Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Quali...
Download
1 / 16

Loca ?ie : Dublin Institute of Technology / Institutul de Tehnologie din Dublin (Dublin, Irlanda) - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX Fluxul I I : 14 – 20 aprilie 201 3 , DIT. Loca ție : Dublin Institute of Technology / Institutul de Tehnologie din Dublin (Dublin, Irlanda).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Loca ?ie : Dublin Institute of Technology / Institutul de Tehnologie din Dublin (Dublin, Irlanda)' - zudora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

Locație:

Dublin Institute of Technology / Institutul de Tehnologie din Dublin (Dublin, Irlanda)

Participanți:

ANGHEL Camelia

ANGHELUȚĂ Petrică Sorin

COMAN Gabriela

ILIE Emilia

IVANCIU Georgeta

KETS (BĂLAN) Mikaela Didgard

PERETZ Angela

ROȘU Laurenția


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Instituții:

 • Dublin Institute of Technology;

 • www.dit.ie

 • Qualifications & Quality Ireland;

 • www.qqi.ie

 • Fas – National Training Authority;

 • www.fas.ie

 • Forfás - Expert Group on Future Skills Needs;

 • www.forfas.ie

 • Fáilte Ireland – The National Tourism Board;

 • www.failteireland.ie

 • Institutes of Technology Ireland (IOTI);

 • www.ioti.ie

 • Higher Education Authority.

 • www.hea.ie


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

PROGRAM

 • Ziua 1. Conservatory of Music and Drama, Rathmines House, DIT

 • Prezentarea instituției de primire – organizare, structură, misiune, obiective – cu accent pe expertiza instituțională și raportarea acestei expertize la cerințele existente la nivelul sistemului de educație și formare profesională din Irlanda;

 • Dezbatere pe tema sistemului irlandez de educație și formare profesională, cu accent pe rolul și stadiul actual de implementare a Cadrului Național al Calificărilor;

 • Atelier de lucru cu tema Analiza comparativă a sistemelor educaționale din cele două țări și a stadiului de implementare a CNC-urilor.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Ziua 2. Qualifications & Quality Ireland (former National Qualifications Authority of Ireland)

 • Prezentări privind rolul QQI și recunoașterea învățării anterioare în Irlanda;

 • Elemente operaționale ale serviciului QualRec: ENIC-NARIC, Europass, suplimentul la diplomă, Qualifax;

 • Prezentare privind recunoașterea învățării anterioare și asigurarea calității în sectorul non-universitar – HETAC;

 • Prezentare privind recunoașterea învățării anterioare și asigurarea calității la nivel VET –FETAC;

 • Atelier de lucru privind asigurarea calității în sistemul de educație și formare profesională din Irlanda, prezentarea procedurilor și standardelor de asigurare a calității; identificarea de bune practici în domeniu;


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Masă rotundă – Asociația Universităților din Irlanda (Irish Universities Association): Sistemele educaționale din Irlanda și România: analize comparative pe tema asigurării calității în formarea continuă și recunoașterea rezultatelor învățării anterioare;

 • Dezbateri privind rolul Asociației Universităților din Irlanda și Documentul de rețea pentru implementarea Cadrului privind recunoașterea învățării anterioare din învățământul superior;

 • Atelier de lucru – Ingineria în Irlanda: identificarea elementelor transferabile dintre cele două sisteme educaționale, exemple de bună practică privind rutele pentru obținerea calității de membru al unei asociații profesionale, asigurarea calității în formarea continuă în inginerie, și identificarea de metode/proceduri de recunoaștere a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Ziua 3. Fas (The National Training Authority); Forfás (Expert Group on Future Skills Needs); Fáilte Ireland (The National Tourism Board)

 • Asistență la activități specifice Fas privind asigurarea calității în formarea continuă și recunoașterea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale în sectorul VET, cu scopul identificării de exemple de bună practică și de instrumente utilizate;

 • Asistență la activități specifice Forfás - Expert Group on Future Skills Needs privind asigurarea calității în formarea continuă și recunoașterea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale la locul de muncă, cu scopul identificării de exemple de bună practică și de instrumente de formare pentru forța de muncă;

 • Asistență la activități specifice Fáilte Ireland – National Tourism Board privind asigurarea calității în formarea continuă și recunoașterea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale la locul de muncă, cu scopul identificării de exemple de bună practică și ale instrumentelor pentru sectorul serviciilor de turism;

 • Dezbatere pe tema legislației, principiilor și procedurilor relevante pentru recunoașterea rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale pe piața forței de muncă.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Ziua 4. Institutes of Technology Ireland (IOTI); Higher Education Authority

 • Asistență la activități specifice Institutes of Technology Ireland cu scopul de a colecta informații și documente relevante, de a identifica de exemple de bună practică și proceduri specifice asigurării calității în formarea continuă și recunoașterea învățării anterioare (nonformale și informale);

 • Atelier de lucru: Discuții privind elementele Documentului de referință cu privire la învățarea informală (publicat de către Președenția EU în martie 2013) și care pot fi transferate politicilor și practicilor din România;

