde
maar we zijn er nog niet
Maar we zijn er nog niet!
 • STJ rapport 2013: 10 calamiteiten
 • Evaluatie Verwijsindex 2012
wat is de meerwaarde1
Wat is de meerwaarde?
 • 10 casussen
 • 3 casussen kennen interregionale match
 • Minimaal 5 organisaties betrokken per casus
 • Gezinsproblemen divers
 • Algemene conclusie
  • Landelijke dekking
  • Nieuwe informatie
  • Tijdwinst
  • Sneller samenwerken
  • Afspraken coördinatie van zorg
het rijk ondersteunt dit
Het Rijk ondersteunt dit!
 • Jeugdwet 2015
  • Verwijsindex onderdeel van Jeugdwet + Adres- en Gezinsmatch (art. 7.1.2.3).
  • Verwijsindex is extra ondersteunend instrument
  • Signaal  Match  1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
verwijsindex in de jeugdwet
Verwijsindex in de Jeugdwet
 • 2010:
  • Signaleren op één cliënt
  • hulp, zorg of bijsturing
  • Tot 23 jaar
 • 2015: Aanvulling is gezinsmatch
  • Artikel 7.1, 7.2, 7.3
slide21

Gezinsmatch: gemeenschappelijke ouder

Karin

Kees

Jan

Sophie

school

JGZ

MATCH

slide22

Adresmatch: zelfde woonadres

Mirte

Piet

Rene

Claas

JGZ

school

MATCH

het werkt alleen als u
Het werkt alleen als u……………
 • de Verwijsindex op het netvlies houdt bij professionals
 • de professional stimuleert om de Verwijsindex goed te gebruiken
 • de professional helpt bij het maken van een afweging om een signaal af te geven
 • dit als vaste stap in het werkproces heeft opgenomen
 • de statistieken kent en stuurt op doelmatig gebruik
aan de slag
Aan de slag!
 • Casus
 • Meldcriteria
 • Gesprekstips
 • Organisatieprofiel
workshop ondersteunende sheets
Workshop ondersteunende sheets
 • Meldcriteria
 • Gesprekstips
 • Organisatieprofiel
signaleringscriteria
Signaleringscriteria

Zie: www.handreikingmelden.nl

Melden mag – afwegen moet!

signaleringscriteria1
Signaleringscriteria

Zie: www.handreikingmelden.nl

Vroegsignalering, zichtbaar zijn!

concretiseren meldcriteria
Concretiseren meldcriteria
 • Uitdaging is per organisatie te zoeken naar standaardisatie
 • van de meldcriteria.
 • Logischerwijs altijd signaal afgeven als;
 • - Positief opvoeden: vanaf interventie niveau 3 (Tripple P)
 • cliënt wordt aangemeld op een multidisciplinair overleg
 • (ZAT, CJG, Veiligheidshuis, buurtnetwerkoverleg, etc.)
 • bij opschalen naar CJG coördinator/ Procesregisseur
 • bij uitvoeren meldcode/ vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling  melding aan AMK + signaal afgeven
 • Verwijsindex Standaard agenderen op interne zorg overleggen
amvb domeinen en typen
AMvB; domeinen en typen

Jeugdzorg

BJZ

St. Nidos

Landelijke voogdijinstellingen

Jeugdgezondheidszorg

i.o.v. B&W

Aanbieders van zorg/ GGZ

Gezondheidszorg

Instanties als verslavings-, gehandicapten-, huisartsenzorg, ziekenhuizen

 • Onderwijs
  • PO, expertisecentra, VO, Beroepsonderwijs, HO, RMC
  • leerplicht
 • Maatschappelijke ondersteuning
  • - AMW, MEE, Thuiszorg, JIP, opvang, jongerenwerk
 • Werk en Inkomen
  • - gemeentelijke kredietbanken
  • - schuldhulpverlening
 • Politie en Justitie
  • - Regionale politiekorpsen
  • - Bureau Halt
  • - RvdK
slide31

Doelgroep

 • Jeugdigen tussen 0 en 23 jaar
 • Door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren eerder eenduidigheid in handelen.
slide32

Verwijsindex (basis)

S M S

DAT niét WAT

slide33

Verbinding versterkt de bestaande structuur

Zorg

Tijdige, passende en

gecoördineerde zorg !

