kazimierz a k osi ski n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI. UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY. UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY. BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ EUROPA ZACHODNIA - W TYM KRAJE DZISIEJSZEJ UNII EUROPEJSKIEJ – BYŁA UZALEŻNIONA OD AMERYKAŃSKIEJ POMOCY GOSPODARCZEJ. POD WPŁYWEM:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI' - zubin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kazimierz a k osi ski

KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI

UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

unia europejska na tle kraj w triady
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ EUROPA ZACHODNIA

- W TYM KRAJE DZISIEJSZEJ UNII EUROPEJSKIEJ – BYŁA UZALEŻNIONA OD

AMERYKAŃSKIEJ POMOCY GOSPODARCZEJ.

POD WPŁYWEM:

 • SZYBKIEGO POSTĘPU WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI,
 • UPADKU DAWNEGO UKŁADU DWUBIEGUNOWEGO,
 • WZGLĘDNEJ STABILIZACJI REŻIMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, TYPU: MFW, BŚ, WTO,
 • ZACIEŚNIAJĄCEJ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH

W DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK UNIA EUROPEJSKA WESZŁA NA POZYCJI

RÓWNORZĘDNEGO PARTNERA DOSPODARKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

unia europejska na tle kraj w triady1
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

LICZBA LUDNOŚCI W KRAJACH TRIADY (mln osób)

LATA UNIA EUROPEJSKA STANY ZJEDNOCZONE JAPONIA

 • 169,5 180,7 93,2

1973 255,6 213,9 110,2

1981 269,8 232,1 118,5

 • 311,2 241,5 121,5
 • 362,5 263,1 125,2

2004 456,8 291,0 127,3

unia europejska na tle kraj w triady2
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W KRAJACH TRIADY W 2004 ROKU

W CENACH BIEŻĄCYCH W PARYTECIE SIŁY NABYWCZEJ

w mld USD w % w mld USD w %

ŚWIAT 36356,2 100 51656,3 100

USA 10881,6 29,9 10871,1 21,0

UNIA EUROPEJSKA 6774,7 18,6 11101,1 21,5

JAPONIA 4326,4 11,9 3582,5 6,9

unia europejska na tle kraj w triady3
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

PKB per capita WEDŁUG SIŁY NABYWCZEJ W KRAJACH TRIADY WZGLĘDEM POZIOMU UE

(w %)

2000 2003 2006

UNIA EUROPEJSKA (25) 100 100 100

UE (15) 110 109,1 107,9

STREFA EURO 109 107,3 105,7

STANY ZJEDNOCZONE 152,2 147,9 152,7

JAPONIA 111,6 108,6 111,3

unia europejska na tle kraj w triady4
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

TEMPO WZROSTU PKB W KRAJACH TRIADY W LATACH 1996-2006 (%)

średnio 1996-2000 2004 2005 2006

UNIA EUROPEJSKA (25) 2,9 2,4 1,6 2,3

UE(15) 2,8 2,3 1,5 2,2

STREFA EURO 2,6 2,0 1,3 2,1

STANY ZJEDNOCZONE 4,1 4,2 3,5 3,2

JAPONIA 1,0 2,3 2,7 2,8

unia europejska na tle kraj w triady5
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

WYDATKI NA BADANIA I ROZWÓJ W LATACH 2001-2004

w mln euro w relacji do PKB (%)

2001 2003 2004 2001 2003 2004

UNIA EUROPEJSKA (25) 180175 188600 195042 1,93 1,92 1,90

STANY ZJEDNOCZONE 306786 251577 - 2,71 2,59 -

JAPONIA 143015 119748 - 3,07 3,15 -

unia europejska na tle kraj w triady6
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

INFLACJA W KRAJACH TRIADY W LATACH 1996-2006 (W %)

średnio 1996-2000 2004 2005 2006

UNIA EUROPEJSKA (25) 2,4 2,1 2,2 2,1

UE (15) 1,7 2,0 2,1 2,1

STREFA EURO 1,7 2,1 2,2 2,2

STANY ZJEDNOCZONE 1,8 2,6 2,8 2,3

JAPONIA -0,1 -0,7 -0,8 0,5

unia europejska na tle kraj w triady7
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

STOPA BEZROBOCIA W PAŃSTWACH TRIADY W LATACH 1996-2006 (%)

