platform inclusie zeeland n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Platform Inclusie Zeeland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Platform Inclusie Zeeland - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Platform Inclusie Zeeland. Een netwerk van organisaties, instellingen en personen die met elkaar het ideaal van een inclusieve samenleving delen en die willen werken aan de realisatie hiervan. Inclusie: meedoen in de samenleving!. Mensen bestaan met andere mensen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Platform Inclusie Zeeland' - zuri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
platform inclusie zeeland

Platform Inclusie Zeeland

Een netwerk van organisaties, instellingen en personen die met elkaar het ideaal van een inclusieve samenleving delen en die willen werken aan de realisatie hiervan

inclusie meedoen in de samenleving
Inclusie: meedoen in de samenleving!
 • Mensen bestaan met andere mensen
 • Alle mensen hebben het recht om volledig en volwaardig deel uit te maken van hun samenleving: gezin, buurt, school , werk, woning, vrije tijd, religie
 • Geen ‘wij’ en ‘zij’
 • Een “inclusieve samenleving”!
dimensies kwaliteit van bestaan schalock verdugo 2002
Dimensies kwaliteit van bestaan (Schalock &Verdugo, 2002)
 • Emotioneel welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • Materieel welbevinden
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Sociale inclusie / erbij horen
 • Rechten
inclusie arc of the united states 1998
Inclusie(“ARC of the United States”,1998)

Kinderen met een verstandelijke beperking zouden moeten:

 • leven in een gezin;
 • opgroeien op een zodanige manier dat zij relaties met volwassenen die hen grootbrengen genieten, zowel binnen als buiten een gezin;
 • leren in de school bij hen in de buurt in een gewone klas met kinderen zonder beperkingen;
 • spelen en meedoen met kinderen met en zonder beperkingen, in recreatieve activiteiten in de plaatselijke gemeenschap en andere vrijetijdsactiviteiten
slide5
Volwassenen met een verstandelijke beperking zouden de mogelijkheid moeten hebben om:
 • maximale controle te hebben over hun eigen leven;
 • volwassen relaties te hebben variërend van kennissen tot vrienden tot levenspartners;
 • te wonen in een woning, een thuis;
 • zinvol werk te hebben en er redelijk voor betaald te worden;
 • te genieten van recreatie en andere vrijetijdsactiviteiten;
 • hun godsdienst / geestelijk leven te praktiseren.
platform inclusie zeeland1
Platform Inclusie Zeeland
 • Het bijeenbrengen van diverse partners in het veld van (de dienstverlening aan) mensen met ondersteuningsvragen om ervaringen uit te wisselen, samenwerking te bevorderen
 • Het ontwikkelen, verzamelen, uitwisselen en aanbieden van expertise en ervaringen middels hetorganiseren van studiebijeenkomsten, het doen van onderzoek, …..
 • Opzetten van een website met relevante informatie, literatuur, weblinks
speerpunt inclusief onderwijs
Speerpunt Inclusief Onderwijs

Missie

Het regulier onderwijs dient open te staan voor alle kinderen, met respect voor ieders culturele achtergrond. Bij het platform aangesloten partners streven naar inclusief onderwijs waardoor volledige onderwijsintegratie van alle kinderen mogelijk wordt.

Het te geven onderwijs neemt het kind als uitgangspunt met als doel zo hoog mogelijke sociale en cognitieve resultaten op alle gebieden. Individuele ontwikkelingslijnen voor kinderen behoren tot de mogelijkheden waarbij zelfstandig werken en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen als middel om dit doel te bereiken.

onderwijskundig concept
Onderwijskundig concept:
 • Het onderwijsconcept kenmerkt zich door een groeimodel richting inclusief onderwijs waardoor volledige onderwijsintegratie mogelijk wordt voor alle kinderen.
 • De sociale integratie, die een voorwaarde is voor inclusief onderwijs, wordt planmatig begeleid.
 • Leren wordt gezien als een sociaal proces waarin zowel plaats is voor persoonlijk presteren als voor zaken als respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Het vertrekpunt van het te geven onderwijs zijn de mogelijkheden van een kind c.q. zijn ontwikkelingspotentieel. Dit geldt niet alleen op het gebied van de instrumentele vaardigheden maar ook bijvoorbeeld de creatieve vakgebieden
 • Een school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen waarbij zelfstandig werken en samenwerken belangrijke peilers zijn om dit te realiseren.
 • Het onderwijs wordt resultaatgericht gestuurd door goed evalueerbare einddoelstellingen op alle gebieden
pedagogisch ontwerp
Pedagogisch ontwerp
 • De kinderen leren door inclusief onderwijs dat in principe niemand wordt buitengesloten en bereidt ze dus ook voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten.
 • Door inclusief onderwijs te bieden worden begrippen als tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar, respect voor verschillen en de waarde daarvan, op een duidelijke en hanteerbare manier in de dagelijkse praktijk gebracht.
 • Het pedagogisch klimaat binnen het onderwijs komt tegemoet aan basale behoeften zoals de behoefte aan een veilige relatie, de behoefte je competent te voelen en de behoefte zelfstandig te kunnen beslissen. Deze behoeften zijn bij ieder kind aanwezig en moeten gehonoreerd worden om de verdere ontwikkeling te stimuleren.
 • Leraren laten de kinderen ervaren dat zij het kunnen zodat dit de intrinsieke motivatie van kinderen bevorderd.
slide10

Inclusief onderwijs gaat er van uit dat alle kinderen, dus ook kinderen met een beperking, naar de gewone school in de buurt gaan in plaats van hen te segregeren op speciale scholen. Zij horen er tenslotte ook gewoon bij in de samenleving!

Waar nodig krijgen kinderen extra ondersteuning om te kunnen participeren op school en in de klas.

De kinderen met een beperking werken aan dezelfde projecten als de andere kinderen, maar werken daarbij aan eigen doelen.

Daarbij krijgen ze "ondersteuning" op maat. Dit kan zowel gaan om praktische als om pedagogisch-didactische begeleiding. Soms worden specialisten of vrijwilligers of mede-klasgenoten ingeschakeld bij dit ondersteunen.

activiteiten
Activiteiten

Het Platform Inclusie wil zijn doelstellingen m.b.t. Inclusief Onderwijs realiseren door het een veelheid aan activiteiten, zoals:

 • het bijeenbrengen van diverse partners uit en rondom het onderwijsveld om ervaringen uit te wisselen en samenwerking te bevorderen
 • organiseren van studiebijeenkomsten, onderzoek, e.d.
 • opzetten van een website met relevante informatie, literatuur, weblinks
 • Schrijven van een projectplan in het kader van de wet “passend onderwijs”.
 • Het uitvoering geven aan dit projectpan.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor subsidies
deelnemers aan het platform inclusie zeeland tot nu toe
LFB Zuidwest)

OBS De Sprong

CBS ’t Honk

Graaf Jan van Nassauschool

De Vliedberg

Orthopedagogisch en Didactisch Centrum

De Cypressenhof

OBS De Vossenburch

Christen Unie Vlissingen

Huisarts R.R. Lankhorst

St. AZZ

St. Thuiszorg Nederland; vestiging Goes

Vrije School Zeeland

Seminarium voor Orthopedagogiek

Stichting Arduin

Deelnemers aan het Platform Inclusie Zeeland (tot nu toe)