Werk & Inkomen

Veiligheid

Onderwijs

ZAT, zorgnetwerk, werkoverleg..

slide34

PrivacywetgevingWet BeschermingPersoonsgegevens (Wbp)Wet op de JeugdzorgWet GeneeskundigeBehandelingsOvereenkomst (WGBO) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)etceteraHoe gaikals professional om met ditvraagstuk?

wet op de jeugdzorg
Wet op de Jeugdzorg
 • Signaleren  informeren
  • In alle redelijkheid
 • Match  toestemming
   • Contact opnemen met matchende partner
   • Bepaal wie matchregie oppakt / zorgcoördinator
   • Toestemming ‘vragen’ voor samenwerking, minimaal door zorgcoördinator
   • Mondeling en documenteren
  • Wie informeren/ toestemming vragen?
   • Jeugdige 0 tot 12 jaar  Wettelijk vertegenwoordiger(s)
   • Jeugdige 12 tot 16 jaar  Met instemming van jeugdige
   • Jeugdige ouder dan 16 jaar  De jeugdige zelf
 • Conflict van plichten
  • Uitzonderingen
conflict van plichten
Conflict van plichten
 • Toestemming wordt geweigerd, maar gevaar voor ernstige schade bij jeugdige. In gewetensnood bij handhaven zwijgplicht.
 • Belangenafweging: belang van privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer vs. belang bij gegevensuitwisseling (goede hulpverlening)
 • Spanningsveld: te snel melden/ te lang wachten
 • Weegt het gevaar of nadeel van het kind dat ik met het signaleren en het delen van informatie hoop af te wenden, op tegen het belang dat het kind of zijn/haar ouders heeft bij geheimhouding?
  • Maak hiervan een aantekening in het dossier!
c est le ton qui fait la musique
“C'est le ton qui fait la musique”

Uitgangspunt: ouders willen het beste voor hun kind.

Ouder heeft zelf ook veel problemen (slachtoffer rol)  benoemen en terugdraaien, want het recht van het kind is onbelemmerd opgroeien.

Eigen kracht: benoem de ‘feiten’/ waarneming en vraag hoe de ouder/ jeugdige dit voor ogen heeft op te lossen  hulpvraag?

Spreek de ouder(s) aan op hun verantwoordelijkheid als opvoeder.

Akkoord op nagaan wie nog meer betrokken zijn (vanuit bekend netwerk)  ”dan geef ik ook een signaal af in de Verwijsindex” (stellig, want signaleren = informeren)

c est le ton qui fait la musique1
“C'est le ton qui fait la musique”

“In de Verwijsindex zal ik mijn naam koppelen aan ‘naam jeugdige’”

De Verwijsindex is voor meldingsbevoegden niet meer dan een ondersteunend instrument.

Doel samenwerking centraal, de Verwijsindex is een middel.

In de Verwijsindex géén inhoudelijke informatie.

Doel Verwijsindex is na match samen met de ouders te werken aan op elkaar afgestemde interventies tussen de reeds betrokken instanties.

De Verwijsindex is geen inkijksysteem  eerst signaal afgeven

Maak het eigen en durf te ervaren.

slide42

Meerwaarde

 • Door vroegsignalering eerder samenwerken
 • Bepalen regie in samenwerking na match
 • Domeindoorbrekend
 • Landelijke dekking
 • Indien nodig opschalen naar Procesregisseur
herijken organisatieprofiel
Herijken Organisatieprofiel
 • Doelgroep
 • Meldingsbevoegden
 • Signaleringscriteria
 • Privacy
 • Interne werkwijze
 • Zorgcoördinatie
 • Borging
 • Wetgeving
slide45

Signaleren

 • Via internet (https, NTA NEN-norm, gecertificeerd)
 • Op de eigen werkplek
 • Afgeven signaal kost 30 sec.
 • Geen inkijksysteem – eerst zelf signaleren
slide46

Match

 • Matchbericht via e-mail naar betrokkenen
 • Real-time
 • Direct inzichtelijk wie + cp-info
slide47

Samenwerken

 • Zorgcoördinatie match - aanspreekpunt
 • Binnen 1 week eerste contact