opleiding voor schoolsecretariaten 2009 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010. Overzicht programma. Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming: Reglementering en toepassingsgebied Wanneer en wie? Procedure en formulieren Elektronische zendingen Begindatum, einddatum en duur Betaling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010' - zurina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overzicht programma
Overzicht programma

Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming:

 • Reglementering en toepassingsgebied
 • Wanneer en wie?
 • Procedure en formulieren
 • Elektronische zendingen
 • Begindatum, einddatum en duur
 • Betaling
 • Administratieve en geldelijke toestand
 • Aandachtspunten

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

reglementering toepassingsgebied
Reglementering / toepassingsgebied

Reglementering

 • Wet van 03/07/1967 (art. 3 bis)
 • K.B. van 02/05/1995
 • BVR van 21/02/2003
 • Omzendbrief 24/09/2002 (PERS/2002/21/13AC)
 • Toepassingsgebied
 • Personeelsleden die vallen onder de Decreten Rechtspositie van 27/03/1991
 • Contractuelen betaald door Ministerie van Onderwijs

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bbz tijdens zwangerschap wanneer
BBZ tijdens zwangerschap : wanneer?
 • Infectieziekten: toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV),...
  • kinderen < 6 jaar
  • risicodragende leerlingen (BLO)
 • Chemische stoffen
 • Fysische agentia

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bbz tijdens zwangerschap wie
BBZ tijdens zwangerschap : wie?
 • Verhoogd risico voor:
  • personeelsleden in het kleuteronderwijs
  • personeelsleden die werken met zwaar mentaal gehandicapten
 • Gewoon risico voor:
  • personeelsleden in het buitengewoon lager onderwijs
 • NIET (BBZ&MB):
  • personeelsleden gewoon lager onderwijs
  • administratief personeel

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

mb bij zwangerschap wanneer en wie
MB bij zwangerschap : wanneer en wie?
 • Zwangere vrouwen
  • agressief gedrag jongeren
  • lasten tillen
 • Tijdens lactatieperiode (= borstvoeding)
  • tillen lasten 10de week na bevalling
  • (uitsluitend !) bedreiging CMV (cytomegalovirus), hepatitis B, HIV
  • blootstelling aan chemische stoffen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bbz mb procedure
BBZ/MB: procedure
 • Risico-evaluatie school:

 preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

 • Risicofunctie + zwanger/borstvoeding

 directie inlichten

 • Afspraak preventieadv.-arbeidsgeneesheer:  beslist al dan niet verwijdering uit risico

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bbz mb procedure1
BBZ/MB: procedure
 • Werkgever (directie)
  • aanpassing werkomstandigheden

bvb. wisselen van klas

  • andere betrekking/ambt (zo mogelijk)

bvb. leerm. L.O. wisselen kleuter – lager

bvb. kleuteronderwijzer krijgt aanstelling onderwijzer (vast = TAO / tijdelijk = nieuwe aanstelling)

  • vrijstelling van arbeid (= eventueel opdrachtgebonden)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

formulieren
Formulieren
 • Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:
  • Medisch getuigschrift tijdelijke verwijdering BBZ (deel 2)
  • Medisch getuigschrift tijdelijke verwijdering MB (deel 2)
 • Directie:
  • Melding tijdelijke verwijdering BBZ (deel 1)
  • Melding tijdelijke verwijdering MB (deel 1)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

formulieren1
Formulieren
 • Documenten correct (laten) invullen en opsturen naar werkstation
 • Personeelslid + school ontvangen brief met erkenning of weigering na beslissing Medex

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

elektronische zendingen
Elektronische zendingen
 • BBZ = RL1- code 109 (opdrachtgebonden)
 • MB = RL1- code 113 (opdrachtgebonden)
 • Bij niet-erkenning BBZ/MB-code annuleren en ziekteverlof doorsturen tot hervatting (eventueel deel van opdracht)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bbz mb zwangerschap start en einde
BBZ/MB zwangerschap : start en einde

Start

 • 1e aanstelling:

ten vroegste vanaf 1ste risicodag of 2de effectieve werkdag (niet vast/geen TADD op vooravond)

≠ weekend of verlofdag (VB 1 + 2 + 3)

 • 2e aanstelling zelfde zwangerschap:

vanaf 1e aanstellingsdag bij zelfde ambt en zelfde schoolbestuur

= eventueel weekend of verlofdag (VB 4 + 5)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bbz mb zwangerschap start en einde1
BBZ/MB zwangerschap : start en einde