 • Prezentarea rolului Autorității pentru Învățământ Superior (Higher Education Authority) în asigurarea calității în învățământul superior și planul strategic pentru 2020;

 • Poziția Autorității pentru Învățământ Superior privind viitorul recunoașterii învățării anterioare în învățământul superior în ceea ce privește accesul și acreditarea;

 • Atelier de lucru: identificarea de elemente transferabile și exemple de bună practică; simularea activităților Autorității pentru Învățământ Superior.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Ziua 5. Conservatory of Music and Drama, Dublin Institute of Technology

 • Atelier de lucru: prezentarea portofoliului realizat pe durata stagiului, detalierea elementelor ce pot fi preluate de către ANC, metodelor/tehnicilor/procedurilor considerate bune practici întâlnite la nivelul țării gazdă și identificarea de soluții comune pentru o cooperare sustenabilă la nivel european.

 • Activități de evaluare a participanților;

 • Dezbatere: recomandări, propuneri, concluzii finale.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

PORTOFOLIU

 • UNESCO Guidelines_Recognition_Validation_Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning_2012

 • Student Handbook_Bachelor of Engineering Technology in Automotive Technology and Diagnostics

 • RPL Matters in the DIT_Policy and Practice Guide for Staff_Part2_august 2012_Draft

 • RPL Matters in the DIT_Policy and Practice Guide for Staff_2010 Edition

 • RPL in the University Sector _FIN REPORT_October 2011

 • RPL in the DIT_Presentation for Romanian delegation

 • RPL for entry to a DIT Springboard Programme 2013

 • Routes to membership_Membership guidelines


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

PORTOFOLIU

 • Routes to membership_Diagram_October_2012

 • Recognition of Prior Learning_DIT_Engineering Faculty

 • QQI_Niamh Lenehan_Presentation for Romanian delegation

 • Progression_to_Higher_Education_Courses_2013_linked_awards

 • Overview of RPL model process for the Level 6_Sample

 • NQF Implementation and RPL in the Irish Universities_Presentation for Romanian delegation

 • Introduction to Irish higher education and DIT at a glance_Presentation for Romanian delegation

 • Integrating Quality Assurance _QFs and Validation_Presentation for Romanian delegation


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

PORTOFOLIU

 • Guidance for HE providers on current and future skills needs of enterprise_Forfas_Springboard 2012

 • Glossary of terms used in Qualifications Frameworks_7 EU countries_HEQ Bridges Project

 • European Inventory on Validation of non-formal and informal learning_Final report_2005

 • EURASHE Seminar_RPL_Flexible Ties within Higher Education_Report 2013

 • Developing Recognition of Prior Learning _Expert Group on Future Skills Needs_April 2011

 • Department of Transport Engineering_DIT_Presentation for Romanian delegation

 • Course Structure_Apprenticeship system


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

PORTOFOLIU

 • Copy Editing and Proofreading Symbols

 • Consultation Paper_Part time HE and training in Ireland_May 2012

 • Concept Paper_Jim Murray_Quality Assurance in Qualifications Frameworks

 • Briefing for Prospective Springboard Course Providers_Expert Group on Future Skills Needs_Presentation for Romanian delegation

 • Article_DIT_Current Editorial Autobiz_May 2011_proof

 • Article_DIT _Autobiz_May 2011_proof

 • Article_Anne Murphy_RPL for HRD in use in Ireland_case studies and research findings


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Elemente/tehnici transferabile identificate pe durata stagiului:

 • Alocarea de fonduri universităților în funcție de gradul de promovabilitate și angajabilitate al absolvenților de studii universitare și nu în funcție de numărul de studenți înscriși în cadrul unei facultăți/universități.

 • Utilizarea ca model a Cadrului Național al Calificărilor din Irlanda deoarece este funcțional din 2003, flexibil și deschis tuturor persoanelor care doresc să urmeze un curs. Revenirea la formare poate fi realizată la orice vârstă și de către orice persoană, cursurile urmate având întotdeauna trimitere la un nivel din cadrul CNC.

 • Qualifax(http://www.qualifax.ie). Qualifax este o bază națională de date ce oferă persoanelor interesate să urmeze cursuri de formare profesională/ învățământ superior informații complete despre oferta existentă.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

 • Forfás(http://www.forfas.ie). Forfás este Consiliul consultativ pentru politici privind întreprinderile, comerțul, știința, tehnologia și inovarea; are ca principale atribuții furnizarea de studii de cercetare independente și riguroase, consilierea și asigurarea de sprijin în elaborarea politicilor naționale privind întreprinderile și cercetarea și asigurarea coerenței politicilor agențiilor de dezvoltare .

 • Proiectarea unui sistem care facilitează transferul de la învățămânul vocațional la învățământul superior.

 • Dezvoltarea de programe de formare bazate pe numărul de credite și nu pe numătul de ore alocate.


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

Imagini din timpul programului de muncă...


Loca ie dublin institute of technology institutul de tehnologie din dublin dublin irlanda

Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX

Fluxul II: 14 – 20aprilie 2013, DIT

După programul de muncă...