danning skape seg selv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Danning – å skape seg selv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Danning – å skape seg selv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Danning – å skape seg selv - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Danning – å skape seg selv. Danning er mer enn:. Utvikling Læring Omsorg Oppdragelse Sosialisering (Rammeplanen s. 15). Barnehagebarn – de 6 første år:. Lære å mestre kroppen Lære å mestre språket Lære å mestre den fysiske verden Lære å mestre den sosiale verden (det viktigste barnet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Danning – å skape seg selv' - zuleika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
danning er mer enn
Danning er mer enn:
 • Utvikling
 • Læring
 • Omsorg
 • Oppdragelse
 • Sosialisering

(Rammeplanen s. 15)

barnehagebarn de 6 f rste r
Barnehagebarn – de 6 første år:
 • Lære å mestre kroppen
 • Lære å mestre språket
 • Lære å mestre den fysiske verden
 • Lære å mestre den sosiale verden (det viktigste barnet

lærer i barnehagen!)

 • Lysten til å lære er stor
 • Læring forbindes med glede
 • Barnet styrer læringsprosessen
barnet trenger voksne til
Barnet trenger voksne til:
 • Å reflektere
 • Å filosofere
 • Å fantasere
 • Å systematisere
 • Å ordne kunnskap
foreldre ansatte
Foreldre/Ansatte
 • Legge til rette for gode relasjoner
 • Være interessert i det barnet er opptatt av
 • Kunne lære noe sammen
 • Være nysgjerrige
 • Være gode rollemodeller
 • Være positive miljøskapende
 • Være trygg på seg selv
 • Veilede barnet i ulike situasjoner
 • Se barndommen som en verdi i seg selv
refleksjoner over
Refleksjoner over:
 • Danningsprosessen som skal forberede barna på:
 • -et flerkulturelt samfunn
 • -solidaritet
 • -demokrati
 • -globale og miljø- messige utfordringer
 • -utforsking
 • -læring
forskningen viser at barn har
Forskningen viser at barn har:

Egne intensjoner

Egne grenser

Gir uttrykk for at de ønsker pause fra interaksjon

Gir uttrykk for at de trenger veiledning

kulturell hukommelse
Kulturell hukommelse
 • Barn ble sett på som objekter
 • Barn ble vurdert ut fra et mangelperspektiv
 • Iflg. D.Sommer har det skjedd et paradigmeskifte i forhold til synet på barndom
 • I 1963 var det 259 barnehager i Norge
 • I 2003 var det 5.924 barnehager i Norge
 • I dag er det full barnehagedekning
 • Det finnes også noen nisjebarnehager
lovverket
Lovverket

Lov om barnehager § 1:

 • Barnehagen skal

i samarbeid og forståelse med hjemmet

ivareta barnas behov for

-omsorg

-lek

-læring

-danning

som grunnlag for allsidig utvikling.

danning gjennom
Danning gjennom

Omsorg

Oppdragelse

Lek

Læring

Aktiv deltakelse

Medvirkning

Kunnskap

Utdannelse

fremtidens samfunn
Fremtidens samfunn
 • Hva trenger barn å vite noe om?
 • Hvilke endringer har skjedd de siste 10 år?
 • Fra kroppsarbeid til kunnskapssamfunn med teknologi
kunnskap om kulturer og religioner
Kunnskap om kulturer og religioner
 • Abraham
 • Kulturforskjeller
 • Hva har vi felles?
 • Tradisjoner
menneskesyn og l ringssyn
Menneskesyn og læringssyn

Vårt læringssyn legger føringer for hvordan vi velger arbeidet i en

pedagogisk virksomhet

 • Positivt menneskesyn
 • Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene
 • Rammeplanen tar utgangspunkt i et sosiokulturelt læringssyn, som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis
 • Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess.
 • Menneskelig likeverd og likestilling
menneskesynet skal bygge p
Menneskesynet skal bygge på:
 • Likeverd
 • Toleranse
 • Respekt
 • Anerkjennelse
 • Medvirkning
 • At barnet er et kompetent menneske
 • At barnet har et meningsfylt liv
verdikort kanvas verdispill
Verdikort – Kanvas verdispill
 • Ledergruppen
 • -Påstander
 • Personalgruppen
 • -Påstander
 • Barna
 • -Åpne spørsmål
 • -Mulighet for undring
verdispillet eksempler
Verdispillet - eksempler
 • Personal eks.:

-Jeg vet hva som forventes av meg

-Jeg legger til rette…….

-Jeg takler å ta imot tilbakemeldinger..

-På min arbeidsplass foregår det ikke

mobbing

-Jeg er lojal og følger opp…….

sosial kompetanse
Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er selve ”limet” i samfunnet

 • Empati
 • Prososial adferd
 • Konfliktløsing
 • Sinnemestring
 • Problemløsing
empati rolletaking
Vise og uttrykke medfølelse og omtanke for andre

Forstå egne og andres følelser

Innlevelse i andres følelser

Respekt for andres følelser

Ta andres perspektiv

Kardemommeloven

Empati – Rolletaking
prososial atferd
Prososial atferd

Samvær

Hjelpe, dele, støtte

Byttelåne, forhandle

Følge regler

La andre barn få være med i leken

Ta hensyn

konfliktl sing sinnemestring
Konfliktløsing/sinnemestring
 • Vi bør komme til enighet om hva som har skjedd
 • Hvem tar ansvaret?
 • Noen må angre slik at vi (den utsatte) tror på det!
 • Noen må love «bot og bedring»!
 • Må sannsynliggjøre at det ikke skjer igjen

«Å si unnskyld innebærer å ta på seg ansvar. Å beklage er bare en sympatierklæring med offeret».

 • Mestre sinne:
 • -ro deg ned, tell til 10
 • -snakk deg «ned»
probleml sing
Problemløsing
 • Hva er problemet/utfordringen?
 • Hvordan kan det løses?
 • Hvilke handlings-

alternativer finnes?

 • Hva trenger barnet veiledning/hjelp til?
slide22
Lek
 • Føle glede og involvere seg

i lek/følge lekens regler

 • Forstå lekesignaler/gå inn

og ut av lekerammen

 • Spøke og ha det moro
 • Bli verdsatt for sine

humorprodukter

l ring
Læring
 • Hvordan ser vi på samarbeid om kunnskap
 • Med-undrende
 • Med-oppdagende
 • Hjelpe barn å finne «svar»
 • Identifisere, imitere
 • Resiprok - samarbeidslæring
 • TPR- Total physical respons
oppdrager metoder
Oppdrager»metoder»:

Autoritær

Demokratisk

«La det skure»

Autoritativ

barnevettregler
Barnevettregler
 • La barnet protestere uten å føle seg avvist
 • Vent ikke at barn alltid skal være blide og glade
 • Gi ikke etter for å unngå bråk
 • La barn føle at de er viktige
 • Snakk sant til barn
 • Hold avtaler
 • Skrem ikke barn unødig
 • Le med barn – ikke av
 • Husk å anerkjenne barn
 • Du er rollemodell
danning
Danning

Det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært!

Filosof: Ellen Kay