slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plattelandsvernieuwing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plattelandsvernieuwing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Plattelandsvernieuwing - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Plattelandsvernieuwing. Veranderkundig perspectief. Pierre van Amelsvoort ST-Groep Industrieweg 12 5256 GJ Vught T 073 - 5112401 F 073 - 5112355 e-mail: info@st-groep.nl www.st-groep.nl. Organisatieregimes. Dynamiek/ innovatie. Innovatieve netwerkregime van ketens. Flexibele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plattelandsvernieuwing' - zubeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Plattelandsvernieuwing

Veranderkundig perspectief

Pierre van Amelsvoort

ST-Groep

Industrieweg 12

5256 GJ Vught

T 073 - 5112401

F 073 - 5112355

e-mail: info@st-groep.nl

www.st-groep.nl

slide2

Organisatieregimes

Dynamiek/

innovatie

Innovatieve

netwerkregime

van ketens

Flexibele

procesgestuurde

organisatie

Activiteit

gestuurde

organisatie

Stabiel/

beheersing

Laissez faire

&

Vrijblijvendheid

Interne gerichtheid

Externe gerichtheid

slide3

Regime: integrale benadering

Resultaten

Organisatiegedrag

Cultuur

Mensen

Structuur

Systemen

Ontwerpen

Ontwikkelen

Management van

de verandering

Conserverende krachten

Leiderschap

Strategie en prestatie-eisen

slide4

‘Gemene’ problemen (Wicked issues)

 • Geen eenduidige definitie
 • Zijn nooit helemaal te elimineren, wel aan te pakken
 • Problemen zijn niet waar of onwaar, ze zijn goed of slecht
 • Try and error, al doende leren
 • Er is geen set van oplossingen
 • Elk probleem is uniek
 • Degene die oplost heeft niet de ruimte om het bij het foute eind te hebben

(Bron: Rittel & Webber, 1973)

slide5

Procesmanagement

Management

Regelmatig en volgtijdig

Fasen

Actoren zijn stabiel, gedragen zich

loyaal en zijn betrokken bij de

probleemformulering en de keuze

van een oplossing

Duidelijk begin- en eindpunt

Inhoud probleem stabiel

Probleem  oplossing

Onregelmatig en geen duidelijk opeenvolging van deelactiviteiten

Cycli

Actoren treden in en uit, gedragen zich strategisch; er zijn vaak belangentegen-stellingen en verschillende perspectieven

Geen geïsoleerd begin- en eindpunt

Inhoud probleem verschuift

Oplossing  probleem

(Bron: de Bruijn et al, 2004)

slide6

Aanpak

Project

 • Eindig, bekend
 • Enkelvoudig
 • Duidelijke resultaten
 • Per fase
 • Gefaseerd in logische stappen

Programma

 • Tijdelijk, stopt als mogelijk
 • Meervoudig, meerdere programmalijnen
 • Doelen en visie
 • Op reguliere en ad hoc momenten
 • Grof gepland vanuit samenhang

Proces

 • Tijdelijk, einde niet te voorspellen
 • Vooraf niet bekend
 • Mogelijke, volgende stap
 • Ad hoc
 • Alleen huidige stap

Improvisatie

 • Onbekend
 • Onbekend
 • Iets (moois)
 • Niet terzake
 • Ontbreekt

Tijdshorizon

Waarop

Gericht

Besluit-

vorming

Plan van

aanpak

Bron: Twynstra Gudde

slide7

Ambidexterity

 • Exploitatie
 • Operationele routines perfectioneren
 • Ingebed in processen, procedures, cultuur en structuur
 • Korte termijn focus
 • Risico’s en variatie reducerend
 • Exploratie
 • Routines om nieuwe routines te leren: sensing, seizing, reconfiguring
 • Capaciteit om te integreren en te reconfigureren
 • Lange termijn focus
 • Risicovol zoeken, experimenteren, buiten de gebaande paden zoeken
slide8

Regiemodellen

Wervelwind

Programma gestuurd

Buitenbeentje

Collectieve kracht

Leiderschap gedecentreerd

netwerk

Leiderschap gecentreerd

netwerk

slide9

Cyclisch en non linear

visie

ontwikkeling &

- verspreiding

Richten

richtinggevende

Principes+

veranderprogramma

ontwikkelen

Belichten

diagnose

uitvoeren

acties &

organisatie-

ontwerp

evalueren

en bijstellen

Inrichten

realiseren

Verrichten

slide10

Kritieke factoren Richten

 • veranderingsvermogen
 • vertrouwen
 • leiderschap
 • tijd en budget
 • veranderingsdruk
 • veranderingsnoodzaak
 • onvrede
 • veranderingsdrang
 • heldere gezamenlijke
 • visie
 • operationele doel- stellingen
 • globaal masterplan met concrete eerste stappen
 • duidelijke verdeling van
 • rollen
slide11

Faalfactoren Richten

 • angst
 • onzekerheid
 • frustratie
 • oppervlakkig
 • uitstel
 • hobbyisme
 • rondzingen
 • valse start
 • snelle start
 • proces dooft uit
slide12

Werken aan ketensamenwerking

1

Heldere en geaccepteerde doelen:

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Duidelijke taak- en rolverdeling:

verwachtingen afspreken

Spelregels en procedures vaststellen

Omgangsvormen ontwikkelen

2

3

4

Feed back en hulp

slide13

Waar staat de ketensamenwerking voor?

Missie & visie

‘de bedoeling’

POWER:Evalueren

Feedback

Inspiratie

Rekenschap

Blik van en naar buiten

Doel: 3 P’s

MAGIC

Plan:

voorbereiden,

organiseren &

verbeteren

Doen:

innovatie &

discipline

Projectteam

slide14

Sturen op basis van MAGIC indicatoren

 • Merkbaar, zichtbaar, verifieerbaar
 • Actiegericht, focus
 • Inzicht
 • Gedrevenheid, gezamenlijkheid
 • Communiceerbaar