Download
m c l c th nh ca n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MỤC LỤC THÁNH CA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MỤC LỤC THÁNH CA

MỤC LỤC THÁNH CA

203 Views Download Presentation
Download Presentation

MỤC LỤC THÁNH CA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MỤC LỤC THÁNH CA H

 2. HẰNG NƯƠNG TRONG CHÚA MUÔN ĐỜI

 3. 1Thật tôi có sự bình an, mà trần thế không thể ban,cũng không ai đoạt khỏitâm tôi rày.Dầu thử thách trên đường tôidường một áng mây áng ngang,giữa cảnh kiahằng thấy tâm an thái thay.

 4. Hằng nương trong Chúa muônđời, Jêsus, Cứu Chúa tôi.Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào.Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, ‘Quyết ta chẳng xa ngươi’. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào.

 5. 2Từ khi có sự bình andịu dàng đến tâm của tôi.Cả thế gian dường hát khen Vua Trời.Sự reng rối trong lòng tan,màn đêm biến nên sáng vui,Cứ hát khen ngợi Cứu Chúa vinh hiển thôi.

 6. Hằng nương trong Chúa muônđời, Jêsus, Cứu Chúa tôi.Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào.Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, ‘Quyết ta chẳng xa ngươi’. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào.

 7. 3Bình an giống châu ngọc kia,đầy thân vốn đất sét đây,lúc tôi còn trãi qua đời nầy.Ngài sắp tái lâm rày maigọi tôi cất lên đám mây,đến cô gia miền thánh quốc vinh hiển thay.

 8. Hằng nương trong Chúa muônđời, Jêsus, Cứu Chúa tôi.Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào.Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, ‘Quyết ta chẳng xa ngươi’. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào.

 9. HƯỚNG LÊNCHÚA

 10. 1Hướng lên Chúa trên trời,con xin dâng hết tâm linh.Hướng lên Chúa trên trời,xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời. Con quyết theo Ngài,giữa lúc thù nghịch vây hãm,lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.

 11. 2Ai chờ mong nơi Ngài,không lo lắng không nao lòng.Ai chờ mong nơi Ngài,không đau thương hay âu. Chúa Thánh trên trời, Con quyết theo Ngài,giữa lúc thù nghịch vây hãm,lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.

 12. ánh 3Xin dạy con nẻo đường,đi trong ánh sáng yêu thương.Xin dắt con nẻo đường,đi trong ánh sáng hy vọng.Chúa Thánh trên trời,Con quyết theo Ngài,giữa lúc thù nghịch vây hãm,lòng nguyện cầu ơn trên chở con bao bọc con.

 13. HÃY TÔNVINH CHÚA

 14. 1Hỡi linh hồn tahãy ca ngợi Ngài.Hỡi linh hồn tahãy ca ngợi Ngài.Ngợi ca suốt cả đời ta,ca tụng danh ThánhChúa Ba Ngôi.

 15. 2Hỡi linh hồn ta,hãy cảm tạ Ngài.Hỡi linh hồn ta,hãy cảm tạ.Tạ ơn suốt cả đời ta,cảm tạ danh ThánhChúa Ba Ngôi.

 16. 3Hỡi linh hồn ta,hãy thờ phượng Ngài.Hỡi linh hồn tahãy thờ phượng Ngài.Thờ phượng suốt cả đời ta, tôn vinh danh ThánhChúa Ba Ngôi.

 17. HUYẾT CHÚA MẦU NHIỆM BIẾT BAO

 18. 1Lòng tội nầy sao chotrắng trong?Còn gì ngoài ra huyếtChúa Jêsus.Bịnh tình nầy phương chi chữa chăng?Còn gì ngoài ra huyếtChúa Jêsus.

 19. Huyết Chúa mầu nhiệmbiết bao,cho tôi sạch trong hơn tuyết. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jêsus.

 20. 2Mọi tội tình tôi nay Chúa tha, Đều là nhờ duy huyếtChúa Jêsus.Rày hoàn toàn thoát áchquỷ ma,đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jêsus.

 21. Huyết Chúa mầu nhiệmbiết bao,cho tôi sạch trong hơn tuyết. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jêsus.

 22. 3Nguyện vọng và bình ancủa tôi, đều là nhờ nơi huyết Chúa Jêsus.Hoàn thành sựxưng công nghĩa tôi,đều là nhờ nơi huyếtChúa Jêsus.

 23. Huyết Chúa mầu nhiệmbiết bao,cho tôi sạch trong hơn tuyết. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jêsus.

 24. HÀNH TRANGTUỔI TRẺ

 25. 1Lạy Chúa chúng con nguyện dâng Chúa cả đời.Lạy Chúa chúng con xin đổi mới cuộc đời.Cùng với lớp sóng ngườihành hương về nhà Chúa đi,về nhà Chúa đi.