średnio 1996-2000 2004 2005 2006

UNIA EUROPEJSKA (25) 9,5 9,1 8,7 8,5

UE(15) 9,1 8,1 7,9 7,8

STREFA EURO 9,8 8,9 8,6 8,4

STANY ZJEDNOCZONE 4,6 5,5 5,1 4,8

JAPONIA 4,1 4,7 4,4 4,3

unia europejska na tle kraj w triady8
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

SALDO RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH W RELACJI DO PKB W KRAJACH TRIADY

W LATACH 1996-2006 (%)

średnio 1996-2000 2004 2005 2006

UNIA EUROPEJSKA (25) 0,2 0,0 -0,3 -0,9

UE (15) 0,4 0,4 -0,1 -0,7

STREFA EURO 0,6 0,5 0,1 -0,5

STANY ZJEDNOCZONE -2,4 -5,6 -6,3 -6,7

JAPONIA 2,8 4,0 3,6 3,6

unia europejska na tle kraj w triady9
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

UDZIAŁ KRAJÓW TRIADY W WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ (%)

udział w towarowym udział w obrotach udział w obrotach

obrocie (eksp. + imp.) towarowych 2005 usługowych 2004

2003 eksport import eksport import

UE (25) 19 18,1 18,9 27,8 25,7

USA 19 12,0 21,8 20,7 17,1

JAPONIA 8 7,5 6,4 6,2 8,8

slide12

UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADYWYDADTKI NA OBRONĘ W 2006 ROKUUSA 3,8% PKB; FRANCJA 2,4% PKB;WIELKA BRYTANIA 2,3%PKBWŁOCHY 1,7% PKBNIEMCY 1,3% PKBJAPONIA 1% PKB

unia europejska na tle kraj w triady10
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

PIĘĆ DEKAD INTEGRACJI EKONOMICZNEJ DOPROWADZIŁO UNIĘ EUROPEJSKĄ DO WIELU

WAŻNYCH OSIĄGNIĘĆ W SFERZE GOSPODARCZEJ TYPU:

 • STWORZENIE STABILNYCH FUNDAMENTÓW MAKROEKONOMICZNYCH,
 • NISKI POZIOM INFLACJI ORAZ STOPY PROCENTOWEJ,
 • W ZNACZNEJ MIERZE ZUNIFIKOWANY RYNEK WEWNĘTRZNY.

JEDNAKOWOŻ, POSTĘPUJĄCE ZMIANY I TRENDY ZWIĄZANE Z GLOBALIZACJĄ,

UŚWIADOMIŁY KONIECZNOŚĆ REFORM, KTÓRE ZARADZIŁYBY NASTĘPUJĄCYM

PROBLEMOM:

 • BARIEROM STRUKTURALNYM DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO,
 • SPOWOLNIENIU TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO,
 • WYSOKIEMU POZIOMOWI BEZROBOCIA,
 • ROSNĄCEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ŚWIATOWYCH.
unia europejska na tle kraj w triady11
UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

PRZEDSTAWIONE UPRZEDNIO PORÓWNANIA W RAMACH TRIADY STAŁY SIĘ TAKŻE

PRZESŁANKĄ DLA SFORMUŁOWANEJ W 2000 ROKU STRATEGII LIZBOŃSKIEJ,

NASTAWIONEJ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI.

W ROKU 2005 PODJĘTO PONOWNIE KWESTIĘ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ, A Z POSTULATÓW:

 • PEŁNEGO OTWARCIA RYNKU USŁUG, ENERGII, ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH I PRACY,
 • PRZEZNACZENIA POMOCY PAŃSTWA DLA SEKTORÓW O NAJWYŻSZYM POTENCJALE WZROSTU,
 • ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ DO 3% PKB
 • OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH NARODOWYCH PROGRAMÓW WALKI Z BEZROBOCIEM,

ZRODZIŁ SIĘ NOWY WARIANT STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Z NOWYMI PRIORYTETAMI

UKIERUNKOWANYMI NA WZROST GOSPODARCZY ORAZ ZATRUDNIENIA

unia europejska na tle kraj w triady12

UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

ISTOTNA UWAGA STRATEGICZNA: jeśli zależność Europy od zewnętrznego zaopatrzenia w nośniki energetyczne będzie wzrasta z dzisiejszych 50% na 80% w roku 2025, to dostawcą dla niej nie będzie tylko Rosja, ale także Afryka Północna, Bliski Wschód oraz region kaspijski, których związki gospodarcze z Europą Zachodnia, zwłaszcza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, są znacznie silniejsze niż z Rosją