Einde

 • 6 weken (= 42 dagen) vóór vermoedelijke bevallingsdatum (8 weken of 56 dagen bij meerlingen) (VB 6)
 • wanneer geen risico meer / sluiting zomervakantie (VB 4)
 • bij einde aanstelling/arbeidsovereenkomst tijd./contr. (VB 5)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

mb tijdens lactatieperiode duur einde
MB tijdens lactatieperiode: duur/einde
 • Maximum 5 maanden vanaf effectieve bevallingsdatum (VB 7)
 • Aansluitend op bevallingsverlof tenzij onderbreking zomervakantie of nieuwe aanstelling/contract (VB 8)
 • Einde
  • einde aanstelling, contract
  • geen risico, zomervakantie (sluitingsperiode)
 • Deeltijdse verwijdering: combinatie met onbezoldigd ouderschapsverlof mogelijk

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

betaling
Betaling
 • Bedreiging beroepsziekte:
  • ministerie
  • opgelet: tijdelijken zonder TADD op vooravond tijdens 2de aanstelling zelfde zwangerschap: 90 % (VB 9)
 • Moederschapsbescherming:
  • vastbenoemden  ministerie
  • tijdelijken  ziekenfonds

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

administratieve en geldelijke toestand
Administratieve en geldelijke toestand
 • Dienstactiviteit
 • Recht op uitgestelde bezoldiging
 • Recht op vakantiegeld
 • Recht op eindejaarstoelage
 • Geen vermindering ziekteverlof (niet meedelen aan Mensura)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

aandachtspunten
Aandachtspunten
 • Geïntegreerd onderwijs = gewoon onderwijs
 • NIET verplaatsen van niet-risico- naar risicofunctie
 • GEEN verlenging/nieuwe opdracht TAO in risicofunctie
 • Laboresultaten ALTIJD bij gewoon risico BBZ en bij MB i.k.v. lactatie
 • BV na BBZ/MB start gelijktijdigvoor alle opdrachten

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

aandachtspunten1
Aandachtspunten
 • Einddatum BBZ/MB tijdens zwangerschap wijzigt niet als effectieve bevalling vroeger of later is dan voorzien (VB 6 + 7)
 • BBZ/MB zwangerschap niet overdraagbaar naar postnataal bevallingsverlof
 • MB lactatie: afspraak bij preventieadviseur- arbeidsgeneesheer 2 tot 3 weken vóór einde bevallingsverlof + doktersattest i.v.m. borstvoeding tijdens 2de en 3de maand

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

vragen
Vragen?

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

slide20

Bedreiging beroepsziekte

Moederschapsbescherming

Voorbeelden

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 1
Voorbeeld 1

Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond

maandag

Begin BV

31/08

01/09

15/02

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 2
Voorbeeld 2

Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond

zondag

Begin BV

01/09

02/09

15/02

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 3
Voorbeeld 3

Geen TADD op vooravond

Begin BV

30/06

01/09

02/09

15/02

geen opdracht in risicoambt tijdens vakantie

BBZ

1/9: directie verwittigen + afspraak arbeidsgeneesheer

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 4
Voorbeeld 4

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

zondag

Begin BV

02/05

30/06

01/09

14/10

BBZ

geen BBZ tijdens

sluitingsperiode

instelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 5
Voorbeeld 5

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

BV

30/03

10/09

11/09

30/09

15/10

1ste Aanstelling

BBZ

geen BBZ

wegens geen

aanstelling

2de aanstelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 6
Voorbeeld 6

Einddatum tijdens zwangerschap

EF

VM

2/9

3/2

15/3

17/3

16/5

BBZ

9 weken

6 weken

Bevallingsverlof (103 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 7
Voorbeeld 7

MB tijdens lactatieperiode

VM

15/01

EF

04/12

16/01

19/03

15/06

6 weken

9 weken

MB tijdens lactatie tot max. 15/06

Bevallingsverlof (106 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 8
Voorbeeld 8

MB tijdens lactatieperiode (in een school)

EF

15/08

1/9

14/06

13/11

MB tijdens lactatie tot max. 13/11

9 weken

BV

Tussen 15/8 en 1/9 geen risico

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 9
Voorbeeld 9

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

zondag

Begin BV

02/05

30/06

01/09

14/10

BBZ

geen BBZ tijdens

sluitingsperiode

instelling

BBZ met 90% salaris

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 41
Voorbeeld 4

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

zondag

Begin BV

02/05

30/06

01/09

14/10

BBZ

geen BBZ tijdens

sluitingsperiode

instelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 51
Voorbeeld 5

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

BV

30/03

10/09

11/09

30/09

15/10

1ste Aanstelling

BBZ

geen BBZ

wegens geen

aanstelling

2de aanstelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 61
Voorbeeld 6

Einddatum tijdens zwangerschap

EF

VM

2/9

3/2

15/3

17/3

16/5

BBZ

9 weken

6 weken

Bevallingsverlof (103 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 71
Voorbeeld 7

MB tijdens lactatieperiode

VM

15/01

EF

04/12

16/01

19/03

15/06

6 weken

9 weken

MB tijdens lactatie tot max. 15/06

Bevallingsverlof (106 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010