 26. Hành trang con mang theo niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ. Hành trang con mang theo niềm tủi nhục của lỗi lầm. Về đây xin dâng choCha thiêng liêng,đưa hai tay góp chung xây thế giới mới.

 27. Lạy Chúa chúng con vềtừ bốn phương trời.Lạy Chúa chúng con vềtừ khắp xóm làng.Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.

 28. 2Lạy Chúa chúng con nguyện dâng Chúa cả đời. Lạy Chúa chúng con xin đổi mới cuộc đời.Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.

 29. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý. Hành trang con mang theo mọi nổ lực tìm công bình. Về đây xin dâng choCha thiêng liêng,đưa hai tay góp chung xây thế giới mới.

 30. Lạy Chúa chúng con vềtừ bốn phương trời.Lạy Chúa chúng con vềtừ khắp xóm làng.Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.

 31. HƯỚNG TÂM HỒN LÊN

 32. 1 Dù nơi thôn quê yên lành, hoặc chốn núi rừng xanh. Bạn hãy hướng tâm lên, bạn hãy hướng tâm hồn lên.Dù nơi sông sâu biển cả, cuồng sóng thét gào.Bạn hãy hướng tâm lên.Bạn hãy hướng tâm hồn lên.

 33. 2 Dù khi vui chơi học hành, hoặc phải làm việc chăng. Bạn hãy hướng tâm lên,bạn hãy hướng tâm hồn lên!Dù khi đau thương hoạn nạn, nhiều nổi chán chường.Bạn hãy hướng tâm lên, bạn hãy hướng tâm hồn lên.

 34. 3Jêsus yêu tôi và bạn,Ngài chết thế tội ta.Tình ái Chúa bao la,Ngài giải cứu thân hồn ta.Dù ta gian tham, tội trọngTội lỗi chất chồng.Jêsus vẫn yêu ta,Ngài dẫn ta về nhà Cha.

 35. HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

 36. 1 Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.Ơn Jêsus quá sâu rộng mênh mông.Tình thương Chúa vững bền, hằng chăm sóc mỗi ngày.Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia!

 37. 2 Ha-lê-lu-gia ca ngợi Chúa tôi.Yêu người nên Chúa xa lìa ngôi cao.Vào dương thế ô tội, dùng ân điển cứu người.Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia!

 38. 3 Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.Muôn người trên đất mau cùng tung hô.Niềm vui lớn dâng trào, lòng hoan hỉ vô bờ.Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia!

 39. HÃY ĐẾNVỚI NGÀI

 40. Hãy đến với Ngài,muôn muôn người yêu Chúa.Hãy hát tôn vinhca tụng danh thánh.Đưa tay cao lêntrong nơi đền thờ thánh,Hãy ngợi khen Chúa,Ngài là Vua của ta.

 41. HÃYTHẮP SÁNGLÊN!

 42. 1Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nànNày bạn hỡi hãy thắp sáng lênngọn lửa yêu thương.Cuộc đời bao tăm tối quanh ta,đang cần đến ánh sáng chiếu soiNày bạn hỡi xin chớ lãng quênánh nến trái timcho đời đẹp thêm

 43. Hãythắplênđờita,hãythắplêntrầngian,thắpsánglêntìnhyêu,sánglênniềm tin,niềm tin Jêsus.Hãythắplênđờita,hãythắpchotrầngian, đốtcháy tan niềmđau, xóađêmtừlâuvâykínquanhđời.

 44. 2Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui nụ cười.Này bạn hỡi hãy thắp sáng lênngọn lửa hân hoan.Đời hạnh phúc khi sống trao banđem tình Chúa tỏa sáng thế gian.Này bạn hỡi xin chớ hững hờ,xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi chờ.

 45. Hãythắplênđờita,hãythắplêntrầngian,thắpsánglêntìnhyêu,sánglênniềm tin,niềm tin Jêsus.Hãy thắp lên đời ta,hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa đêm từ lâuvây kín quanh đời.

 46. HÔ-SA-NA !(A)

 47. 1Hô-sa-na! Hô-sa-na!Hô-sa-na ca ngợi vua hiển vinh.Hô-sa-na! Hô-sa-na!Hô-sa-na ca ngợi vua hiển vinh.Với tất cả tâm hồn con,cất tiếng hát lên ngợi khenĐấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời, Hô-sa-nadanh Ngài trên từng trời!

 48. 2Huy hoàng, oai quyền,hiển vinh thayVua của các vua!Huy hoàng, oai quyền,Hiển vinh thay Vua của các vua! Với tất cả tâm hồn con,cất tiếng hát lên ngợi khenĐấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời, Hô-sa-nadanh Ngài trên từng trời!

 49. HÃY ĐẾN VỚI CHA

 50. 1Nào ai, nào ai đang khát,hãy đến suối ngay, suối ơn Thiên Thượng hằng tràn.Người ơi, lại ngay bên Chúa, nguồn suối mát tươi tràn tuôn ơn phước.